Jag tar bara möten om nyproduktion, tillbyggnader och liknande då det är detta jag kan bäst. Komplexa renoveringar såsom sättningar, oisolerade golv, syllar mm använder jag experter till så där blir jag bara en mellanhand och vill därmed inte ta möten direkt. Du är välkommen att kontakta mig ändå nedan men detta blir mitt svar för renoveringar.

Kontakta mig nedan så ringer jag upp (obs! ej renovering)

Jag ringer helst inte upp mina besökare utan godkännande. Vill inte bli påstridig. Sån är jag.
Så vill du komma i kontakt med dig om dina specifika behov så kontakta mig enligt nedan så ringer jag upp.

Jag ringer bara upp besökare som vill diskutera nyproduktion såsom tillbyggnader, markarbeten, grundläggning mm. Jag beror för mycket på mina partners för att kunna ringa om renoveringar.