Attefallshus är en av dem få hustyperna ihop med friggebodar och förråd där det faktiskt lämpar sig att ha
enklare plintar som grund. Man kan ju gjuta riktigt kraftiga plintar som står på berg och liknande, men just
attefallshus och förråd så fungerar det ganska bra att ha enklare plintar.

Olika lösningar för plintgrunden

En plintgrund för attefallshus kan antingen bestå av:

 • Gjutna plintar
 • Betongplintar som du köper färdiga

Plintar – gjutna eller färdiga

Läs mer om plintgrunden här. Det är en mer utförlig artikel som är bredare än denna, som bara handlar om just Attefallshus.
Ska man använda betongplintar så har man ett eget arbete som innebär att gräva, men också att få plinten i våg med varandra.
Om du exempelvis har 20 plintar i en plintgrund så måste ju alla dessa plintar vara i höjd med varandra, om man inte har justerbara plintar där balkskon på plinten går att justera så att bjälklagen på attefallshuset kan passa in på rätt ställe och hamnar i rätt höjd i alla plintar. Samma gäller ju för gjutna plintar som för en vanlig betongplint som inte gjuts, utan färdig från leverantör.

Gräva ner till tjälfritt djup

Med en plintgrund måste man precis som för betongplatta och för en krypgrund gräva bort tjälfarlig mark såsom matjord. Men du måste också gräva ner det till tjälfritt djup så att man tar bort all material ner till tjälfritt djup. Poängen med en plintgrund som behövs ganska många plintar så blir det ett rätt så rejält arbete med att gräva för alla dessa plintar och fylla på med dränerande material i alla hålet. Här skiljer
sig alltså markskruven väsentligt eftersom att man inte behöver göra det här.

Frågor om Attefallshus och plintgrunden

Här finner du svar och frågor om Attefallshus och plintgrunder.

 • Attefall plintgrund
  Skall bygga ett fullisolerat attefallshus på plintar. Hälften av dom förankras i berg. Resten hamnar i jord. Räcker det att gräva ner plintar där till
  Läs mer
 • Plintrörsdimension för friggebodsbygge
  Hej. Ska bygga en friggebod 15Kvm på berg. Räcker det med 150mm rör och att borra 15cm ner i berget. Armera ner i berget och upp till 2cm under röret.
  Läs mer