Denna grundtyp har jag varit med och produktutvecklat fram. Grunden har många fördelar och är enkel men genialisk.
Den vänder sig till dig som bygger ett enklare hus och vill kunna göra mer själv. Grunden kan lätt läggas av dig själv om du bara tar in hjälp med grävning och ev. packning av makadam. Kan du göra detta också själv så är det såklart ett plus. För den oerfarne rekommenderar jag att du tar hjälp med grävning och paddning.

Navigera enkelt i artikeln med länkarna

Navigera nedan med länkarna som jag lagt in så du enkelt kan klicka dig fram till det stycke som intresserar dig.

Hur fungerar grunden för självbyggare

Man gjuter en platta som vanligt men istället för att gjuta en kantbalk så ersätter man kantbalken med prefabricerade välisolerade grundbalkar (se bild). Dessa har funnits i olika dimensioner sedan tidigt 80 tal i Tjälldens sortiment. Det nya är att man fyller grunden dessutom med cellplast och gjuter ihop grunden med 5-10 cm betong i plattan. Du slipper därmed betong i kantbalken och eftersom plattan eg. inte behövs ur ett konstruktionsperspektiv så räcker det med 5-10 cm betong. Vi vill minimera betongen (därav 5) men då armeringen kräver en viss mängd för att samverka så siktar jag på 8 cm. Jag ska jobba för att få till 5 cm med speciell armering mm. Men mängden betong spelar ingen roll för upptagandet av lasterna i grunden då lasterna kommer ner på grundbalkarna.

Här bygger jag själv med denna grund.

Fördelar med självbyggargrunden

balk för betongplatta för självbyggare
Här är de fördelar jag ser med självbyggarplattan.
 • Du kan spara MYCKET pengar genom att göra nästan allt själv. Läs mer om det här
 • Du får en grund som använder mindre betong – det är bra för miljön och det sparar tid på byggplatsen (läs mer här)
 • Grunden är helt fuktsäker
 • Finjusteringsmöjligheter i höjdled. Läs mer här.
 • Grunden är välisolerad. Läs mer om det här.

Nackdelar med självbyggargrunden

Som med allt finns det också nackdelar med denna grunden.

 • Grundbalkarna inklusive betong och armering kostar lite mer. Dock inte i närheten av vad ett projekt med byggare kostar. Jag försöker få grundleverantören att få ner dessa kostnader så även grundmaterialet kostar ungefär samma. Denna grund för en attefallare kostar just nu någon tusenlapp extra (inklusive betongen). Det är på jobbet man sparar in pengarna samt alla de andra fördelarna med grunden.
 • Grunden är lite mindre flexibel för NYA laster vid en eventuell ändring i planlösningen. Man kan då ganska enkelt stärka upp de delar som behövs men man måste komma ihåg att göra det. Man behöver ex vid en hög punktlast (t.ex. öppen spis) även stötta upp denna del med en ”grundbalk”.
 • Grunden innehåller trots allt fortfarande betong, om än mycket mindre. Så grunden belastar ändå miljön men mycket mindre.

Förenklad konstruktion gör grunden mer lättbegriplig

Det är svårt att sätta ett värde på denna punkt. Jag kan bara intyga att när man förstår något så vågar man göra det själv. Jag förstår denna grund på ett övergripande sätt. Det gör att jag vågar bygga själv. Det är svårt att göra något själv som jag inte förstår.
Konstruktionen är förenklad på ett genomgripande sätt.

 • Balkarna tar upp alla laster. Konstruktionen blir enklare.
 • Ingen betong i kantbalken ger mindre behov av betong inne i grunden också. Mindre betong sparar miljön och sparar tid på byggarbetsplatsen
 • Mindre armering behövs då ingen armering behövs i kantbalken. läs mer här)
 • Grunden isoleras enkelt.

Mindre betong – sparar miljön

Betong har en påverkan på miljön. Det är bara att acceptera det. Förvisso står en grund i 100 tals år så livscykelanalysen på betong kan vara ganska god men här och nu drar det mycket energi att skapa/framställa cement. Det är också mycket transporter som krävs för betongen till arbetsplatsen.
Min ansats i detta är att använda mindre betong, inte utesluta det helt. Dvs använd betong där så behövs, en optimerad grund helt enkelt.

Läs mer här om att minska betongen.

Mindre betong – sparar tid på byggarbetsplatsen

Här är en stor fördel. Betongen torkar fortare och byggtiden minskar.

Minskad torktid
En normal betongplatta kan ta månader att torka och måste bevakas så den inte härdar för fort, fryser osv. Denna platta torkar mycket fort då du inte har betong i kantbalken och bara 5 cm tjock platta. Man kommer också ner i så lite betong så att man teoretiskt kan gjuta rum för rum själv om man vill. Ett rum i taget. Det gör att jag tycker projektet blir greppbart. Jag kan gjuta ett sovrum på en kväll. Sedan fortsätta nästa dag.
Rent ekonomiskt är det nog ändå lönsamt att beställa en betongbil till bygget. Men du behöver inte många betongbil leveranser som behövs för en vanlig platta till ett attefallshus. Varje transport innebär extra kostnader och synkningar på byggarbetsplatsen.

När man gjuter kantbalken i en betongplatta är det också viktigt att återfylla kantelementen innan man gjuter. Det behövs inte här. Grundbalkarna väger så mycket att de inte välter men inte så mycket att de inte kan monteras enkelt 2 personer.

Detta betyder inte att torktiden för de 5 cm betong är noll. Man ska ändå inte gå på plattan för tidigt. Ge det en vecka. Planera lite så du inte behöver gå inne i plattan när nu plattan gjuts. Men torktiden går från månader till dagar eller max en vecka.

Minskad byggtid
Man kan med denna grunden exempelvis bygga väggarna innan man gjuter (inget måste men man kan om man vill). Fördelarna är flera med minskad byggtid:

 • Pga den kraftigt minskade torktiden hindras inte byggprojektet nämnvärt av betongen. När man gjuter en normal platta på mark så ska den ”brinna” i cirka en månad minst innan man belastar kantbalken för mycket. Och allt vatten i kantbalken behöver dessutom avdunsta så den inte tränger upp i syllen. Allt detta kan man strunta i eftersom ingen betong behövs i kantbalken.
 • Om man bygger klart stommen ovanpå grundbalkarna innan man gjuter så behöver man inte oroa sig för nederbörd under själva gjutningen. Då riskerar man inte att grunden får fula ojämnheter efter regn som behöver slipas bort. Man riskerar inte heller nederbörd som kan ansamla sig inne i cellplasten vid nederbörd ju tidigare man bygger stommen och får upp enkelt skydd för tak.

Spara pengar genom att göra mer själv

Genom att genomföra projektet själv kan du spara mycket pengar. Man sätter igång ”entreprenören” inom dig.
Och många som bor utanför någon av stadskärnorna kanske känner en kompis med grävare.

De moment man lätt kan göra själv är.

Viktigt när man gör allt själv är att man är jättenoga med måtten. Det är bra med denna grunden. Man kan finjustera grunden i höjdled (se nedan).

Minskad mängd markarbete för snabbare grävning

Grunden är framtagen för att kunna gräva snabbt, fylla på med makadam och sedan kunna skicka hem grävmaskinen.
Därför är grunden anpassad för att bara ha ett så enkelt schaktdjup som möjligt. Man gräver lite djupare vid kantbalken men sedan har man bara ett djup inne i grunden. Dvs man fyller på med makadam en gång, sen kan maskinen åka. Det minskar tiden för grävmaskinen på plats och därmed kostnaderna.

Enkel montering – lätt att göra själv

grundbalk enkel att ställa ut
Grundbalken väger bara 40 kg. Som du ser på bilden bär vi enkelt in balken i grunden från lastpallen.

Här är den monteringsordning jag funderar på för mitt bygge.

 • När makadamen är färdigpackad så ställer man bara ut monteringsplattorna underst där kantbalkarna ska stå.
 • Bygger upp grundbalken med kantbalkselementen.
 • Utplacering av cellplasten.
 • Eventuell golvvärme (vilket vi ska ha)
 • Armeringsnät placeras ut på cellplasten
 • Sen gjuter jag grunden.

Mindre armering

Konstruktionen är enklare med denna grund, inte minst då du behöver mindre armering.
Många armerar kantbalken med sk villabyglar. Det behövs inte här. All bärande konstruktion kommer färdig med balkarna.

Enkel att förstärka

Precis som en vanlig betongplatta på mark kan man förstärka grunden där så behövs.

Finjustera grunden i höjdled

Det är ganska pilligt att få makadamen helt i våg, dvs i exakt rätt höjd överallt. Och om man hamnar lite för lågt någonstans i grunden har man, om än små, justeringsmöjligheter uppåt. Detta då balken vilar på monteringsplattor. Så du kan justera lite mellan balken och monteringsplattorna. Det är dock svårt att justera nedåt såklart.

Välisolerad grund

Grunden kan fås mycket välisolerad beroende på hur många lager cellplast man lägger innanför de isolerade grundbalkarna.
Grundbalkarna på bilderna ovan ser ”betongiga” ut men är faktiskt väldigt välisolerade. Men betongytskikten i en sandwichkonstruktion gör grunden mycket stark, men man har inverterat en normal grundbalk kan man säga. Man har mycket stark konstruktion, men man har mycket mer isolering än betong. I en normal betonggrund har man mycket mer betong än isolering.

Frågor från besökare om betongplatta för självbyggare

Här kommer frågor och svar vi fått över tid som är relaterat till betongplatta på mark för självbyggare.

Kontakta mig om denna grund