Det är väldigt stor skillnad på att bygga ett hus på berg om man jämför med att bygga ett hus på plan mark. Därför är det viktigt att man ser över alternativet som finns i konstruktionsprocessen så att man får ut mesta möjliga av sitt husbygge.
För att huset ska stå på jämn mark måste man oftast jämna ut berget innan man börjar bygga huset så att det står på en så slät yta som möjligt. Detta är väldigt svårt att göra själv och man får oftast anlita någon som kan spränga i berget och på bästa sätt göra det möjligt att bygga ett hus på det. Det är ingenting man bör göra själv om man inte har full kunskap inom sprängning.

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 1 av 3 - Välj typ av byggnad

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 2 av 3 - Välj det län/ort som passar dig bäst

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 3 av 3 - Välj entreprenadsform

Tillbaka

Använd länkarna för att navigera enklare i artikeln

Här hittar du enkelt via länkarna in till rätt stycke i artikeln.

När man ska utföra grundläggning på berg så har man flera val. Man kan antingen välja plintgrund, platta på mark eller krypgrund. Beroende på typ av byggnad och typ av berg som man ska bygga på och karakteristikan för den tomten. Vi ska här gå igenom hur man ska tänka när man ska välja vad man bör ha för strategier beroende på vilken typ av berg och hus man ska bygga.

Berg är bästa undergrunden

En husgrund som byggs med rätt förutsättningar på berg kan i princip inte sätta sig. Berget rör sig inte. Marken sätter sig därför inte. Men det är viktigt att man förstår bergets form och utformning så man inte bygger berget utmed en skarp sluttning. Då är berget INTE en perfekt undergrund utan tomten där huset ska stå behöver terasseras. Det kan man göra på olika sätt som beskrivs i denna artikel.

Olika grundtyper för att bygga på berg

Du kan använda följande grundtyper på berg

Platta på mark på berg

De flesta jag pratar med har beslutat sig för platta på mark trots att de ska bygga på berg. Fördelen är framförallt en mer isolerad grund.

Läs mer om betongplattan här.

Relaterade frågor.

 • Platta på mark på berg
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Vi planerar att bygga ett 60 kvm hus på berg. Berget är relativt sett plant på huvuddelen av tänkt byggyta med droppar ca 0,5-1,5 m i 3 ytterhörn (hus i ”t-for
  Läs mer
 • Gjuta platta på berg
  Hej! Har en tomt där högsta punkten är ett berg där jag ska gjuta platta. Problemet är att det är ojämnt så min ide är att jag murar en ram för att fylla med stora stenar sedan makadam så att det blir en jämn nivå med resten av berget. Vad är din rek
  Läs mer
 • Om berget inte är slätt
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, en sista fråga som jag inte hittar något svar på. Om berget inte är slätt, utan som små fickor här och där efter spräckningen, räcker det ändå med att fy
  Läs mer
 • Bygga på sluttande tomt
  Hej! Försöker räkna på kostnad om vi skulle köpa ett befintligt hus i området eller om vi skulle försöka bygga på en tomt med lutande berg Jag bedömer tomten som väldigt svår då det finns sluttande berg, men jag jobbar ju inte i branschen så jag vet
  Läs mer

Plintgrunden för bergiga tomter

Det är heller inte fel att utvärdera om plintgrunden kan vara ett alternativ. För just krångliga sluttande bergiga tomter kan det vara ett bra alternativ som gör att grunden blir konstnadseffektiv eftersom undergrunden är mycket stabil och sprängning kan undvikas vilket sänker kostnaderna.

Relaterade frågor.

 • Räta upp lutande plintar
  Hej, min stuga på 33 kvm har lutande plintar. Köpte den för 6 månader sedan. Säljaren berättar att plintarna började luta ganska omgående efter att stugan byggts 1999. Den står i lutning på ett berg. Hur kan detta åtgärdas? Vilken yrkeskategori åtar
  Läs mer
 • Borra ner armeringsjärn och gjuta plintarna rakt på berget
  Hej, Jag har en fråga om plintgrund. Jag ska bygga en mindre stuga 5x6m. Det är berg under hela som sluttar så jag har tänkt plintgrund. Kan jag borra ner armeringsjärn och gjuta plintarna rakt på berget eller måste man ha en fot och varför i sådana
  Läs mer

Krypgrund på berg

En krypgrund fungerar utmärkt att lägga på mark om man, precis som med en betongplatta, förberett en bra markbädd.
Tänk på att använda bra isolerade krypgrunder om du bygger på berg.

Men har du sutterängtomt och därmed får en ”källarvägg” upp mot sluttningen ska man inte använda krypgrunden. Då förespråkar jag mer att bygga som en källare för den väggen. Läs mer om detta här.

Det är ju en fördel faktiskt att ha grunden åtkomstbar. Dvs du kan inspektera grunden och se om det föreligger problem eller inte på ett enklare sätt än med en betongplatta.

Läs mer om krypgrunder här.

Konstruktion är viktigt för komplexa grunder

Bygga komplexa hus på branta berg
Hus som byggs i sluttningar tenderar till att bli mycket läckra och spektakulära med fantastisk utsikt. Speciellt om du börjar med att kontakta en arkitekt som får fria händer.
Då kan din grund bli mycket komplex.
Och för husgrunder som är mycket komplexa så behöver man nästan alltid ta kontakt med en konstruktör vilket i sig fördyrar processen. Och förbered dig på att om du avviker från standard (dvs platta eller plint enligt ovan) så blir din grundlösning mycket dyr (även utan kostnaden för konstruktören). Detta kan bero på alla de speciallösningar som behövs med pålar i kombination med diverse ingjutningar och fribärande bjälklag mm. Lägg till lite mellanbjälklag av betong och dina laster blir mycket höga.

Men allt går givetvis. Det är dock bara en konstruktör ihop med erfarna byggare som kan rådgöra hur man går vidare med mycket komplexa grunder. Men som sagt – räkna med en hög kostnad för grunden.

Relaterade frågor.

 • Räta upp lutande plintar
  Hej, min stuga på 33 kvm har lutande plintar. Köpte den för 6 månader sedan. Säljaren berättar att plintarna började luta ganska omgående efter att stugan byggts 1999. Den står i lutning på ett berg. Hur kan detta åtgärdas? Vilken yrkeskategori åtar
  Läs mer
 • Borra ner armeringsjärn och gjuta plintarna rakt på berget
  Hej, Jag har en fråga om plintgrund. Jag ska bygga en mindre stuga 5x6m. Det är berg under hela som sluttar så jag har tänkt plintgrund. Kan jag borra ner armeringsjärn och gjuta plintarna rakt på berget eller måste man ha en fot och varför i sådana
  Läs mer

Tomten – spränga eller terassera?

Många förknippar bergig tomt med behovet av sprängning. Om berget och tomten förhåller sig på ett sånt sätt så att man kan terrassera på berget så behöver man nödvändigtvis inte spränga. Dvs det är inte säkert att man behöver terrassera, speciellt inte om berget är ganska platt, lutar svagt eller har svackor som går att täcka igen med dränerande material och sen bara bygga rakt på. Men ofta behöver man, på grund av en liten lutning på berget terrassera så att man får en jämn tomt. Det betyder att ena delen av huset ligger bergigt högre än andra delen av huset och då behöver man se till att huset inte glider längsmed med berget.

Terassera med L-stöd

l-stöd för att terassera hus på berg
Då terrasserar man vanligen med L-stöd, om man vill ha en platta på mark. Den terrasseringen behöver ju då sitta ihop med berget och på något vis förankras med berget, ofta då med att man borrar ner armering och gjuter ihop ett L-stöd eller liknande direkt på berget. Ihop med en bra dräneringslösning kan man säkerställa att huset inte får vatten som rinner ner mot huset. Om man däremot har en tomt med väldigt brant berg, stenbumlingar eller andra hinder så krävs det ofta att att man spränger på tomten.

Terassera genom att mura på berg

Många väljer att istället för att köpa L-stöd så murar de direkt på berget. Man förankrar med armeringen och kan gjuta en pågjutning på berget för att få en bra betongyta att påbörja murningen. Sedan kan man mura sin terasseringsmur från denna murvänliga yta.

Packa det dränerande materialet

padda makadam
Man kan givetvis jämna av allt genom att spränga bort berg och jämna ut med singel och makadam men det är dyrt att spränga. Man kan därför fundera på att gjuta ett antal plattor i olika nivåer.
Om man planerar in det tidigt redan från början kan man få väldigt fräcka hus med små nivåskillnader både invändigt med små trappsteg samt små trappsteg utvändigt som trollar bort nivå skillnader.

Sen packar man det dränerande materialet. Det gäller oavsett om man har sprängt eller terrasserat tomten.Även på en tomt med normalt berg med ojämnheter så behöver man använda dränerande material som jämnas till. Om det är tillräckligt platt så går det bra att lägga ut dränerande material som man jämnar till ovanpå berget. Då ska man ha 10 cm dränerande material under betongplattan och 20 cm under kantbalken. I princip så blir ju det 20 cm under hela betongplattan eftersom att det är på berg man ska bygga sin betongplatta på. På vanlig mark behöver man 10 cm under betongplattan och 20 cm under kantbalken men eftersom berget inte har naturlig jord så blir det i praktiken 20 cm dränerande material.

Tänk på att ett hus på berg där man spränger så kan man få loss ganska mycket ”dränerande material” från det egna berget.

Vanliga problem vid grundläggning av hus på berg

Grundläggning på berg har ett antal problem områden.

 • Hur man jämnar till husgrunden så det går att bygga där
 • Hur man bygger i sutteräng om det lutar för mycket pga nivåskillnader i berget med omgivning
 • Hur man löser vattenavrinning
 • Hur man motverkar sprickbildning pga vibrationer i berget
Hur minimerar man då påverkan från dessa yttre faktorer.

Hus i sutteräng med berg

padda makadam
När man ska gjuta husgrunder för sutteränghus är det viktigt att man löser vattenavrinning. Det kan flöda riktigt stora mängder vatten nerför ett berg vid nederbörd och vid snösmältning. Se därför till att gräva ner dräneringskanaler eller liknande ovanför huset som leder bort vatten på ett kontrollerat sätt. Det är svårt att få fram väggen mot berget när huset väl står där om man får fuktskador. Delar av ett sutteränghusets grund är därför att betrakta som en källargrund. En källargrund behöver ha en fullgod dränering och det gäller även för sutteränghus.

Att bygga sutteränghus är också en utmaning i sig eftersom det ofta kräver att man bygger i olika nivåer och får två våningsplans laster på vissa delar av husgrunden inklusive betongbjälklag mm och ett våningsplans laster på andra delar av huset. Det blir ofta därmed flera betongplattor som ska gjutas. Men tomter är dyra idag och det är idag framförallt i storstäder där marken är värdefull vanligt att man bygger på tomter som förut ansågs för branta.

Läs mer om husgrunder för sutteräng här

Vattenavrinning för dagvatten och rörelser i berget

Dränering är avgörande för alla hustyper. För hus på berg och speciellt i sutteräng är det avgörande.
I dräneringen ingår anläggningen av mark med hög genomsläpplighet av vatten. Det kan vara att huset grundläggs på en bädd av sprängsten eller väl packad makadam.
Då får marken en förmåga att ta upp rörelser i marken och därmed kan sprickbildning minimeras samtidigt som vattnet rinner igenom och dräneringsrören får chansen att föra bort vattnet.

Frågor och svar om grundläggning på berg

Vi får löpande frågor in till oss om grundläggning på berg. Här är de frågor som är relevanta för berg och grunder.

 • Grundmurar direkt mot berg eller markbädd?
  Hej, vi planerar bygga ett fritidshus. Sluttande bergstomt. Vi vill få upp huset för att få bra utsikt. Får bygga 1 våning + källare. Funderar på om vi behöver spränga för markbädd eller mura väggar direkt mot berg. Kostnadseffektivt med Thermovägg e
  Läs mer
 • Rimligt pris?
  Hej Micke Jag och min fru har en tomt i Bohuslän som vi planerar att bygga ett fritidshus på. Tomten ligger nära ett berg och det finns även lite större stenar. Vi tänker oss att platta på mark skulle passa bäst. Vi kan ingenting och tänker att vi an
  Läs mer
 • Platta eller krypgrund på klipp-platå?
  Hej. Ska bygga ett som kommer vara 24×5 m och ligger på en platå på en klippa. Eftersom vi har en fin naturtomt vill vi att så lite som möjligt sätta förstöras. Vilken grund rekommenderar du? :) Hej , Vilket fint hus. Kan du fylla upp lite eller
  Läs mer
 • Makadam under cellplastgrund på berg
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vi skall bygga platta på berg. Hur tjockt skall grus/makadam vara om det är berg under hela huset? Är det viktigt att det är jämn tjocklek under hela plattan? Hej S
  Läs mer
 • Anlägga sula på berg
  Skulle vilja anlägga platta på sula med värmeslingor i är detta möjligt ?? Hej Anders , Självklart kan du göra det. Tricket på berg är att jämna ut berget. Precis som med vanlig mark så lägger man ut makadam så undergrunden kommer i våg. Sen är det b
  Läs mer
 • Berg under platta på mark
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, vi bygger hus på en ås. Berget sticker upp på vissa ställen och det kommer knackas bort. Finns det någon regel som säger hur långt under plattan berget måste v
  Läs mer
 • Husgrund på berg
  Hej, Vi funderar på att köpa en tomt för att bygga hus högst upp i ett område, dvs högst upp på berget. Själva tomten är väldigt platt med mycket träd och mossa. Det är mycket stora stenar som ligger överallt och på vissa ställen sticker berget upp.
  Läs mer
 • Minsta avstånd mellan berg och husgrund
  Hej, jag skall bygga ett garage med platta på ”mark”. Det vi upptäckte var att en bit under den urschaktade marken finns det en sluttande berghäll. Den verkar inte fortsätta under större delen av den tänkta husgrunden. Finns det någon rek
  Läs mer
 • Mur direkt på berg
  Hej, relaterar till ett tidigare svar från dig avseende grundläggning direkt på berg. Om man säkrar en sula och murar en ram för att fylla med makadam, 30 cm cellplast och 10 cm betong kan två skift leca sten med armering kanske vara OK. Bör man lägg
  Läs mer
 • Hur – husgrund på utplattad bergstopp?
  Vad finns det för möjligheter gällande grundläggning (och markarbeten) när tomten ligger på en bergknalle. Berget sluttar inte helt rakt ner, men har en oerhört, oerhört kraftig lutning. Vet inte om man kallar det 1:1? Berget är kanske 4-6 m högt ell
  Läs mer
 • Grundläggning på berg o singel
  Har berg där en gavel vägg ska utföras, resten är singel. Tacksam för råd. Mvh/Lasse Hej Lars, Jag kommer kontakta dig på telefon (som du enligt mailet föredrog). Frågan är generellt sett väldigt kort :) och jag föredrar att svara på mail så vi kan h
  Läs mer
 • Husgrund i bergssluttning
  Hej , Återkommer med svar så fort jag kan. Just nu är det lite längre svarstider på grund semester. Men jag försöker ändå publicera frågorna men många av mina experter jag använder mig av är på semester. Så jag lovar just nu ingen deadline. Vänliga H
  Läs mer
 • Gjuta platta på sluttande berg
  Hej Micke Jag tänker bygga ett garage direkt på ett något sluttande berg. Eftersom jag i ett senare skede tänker bygga två timmerhus på tomten kommer garaget tillfälligt fungera som bostad och verkstad. Så därför vill jag egentligen ha en armerad pla
  Läs mer
 • Isolering dränering platta på berg
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke Jag skall bygga ett 25kvm stort växthus på en plats med lite jord på berg. Jag håller på att gräva bort allt material ända ner till berget. Berget är förs
  Läs mer
 • Bygga garage på berg
  Hej, Som jag har förstått det så har du ett berg som du ska spränga bort och garaget kommer ligga på en yta som delvis är på berg. Med berget som underlag och efter att du sprängt bort det så ligger det på det dränerande materialet. Groparna kan du f
  Läs mer
 • Bygga hus på ett berg
  Jag ska bygga ett hus uppe på ett berg där det oftast kallt. Har du något förslag om vilket material jag ska ha. Hej, Är det material till grunden som du tänker på så ska du ha en isolerad betongplatta. Ifall det är en relativt plan tomt så passar en
  Läs mer
 • Betongplatta på berg
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hejsan Micke. Jag har en fråga ang Betongplatta på berg, jag har fått ärva mark men det är berg, den är rätt så ojämn, vad finns det för alternativ för att bygga et
  Läs mer
 • Gjuta husgrund på berg
  Hej! Jag har en sommarstuga som jag vill bygga ut , och jag har precis bytt taket så jag tänkte bara förlänga taket 4 m men då blir takhöjden för låg så jag måste sänka golvet på den delen. Och huset står på berg och om jag ska gjuta en platta så beh
  Läs mer
 • Bygga fritidshus på platt bergstomt
  Hej Jag ska bygga en fritidsstuga om cirka 60 kvm. Det är akuellt inom ett år. Jag har en bergstomt som är ganska platt. Platsen där fritidshuset skall placeras ligger högt. Nu är min fråga ? Underlaget där huset skall stå är berg. Nivån är lite vari
  Läs mer
 • Grund delvis på berg
  Hej Pär, Har du bilder på tomten så jag kan se hur mycket det lutar och hur mycket huset skulle hänga ut? Är det viktigt att huset hänger ut eller är det bara för att huset ska ligga just där? Spontant känns denna fråga lite för komplext för att kunn
  Läs mer
 • Lämplig grund för bergig tomt?
  Hej! Vi har sett en tomt som vi planer att köpa. Den ligger dock i sluttande berg/skog. Vi planerar att bygga ekologiskt och miljövänligt. Har funderat på plintgrund för att inte behöva göra så stor åverkan på naturen samt för lägre kostnad men har f
  Läs mer
 • Bygga grund för Attefall och altan på berghäll
  Hej Micke! Jag ämnar bygga ett stort trädäck samt ett atterfallshus på berghäll. Jag har hört att man kan borra och slå ner spikar? skruvar? istället för att gjuta och förankra dessa med kemisktankare? Rätta mig om jag hört fel, men hur går jag tillv
  Läs mer
 • Underlag för gjutning av platta
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hejsan, Jag ska bygga ett hus på landet. Tomten är dels berg och dels skogstomt. De röjer för fullt på tomten just nu. Jag undrar vilket underlag vi ska ha för att
  Läs mer
 • Grund på kuperat berg i Nyköping
  Vilken grund rekommenderas på berghäll där ena sidan har en 2 meter fördjupning i dess mitt och som gradvis avtar till andra sidan (V-format spar tvärs under)? Hej Ingemar, Tack för frågan. Du kan välja olika grundlösningar Plintgrund Plintgrunder lä
  Läs mer
 • Gjuta platta på berg i sluttning med kantelement
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Jag har läst på lite, men undrar hur man löser en platta på mark när tomten är något sluttande. Kan man bygga en liten mur/gjuta och fylla upp med jord och sen
  Läs mer
 • Gjuta platta på terass på berg i Värmdö
  Hej Jag har en sluttande tomt med ett brantare berg i bakkant. Även där jag tänker mig lägga huset är det sluttande och nära till berg. Där huset skall ligga sluttar det väl ca 1 meter per 5 meter. Det finns mycket sprängsten på tomten som går att an
  Läs mer
 • Gjuta platta på berg – vad ska jag tänka på
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vi har köpt en tomt som är lite bergig och innan vi sätter oss ner och går över hur vi ska funderar lite över vad som är möjligt och inte möjligt när det kommer til
  Läs mer