Källa för gjuta platta delen av artikeln: Tjällden AB

Idag väljer många att bygga ett friggebod för att använda det som ett gästhus, ett bastu, verkstad eller förråd. Det är en mindre komplementbyggnad och om du planerat att bygga ett friggebod behöver du inte ansöka om ett bygglov.

Priser och kostnader för att gjuta platta för friggebodar

Om du vill ha reda på priser på arbete och material för att gjuta platta för en friggebod.

Regler om bygglov för friggebodar

Däremot finns det andra regler som du måste ta hänsyn till. Din friggebod måste exempelvis vara fristående till och man får inte bygga den ihop med bostadshuset. Den sammanlagda arean av alla friggebodar som man planerat att ha på tomten får inte vara större än 15,0 kvm. Du måste även se till att höjden på byggnaden inte överstiger 3,0 meter.

Väl genomtänkt planering

Precis som alla byggprojekt är det viktigt med en väl genomtänkt planering. Du bör göra en skiss på hur måtten du planerat att använda och också planera var på tomten du ska bygga friggeboden. Det kan också vara viktigt att planera en tydlig budget för att undvika att kostnaderna överstiger det du egentligen har råd med.

Gjuta platta till friggeboden

När du är klar med planeringen är det dags för grundläggningen som är viktig för att undvika framtida problem som kan uppkomma.
Platta på mark av betong, mura med lecablock, prefabricerade betongplintar är exempel på olika alternativ för grundläggningen.

Schakta för din friggebodsgrund

Innan du börjar med utsättning utav grundläggningen bör du börja med att gräva ut platsen för grunden, schakta bort jordmassa och skyffla bort eventuell gräsyta, grusa av hela markytan och kontrollera till sist om det under marken finns eventuella avloppsrör och vattenledningar. Du bör också ha koll så att alla mått stämmer. Att vara noggrann med grundläggningen är väldigt viktigt eftersom att det är grunden till hela bygget och för att det kan bli svårt att i efterhand gå tillbaka och ändra på någonting.

Gjut en enklare platta på mark

Om du ska gjuta en platta på mark grund till din friggebod så är kraven på denna betongplatta väldigt enkel i förhållande till mer komplexa konstruktioner såsom en villagrund, maskinhall, verkstad eller liknande. Därför kan du gjuta en enkel platta. Vi kommer skriva en artikel senare om detta och ber att få återkomma med just hur denna förenklade konstruktion ser ut.

Plintgrund till din friggebod

Om du väljer att gjuta plintar för grunden behövs sex betongplintar som också är stadiga, dessa bör vara 20 cm diameter och ungefär 100 cm långa. När du har dina plintar klara är det därefter dags att gräva plintgropar och papprör som man ställer i som gjutformar och djupet ska vara på cirka 80 cm. För att på bästa sätt kunna få rätt läge och höjd kan det vara bra med måttband och vattenpass.
Blanda betongen
Nästa steg är att blanda torrbetongen med vatten och sand och behöver man hjälp med detta finns tydliga instruktioner på förpackningen. Tänk på att det ungefär kommer att behövas drygt en liter säck med betong per plint. Detta är ännu ett exempel till varför man från början ska ha planerat noggrannt så att man i slutändan inte inser att man inte har tillräckligt med material till bygget.
Stabilisera gjutrören
För att kunna stabilisera gjutrören kan du ha i lite betong i gropen och när du är klar med detta är det dags för att återfylla runtomkring rören med jord. Därefter ska gjutrören fyllas med betongen och se till att betongen får torka i minst ett dygn.
När betongen har torkat klart är det dags för bärlinorna att läggas ut på plintarna och de ska även spikas ihop samt fästas i förankringsjärnen. Har du tänkt att isolera din friggebod ska du lägga på isoleringen på bjälkarnas fukttåliga underkanter.
Har du noggrant följt planeringen har du nu byggt en bra grund till din friggebod!

Det har blivit dyrare och dyrare att köpa hus. Detta gör att fler och fler inte väljer att byta hus utan de bygger istället ut och renoverar sin nuvarande egendom. En trend som följer av det är att fler bygger friggebodar av lite högre kvalitet, och som en konsekvens av det så lägger privatpersoner fler och fler husgrunder av typen platta på mark.

Traditionella friggebodsgrunder kan bestå i att ha olika typer av plintlösningar, lekablock eller liknande. Dessa skyddar varken mot fukt eller är särskilt isolerande. Om syftet är att få en friggebod med året runt standard är detta således en dålig lösning.

En annan sak som gäller för husgrunder till friggebodar är att de inte behöver klara samma laster som större hus, varvid enklare grundläggningsmetoder kan användas. Exempelvis behöver man inte så tjockt lager med betong i den gjutna betongplattan, varvid en betongbil kan undvikas vilket spar stora kostnader. Det kan räcka med att hyra en betongblandare modell mindre och gjuta ett tunnare lager på plats efter behov. Men ska man ha tunga öppna spisar, bärande pelare inne i friggeboden kan det ändå vara bra att göra beräkningar på husgrunden.