Ett uterum är för min del att betrakta som en tillbyggnad. Det som skiljer är att man ofta gör skillnad på en tillbyggnad och ett uterum på det sättet att det är planerat så att uterummet inte ska användas på vintern då det blir för kallt. Men bara för det kan man ändå vidta bra isolerande åtgärder som minskar energikostnaderna, minimerar möjligheten till sättningar av tillbyggnaden/uterummet och ökar användningen av uterummet till att omfatta fler månader på året än det annars är möjligt. Ju mer du ser på ditt uterum som en tillbyggnad desto mer talar för att en betongplatta kan vara rätt för dig. Vi täcker även in de fallen där du har ett hus som är lite högre upp från marken och du vill ha ett uterum i nivå med det befintliga husets golv.

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 1 av 3 - Välj typ av byggnad

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 2 av 3 - Välj det län/ort som passar dig bäst

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 3 av 3 - Välj entreprenadsform

Tillbaka

Betongplatta för uterum – vad är speciellt jämfört med en vanlig villaplatta

Att bygga ett uterum på en betongplatta skiljer sig inte jättemycket från vanlig betongplatta. Det som skiljer är ofta hur mycket man isolerar. Ett uterum isolerar man normalt 200 – 300 mm cellplast. Husgrunder för normala hus isoleras mer och har normalt ingjuten golvvärme vilket inte alltid används för gjuten platta för uterum.

Här kan du hitta en artikel om att gjuta betongplatta generellt.

Betongplatta eller inte för uterum?

bygga isolerat uterum
Ibland kan det vara svårt att veta om man ska välja just en betongplatta för uterummet eller inte. Följande punkter nedan talar för att man bör välja en betongplatta (de flesta av dessa gäller även för hybridgrunden):
 • du vill göra allt för att undvika sättningar i uterummet
 • du vill kunna använda uterummet under 3 säsonger
 • du vill ha golvvärme i uterummet
 • du har en betongplatta i det befintliga huset och vill ha uterummet i markhöjd (låg sockel)

Så bygger man en betongplatta för uterum

Du kan välja att fylla upp med madam eller cellplast eller en kombination där du först lägger makadam och sedan cellplast. Överst gjuter du en 100 mm armerad betongplatta. Det vanligaste är att man gjuter på cellplast. Vill du gjuta direkt på dränerande material så bör du ha fiberduk under betongen så att betongen inte sjunker ner i det dränerande materialet.

Kantbalken där du får ner lasten bör vara 200 mm djup. Kantbalken ska armeras.

Många väljer att inte isolera sin grund ordentligt för att det är ett uterum. Jag tycker dock inte man ska skippa isoleringen eftersom oisolerade betongplattor leder till större risk för tjällyftning. Jag rekommenderar åtminstone 100 mm cellplast eftersom det gör att du behåller 4 grader under byggnaden om du bara har lite värme på i uterummet.

Det är ju dessutom så att du i framtiden kanske vill isolera ditt uterum och då har du en isolerad grund.

Framtidssäkra uterummet

framtidssäkra uterummet
Den största fördelen med att gjuta en betongplatta i uterummet är att du får möjligheten att i framtiden säkra en omvandling av uterummet till permanent boende. Då behöver man egentligen bara isolera väggarna så är man klar. Betydligt större projekt att göra om uterummet från grunden.

Undvika sättningar i uterummet

Om du genomför din grundläggning som en betongplatta på mark så får du en gedigen grund. Den har i princip ingen risk för sättningar om du genomför den rätt. Skulle du få en sättning kan man enklare åtgärda den också eftersom anläggningsytan mot marken är hög. Konkurrenten till en betongplatta är ofta en gjuten plint som har mycket sämre anläggningsyta om sättningen väl är ett faktum.

Trots detta är det vanligt med sättningar i uterum därför att många slarvar med grundläggningen av någon outgrundlig anledning. Man behöver vara extra noga med uterum eftersom denna ofta inte är uppvärmt under vintern och då kan du få tjällyftning under.

Här är frågor och svar om sättningar i uterum.

 • Platta uterum som satt sig
  Hej, vi har ett uterum som satt sig i ett hörn o vi tidigare lyft. Det fortsätter sätta sig samt nu verkar ngt mer hänt, då dörrarna (skjutdörrar) håller på trilla ut. Skule vilja ha offert på att få detta justerat, så slutar sätta sig/röra sig. Vänl
  Läs mer
 • Förstärka grund under uterum – undergjutning?
  Hej, Jag söker entreprenör som kan förstärka grunden under ett uterum på c:a 4x3m. Grunden har satt sig, skjutdörrarna kärvar och något behöver göras innan vi bygger ett nytt rum. Misstänker att grundsulan är otillräcklig i kombination av sandig mark
  Läs mer

Använda uterummet under 3 säsonger

Använda uterummet under 3 säsonger
En betongplatta ger bäst möjligheter till isolering. Därför väljer många en betongplatta till sitt uterum. Du får en högre isolering och därmed kan du använda ditt uterum längre.

Golvvärme i uterummet

Ska du ha golvvärme i uterummet är det viktigt att golvet är mycket väl isolerat. Annars riskerar du stora värmeförluster. Om du dessutom ligger an mot marken kan du få omvänd fuktvandring. Se därför till att isolera ordentligt om du vill ha golvvärme, alternativt använd andra sätt att värma upp uterummet än just golvvärme.

Om du väljer uterum med vattenburen golvvärme och vill kunna stänga av uterummets golvvärme måste du vara noga med att temperaturen aldrig får gå under nollan. Då kan den vattenburna golvvärmen frysa och skapa stora problem.

Uterummet med låg sockel

Om du vill ha en låg sockel i ditt uterum, ofta i nivå med huset, så talar det för en betongplatta. Plintar ska ha minst 20 cm ovan jord och ha god ventilation undertill. Beroende på hur det passar för ditt hus så är sockeln något som du behöver ta med i beräkningarna. Betongplattan får också en snyggare sockel.

Här är besökares frågor som relaterar till sockeln i allmänhet och dess höjd i synnerhet.

 • Platta till uterum – sockelhöjd mm
  Hej, Ska bygga inglasat uterum på 24kvm som ska upp ca 80cm från marken för att komma i nivå med husgolvet. Hur löser man det bäst? mura upp med lecablock 80cm och gjuta plattan direkt i höjd med lecan eller mura en bit och sätta kantelement överst o
  Läs mer

Uterummet med hög sockel

Betongplatta i höjd med huset hög sockel
Om du har ett hus som har en högre sockel så vill många få upp uterummet i samma nivå så de får uterummet i nivå med husets golv.
Där har Tjällden AB tagit fram en fiffig produkt som du ser på bilden bredvid. Där har man en högre grundmur som man sedan fyller invändigt med t.ex. makadam eller billigare fyllnadmassor men som ändå dränerande. Sedan gjuter man en betongplatta där grundmuren utgör kantbalken.

Här är besökares frågor som relaterar till sockeln i allmänhet och dess höjd i synnerhet.

Hantera laster och uterummets konstruktion

Det som är speciellt med ett uterums konstruktion är att bygget har stora fönsterpartier. Ofta går de ner till betongplattan. Det gör att lasterna fördelas ner från hela uterummet ner till få punktlaster runt fönsterpartierna. Det gör att man behöver ta hand om dessa laster genom att förstärka grunden på utvalda ställen. Det behövs därför också grundritningar för uterum som stödjer detta.

Ska betongplatta sitta ihop med befintliga huset?

När man ska gjuta en betongplatta för ett uterum och uterummet skall sitta ihop med det befintliga huset är det viktigt att man inte låter betongplattan hänga på det befintliga huset. Uterummets betongplatta måste stå på sin egen ”grund och undergrund”. Med det menas att man inte skall hänga den nya betongplattan på huset utan betongplattan måste grävas ur och helt och hållet stå på egen undergrund. I denna undergrund läggs makadam, cellplast och allt skilt från betongplattan i det befintliga huset. Detta är speciellt viktigt med källare då en betongplatta annars riskerar hänga på källarväggen och får den att spricka.

Olika specialfall som kräver olika lösningar

Uterum kan kännas som en enkel lösning för en betongplatta men är samtidigt relativt komplext. Här följer lite att tänka på.

 • bygga uteplats i sluttande terräng
 • bygga uteplats som ligger i nivå med husgolvet
 • golvisolering för uterum

Bygga uteplats i sluttande terräng

Det är komplext att bygga konstruktioner i sluttande terräng. Det gäller både hus, tillbyggnader, uterum,altaner osv. Vill man ha en betongplatta på mark i sluttande terräng är det viktigt att terassera så man får en plan mark att bygga utifrån.

Varför är det bra att isolera uterum?

bygga isolerat uterum
Om man ska bygga ett uterum så finns det en del saker som man bör tänka igenom. Vill man bygga det som en tillbyggnad till huset eller kanske som ett fristående uterum i trädgården? Vilka är behoven? Hur får man till ett isolerat uterum? Viktigast av allt är nog grunden och för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att man noggrant tänker igenom grunden till uterummet.
Först och främst bör man tänka på att grundarbetet både går att utföra på egen hand, men känner man sig osäker kan man även anlita en yrkesman. Grunden ska isoleras, beroende på uterumstyp behövs olika mycket isolering. Likaså finns det olika sätt att lägga grunden och det är valet av uterummet som påverkar hur man planerar detta. De vanligaste alternativen som många husägare idag väljer är träbjälklag på nedgrävda plintar, murad eller gjuten stödmur med träbjälklag. Att gjuta en platta på marken är också ett populärt alternativ.
Anledningen till att det är viktigt att isolera uterummet är för att isoleringen blir som en fuktspärr mot marken som håller både kondens och fukt borta. Vi är nog medvetna om att fukt kan skada konstruktionen och det som kan hända är exempelvis att trä kan svälla, metaller kan rosta och om det är betong så kan det spricka. Därför är det viktigt att man tänker på att isolera grunden för uterummet väl.

Gjuta platta i befintligt uterum

Efter ett tag när du har haft ett uterum så inser man hur mycket man är i uterummet. Eftersom många INTE isolerar sitt uterum så ångrar de sig. Projektet att göra om uterummets trägolv (som ofta är rudimentärt isolerat) till ett isolerat uterum är förvisso inte jätteenkelt men ofta mycket enklare än exempelvis motsvarande projekt för en krypgrundskonvertering som är ett mycket liknande projekt.
Du har med största sannolikhet inget fribärande i dina golvbjälkar och därmed ska det inte vara några problem för dig att gjuta igen denna konstruktion. Du kan betrakta dina väggar som kantelement och lägga ut cellplast, armering och eventuell golvvärme för att sedan gjuta ihop allt.

Här kommer frågor och svar vi fått över tid som är relaterat till att gjuta betongplatta i befintligt uterum.

 • Gjuta grund i befintligt uterum
  Hej Jag har ett inglasat uterum idag som inte är isolerat. Uterummet är byggt på våran altan och vi skulle vilja göra det mer isolerad så man kan använda det under vintertid. Min fråga är om det går att gjuta en grund utan att behöva ta ner hela uter
  Läs mer
 • Gjuta platta i befintligt uterum
  Hej, har ett befintligt uterum som vi har tänkt göra om till åretrumboende. Väggarna som är isolerade vilar på betongblock. Golvet är träreglar med cm cellplast ovanpå och därefter trall och klickgolv. Vår plan är att behålla väggarna men göra om gol
  Läs mer

Frågor och svar om betongplatta för uterum

Här kommer frågor och svar vi fått över tid som är relaterat till att gjuta en betongplatta för uterum.

 • Förstärka betongplatta för glasveranda
  Hej! Vi skall bygga en glasveranda under en balkong. Idag sitter det en limträbalk som vi skall förlänga och då använda en stålbalk istället. Glasverandan skall ha ett invändigt mått på 3200 mm x 7910 mm nuvarande balk är fäst på måttet 1600 mm från
  Läs mer
 • Platta mot platta uterum
  Hejsan , skall bygga ett vinterbonat uterum och då undrar jag : måste plattan till uterummet vara likas tjock som den befintliga och måste man fästa den emot den befintliga och i så fall hur gör man det enklast ?? Vilken klassning på markduken rekomm
  Läs mer
 • Kallt uterum
  Hej Micke, vi har ett inglasat uterum med 10cm betongplatta och vårt problem är att trots en innertemp på 25-30gr. strålar kyla från plattan ända tills vi kommer in i slutet av juni. Har tänkt lägga en cellplast på 20mm och ett klickgolv därpå, tror
  Läs mer
 • Betongplatta under uterum
  Jag har en altan på plintar på grus/sandunderlag. Planen är att bygga uterum för 3 säsonger. Grannen har gjort likadant men det är stora bekymmer med rimfrost på insidan av glasparterna under vintern. Om jag förstått det rätt har det med markfukt som
  Läs mer
 • Grund för uterum
  Vi ska i samband med gjutning av platta till 1-planshus 127 kvm, även gjuta platta till ett planerat uterum. Ska ”uterumsplattan” vara i samma kvalitet grundmässigt sett, eller kan det vara enklare? Vad kallas då en sådan gjutning och hur
  Läs mer
 • Gjuta eller plint för uterum
  Hej Micke Vi ska bygga en vinterträdgård Glasdörrar runt om 3 sidor (troligen Willab Garden) men med förstärkt stomme för vi vill ha ett tegeltak som kommer gå in i det befintliga hustaket. Frågan är vilken typ av grund rekommenderar du? Där altanen
  Läs mer
 • Gjuta betongplatta för uterum
  Hej! Vi ska bygga ett uterum till vårt hus. Vi kommer att bygga ut från köket så att man vill ut från köket ut i ett uterum. Vi håller på att titta på olika uterumsleverantörer. Nu vill gjuta en betongplatta för det här uterummet och har lite frågor
  Läs mer
 • Djup på platta till uterum
  Ska bygga ett oisolerat uterum intill huset och har två frågor: vi behöver gjuta upp ca 70 cm för att nå upp till nivå golv inne. Fyller man hela formen med betong eller kan man fylla upp med annat? i framkant finns ett berg. Vilket minimidjup behöve
  Läs mer