Spränga och bygga en gjuten stödmur

stödmur
Går du i tankar på att bygga en stödmur på tomten? Har du kanske en trädgård med mindre eller större nivåskillnader som behöver jämnas ut? Här ska vi leda dig genom arbetet med ditt murbyggande och ge dig tips och idéer för ett smidigt arbete.
En stödmur kan göra underverk för utseende och användning av tomten. Har man bestämt sig för att bygga en stödmur är det viktigt att det håller för framtiden. Vad som händer om grunden och de första stenarna inte läggs på ett bra sätt, är att muren kan röra på sig när det blir temperaturförändringar i jorden, eller när marken bakom muren utsätts för tryck.

Varför en stödmur – jämna ut höjdskillnader

stödmur för sutteränghus
De flesta anlägger en stödmur för att ta upp höjdskillnader på tomten. Ingenstans är höjdskillnader tydligare än fär sutterängtomter.

Men det gäller givetvis alla tomter. De flesta tomter lutar faktiskt lite.

Här är lite situationer där en stödmur passar in.

 • rama in en uteplats på tomten där det finns höjdskillnader
 • anslutning till tomtgräns för att ta upp höjdskillnad och problem med dagvatten
 • skapa en plan yta för grundläggning

10% av muren under jord

Man brukar säga att 10% av murens höjd ska finnas representerad under jord, det vill säga under marknivå. Det är framförallt viktigt om muren planeras bli högre än 1 meter, men kan även vara bra för lägre stödmurar. En 50 centimeter hög stödmur ska alltså ha 5 av dessa centimeter under marknivå. Det gör att muren blir stabil i sin konstruktion.

Välja rätt sten till muren

Det finns stenar som är ”självlåsande”, det vill säga att de har liten klack som ligger bakpå, i överkant, på stenen undertill. Det gör att muren, när den utsätts för tryck bakifrån, inte åker framåt utan hakar i den sten som ligger undertill. Det bidrar till bra stabilitet i muren.
Väljer du att mura med betongblock är det bra att limma ihop dessa med fogbruk, till skillnad från sådan sten som hakar i varandra.

Gräv ur markbädden

Det är mycket viktigt att gräva ut ordentligt för att kunna lägga dränerande material som singel och makadam. En 1 meter hög stödmur bör vila på ungefär 15-20 centimeter makadam, en sten som inte är så känsligt för frost eller regn och är en viktig del i hur stabil muren blir.

Jämna till grunden

På ett byggvaruhus kan du hyra en vibrator att packa makadamen med, för att sedan gärna lägga en tunt lager (ca 1 centimeter) sand ovanpå. Det gör att första raden med sten kommer bli lättare att få i jämn nivå med varandra. Banka till stenarna så att de inte visar några tendenser på att stå ostadigt mot underlaget. En första rad som blivit ordentligt lagd gör att resten av raderna kommer bli fina. Använd ett långt vattenpass för att få det rätt.
För varje rad du lägger ska du fylla på med dränerande makadam bakom stenen och packa till med vibrator.

Dränera eller inte?

Om du bygger din mur för att ta upp höjdskillnader på tomten kan det vara värt att fundera igenom hur dagvattnet ska tas omhand. Om du har en tomt som lutar in mot grannen så behöver du ha en strategi för att ta omhand om dagvattnet och då kan det vara värt att antingen lägga ett dräneringsrör bakom muren eller anlägga en dagvattenkassett eller stenkista.

Bygglov för stödmur

Det kan vara så att du behöver bygglov för din mur, säkrast är att prata med kommunen om den mur du planera att bygga.
Men i regel ska det inte behövas ett bygglov så länge du

 • lägger din stödmur klart på din tomt
 • din stödmur är lägre än 50 cm

Vad du behöver för att bygga din stödmur:

Här är en lista över de verktyg du kan behöva för att anlägga en stödmur.

 • sten
 • makadam
 • sand
 • långt vattenpass
 • spade
 • gummiklubba
 • kratta
 • måttband
 • vibrator

.
Vi hoppas att du med detta har fått en grund att stå på när du ska bygga din stödmur. Prata med proffsen i byggvaruhusen och experter på sten och murläggning när du planerar eller gör dina inköp. Tipsen är oftast gratis!
Har du fler tips på hur vad man ska tänka på när man bygger en stödmur? Hör av dig till oss, vi tar gärna emot dina idéer och lyssnar till dina erfarenheter.