[CP_CALCULATED_FIELDS id=”30″]

Mer om denna kalkyl

I denna kalkylator beräknar jag endast räknat på att stabilisera/grundförstärka fastigheter, alltså inte lyfta densamma. Detta innebär att fastigheter säkras från pågående sättningar. Med geopolymer metoden så kan man i vissa fall justera/höja sjunkande fastigheter utan ingrepp av domkrafter eller grävmaskiner men detta ingår alltså inte i kalkylatorn. Om du har ytterligare frågor kontakta mig så hjälper jag dig.