Kalkyl grundförstärkning

Vid sättningsskadade byggnader
Beräkna

Mer om denna kalkyl

I denna kalkylator beräknar jag endast räknat på att stabilisera/grundförstärka fastigheter, alltså inte lyfta densamma. Detta innebär att fastigheter säkras från pågående sättningar. Med geopolymer metoden så kan man i vissa fall justera/höja sjunkande fastigheter utan ingrepp av domkrafter eller grävmaskiner men detta ingår alltså inte i kalkylatorn. Om du har ytterligare frågor kontakta mig så hjälper jag dig.

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!