20130511-222506.jpg

Gjuta klack

När man ska gjuta en husgrund refererar man ofta det till att man gjuter en klack.

Det man vill göra med en husgrund är att man vill gjuta en kantbalk. Denna bär sedan upp husets laster. Kantbalken består av betong, armering och isolering.

Vad kostar det att gjuta klack

Här har du en artikel om priser generellt för grundläggning för material och arbete.

Gjuta kantbalken med l-element eller u-element istället för form

När man vill gjuta en kantbalk för sin byggnad så finns det idag bra hjälpmedel. Med hjälp av så kallade kantelement så får man bra stöd för att gjuta kantbalken. Då får man en naturlig form att gjuta betongen i. Med U-element gjuts betongen direkt i U:et medans l-element bildar ett som en form tillsammans med grundisoleringen.

Gjuta platta med klack

Vi har skrivit flera artiklar tidigare om att gjuta grunder med klack.

Gjuta klack växthus

Många som vill gjuta klack växthus menar att gjuta en platta eller mura en grundbalk till sitt växthus