Denna artikel är en artikel ”under konstant utveckling”. Bjälklag är ett ganska komplext område att täcka in pga alla variationer av olika parametrar som kan förekomma. Följande finner jag styra frågeställningen kring bjälklag.

 • nyproduktion eller renovering
 • typ av byggnad
 • typ av grund
 • typ av bjälklag

Jag har upptäckt att det finns många frågor från mina besökare när det kommer till hur man ska hantera dessa varianter. Mycket pga de är så olika.
Jag kommer därför över tid försöka täcka in alla varianter av dessa här på husgrunder.com och vad du ska tänka på gällande de olika bjälklagskonstruktionerna, grunderna och byggnadstyperna.

Nyproduktion eller renovering

Bjälklag hanteras i denna artikel främst ur ett nyproduktionsperspeltiv. Men vi kommer över tid även täcka in renovering av de olika varianterna. Dvs hur man exempelvis ska tänka när man vill renovera ett bjälklag i en källare exempelvis.

Olika byggnadstyper där bjälklag är vanliga

Bjälklag används för olika byggnadstyper. Här är de vanligaste

 • altan
 • uterum
 • friggebod
 • attefallshus
 • villa

På vilka grundtyper används bjälklag

Alla typer av konstruktioner står på eller i marken på något sätt. Här är de grundtyper vi kommer behandla.

 • krypgrund
 • torpargrund
 • betongplatta
 • plintgrund
 • stödmur

När du ska bygga ett hus som har en krypgrund som vald husgrundskonstruktion så är det viktigt att tänka igenom hur golvbjälklaget ska bli fuktsäkrat. Trossbotten är också en viktig del av en krypgrundskonstruktion. Läs mer om trossbotten här.

Vad är bjälklag – olika typer och vad skiljer dem åt

golvbjälklag
Bjälklag är en viktig del i ett hus konstruktion. Bjälklaget fördelar krafterna som finns inne i huset och sprider ut dem så de hamnar ut i väggarna och på krypgrundselementen. Vidare är det på bjälklaget som man sedan bygger upp husets olika golv.

Här är de termer som jag sett förekomma kring bjälklag. Jag kommer över tid täcka in dem alla.

 • golvbjälklag
 • träbjälklag
 • erge bjälklag
 • bottenbjälklag
 • betongbjälklag
 • mellanbjälklag
 • fribärande bjälklag
 • ew bjälklag
 • stålbalkar som bjälkar – I och U balkar

Isolera golvbjälklaget

När man bygger en krypgrund (se hur man gör här) så är det viktigt att man isolerar golvbjälklaget.

De flesta fuktproblem som uppkommer idag uppkommer pga golvbjälklaget isolerats dåligt eller med fel material, samt att en felaktig krypgrundskonstruktion och dränering använts.

Välj fuktsäker krypgrundskonstruktion

En fuktsäker krypgrundskonstruktion har

  • Isolerade golvbjälklag
  • Isolerade krypgrundselement
  • en väl dränerad krypgrund

  Bästa materialet för bjälklag

  Idag byggs bjälklag och golvbjälklag mestadels med trä. När man använder trä som golvbjälklag i samband med krypgrunder så måste man skydda golvbjälklaget på något sätt. Den bästa lösningen för detta är att välja kompletta lösningar där man klär in golvbjälklaget i isolering.

  Se här för leverantörer av krypgrundslösningar som skyddar mot fuktproblem.

  Isolera bjälklag

  Det finns företag som har kompletta lösningar för att vid nyproduktion av krypgrunder isolera golvbjälklaget med cellplast. Man trär på u formade cellplast element på bjälklaget. I mellanrummen mellan golvbjälkarna trär man sedan i ytterligare cellplast. Detta ger en välisolerat golvbjälklag och träbjälkarna förhindras från att utsättas för fukt.

  När du ska renovera din krypgrund och funderar på att isolera betongbjälklaget så ska man inte missa alternativet att gjuta igen din torpargrund eller krypgrund. Fördelarna med det är att du får en betydligt mindre fuktkänslig konstruktion. Cellplast är ett ickeorganiskt material som gör att man slipper dem fuktproblem som en krypgrund normalt sett kan utsättas för. Läs mer om att gjuta igen din krypgrund här.

  Det finns en del aspekter kring att man lägger isolering på mark men om man gör det på rätt sätt genom att först använda dränerande material såsom antingen makadam, dräneringsgrus eller singel och efter det 200 mm eller 300 mm isolering i form av cellplast så får man en god fukttålig konstruktion. Sedan lägger man på armering och eventuellt vattenburen golvvärme under armering för att sedan gjuta igen krypgrunden. Detta ger en bra komfortvärme i form av värmen från golven. Om du vill använda cellplast som isolerande material på marken i en krypgrund så går det alldeles utmärkt. Det man ska tänka på är att cellplast är relativt brandfarligt och många lägger ut markisolering i kombination med en krypgrundsavfuktare. Då ska man vara lite försiktig och säkerställa att man skyddar cellplasten om avfuktaren blir varm. Det har visat att det kan vara lite av en riskkonstruktion att ha krypgrundsavfuktare nära cellplasten.