IMG_0050.JPG
Ytong är ett byggblock som kan användas för att bygga upp husväggar, inklusive källarväggar.

Ytong har god hållfasthet

Väggmaterialet Ytong är bastant och ger huset en god hållfasthet. Lasterna som huset skapar tas upp av betongblocken.

Ytong är isolerande

Ytong har en relativt god isoleringsförmåga – cirka 0,17 till 0,28. Det är bra om man jämför med exempelvis cellplast som har 0,1 och anses vara det bland det bästa isoleringsmaterialet.

Ytong klarar fukt sisådär

Ytong är en lättbetonglösning. Betong suger fukt så Ytong behöver dräneras ordentligt med en dräneringslösning för källare.

Går relativt snabbt att bygga

Ytong är ett byggsystem som går relativt fort att bygga med. Man bygger upp väggarna som fogas samman med lim. Systemet har ökat i populäritet då det erbjuder en relativt hög isoleringsförmåga kombinerat med hög hållfasthet.

Ytong kan stå på betongplattan

Ytong lämpar sig väl för att stå på betongplattan som tar upp lasterna från väggarna. Läs här hur du gjuter en betongplatta till källargolv.