Grundisolering är idag synonymt med cellplast. Den största anledningen till det är cellplastens synnerligen goda kapillärbrytande förmåga. Cellplast kan fullkomligen bada i vatten utan att dess isolerande förmåga avtar. Det gör materialet unikt. Förutom cellplastens goda fukttålighet så har materialet dessutom mycket isoleringsförmåga.

Cellplast tar mycket plats så det är viktigt att materialet inte levereras för tidigt till byggplatsen. Dels kan materialet delvis bli stulet (ganska ovanligt dock då cellplast tar oerhört mycket plats) men framförallt kan materialet blåsa omkring om det blir storm.

Grundisolering för platta på mark

Grundisolering är den del av isoleringen som ligger under betongen, armeringen och golvvärmen men ovanför det dränerande materialet.
Beroende på vilken byggnad du ska bygga så behöver du ha dels
  • olika tjocklek på cellplastlagret
  • olika kvalitet av cellplast
Läs om hela processen med grundläggning här.

Skillnad i tjocklek på grundisolering beroende på byggnad

Tjockleken som behövs för att isolera grunden bestäms givetvis av hur isolerat du vill att din byggnad ska bli.

  • Tjocklek grundisolering för garage: 200 mm
  • Tjocklek grundisolering för normal villa: 300 mm
  • Tjocklek grundisolering för passivhus: 400 mm

Skillnad i kvalitet på grundisoleringen beroende på byggnad

Vilken byggnad du ska bygga och vad den ska användas till spelar stor roll för val av kvalitet på cellplasten.
Några vanliga fall kan vara

  • Normal cellplastkvalitet för garage: s100
  • Normal cellplastkvalitet för garage med tunga fordon: s200 eller s300
  • Normal cellplastkvalitet för villa: s100

Grundisolering blir en del av klimatskärmen

Grundisolering är en viktig del av husets klimatskärm och isolering. Läs mer om isolering. Med grundisolering berörs olika delar beroende på grundtyp. För platta på mark utgör isoleringen dels den isolering som ingår i kantelementet dels den isolering som ligger i själva betongplattan. Kantelementet består förutom kanten i betong av cellplast som kan beställas i olika utföranden. Ett kantelement kan ha formen av ett L, eller ett U och kallas följaktligen för L-element eller U-element.
Isoleringen i betongplattan består uteslutande av cellplast i skivor, med en viss tjocklek, vanligen i skivor om 10 cm. Beroende på var i Sverige man bygger sitt hus och lägger sin husgrund så behöver man olika mängd isolering.
Grundisoleringen läggs ut så att skarvarna mellan cellplastskivorna i de båda skikten blir förskjutna.

S100 vanligaste kvaliteten

Ledande Cellplasttillverkare rekommenderar kvalitet S100 som grundisolering.
I de allra flesta fall är detta den isoleringskvalitet som skall användas vid platta på mark, den har ett lågt lambdavärde 0,037 (ju lägre desto bättre) och en hög tryckhållfasthet. Isolertjockleken skall vara minst 300 mm i en ordinarie platta på mark.
Kvalitet S80:
Vid en pålad platta eller en enklare friggebod kan den här isolerings- kvaliteten användas. Lambdavärdet är högre 0,038 vilket ger ett sämre värmemotstånd. Tryckhållfastheten är 20% sämre än S100 kvaliteten.
Olika cellplastkvaliteter – bärkraften i cellplast

Idag anges kvaliteten på cellplast i beteckningar S60-S300. Siffrorna 60-300 anger korttidslasten. Om man har ett högre värde så visar det den tryckhållfastheten som cellplasten klarar av.

Beroende på användningsområde så rekommenderar cellplasttillverkarna ofta en cellplast typ som ska vara designad för just den tillämpningen som cellplasten är till för att hantera. Man ska dock komma ihåg cellplastens funktion. Funktionen är framförallt isolering, det finns andra delar i t.ex. husgrunden som syftar till att hantera hållfastheten i konstruktionen (dvs betongen och armeringen).

Cellplast och kantbalkar/grundbalkar

Kantbalken gjuts i den hålighet som bildas mellan kantelementet och grundisoleringen. Därmed omges kantbalken av cellplast av cellplast. Eftersom kantbalken trots detta är en svag länk sett ur ett värmeisoleringsperspektiv så blir grundbalken en köldbrygga in mot betongplattan. Därför bryter man också av denna köldbrygga med en köldbryggebrytare om man har möjlighet till det. För att detta ska vara möjligt krävs relativt tjock kantbalk och tjocka väggar. En köldbryggebrytare är en cellplaststräng som man lägger precis innanför kantbalken.