Denna grundtyp har jag varit med och produktutvecklat fram. Det är viktigt att poängtera då jag således har en beroende ställning, dvs jag är inte oberoende. Tänk på det när ni läser artikeln.

Grunden har många fördelar och är enkel men genialisk.

Den vänder sig till dig som bygger ett enklare hus och vill kunna göra mer själv. Grunden kan lätt läggas av dig själv om du bara tar in hjälp med grävning och ev. packning av makadam. Kan du bygga själv så är det såklart ett plus. För den oerfarne rekommenderar jag att man tar hjälp med grävning och paddning samt betonggjutningen av plattan invändigt. Men du spar mycket pengar bara på de övriga momenten.

Navigera enkelt i artikeln med länkarna

Navigera nedan med länkarna som jag lagt in så du enkelt kan klicka dig fram till det stycke som intresserar dig.

Vem tillverkar och säljer denna grund

Tillverkning och försäljning: Tjällden AB – balkgrunden
Hälsa från mig 🙂

Hur fungerar grunden för självbyggare

Man gjuter en platta som vanligt men istället för att gjuta en kantbalk så ersätter man kantbalken med prefabricerade välisolerade grundbalkar (se bild). Dessa har funnits i olika dimensioner sedan tidigt 80 tal i Tjälldens sortiment. Det nya är att man fyller grunden dessutom med cellplast och gjuter ihop grunden med 10 cm betong i plattan. Du slipper därmed betong i kantbalken

Här bygger jag själv med denna grund (jag ligger lite efter att uppdatera just den artikeln – men det kommer).

Fördelar med självbyggargrunden

balk för betongplatta för självbyggare
Här är de fördelar jag ser med självbyggarplattan.
 • Du förstår grunden enkelt. Den är mycket okomplicerad vilket gör att du enkelt kan sätta dig in i grunden och därmed VÅGA bygga själv med de delar som är enkla och ta in hjälp för de andra delarna (gräva, schakta & VA/el).
 • Du kan spara MYCKET pengar genom att göra nästan allt själv. Läs mer om det här
 • Du får en grund som använder mindre betong – det är bra för miljön att vi optimerar användandet av betong och det sparar tid på byggplatsen (läs mer här)
 • Grunden är helt fuktsäker
 • Finjusteringsmöjligheter i höjdled. Läs mer här.
 • Grunden är mer välisolerad då balken har mer isolering och mindre betong. Läs mer om det här.

Nackdelar med självbyggargrunden

Som med allt finns det också nackdelar med denna grunden.

 • Grundbalkarna kostar lite mer jämfölrt med normala kantelement (inklusive att man väger in betongen och armeringen som behövs i den vanliga plattan). Dock inte i närheten av vad ett projekt med byggare kostar. Denna grund för en attefallare kostar just nu någon tusenlapp extra (inklusive betongen). Det är på jobbet man sparar in pengarna samt alla de andra fördelarna med grunden.
 • Grunden är lite mindre flexibel för NYA laster vid en eventuell ändring i planlösningen. Man kan då ganska enkelt stärka upp de delar som behövs men man måste komma ihåg att göra det. Man behöver ex vid en hög punktlast (t.ex. öppen spis) även stötta upp denna del med en ”grundbalk”.
 • Grunden innehåller trots allt fortfarande betong, om än mindre. Så grunden belastar ändå miljön.

Förenklad konstruktion gör grunden mer lättbegriplig

Det är svårt att sätta ett värde på denna punkt. Jag kan bara intyga att när man förstår något så vågar man göra det själv. Jag förstår denna grund på ett övergripande sätt. Det gör att jag vågar bygga själv. Det är svårt att göra något själv som jag inte förstår.
Konstruktionen är förenklad på ett genomgripande sätt.

Spara pengar genom att göra mer själv

Genom att genomföra projektet själv kan du spara mycket pengar. Man sätter igång ”entreprenören” inom sig.
Och många som bor utanför någon av stadskärnorna kanske känner en kompis med grävare.

De moment man lätt kan göra själv är.

Viktigt när man gör allt själv är att man är jättenoga med måtten. Det är bra med denna grunden. Man kan finjustera grunden i höjdled (se nedan).

Enkel montering – lätt att göra själv

grundbalk enkel att ställa ut
Grundbalken väger bara 40 kg. Som du ser på bilden bär vi enkelt in balken i grunden från lastpallen.

Här är den monteringsordning jag funderar på för mitt bygge.

 • När makadamen är färdigpackad så ställer man bara ut monteringsplattorna underst där kantbalkarna ska stå.
 • Bygger upp grundbalken med kantbalkselementen.
 • Utplacering av cellplasten.
 • Eventuell golvvärme (vilket vi ska ha)
 • Armeringsnät placeras ut på cellplasten
 • Sen gjuter jag grunden.

Mindre betong – sparar tid på byggarbetsplatsen

Här är en stor fördel. Då du inte har betong i kantbalken så minskar byggtiden.

Minskad torktid då voten är förgjuten i fabrik

minskad torktid vot
Grundens voter använder ingen betong (annat än för att gjuta ihop balkarna). Därmed kan du börja bygga väggarna så fort du kan gå på plattan.

Man kan teoretiskt också gjuta rum för rum själv om man vill. Ett rum i taget. Det gör att jag tycker projektet blir greppbart. Jag kan gjuta ett sovrum på en kväll. Sedan fortsätta nästa dag. Men i ärlighetens namn gjorde jag inte det när jag byggde själv. Jag gjorde allt med en betongbil.
Rent ekonomiskt är det nog ändå lönsamt att beställa en betongbil till bygget. Men du behöver inte många lika betongbilleveranser vilket är positivt. Varje transport innebär extra kostnader och synkningar på byggarbetsplatsen.

Ingen betong i kantbalken gör att du inte behöver återfylla innan gjutning
När man gjuter kantbalken i en vanlig betongplatta är det också viktigt att återfylla kantelementen innan man gjuter. Annars välter ofta kantelementen. Det behövs inte med denna grunden. Grundbalkarna väger så mycket att de inte välter men de är tillräckligt lätta för att enkelt kunna monteras av 2 personer.

Minskad byggtid
Man kan med denna grunden exempelvis bygga väggarna innan man gjuter (inget måste men man kan om man vill). Fördelarna är flera med minskad byggtid:

 • Pga den kraftigt minskade torktiden hindras inte byggprojektet nämnvärt av betongen. När man gjuter en normal platta på mark så ska den ”brinna” i cirka en månad minst innan man kantbalken inte minst har torkat tillräckligt så man vågar sätta syll och bygga en vägg. Detta kan man strunta i eftersom ingen betong behövs i kantbalken (förutom i pelaren).
 • Man kan snabbt komma vidare i bygget då balken inte behöver torka och därmed kan man resa väggarna bara du kan gå på betongen inne i grunden. Denna platta kan sen torka under god ventilation invändigt.

Mindre betong – sparar miljön

Betong har en påverkan på miljön. Det är bara att acceptera det. Förvisso står en grund i 100 tals år så livscykelanalysen på betong kan vara ganska god men här och nu drar det mycket energi att skapa/framställa cement. Det är också mycket transporter som krävs för betongen till arbetsplatsen.
Min ansats i detta är att använda mindre betong, inte utesluta det helt. Dvs använd betong där så behövs, en optimerad grund helt enkelt.

Läs mer här om att minska betongen.

Minskad mängd markarbete för snabbare grävning

Grunden är framtagen för att kunna gräva snabbt, fylla på med makadam och sedan kunna skicka hem grävmaskinen.
Därför är grunden anpassad för att bara ha ett så enkelt schaktdjup som möjligt. Man gräver lite djupare vid kantbalken men sedan har man bara ett djup inne i grunden. Dvs man fyller på med makadam en gång, sen kan maskinen åka. Det minskar tiden för grävmaskinen på plats och därmed kostnaderna.

Mindre armering – speciellt i voten

balk för betongplatta för självbyggare
Konstruktionen är enklare med denna grund, inte minst då du inte behöver någon armering i voten. Många armerar kantbalken med sk villabyglar (se bild bredvid – denna armering behövs således inte i denna grund). Det behövs inte här. All bärande konstruktion kommer färdig med balkarna. Lasterna som denna balk klarar är mycket höga, upp mot 75 kN.

Enklare att finjustera grunden i höjdled

finjustera i höjdled enklare
Det är ganska pilligt att få makadamen helt i våg, dvs i exakt rätt höjd överallt. Och om man hamnar lite för lågt någonstans i grunden har man, om än små, justeringsmöjligheter uppåt. Detta då balken vilar på monteringsplattor. Så du kan justera lite mellan balken och monteringsplattorna. Det är dock svårt att justera nedåt såklart.

Spolkant – vanligt för garage och växthus

Många vill kunna spola av sina garage. Då är det smidigt att med denna grunden så är gjutningen invändigt enkel att justeras i höjdled. Det gör att du kan få en sockel som är högre än betonggolvet invändigt. Detta är också ett fenomen som utnyttjas för t.ex. växthus.

Relaterade frågor

 • Spolkant i garage
  Går det at få 5-10 cm spolkant och fortfarende ha 300mm isolering Hej Mikael, Denna grundbalk placerar man ut och sen kan man gjuta ”fristående” invändigt. Dvs du kan enkelt få en spolkant på 5-10 cm. 300 isolering invändigt är ok. mvh Mi
  Läs mer

Enkel att förstärka

Precis som en vanlig betongplatta på mark kan man förstärka grunden där så behövs. T.ex. inne i grunden kan man vilja förstärka för stora punktlaster från öppen spis, pelare som bär av mellanbjälklag mm mm.

Välisolerad grund

balk för betongplatta för självbyggare
Ett vanligt grundelement har cirka 10 cm cellplastisolering. Denna grundbalk har 20 cm cellplastkärna.
Grunden kan sedan inne i grunden fås mycket välisolerad beroende på hur många lager cellplast man lägger innanför de isolerade grundbalkarna.
Grundbalkarna på bilderna ovan ser ”betongiga” ut men är faktiskt väldigt välisolerade. Men betongytskikten i en sandwichkonstruktion gör grunden mycket stark, men man har inverterat en normal grundbalk kan man säga. Man har mycket stark konstruktion, men man har mycket mer isolering än betong. I en normal betonggrund har man mycket mer betong än isolering.

Är hybridgrunden och balkgrunden samma?

hybridgrunden jämförelse
Nej, men likheten är mycket stor. Hybridgrunden är till för (platsbyggda) bärande bjälklag. Betongplattan som denna artikel handlar om har inget bärande bjälklag utan man bygger direkt på balken när man gjutit klart plattan.

Men det är inte konstigt att man blandar ihop båda, för de är i princip identiska, med den enkla skillnaden att man lämnar ett litet utrymme för betong inne i grunden och sedan gjuter man igen grunden. Det behöver man inte göra i hybridgrunden. Självbyggarplattan är en spin-off från hybriden i produktutvecklingshänseende.

Relaterade frågor
 • Bjälklag på självbyggarplatta?
  Hej, Vi ska bygga ett fritidshus på 60 kvm och har inte kommit till beslut om grundläggning.Jag har varit inställd på hybridgrund medans markentreprenören rekommenderar platta på mark och byggaren förespråkar krypgrund… Nu läste jag om självbyg
  Läs mer

Bygga till med självbyggargrunden

tillbyggnad balkgrund
Denna grund fungerar utmärkt även för tillbyggnader. Det är ett väl avgränsat projekt. Den största delen som bör göras av en entreprenör består av markarbetet.

Speciellt enkelt blir projektet om du har något av följande inslag i projektet

 • tillbyggnaden inte ska ha vatten och avlopp. Då blir du mindre beroende av vvs kompetensen. Att dra in vvs i tillbyggnaden är inget konstigt alls, men då behöver du ta in hjälp för detta för vvs delarna.
 • tillbyggnaden inte ska dra in vattenburen golvvärme. Att rulla ut golvvärmeslangen är inte så svårt och ett ganska snabbt jobb för både dig eller en vvs:are. Men ska du inte ha golvvärme förenklas såklart projektet. Framförallt påkopplingen till det befintliga husets golvvärme är det knepigaste.

Mer komplext blir det att använda balkgrunden om något av följande inslag föreligger

 • tillbyggnaden byggs med betongplatta men ansluter till hus med källare. Då är denna grunden bättre.
 • tillbyggnaden ligger på en sutterängtomt som gör att man får höjdskillnader som grunden behöver hantera. Då kan man behöva ha olika höga kantelement för att jämna ut osv. Det kan säkert gå med denna grunden också då balkarna kommer i olika höjder. Men mer komplext blir det.

Här kommer frågor och svar jag fått kring självbyggargrunden och tillbyggnader.

 • Offerter på betong till självbyggargrund
  Hej! Vi skall förmodligen bygga med din självbyggargrund. 60 kvm, omkrets 22m. Vi har fått offert från Tjälldens. Men offerten på betong från en lokal leverantör uppfattade vi som dyr? 30` för 6 kbm betong inkl arbete. Det är 45 m från gatan där bile
  Läs mer
 • Grund för tillbyggnad
  Hej, Jag går i planer att bygga ut mitt hus ca 25 kvm. Det befintliga huset har källare och har en sockelhöjd mellan 50-100 cm. Ca 3 meter från tilltänkt tillbyggnad går en bäck parallellt. Vilken grundlösning är att rekommendera? Jag personligen är
  Läs mer

Frågor från besökare om betongplatta för självbyggare

Här kommer frågor och svar jag fått över tid som är relaterat till betongplatta på mark för självbyggare.

 • Gjuta grund utbyggnad
  Hej, vi har köpt ett äldre hus från 1909 (med en ny del). Vi vill bygga en utbyggnad från vardagsrummet, det är en utbyggnad från den gamla delen av huset som är från 1909 och har en torpargrund. Utbyggnaden kommer bli 8-10kvm och ha stora glaspartie
  Läs mer
 • Kostnad hybridbetongplatta
  Hej, Har lite grann börjat fundera på att bygga en fristående lokal på drygt 100 m2. Främst för textilhantverk, kurser, fik etc. Två toaletter, ett kök och så en stor lokal. Plan torr mark. Vad skulle du rekommendera för grund samt kostnad då det mes
  Läs mer
 • Lekagrund uterum
  Hej Micke, Behöver konstruktionsritningar för en ritning då jag tänkte bygga med någon typ av block, typ leka? Har du konstruktionskontakter? Finns det bättre alternativ till denna grund. Hej Andreas, Jag kan hjälpa till med konstruktionsritningar. M
  Läs mer
 • Byggelement med frigolit för platta
  Hej Ska gjuta en platta till hösten nu. Har en fråga vilken typ av byggelement för detta du rekommenderar. De jag tänker på har frigilot i sig och har frigolit även inne i grunden sen som isolering. Hej Tobbe, Det beror lite på. Dessa är bra som kant
  Läs mer
 • Grund till enkelt hus /friggebod som jag kan bygga själv
  Hej! Jag tänkte bygga en friggebod att använda som förråd. I den hade jag tänkt förvara färgburkar, högtryckstvätt och växter under vinterhalvåret, så därför behöver jag värma upp förrådet till kanske +5°C. Eftersom en friggebod inte får vara högre ä
  Läs mer
Kontakta mig om denna grund