Ett uterum är för min del att betrakta som en tillbyggnad. Skillnaden som jag ser det är användningen av tillbyggnaden som blir naturligt mindre på vintern. Man kan ändå vidta bra isolerande åtgärder som minskar energikostnaderna, minimerar möjligheten till sättningar av tillbyggnaden/uterummet och ökar användningen av uterummet till att omfatta fler månader på året än det annars är möjligt. Ju mer du ser på ditt uterum som en tillbyggnad desto mer talar för att en betongplatta kan vara rätt för dig. Vi täcker även in de fallen där du har ett hus som är lite högre upp från marken och du vill ha ett uterum i nivå med det befintliga husets golv. Även lasterna kan bli ganska stora för uterum då du har rätt stora punktlaster dels från de stora glaspartierna, men även för att takets laster ska ner på ett ”pelare” omkring dessa glaspartier.

Navigera enkelt i artikeln med dessa internlänkar

Denna artikel består av ett antal delkapitel. Klicka dig enkelt fram till det kapitel du har behov av att läsa mer om.

Betongplatta för uterum – vad är speciellt jämfört med en vanlig villaplatta

bygga isolerat uterum
Att bygga ett uterum på en betongplatta skiljer sig inte jättemycket från vanlig betongplatta. Det som skiljer är ofta hur mycket man isolerar. Ett uterum isolerar man normalt minst 200 mm cellplast. Husgrunder för villor isoleras med 300 mm som standard och har normalt ingjuten golvvärme vilket inte alltid används i uterum.

Här kan du hitta en artikel om att gjuta betongplatta generellt.

Köldbrygga i betongplattan vanlig för uterum enligt tillverkarens föreskrifter

Ett uterum har ganska höga laster i ytterkant på betongplattan, ofta över där cellplasten möter fibercementskivan.
Därför ger många uterumsleverantörer sina kunder rådet att skära bort den översta delen av cellplasten på kantelementen så att betongen går ända ut till fiberkanten. Gör man detta introducerar du en köldbrygga med energiförluster.

Relaterade frågor

 • Köldbrygga vs kantförstärkning
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Jag förbereder en grund till ett isolerat uterum på 25 kvm som ska kunna värmas upp vid behov även vintertid. I instruktionerna för grunden som medföljde det g
  Läs mer

Två val för betongplatta för uterum – bygga självgrunden eller normal platta

Du kan välja mellan två olika val när du ska bygga din platta för ditt uterum

Relaterade frågor

 • Uterum från Willian garden
  Ska bygga ett uterum från Willian garden, har en fråga kring den gjutna plattan jag ska göra, Ska ha l-block 50 cm höga för att komma upp i husets nivå, har två lager frigolit, Tänkte gjuta själva grunden med 10cm betong och i den ett lager Armerings
  Läs mer

Betongplatta eller inte för uterum?

Observera att detta är en artikel för att bygga uterum med betongplatta. Så jag försöker inte sälja in att det alltid är det bästa. Läs mer om att välja grund här.
Ibland kan det vara svårt att veta om man ska välja just en betongplatta för uterummet eller inte. Följande punkter nedan talar för att man bör välja en betongplatta (de flesta av dessa gäller även för hybridgrunden):

 • du vill göra allt för att undvika sättningar i uterummet
 • du vill kunna använda uterummet under 3 säsonger eller till och med 4
 • du vill ha golvvärme i uterummet
 • du har en betongplatta i det befintliga huset och vill ha uterummet i markhöjd (låg sockel)

Isolera ordentligt och framtidssäkra uterummet

framtidssäkra uterummet
Den största fördelen med att gjuta en betongplatta i uterummet är att du får möjligheten att i framtiden säkra en omvandling av uterummet till permanent boende. Då behöver man egentligen bara isolera väggarna så är man klar. Betydligt större projekt att göra om uterummet från grunden.

Stora fönsterpartier kan leda till höga punktlaster

kantbalken tar stora laster i uterum
Kantbalken tar upp de största lasterna i ett uterum. Kantbalken är belägen precis under väggarna och fönsterpartierna i uterummet. Kantbalken ligger således ytterst av plattan och tar upp 90 % av lasterna från uterummet. Kantbalken är cirka 300-400 mm bred. Ett uterum kan nämligen ha ganska tunga laster pga de stora fönster partierna och att det sedan omkring dessa fönsterpartier så blir det ”pelare” som tar upp punktlasterna som ”skjutdörrarna” inte tar upp.

Så har du en normal platta så rekommenderar jag starkt att du bygger ett uterum som är placerat ”normalt” dvs där väggen byggs upp ovanpå kantbalken.

Relaterade frågor

 • Risker! betongplattan större än uterummet.
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Vi ska bygga uterum (vinterträdgård) och har på kampanj fått ett bra erbjudande på ett uterum – med en modell som vi gillar. Vi vill slå till på erbjudandet, m
  Läs mer

Undvika sättningar i uterummet – se upp för tjälen

undvik sättning i uterum
Om du genomför din grundläggning som en betongplatta på mark så får du en gedigen grund. Den har i princip ingen risk för sättningar om du genomför den rättoch marken tål att byggas på (se markundersökning här). Skulle du få en sättning kan man enklare åtgärda den också eftersom anläggningsytan mot marken är hög. Konkurrenten till en betongplatta är ofta en gjuten plint som har mycket sämre anläggningsyta om sättningen väl är ett faktum.

Trots detta är det vanligt med sättningar i uterum därför att många slarvar med grundläggningen av någon outgrundlig anledning. Man behöver vara extra noga med uterum eftersom denna ofta inte är uppvärmt under vintern och då kan du få tjällyftning under.

Här är frågor och svar om sättningar i uterum.

 • Platta uterum som satt sig
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej, vi har ett uterum som satt sig i ett hörn o vi tidigare lyft. Det fortsätter sätta sig samt nu verkar ngt
  Läs mer
 • Förstärka grund under uterum – undergjutning?
  Hej, Jag söker entreprenör som kan förstärka grunden under ett uterum på c:a 4x3m. Grunden har satt sig, skjutdörrarna kärvar och något behöver göras innan vi bygger ett nytt rum. Misstänker att grundsulan är otillräcklig i kombination av sandig mark
  Läs mer

Använda uterummet under 3 säsonger

Använda uterummet under 3 säsonger
En betongplatta ger bäst möjligheter till isolering. Därför väljer många en betongplatta till sitt uterum. Du får en högre isolering och därmed kan du använda ditt uterum längre.

En betongplatta för villor isoleras normalt med 300 mm isolering. Jag hade rekommenderat åtminstone 200 mm isolering (standard för garage). Du vet ju inte i framtiden hur du vill använda ditt uterum. Kanske vill du i framtiden konvertera uterummet till boyta. Då kan det vara smart att slippa göra om grunden.

Golvvärme i uterummet

Ska du ha golvvärme i uterummet är det viktigt att golvet är mycket väl isolerat. Annars riskerar du stora värmeförluster. Om du dessutom ligger an mot marken kan du få omvänd fuktvandring. Se därför till att isolera ordentligt om du vill ha golvvärme, alternativt använd andra sätt att värma upp uterummet än just golvvärme.

Om du väljer uterum med vattenburen golvvärme och vill kunna stänga av uterummets golvvärme måste du vara noga med att temperaturen aldrig får gå under nollan. Då kan den vattenburna golvvärmen frysa och skapa stora problem.

Uterummet med låg sockel

Om du vill ha en låg sockel i ditt uterum, ofta i nivå med huset, så talar det för en betongplatta. Plintar ska ha minst 20 cm ovan jord och ha god ventilation undertill. Beroende på hur det passar för ditt hus så är sockeln något som du behöver ta med i beräkningarna. Betongplattan får också en snyggare sockel.

Här är besökares frågor som relaterar till sockeln i allmänhet och dess höjd i synnerhet.

 • Platta till uterum – sockelhöjd mm
  Hej, Ska bygga inglasat uterum på 24kvm som ska upp ca 80cm från marken för att komma i nivå med husgolvet. Hur löser man det bäst? mura upp med lecablock 80cm och gjuta plattan direkt i höjd med lecan eller mura en bit och sätta kantelement överst o
  Läs mer

Uterummet med hög sockel

Betongplatta i höjd med huset hög sockel
Om du har ett hus som har en högre sockel så vill många få upp uterummet i samma nivå så de får uterummet i nivå med husets golv.
Där har Tjällden AB tagit fram en fiffig produkt som du ser på bilden bredvid. Där har man en högre grundmur som man sedan fyller invändigt med t.ex. makadam eller billigare fyllnadmassor men som ändå dränerande. Sedan gjuter man en betongplatta där grundmuren utgör kantbalken.

Här är besökares frågor som relaterar till sockeln i allmänhet och dess höjd i synnerhet.

 • stödmur för uterum
  Hej Jag undrar om jag kan använda min gamla stödmur till nytt uterum. Tänkte riva det gamla och bygga ett lika stort . Stödmuren är typ 1,5 meter hög och murad med tegel,känns väldigt stabil som den är nu Tänkte fylla upp med fyllnadsmassa och padda.
  Läs mer
 • Grundmaterial och bärlinor eller albabalk för uterum med schaktning
  Hejsan, Jag inväntar ett inglasat uterum på drygt 20 kvadrad. Jag måste komma upp 600-850 mm så golvnivån hamnar i höjd med husets befintliga golv. Jag tänkte gräva bort matjorden och sedan lägga på makadam som jag sedan paddar. Bärlinor tänkte jag m
  Läs mer

Hantera laster och uterummets konstruktion

laster uterum betongplatta
Det som är speciellt med ett uterums konstruktion är ofta de stora fönsterpartier som uterummet har. Dessa partier går ofta ända ner till golvet. Det gör att lasterna fördelas ner från hela uterummets tak ner till ett fåtal punktlaster runt dessa fönsterpartier. Det gör att man behöver ta hand om dessa laster genom att förstärka grunden där dessa laster ska tas omhand av kantbalken. Det behövs därför också grundritningar för uterum som stödjer detta. Det kan du få hjälp av hos min konstruktör, Tjällden AB.

Relaterade frågor

 • Kantelement och punktlaster
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Tänker gjuta en isolerad platta till ett uterum och tänker mig då använda kantelement. Hur gör man i kanterna där stolparna ska stå med tanke på punktlasterna.
  Läs mer

Rörelsefog eller ska betongplatta sitta ihop med befintliga huset?

uterum betongplatta rörelsefog
När man ska gjuta en betongplatta för ett uterum och uterummet skall sitta ihop med det befintliga huset är det viktigt att man inte låter betongplattan hänga på det befintliga huset. Uterummets betongplatta måste stå på sin egen ”grund och undergrund”. Med det menas att man inte skall hänga den nya betongplattan på huset utan betongplattan måste grävas ur och helt och hållet stå på egen undergrund. I denna undergrund läggs makadam, cellplast och allt skilt från betongplattan i det befintliga huset. Detta är speciellt viktigt med källare då en betongplatta annars riskerar hänga på källarväggen och får den att spricka.
Relaterade frågor
 • Gjuta ny platta i uterum
  Hej, vi har ett gammalt uterum där vi bilat bort den gamla plattan från cirka 1920-talet. Nu vill vi gjuta ny betongplatta, min fråga är hur vi gör mott befintliga väggar och syllar. Räcker det med byggplats i mellan, eller ska vi bygga en gjutram ru
  Läs mer

Olika specialfall som kräver olika lösningar

Uterum kan kännas som en enkel lösning för en betongplatta men är samtidigt relativt komplext. Här följer lite att tänka på.

 • bygga uterum i sluttande terräng
 • bygga uterum som ligger i nivå med husgolvet
 • golvisolering för uterum

Bygga uterum i sutteräng/sluttande terräng

Det är komplext att bygga konstruktioner i sluttande terräng. Det gäller både hus, tillbyggnader, uterum,altaner osv. Vill man ha en betongplatta på mark i sluttande terräng är det viktigt att terassera så man får en plan mark att bygga utifrån.

Gjuta platta i befintligt uterum

Efter ett tag när du har haft ett uterum så inser man hur mycket man är i uterummet. Eftersom många INTE isolerar sitt uterum så ångrar de sig. Projektet att göra om uterummets trägolv (som ofta är rudimentärt isolerat) till ett isolerat uterum är förvisso inte jätteenkelt men ofta mycket enklare än exempelvis motsvarande projekt för en krypgrundskonvertering som är ett mycket liknande projekt.
Du har med största sannolikhet inget fribärande i dina golvbjälkar och därmed ska det inte vara några problem för dig att gjuta igen denna konstruktion. Du kan betrakta dina väggar som kantelement och lägga ut cellplast, armering och eventuell golvvärme för att sedan gjuta ihop allt.

Här kommer frågor och svar vi fått över tid som är relaterat till att gjuta betongplatta i befintligt uterum.

 • Gjuta grund i befintligt uterum
  Hej Jag har ett inglasat uterum idag som inte är isolerat. Uterummet är byggt på våran altan och vi skulle vilja göra det mer isolerad så man kan använda det under vintertid. Min fråga är om det går att gjuta en grund utan att behöva ta ner hela uter
  Läs mer
 • Gjuta platta i befintligt uterum
  Hej, har ett befintligt uterum som vi har tänkt göra om till åretrumboende. Väggarna som är isolerade vilar på betongblock. Golvet är träreglar med cm cellplast ovanpå och därefter trall och klickgolv. Vår plan är att behålla väggarna men göra om gol
  Läs mer

Fästa in syll eller sockelplåt i plattan

Om du ska montera en syll för väggarna eller en sockelplåt under exempelvis dina skjutpartier så kan du använda rostfri självborrande plåtskruv.

En vanlig fråga jag får är hur väl cellplasten i kantelementets yttre delar tar upp lasterna från de tyngsta delarna av uterummet (glaspartier och därmed relaterade punktlaster).
Om man antar att man använder vanliga normala kantelement så har de 5 cm cellplast. Denna balk är annars mycket stark och bär även längre ut mot ytterväggen.
Ett exempel där man vill lägga syllen i kantbalkens yttre del.
Om du då har 10 cm syllar så kommer cirka 5 cm ligga ovanpå betongen i kantbalken och 5 cm . Det bör ur konstruktionsperspektiv räcka för ett uterum.

Men du måste tänka på hur du fäster syllen i betongplattan. Du bör inte borra ner skruv ner i cellplastdelen av kantelementet. Förstår du vad jag menar?

Här kommer frågor och svar på infästning i kantbalken

 • Kantblock utan isolering
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hejsan ska gjuts en platta för ett vinteruterum, Ska använda mig av kantblock som är 50 höga för att komma upp i befintliga husliv, bygger upp grunden med makadam o
  Läs mer
 • Montera en sockelplåt under mina skjutpartier l-stöd
  Hej Mikael, Jag tänkte montera en sockelplåt under mina skjutpartier. Ska jag köra plugg eller betongskruv i putsskivan på grunden ( Sundolitt 400 L stöd). Mvh Fredrik Hej Fredrik, Man fäster den i uterumsplattans kantbalk med rostfri självborrande p
  Läs mer

Bygga uterum

Frågor och svar om betongplatta för uterum

Här kommer frågor och svar vi fått över tid som är relaterat till att gjuta en betongplatta för uterum.

 • Betongplatta 19kvm intill källarvägg
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke! Jag har lusläst din sajt i flera omgångar i samband med renovering av mitt betonghus, tegelvilla från 1961. Tack för en bra sajt! Vi har beställt ett ute
  Läs mer
 • Själva gjutningen av plattan
  Hej, Till sommaren påbörjar vi vårt bygge av ett uterum. Vi tänkte använda oss av Tjälldéns `platta på mark` och göra jobbet själva. Det enda som vi är lite osäkra på är själva gjutningen av plattan. Hur går det rent praktiskt till att gjuta en platt
  Läs mer
 • Gjuta platta till uterum
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke. Jag Ska ge mig på att bygga ett uterum (vår,höst) på platta med golv värme. Fullkomlig novis inom området. Den ska gjutas mot befintlig vägg som står på
  Läs mer
 • Dränering av uterum
  Hej Kan du skicka bilder på hur dränering ser ut för uterummet? Och syftet med det? Tack på förhand Mvh Hej Hala, Dräneringen skiljer inte mot andra grunder. Syftet är också densamma. Att avlasta grunden från att bli blöt och motverka att temporära g
  Läs mer
 • Gjuta om kanten på betongplatta
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Vi har kikat på uterum, och har en befintlig gjuten platta som ägarna innan till huset gjorde. Till problemet. Plattan är för stor tycker vi. Går det då att så
  Läs mer
 • Köldbrygga vs kantförstärkning
  Hej! Jag förbereder en grund till ett isolerat uterum på 25 kvm som ska kunna värmas upp vid behov även vintertid. I instruktionerna för grunden som medföljde det grundkit jag köpt från uterumsleverantören står det att man med fördel kan skära bort d
  Läs mer
 • Uterum som tillbyggnad till huset
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Tanken är att använda L-element, behöver jag L-Element även intill husväggen. Eller kan jag använda hus bottenplatta som stöd och lägga platt cellplast i kontakt me
  Läs mer
 • Isolerad platta till uterum
  Hej jag vill ha platta till uterum med golv värme? Hur mycket djupt behöver man gräva? Mitt hus har platta.Vilka är de viktiga steg när man ska ha en platta? Vad är det man ska tänka på? Med vänlig hälsning Hej Hala, Kul med uterum. Schaktdjupet bero
  Läs mer
 • Golv plattor till uterum
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vårt uterum ska vara betong golv och det ska också vara en meter utanför ute rum betong hur ska man gör med golv ute och inne. Hej Loli, Ett uterum kan utan problem
  Läs mer
 • Dela upp gjutningen av platta i etapper för uterum
  Ska gjuta platta på mark för ett vår/höst uterum (U-värde 1,1 på väggar och tak). Plattan kommer vara 95 mm tjock och ha 6150 armingsmatta. Tänker gjuta den i tre steg då jag själv kommer blanda egen betong på plats, plattan blir på en innergård med
  Läs mer
 • Förstärka betongplatta för glasveranda
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Vi skall bygga en glasveranda under en balkong. Idag sitter det en limträbalk som vi skall förlänga och då använda en stålbalk istället. Glasverandan skall ha
  Läs mer
 • Platta mot platta uterum
  Hejsan , skall bygga ett vinterbonat uterum och då undrar jag : måste plattan till uterummet vara likas tjock som den befintliga och måste man fästa den emot den befintliga och i så fall hur gör man det enklast ?? Vilken klassning på markduken rekomm
  Läs mer
 • Kallt uterum
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, vi har ett inglasat uterum med 10cm betongplatta och vårt problem är att trots en innertemp på 25-30gr. strålar kyla från plattan ända tills vi kommer in
  Läs mer
 • Betongplatta under uterum
  Jag har en altan på plintar på grus/sandunderlag. Planen är att bygga uterum för 3 säsonger. Grannen har gjort likadant men det är stora bekymmer med rimfrost på insidan av glasparterna under vintern. Om jag förstått det rätt har det med markfukt som
  Läs mer
 • Grund för uterum
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vi ska i samband med gjutning av platta till 1-planshus 127 kvm, även gjuta platta till ett planerat uterum. Ska ”uterumsplattan” vara i samma kvalitet
  Läs mer
 • Gjuta eller plint för uterum
  Hej Micke Vi ska bygga en vinterträdgård Glasdörrar runt om 3 sidor (troligen Willab Garden) men med förstärkt stomme för vi vill ha ett tegeltak som kommer gå in i det befintliga hustaket. Frågan är vilken typ av grund rekommenderar du? Där altanen
  Läs mer
 • Gjuta betongplatta för uterum
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Vi ska bygga ett uterum till vårt hus. Vi kommer att bygga ut från köket så att man vill ut från köket ut i ett uterum. Vi håller på att titta på olika uterums
  Läs mer
 • Djup på platta till uterum
  Ska bygga ett oisolerat uterum intill huset och har två frågor: vi behöver gjuta upp ca 70 cm för att nå upp till nivå golv inne. Fyller man hela formen med betong eller kan man fylla upp med annat? i framkant finns ett berg. Vilket minimidjup behöve
  Läs mer