Grundläggning är ett brett begrepp som är det denna webbplats handlar om. Här hittar du all information du behöver för att komma vidare med din fråga kring grundläggning.

Grundläggning av olika typer av hus

Vi har skrivit ett antal artiklar om hur du ska tänka vid grundläggning vilka baseras på de olika förutsättningarna som gäller för given byggnadskonstruktion.

Kort om dessa konstruktioner kan du förutom att läsa individuell artikel se nedan också.

Grundläggning för normala villor

Grundläggning av normala villor utgår ifrån att marken är ren och fin. Dvs den är på platt fin mark som man har att anlägga sin husgrund på. Så är inte alltid fallet.

  • bygga hus på ett lutande berg
  • bygga hus med nivåskillnader
  • bygga hus på berg
  • bygga hus med så kallas kompensationsgrundläggning

Grundläggning för isolerade garage

Ett garage har betydligt mindre laster än en normal villa. Det gör att man inte behöver dimensionera garaget för så höga laster, om det inte är mycket tunga laster man tänker förvara i garaget givetvis eller att garaget är mer av typen industrihall.

Grundläggning för Attefallshus

Ett Attefallshus har betydligt mindre laster än en normal villa.

Grundläggning för industrihallar

En industrihall består ofta av en stålkonstruktion med stålbalkar som tar upp lasterna från taket. Takhöjden är ofta ganska hög. Detta kombinerat ger relativt höga punktlaster som förs ner i grundkonstruktionen via stålbalkarna. Det gör att husgrunden behöver förstärkas rejält kring dessa laster. Eftersom dessa laster ofta tas upp i kantbalken så behöver man hantera detta på ett bra sätt. Speciellt om man vill bevara en hög isolerande förmåga genom kantbalken.

Grundläggning för tillbyggnader

En tillbyggnad ger behovet av en enklare husgrund där man ofta gjuter en platta som ska angränsa till ett befintligt hus. Det gör att man ställs inför ett antal utmaningar. Hur ska övergången ske. Ofta använder man en så kallad mjukfog som möjliggör att de två huskropparna inte sitter till 100% ihop utan kan röra sig mycket lite men tillräckligt för att skapa sprickor om man gjuter ihop dem för tight.

Hur beräknar du grundläggningsdjup för betongplatta

När du ska beräkna grundläggningsdjupet för en betongplatta så finns det olika parametrar du behöver ta med i beräkningen.

  • tjäldjup
  • markförhållanden

Vi har skrivit en hel artikel om grundläggningsdjup och hur det påverkas av dessa faktorer – läs mer här.

Hur kan du reducera och minska grundläggningsdjupet

Genom att använda så kallad tjälisolering kan du se till att minska tjälens påverkan på marken och därmed behöver du inte gräva lika djupt för att nå tjälfri mark.

Grundläggning på berg är knepigt

För dig som ska gjuta en betongplatta på berg så finns det specifika problem som uppstår och som man behöver lösa. Läs mer här hur du gör med grundläggning på berg.