Gå husgrunder.com’s digitala kurs i hur du gjuter en platta på mark. Kursen tar dig igenom alla moment, från utgrävning till färdig gjuten platta. Kursen är helt digital med beskrivande filmer, bilder och texter. Varje kapitel beskriver ingående tillvägagångsätt och förklarar tydligt olika moment. Varje kapitel avslutas med ett antal frågor som du besvarar.

Anmäl ditt intresse

Kursen är under uppbyggnad, och kommer lanseras inom kort. Vill du få mer information och ett email när kursen är tillgänglig anmäler du dig i formuläret nedan. Anmälan är ej bindande.

Jag godkänner Husgrunder.com privacy policy


Grundkurs 1 – Gjuta Platta

Kursen består av sju kapitel. Varje kapitel tar dig igenom alla moment på ett beskrivande och enkelt sätt. När du är klar med kursen ska du kunna alla moment som behövs för att själv kunna gjuta en platta på mark.

Tid: 90 minuter
Pris: 990 kr
Målgrupp: Byggherrar för villor, garage och industrifastigheter som ska anlägga en betongplatta.

Kursöversikt

  • Kap 1: Förberedelser, upphandling, bygglov och tekniskt samråd
  • Kap 2: Markarbete
  • Kap 3: Avlopp, dränering och dagvattensystem
  • Kap 4: Montering av grund
  • Kap 5: Gjuta betongplattan
  • Kap 6: De vanligaste misstagen och hur du undviker dem
  • Kap 7: Inköpslistor och mallar för projektet

Spara 100 000 tals kronor

Genom att göra allt eller delar av arbetet själv kan du också spara pengar, mycket pengar. Att hålla i projektet och göra arbetet själv gör att du kommer ner betydligt i kostnad jämfört mot att låta en byggare göra allt arbete. Du kan läsa lite om mitt nya privata projekt här och hur det sparar mig pengar. Tänkvärt.

Vår kurs ger dig grunderna i alla moment, som möjliggör att du kan spara 100 000 tals kr på framförallt arbetet.

Bild från Kap 4: Armering med armeringsjärn och armeringsnät

Det är viktigt att man armerar betongplattan korrekt. Eventuella punktlaster behöver tas omhand. Många överarmerar vilket fördyrar lösningen. Vi går igenom hur säkerställer att du inte betalar för mycket för din lösning.