Det kan låta trivialt. Men ingenting lönar sig så mycket som att engagera sig i större egna byggprojekt. Därmed inte sagt att du behöver vara duktig hantverkare. Vi menar mer att du ska hålla i projektet själv och sedan hitta pålitliga hantverkare som är transparenta och duktiga som du kan anlita i delprojekt. Genom att göra det kan du dela upp projektet i tydliga delar. Dessa delar gör det enklare för dig som ska genomföra en grundläggning att handla upp dessa i flera steg.

Många anledningar att engagera sig

Genom att engagera dig i ditt byggprojekt så

  • skär bort projektledningsoverheaden för byggaren
  • minimerar risken för byggaren. Hög risk leder till att byggaren måste slå på en riskfaktor. Allt annat lika betyder det att du OFTAST får betala för att någon annan ska ta en risk som du ändå vill förebygga. Du vill inte att huset ska sätta sig. Du vill inte att dagvattensystemet är underdimensionerat, felkopplat, dränerar dåligt osv. Det hjälper dig inte att efter många månaders processande faktiskt få rätt mot en byggare som kanske gått i konkurs. Vi menar att det är bättre att du försöker sätta dig in i detaljerna som gör att du kan förebygga problem.
  • sätter dig in i detaljerna. Genom att verkligen förstå detaljerna så får du möjligheten att påverka offerternas omfång och utnyttja kontakter mm.
  • kan minska kostnaderna för konstruktörer. Konstruktörer är viktiga, men du som privatperson måste förstå deras roll. Många anlitar i onödan en konstruktör för att säkerställa att deras hus klarar olika laster. Men genom att anlita en konstruktör så fördyrar du nästan garanterat projektet. Deras roll är nämligen att säkra att det håller. Vad gör de då? Jo, de överarmerar, överdimensionerar allt vad de kan. Det är högst förståeligt. Kontakta därför en grundläggningsexpert INNAN du anlitar en konstruktör.
  • utvecklas du som projektledare. Det är en härlig känsla att lära sig nya saker och sedan behärska dem senare.
Observera att vi INTE menar att du inte ska ta hjälp av kompetenta hantverkare. Men det är viktigt att du vet vilken expertis du behöver och vilken som inte är så viktig.