bygga källarvägg

Thermomur med betong en möjlig lösning

För väggar som ska exempelvis ligga under mark bör man ha cellplastelement med fiberarmerad betongytskikt, betongstomme samt tjock puts på de delar som finns ovan mark. Gör man sina beräkningar rätt så att väggarna dimensioneras så att de står emot jordtrycket på källarväggarna så är denna vägg mycket energieffektiv och bra stomme.

Thermomur är en cellplastlösning

Idag har det blivit allt vanligare att använda cellplast (EPS) både när det gäller tak och väggar. Den används idag flitigt vid tilläggsisoleringar av hus. Den används kort och gott till att isolera byggnaden och dessutom skyddar cellplasten mot kyla, vind, fukt och mögel. Alla har olika behov och eftersom att cellplast idag finns i olika skalor och i brett utbud i olika skivor är det viktigt att välja den rätta cellplastskivan som passar en själv.
Byggmaterialet cellplast har funnits i marknaden ända sedan 1950 och en fördel med att välja just cellplast är att den är mycket billigare och lättare än mineralullsisoleringen och idag sägs det att cellplasten är framtidens material för isoleringen av väggar.

Cellplasten jämfört med trä

Cellplast är ett material som fått negativ uppmärksamhet i media i och med den flera uppmärksammade byggskandaler varav flera fortfarande inte sett sitt slut. Många av de stora hustillverkarna har använt enstegsfasader med cellplast och mycket tunn puts som visat sig få problem med fukt i väggarna. Faktum är att cellplasten knappast kan belastas för detta. Det är inte cellplastens fel att fukt dels letar sig in i fasaden utan det är snarare otätheter, rena byggfel och tunn puts som får hållas ansvarig. Den stora boven, trä och andra organiska material såsom gipsskivornas ytskikt av organiskt material som möglar och ställer till problem. Även rena byggkonstruktionsfel som obefintliga eller mycket små taksprång gör att fukten lätt letar sig in i väggarna. Cellplast har använts i grundkonstruktioner i direktkontakt med marken utan att mögla i över 50 år. Så problemet ligger knappast på cellplasten. Snarare får man spåra medias uppmärksamhet till en mycket stark trälobby i Sverige.

Cellplasten fästs med grunden

Cellplasten lägger man antingen på botten i grunden eller fästs upp mot blindbotten. Det som händer är att luften ovanför isoleringen kan skyddas från exempelvis den kalla marken och får därmed en högre temperatur som i sin tur leder till att fukt-och mögelproblem minskar och för många husägare idag är det väldigt viktigt att kunna förhindra just fukttillskottet. Det gäller dock att man inte ska stänga inne fukt. Därför kan man exempelvis skippa plastfolien som ofta används under trägolvet inne i huset. Så länge konstruktionen kan andas (i detta fall inåt) ska inga stora problem kunna uppstå om man inte haft mycket stora problem med fukt under bygget (såsom högt grundvatten eller liknande).
Cellplastsystemet är alltså både välisolerad och fuktsäker. Att den är välisolerad mot både kyla och värme beror på att materialet består utav 98 % luft som är innesluten i celler, d vs små hålrum. Detta innebär alltså en låg vikt samtidigt som den har bra isolering. Cellplastsystemet med sina bra fuktegenskaper kan heller inte skada grundvattnet.
Anledningen till att många idag väljer att ha ett cellplastsystem är för att den har låg energiförbrukning samtidigt som den ger ett behagligt inomhusklimat. Har du en välisolerad byggnad med ett cellplastsystem spar du alltså pengar och energi just p ga den låga värmeförbrukningen.

Cellplast är kapillärbrytande

Ännu en unik fördel med att ha cellplast är att den har en god kapillärbrytande förmåga och med detta menas att hur mycket vatten som än når systemet kommer materialet ändå ha kvar sin isoleringsförmåga. Man kan även säga att materialet ”andas” och därmed angrips den heller inte utav exempelvis rötsvampar och mögel.
Att materialet är brännbärt där det inte utvecklas några skadliga ämnen för miljön är också viktigt för många idag och en anledning till att många faktiskt väljer att ha ett cellplastsystem i sina byggnader. Den är med andra ord väldigt skonsam för miljön och hittills har inte några allergiframkallande ämnen upptäckts och därför får man heller ingen klåda eller liknande när man arbetar med materialet. Cellplast kan idag också återvinnas och använder du materialet hjälper du alltså samtidigt till att minska utsläppen av växthusgaser.
När man monterar ett cellplastsystem behövs inga speciella verktyg, utan det enda som behövs är samma verktyg och maskiner som man använder när man arbetar med trä. Det kan exempelvis vara kniv, handsåg eller en sticksåg. Att tilläggsisolera med cellplast är inte alls avancerat, det är snarare en smidig och enkel process. Det enda du behöver göra är att fästa cellplasten på en vägg och sedan på med en ny fasad.
Många väljer kort sagt att ha ett cellplastsystem för att bygga sina väggar under mark just p ga att den har en energieffektiv tillverkning, goda isoleringsegenskaper som förhindrar fukt-och mögel problem samt att den har en lång livslängd.