Vilket djup på grunden för tillbyggnad

Fråga från Jennie från Huddinge

Vi ska bygga ut vårt hus med 3 x 12 kvm och undrar vilket djup vi behöver ha för att kunna gjuta platta. Om vi utgår från det ursprungliga golvet i vårt hus. Vi ska inte ha rör, avlopp eller vattenburen värme i den nya delen.

Dvs. Med utgångspunkt i nivå med vårt nuvarande golv, hur långt ner behöver vi gräva ut för grunden till vår nya tillbyggnad?

Vi bor högt med bra dränering, marken är sten, berg som behöver sprängas och torr jord.

Svar från Micke

Hej Jennie,

Detta är de roligaste frågorna då det bygger på massa om och men.
Eftersom frågan är komplex så borde ni göra det jag gjort, kontakta Tjällden AB och rådfråga om just er situation.

Schaktdjup
Det finns många aspekter på denna fråga. Här är några.

  • För tjäldjupet är värmen inne i huset en viktig parameter. Det värmer upp grunden och därmed även undergrunden vilket gör att tjälen inte kommer ner. Så hur varmt du planerar att ha i utrymmet spelar in. 10 grader varmt eller 24 grader spelar in. Jag uppfattar det som att du ska året runt standard med 24 grader cirka. En helt kall byggnad behöver grävas ner till frostfritt djup.
  • Dränerande material i din del av Sverige är 300 mm. Det påverkar schaktdjupet.
  • Höjd på sockeln påverkar hur du ska angripa projektet. Ju längre ner grundelementen/kantelementen ska gå desto djupare behöver du gräva.
  • Hur djupt behöver du gräva för att all matjord ska bort. Det är viktigt att ALLA MATJORD ska tas bort. Ju djupare desto mer schaktmassor kommer skapas.

Konstruktion
Konstruktionen kan lösas på många sätt när du vill ha en högre sockel där så behövs.
Man kan göra på flera sätt varav här är ett par.

  • Terassera mha dränerande material och sedan gjuta plattan ovanpå.
  • Stapla grundbalkar på varandra (se exempel här) och sedan gjuta plattan högst upp.

Planering
Genom att planera projektet noga så kan du minska kostnaderna. Exempelvis kan du tänk igenom hur du kan ta hand om schaktmassorna lokalt. Det minskar dina kostnader för projektet.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel