Betongen blir allt dyrare och miljöpåverkan som betong har ska inte negligeras. Därför har jag tillsammans med Tjällden AB tagit fram ett optimerad grund. Dvs grunden är stark där så behövs. Inte på några andra ställen.

Betongen har miljöpåverkan

Jag och Tjällden AB har initerat ett projekt för att ta fram en grund som är optimerad utifrån ett betongperspektiv. Den ”normala betongplattan” är fortfarande kvar i sortimentet givetvis men för de som verkligen vill minska betongmängden, även ur ett kostnadsperspektiv, har vi tagit fram en grund som är optimerad ur ett lastperspektiv. Dvs grunden är urstark i den bärande konstruktionen men bara där så behövs. En betongplatta är egentligen lite överdimensionerad för de laster den utsätts för. Så målet med denna produktutveckling var att optimera grunden hållfasthetsmässigt.

Läs mer om detta grundsystem här.

Stopp för överlastade bilar gör betongen dyrare

Nu senast har jag hört att betongfabrikerna i Skåne har slutat köra ut ”överlastade bilar”. Kan vara konstigt att man överhuvudtaget har kört med för tunga bilar, men för att hålla nere priserna har betongbilarna historiskt lastats mer än tillåtet. Det gör att nu när myndigheterna skärpt tillsynen på den tillåtna tyngden så kommer mängden transporter att behöva öka vilket gör betongen dyrare. Jag vet inte riktigt om detta är rikstäckande fenomen men i Göteborg och Stockholmsområdet är transporter problematiskt i sig pga köer och annat så att minska mängden transporter är ett stort plus för flödet och kostnaderna i projektet.

Cement är mycket energikrävande att ta fram

Betong har en miljöpåverkan. Så är det. Samtidigt har betong en livslängden på 100 tals år så ur ett livscykelperspektiv är betong rätt i grunder menar jag. Men varför förbruka mer betong än nödvändigt. Därför tog vi fram denna grunden.

Den bärande delen i grundkonstruktionen har använts sen 1980 och är välisolerad, fuktsäker och väl beprövad

Grunden vi tagit fram nu är egentligen inget konstigt. Det är en normal grund som togs fram redan i början av 1980 talet men med den skillnaden att man lägger mer kraft på konstruktionen så den är stark där lasterna tas upp. Då kan vi minska mängden betong på de ställen där lasterna är låga. Grunden bygger på en konstruktion som använts i dryga 40 år.

Materialkostnaden för grunden lite lägre än för en vanligt betongplatta

Materialkostnaden för grunden blir lite lägre (betong inkluderat) pga den minskade betongmängden. Men eftersom de övriga delarna i grunden är mer komplexa och påkostade (de klarar högre laster) så blir skillnaden för kostnaden inte så stor. Man flyttar kostnaderna från betongen till grundelementen. Men fördelarna kostnadsmässigt är stora på andra sätt också – se mer om det nedan.

Stora vinster i byggtid sparar pengar

Tid är pengar heter det. En vanligt betongplatta där den bärande delen i konstruktionen (kantbalken) behöver månader egentligen innan man börjar bygga på den. Det gör att ett av de stora problemen med den normala betonggrunden är att byggtiden förlängs. Och många slarvar med detta vilket leder till byggfusk (dvs fukt stängs inne då man börjar bygga för tidigt).

Läs mer om frågor jag fått historiskt som påvisar värdet av detta.

 • Fråga om gjutning, brinntid och husresning
  Hej Micke, Min fråga är hur länge bör en platt stå och brinna när ute temperaturen är ca 2 till -2? Jag har nämligen ett företag som ska gjuta plattan på måndag och ha husresning på onsdag. Är det för tajt inpå eller går det bra för plattan att göra
  Läs mer
 • Husresning efter grundgjutning?
  Hej Micke! Vi har haft lite tvister med kommunen vilket gör att vår markentreprenör inte kommer att kunna gjuta vår platta förrän på onsdag. En dag senare, på torsdag, kommer leveransen av huset och detta sätts direkt upp (Svensk husproduktion). Som
  Läs mer
 • Hur lång tid belasta efter betongplattan
  Hej Micke! Jag undrar kort hur lång tid man måste vänta efter att man har gjutit innan man kan belasta betongplattan? Tack! Hej , Du kan gå på betongplattan försiktigt dagen efter gjutningen. Men du bör ge det ytterligare några dagar innan man gör nå
  Läs mer

Mer om torktid
Torktid är ett problemområde. Här har du en artikel om brinntid för betong.

Fördelar med betongplattan med mindre betong

Fördelarna är många då mindre betong leder till:

 • Något lägre materialkostnad
 • Kortare byggtid. Plattan torkar ur betydligt fortare vilket minskar byggtiden. Du kan börja bygga direkt egentligen så länge du ger plattan någon dag att torka. Men kantbalken kan belastas direkt så stommen kan oftast sättas faktiskt innan man ens gjuter. Fördelarna med det är att man får en snyggare betongyta då man slipper riskera nederbörd. Du kan börja bygga direkt egentligen så länge du ger plattan någon dag att torka.
 • Lägre miljöpåverkan pga mindre betong och färre transporter till byggplatsen
 • Betongplattan kan gjutas efter stommen är på plats. Kantbalken kan belastas direkt så stommen kan oftast sättas faktiskt innan man ens gjuter. Fördelarna med det är att man får en snyggare betongyta då man slipper riskera nederbörd under gjutningen. Regnar det under tiden man gjuter betongen får betongplattan en ful yta vilket riskerar en extra slipning. Man sätter då en stomme vilket gör att man kan gjuta under tak men man har inte monterat dit fönster och dörrar vilket gör att ventilationen ändå är god under gjuttiden.

Nackdelar med betongplattan med mindre betong

Nackdelarna finns också

 • Lägre laster är tillåtna där man inte optimerat för höga laster. Det gör att man bör inte använda denna platta där man vet med sig att man kommer ändra planlösningar mycket i framtiden. Det går relativt enkelt att förstärka i efterhand om man INTE har lagt ner golvvärme
 • Denna grundtyp lämpar sig inte för pålade grunder
 • Tjockleken på betongen som behövs är mellan 5-6 cm för de områden där belastningen är låg. Det gör att man behöver vara mer nogrann vid applicering av armeringen så den hamnar rätt i plattan.

Av ovanstående resonemang så lämpar sig grunden utmärkt för lite mindre komplexa hus och tillbyggnader. Dvs enkla villor, komplementhus och liknande. Det betyder dock inte att grundens hållfasthet är ett problem. Grunden är mycket stark men bara där så behövs.

Jag bygger själv med denna grund Oktober 2018

Följ här hur jag bygger mitt hus själv. I oktober 2018 påbörjar jag mitt bygge. Innan dess river jag carporten där. Följ mitt bygge här.