Byggsystem för garageväggar som med grunden utgör en byggsats. Väggsystemet är mycket välisolerade, enkla att montera och har en hög hållfasthet. Väggarna består av cellplast vars väggar gjutits med en fibercementyta.

Väggsystem för isolerade garage

Vår grundpartner Tjällden AB har tagit fram ett väggsystem som lämpar sig extra väl för enklare hus såsom en till ett och ett halvplanshus, attefallshus och garage.

Fördelar med isolerade väggsystem

Fördelarna med dessa väggsystem är

  • mycket välisolerade
  • enkla att montera
  • hög hållfasthet
  • genomtänkt infästningssystem

Väggsystem som är välisolerade

Väggarna består av cellplast vars väggar gjutits med en fibercementyta. Det gör att väggarna har en 30 cm tjock cellplastisolering.

Väggsystem som är enkla att montera

Väggsystemen kommer i 2,5 meter höga isolerande block. De kan fås i en eller halvmetersblock och sk hörnblock. Systemet är bara att lyfta på block för block och gjuts ihop.

De isolerade väggblocken gjuts sedan ihop

Väggblocken gjuts i skarvarna som bildar betongpelare. Betongen kan blandas för hand.