Gjuta platta för garage

Tips & Råd - Frågor & Svar

Att gjuta en betongplatta för garage skiljer sig från en villa platta i vissa delar. Det mesta är samma men speciellt skiljer sig armeringens dimension och möjligen behovet av att kunna skölja av garaget. Det finns dessutom många aspekter som beror på hur man ska använda garaget, och om man vill inreda garaget så det kan inredas till året runt boende i framtiden. Det är vanligt att många tar höjd för det redan idag för att framtidssäkra garaget. Missa inte vår kalkylator nedan där du kan göra dels en översiktskalkyl för din garagegrund i pris per kvm men också anpassa din kalkyl för garagegrunden efter dina specifika förutsättningar. En speciell del av garagegrunden som skiljer sig mot andra grunder är hur man bäst förstärker garagegrunden under porten där bilar ska köra mycket.

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 1 av 3 - Välj typ av byggnad

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 2 av 3 - Välj det län/ort som passar dig bäst

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 3 av 3 - Välj entreprenadsform

Tillbaka

Källa till artikeln

Mycket av innehållet i denna artikel har hämtats från Tjällden AB. Vi tackar för informationen.

Bygga garage är populärt idag

Betonggrunden för garage
Vi märker på frågor vi får att många vill bygga garage. Exakt vart behovet för detta uppstår är lite oklart. En a delarna är definitivt trenden med Attefallshus där små byggnader under eller lika med 25 kvm blivit bygglovsfria. Det som skiljer sig mot tidigare är att dessa ofta byggs som garage men isoleras som normala hus vilket gör att man i framtiden kan inreda garaget. Det är en klar trend vi ser.

Betonggrunden för garage – betongplattan är det som gäller

En garagegrund som byggs idag är nästan uteslutande av typen platta på mark, även av vissa kallad för betonggrund. Anledningen till att betongplattan dominerar på garagesidan är att krypgrunder och plintgrunder inte ger bilen samma stabilitet när man kör in i garaget. Därför är betongplattan mer eller mindre standard idag..

Att gjuta en isolerad betongplatta för ett garage följer i princip metodiken för hur man gjuter en sula för vanliga villor. Genom att gjuta en betongplatta på mark till ditt garage får du ett naturligt gjutet betonggolv till garaget som dessutom kan isoleras efter önskad effekt. Många väljer dessutom att dels bygga garaget själv då projektet känns överkomligt men många väljer också att lägga golvvärme när man ändå är igång. Då får man året rund standard på garaget. Detta framtidssäkrar ofta garaget som därmed blir beboligt till en billig penning om det behovet uppstår.

Garagegrund för gjuten platta på mark – att tänka på

Här följer några viktiga frågeställningar du kan behöva svara på?
 • Vill jag bygga garaget själv så långt det är möjligt?
 • Vill jag kunna skölja av mitt garage?
 • Hur välisolerad vill jag att mitt garage ska vara?
 • Hur ska jag värma upp mitt garage?
 • Hur konstruerar jag en grund som håller?

Vill du bygga garaget själv – tips och råd

Här nedan följer en liten checklista vad vi anser att du kan göra själv och vad du bör lägga ut.

Byggmoment Beskrivning Göra själv Mer info
Bygglovritningar Att skapa handlingar för bygglov för ett garage torde inte behöva samma inblandning från exempelvis arkitekter som en normal villa. När det kommer till just grunden så ta hjälp av din grundleverantör – de är vana att delge dig vad du behöver mot kommunen och kan ge dig ritningar. Delvis Läs mer
Markundersökning Att undersöka marken om så behövs (hör med kommunen) är något vi rekommenderar att man tar hjälp med. Nej Läs mer
Gräva – markarbetet Det är fullt möjligt att hantera exempelvis en bobcat själv. Då sparar du mycket pengar, men kom ihåg att markarbetet är extremt viktigt att få rätt så är du minsta osäker att få till detta bra så anlita en markentreprenör. Läs isåfall in dig noga på hur du ska schakta massorna. Du kanske också kan göra 80% av jobbet (dvs grävandet av de stora massorna) men lägga ut finliret på slutet så att allt blir rakt och fint. Ja om kunskapen är tillräcklig Läs mer
Placera ut kantelement Om markarbetet är bra genomfört är detta inget stort jobb. Ja Läs mer
Placera ut grundisolering Om markarbetet är bra genomfört är detta inget stort jobb. Man placerar ut grundisoleringen direkt på makadam eller annan markbädd (dräneringsgrus). Ja Läs mer
Förstärka för garageporten/garageinfarten Om markarbetet är bra genomfört är detta inget stort jobb. Ja
Gjuta kantbalken och betongplattan Du kan om du är bra påläst (se vår ingående artikel till höger) genomföra gjutningen själv. Om du väljer en betongbil så se till att ha god kommunikation med betongleverantören hur betongen ska tas fram till byggplatsen. Behövs bil med pump mm. Ja Läs mer
Utplacering av dräneringsrör i markbädden Dräneringsrören placeras snett nedåt (åt från grunden) inne i det dränerande materialet. Dvs inte direkt ovanpå schaktbotten. Ja Läs mer
* Källa: Tjällden AB

Förstärk garagegrunden vid porten

Man kan behöva förstärka garagegrunden vid porten. Detta görs enklast genom att man skär ner kantelementet några cm just vid garageporten, typ 4 cm. Sedan sätter man en brädform där man skurit ner kantelementet innan man gjuter betongplattan alternativt ett kantjärn (vilket blir ännu starkare). På så sätt släpper man ut betongen och förstärker kanten.

Normalt så använder man S100 i hela grunden. Är det tunga bilar som ska vara i garaget brukar man styra detta med grovlek på armeringsnät och tjocklek på betongplattan. Man kan utifrån behoven göra beräkningar på det och sektioner för kantbalk så den dimensioneras efter behovet.

Här är frågor och svar kring förstärkning av garageporten.

Vatten och avlopp till garaget

Vatten och avlopp dras normalt på eller strax ovanför schaktbotten i den dränerande bädden. Alla har inte avlopp draget in till garaget men alltfler väljer att skapa en året runt standard för garaget. Detta för att kunna inreda garaget till boyta senare om så skulle behövas.

Utplacering av dräneringsrör i markbädden

Dräneringsrören placeras i det dränerande materialet enligt bilden. Man lägger dräneringsrören utanför kantelementen/kantbalken så att nederbörd och fukt kan vandra nedåt utifrån och ner mot dräneringen. Detsamma gäller för betongplattor för källargrund (som ju är en betongplatta med källarvägg). Exakt mått ut från huset kan du få reda på från din grundleverantör.

Hur välisolerat ska garaget vara – mängd isolering/cellplast under garagegrunden

Hur mycket isolering vill du ha i garaget. Det beror givetvis på hur mycket du vill vara där och hur enkelt garaget är att värma upp. Har du t.ex. en bergvärmelösning som skapar ett överskott av värme och tänker dra även golvvärme i garaget så rekommenderar vi att man passar på att lägga så mycket isolering som möjligt inom rimligheternas gräns. Ofta lägger man 300 mm isolering i en vanlig husgrund och vill man skapa en välisolerat garage bör man ha minst 200 mm.

Det vanligaste när man gjuter en betongplatta så lägger man cellplast ovanpå det dränerande materialet som består av makadam företrädesvis. Mängden isolering man lägger ut varierar beroende på hur permanentboende man vill inreda sitt garage. Men den vanligaste tjockleken är 200 mm cellplast eller 300 mm cellplast.

Tjockleken på betongplattan

De flesta garageplattor gjuts med 10 cm tjocklek på betongplattan som ligger ovanpå cellplasten. Då gjuter man in armeringen och eventuellt den vattenburna golvvärmen.

Välja betongtyp för garageplattan

Betongtypen du ska välja beror på vilka egenskaper du önskar för din betong, ofta i samband med gjutningen. Dvs om du gjuter under kallare förhållanden så kan du behöva vissa tillsatser till din betong. Annars är det normal betong som förordras.

Kantbalk för garage

När du ska gjuta din garageplatta så kan man säga att du har två delar i den. Dels har du kantbalken och sen betongplattan och dem gjuts ihop till ett stycke precis som vanliga husgrunder. Det som skiljer en betongplatta för ett garage jämfört med en betongplatta för en vanlig villa är ju dels att det är mindre laster på ett garage och mer laster på en villa. Det gör att man inte behöver ha lika stor kantbalk och att kantbalken i och med förhöjda
grundelement kan bli en klack på vilken man kan ställa garagehuset. Det är väl det som skiljer en kantbalk för garage jämfört med en kantbalk för en villa. Kort sagt är det mindre kantbalk eftersom att det är mindre laster
och eventuellt förhöjd sockel som förklaras utförligare i annat stycke på denna artikel.

Skölja av ditt garage – använd en förhöjd sockel för garage

Det stänker ofta i ett garage. Man kan vilja skölja av garaget och då är det bra att ha höga socklar som klarar av både fukt, stänk och smuts.
En hög sockel med betongklack är i grundtermer ett grundelement med förhöjd sockel som har fiberarmerad betong inte bara utanför grundelementet utan även ovanpå l-elementet (eller u-elementet) och en bit ner på innersidan av grundelementet.

Tanken är att man efter att man gjutit betongplattan så sticker insidan av grundelementet upp ovanför betongplattan och är gjuten.

Då får man en vägg som längsmed golvet blir mycket vattentåligt och man kan således spola av garagets socklar nertill och hålla rent. Det finns även hållfasthetstekniska saker att ta ställning till. Så tveka inte att kontakta tillverkarna av grundelementen hur man bäst konstruerar garaget (exempelvis Tjällden AB).

Frågor om betongplatta för garage

Här följer frågor och svar vi samlat på oss kring betongplattor och garage.

Garage byggsats

Det finns flera ställen där du kan köpa garagegrunden i en byggsats. En komplett garagegrund innehåller.

 • kantelement
 • cellplastisolering – 2 eller 3 lager a 10cm cellplastskivor.
 • armeringsnät och armeringsjärn för kantbalk och betongplatta

Hos min partner Tjällden AB kan du köpa en komplett garagegrund.

Se komplett paket för garageplatta här.

Garage ihopgjutet med huset

Om man har ett hus och ett garage som hänger samman, hur ska man då göra. Det är en fråga jag har fått och som är mycket intressant. För en tillbyggnad är valet solklart, dvs om garaget ska byggas till ett befintligt hus. Då är det viktigt att garagets betongplatta är helt fristående.

Om det är nyproducerat samtidigt så beror det på om du ska gjuta en eller två plattor. Detta avgörs om huruvida det är tänkt att det ska vara samma temperatur i garaget och huset. Ska det vara ett garage som har mycket lägre temperatur än huset så är rekommendationen att man även går runt hela garaget med kantelementen och stöter emot husets kantelement (så det blir två plattor). Är det samma temperatur ungefär så brukar man rekommendera att man gjuter en stor platta.

Ett kallt garage har lättare att få tjällyftning än ett varmt hus (där husets värme värmer upp marken under huset). Det kan bidra till att plattorna rör sig något olika och därför brukar man inte gjuta ihop dem. Sen vill man inte ha en köldbrygga in i huset ifall garaget är kallt. Kantelementet bryter köldbryggan.

Sockelelement för garagegrunden

Att få en bra sockel är viktigt på alla hus, men så även på garage. Beroende på hur hög man vill att sockeln ska
vara så lämpar sig olika höga kantelement. Det finns normala kantelement också förhöjda kantelement och då får man en högre sockel än på andra hus. Sedan kan panelen gå ner över den förhöjda sockeln om man vill och du får då utseendet av en vanlig grundsockel även om den är förhöjd. Du får en mer tålig och fuktsäker konstruktion inne i garaget. Du får alltså en betongklack inne i garaget. När man pratar om sockelelement för garagegrund så menar man nästan alltid kantelement för en garagegrund. Ett renodlat sockelement är det element som syns på bilden.

Golvvärme – hur vill du värma upp mitt garage?

När du lägger golvvärme i garaget kan du koppla ihop ditt värmesystem med husets eller ha ett separat värmesystem. Den vattenburna golvvärmen lägger många dit idag då man ändå gjuter en betongplatta.
Således är det viktigt att veta om din befintliga pump är dimensionerad för att klara av ytterligare en yta. Klarar värmekapaciteten av att värma upp även garaget. Annars kan en luft luft pump vara nog så bra för att ge lite extra och billig värme så länge det inte är jättekallt.

Bygga in avlopp med galler i garagegrunden

Om du vill skölja av bilen i garaget är det viktigt att vattnet har ett naturligt ställe att ta vägen. Många väljer att anlägga ett avlopp i garaget som för bort vattnet till dagvattenanläggningen. Men ska du ha en smörjgrop eller liknande i garaget är det viktigt att också ha en oljeavskiljare i botten.

Fördelar med olika garage lösningar

Varmt garage

Fördelarna med varmt garage jämfört med kallt garage och carport är flera.

 • Du får en varm bil att sätta dig i varje morgon oavsett väder och komforten är något man glömmer snabbt.
 • Du får en snabbare torkning i ett varmt garage vilket gör att ytfukt som bildas i utrymmet snabbt försvinner.
 • Du får en miljömässigt bättre bil. En bil som är varm släpper ut mindre mängd koldioxid de första milen samt andra miljöfarliga utsläpp också minskar. Motorn fungerar också mer optimalt vilket gör att bränsleförbrukningen minskar. Detta beror på att motorn, katalysatorn mm fungerar optimalt vid vissa temperaturer vilket gör att just utsläppen av koldioxid och andra lösningar minskar dramatiskt.
 • Estetiskt. Förutsatt att man har ett garage man trivs med slipper man se bilen/bilarna och det är en personlig sak men bilar kan vara mindre fina estetiskt sätt att titta på än garage.
 • Stöldrisken minskar dramatiskt om man har ett garage (varmt eller kallt) och därmed möjligheterna till lägre försäkrings premier för bilen. För vissa bilmodeller kan det vara mycket stora prisskillnader för försäkringspremien.
 • För att motverka det jobbiga med att ha öppning och stängning av garageporten så kan man installera en garageport som öppnas med fjärrstyrning.
 • Sist men inte minst erbjuder ett varmgarage en möjlighet för bil och MC ägaren att året runt mecka min sin kära ägodel.
  • Bygga carport också vanligt

   Det finns många som hellre vill bygga en carport och undrar hur man då kan tänka kring en gjuten betongplatta.

   Fördelarna med en carport.

   • En carport är billigare än kallt och varmt garage. Både driftsmässigt och vid byggandet av ditt garage.
   • Carporten har fördelen att du inte ha en port som måste öppnas och stängas varje gång du ska köra in eller ut bilen.
   • Med rätt utförd motorvärmare där du använder timer så kan du även med carport få en miljömässigt bra bil. Men en motorvärmare bör gå bara när du behöver den, annars blir det lätt en miljöbov faktiskt som dessutom kostar ganska mycket pengar i form av el som används för att värma upp en bilmotor som sedan inte används.

   Du kan således gjuta en betongplatta för en carport, men behöver inte alls tänka på att golvvärme mm inte ska läcka ut ur grunden/garaget. Däremot påverkas din konstruktion fortfarande av tjäle. Du behöver någon typ av form för din gjutning av betongplattan. Därför hade jag använt exempelvis cellplast som form för att gjuta. Där adderar isoleringen inget direkt värde men cellplasten bryter däremot kapillärt, dvs din betongplatta förhindras från att suga fukt ur marken. På samma sätt hade jag grävt ner till grundläggningsdjupet och ersatt tjälfarlig mark med .

   Vill man sedan också framtidssäkra grunden, så kan det vara bra att redan från början isolera grunden ordentligt så om du vill i framtiden kan göra om den till en betongplatta för ett garage.

   Att tänka på om du vill bygga ett kallt garage

   Om du ska bygga ett kallt garage är det viktigt att du tänker på tjälen. Dvs huset värmer inte upp marken och därmed behöver du bygga grunden så den tar hänsyn till risken för tjällyftning.
   Ett kallt och genomluftat garage minskar kondensen i utrymmet och erbjuder det bästa skyddet mot rost på bilen. Precis som med en carport så kan en rätt använd motorvärmare vara bra för miljön.

   Frågor från våra besökare om garage

   Här har vi samlat frågor och svar från besökare som relaterar till garage

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!