Krypgrunder används fortfarande i Sverige idag och är fortfarande en av de största grundteknikerna. Tekniken används framförallt för färdigtillverkade sk modulhus då man kan bygga huset i fabrik och sedan bär huset över krypgrundsbalkarna med så kallat bärande bjälklag. Krypgrunden är den grund som använts längst bland de grunder som fortfarande används och som erbjuder en isolerande grund. Plintgrunden har också funnits länge men är en oisolerad grund. Idag finns det bra isolerade krypgrunder som inte har de historiska fuktproblem som krypgrunden förknippats med. Mycket spännande alternativ börjar också komma som bygger på krypgrundstänket men som helt eliminerat möjligheten för fukten att komma åt känsliga delar i konstruktionen. Denna grundtyp kallas för hybridgrunden.

Källa: Tjällden AB – krypgrunder

Använd dessa länkar för att navigera

Jag har försökt sammanställa direktlänkar i denna artikel så du enkelt ska kunna navigera till rätt del i artikeln

Introduktion till krypgrunden

Krypgrunden är en grundtyp som funnits länge i Sverige, och härstammar från den sk torpargrunden. Karakteristikan är att huset har bärande bjälklag som vilar på en grundmur. Det möjliggör ett effektivare byggande då mer kan göras i fabrik och sedan köras ut till byggplatsen.

Normalt menar man med en krypgrund den sk uteluftsventilerade krypgrunden, men idag finns även inneluftsventilerade krypgrunder.

Vanliga grunder för hus med bärande bjälklag i Sverige och utmanarna

Krypgrunden är en av de absolut vanligaste grunderna idag för befintliga hus. I nyproduktion används grundtypen fortfarande. De grunder som man kan vara aktuella när man vill ha en isolerad grund är
 • Uteluftsventilerad krypgrund med isolerade grundbalkar. Denna teknik möjliggör en gott klimat i kryputrymmet då isoleringen gör att temperaturomslagen, som är det stora problemet i krypgrunder idag, blir mindre dramatiska och temperaturen (om ditt hus är uppvärmt) inte riskerar att bli farlig fuktmässigt. Denna artikel är skriven med denna som utgångsval.
 • Uteluftsventilerad krypgrund med dåligt isolerade grundbalkar. Dessa grunder lades mycket på 70 och 80 talet. Tekniken har skapat stora fuktproblem för husägare och är inte att rekommendera. Det finns de som fortfarande applicerar denna grund men då krävs avfuktare i kryputrymmet samt eventuellt ytterligare åtgärder. Du får då ofta en grund som fungerar men enligt mig är det konstigt att använda denna teknik som kräver avfuktare när det idag finns alternativ utan som kostar ungefär likamycket. Avfuktningen i sig är inte problemet, men dels är det ytterligare ett underhållsobjekt på huset men avfuktaren drar dessutom el samt har förknippats med andra problem, såsom att de kan bli varma och tillsammans med cellplast (vanlig markisolering inne i krypgrunden) utgöra en brandrisk. Jag ogillar tekniker som skapar symptom som man måste lösa. Bättre att inte ha problemen alls.
 • Inneluftsventilerad krypgrund. Denna teknik har blivit ganska populär. Grunden är undertrycksventilerad via grunden. För en uteluftsventilerad lösning har du två olika ventilationssystem, ett för grunden och ett för huset. Grunden kallas ofta för varmgrund.
 • Hybridgrunden. Hybridgrunden är en spännande utmanare som funnits några år nu. Grunden är enkel i sin konstruktion. Man kan generalisera det grovt och säga att det är en blandning mellan betongplattan och krypgrunden, därav namnet. Man tar en krypgrund och fyller den med isolering. Dock ingen betong.

Utmanaren till krypgrunden – hybridgrunden

Denna spännande teknik har precis släppts av vår samarbetspartner Tjällden AB. Lösningen är en blandning av krypgrunden och betongplatta på mark tekniken. Man kan säga att man har en krypgrund med isolerade grundbalkar med ett kryputrymme som man fyller med cellplast.
Grunden är således INTE en krypgrund eftersom kryputrymmet fyllts med cellplast, samt är för lågt för att få kallas för kryputrymme.

Läs mer om denna teknik här.

När lämpar sig krypgrunder bäst

Krypgrunder är en vanlig grund. Det finns dock vissa förhållanden när krypgrunder är speciellt lämpliga

 • En krypgrund lämpar sig extra väl när man bygger hus i fabrik och dessa kommer till byggarbetsplatsen med så kallade fribärande bjälklag. Därmed finns det ett bjälklag som bär över grundbalkarna.
 • När man är ute efter lösningar som ger snabba och torra grundläggningar. Det kan därmed vara ett mycket bra val för ett hus där man inte vill gjuta en sula, exempelvis för tomter som ligger illa till för en betongbil.
 • Hus som byggs på plintar har ofta samma konstruktion med bjälklag och då kan krypgrunden oftast användas.

Funktionen som behövs för ditt hus eller tillbyggnad avgör vilka lösningar som lämpar sig för din husgrund (om du inte valt bort platta på mark). Ska du bygga en krypgrund som ska användas under perioder då det är kallare ute så rekommenderar vi isolerade kantelement som när de är utplacerade bildar en grundbalk.

Grundelementen för husgrunden är betydligt mer kompakta och tål laster som inte grundelementen för platta på mark klarar av. De är därmed att betrakta som grundbalkar. Grundelementen är ofta gjutna i ett stycke där cellplast gjuts in med fiberarmerad betong. Konstruktionen blir mycket stabil och är byggd för att undvika det som krypgrunder är ökända för, nämligen fuktproblem. Med grundelementen med cellplastkärna får man en isolerad husgrund som leder till att man inte får problem med fukt i krypgrunden. De kan dessutom kombineras med till exempel fuktskyddande markisolering av cellplast och/eller plastfolie för förhindrande av markfukt att tränga upp i kryputrymmet.

Krypgrundens konstruktion och ritningar

Konstruktion torpargrund - ritning för krypgrunden
När man ska bygga sitt hus så kommer huset ge upphov till olika laster. Lasterna från huset ska då tas upp av krypgrunden. Därför är det viktigt att du från din grundleverantör får ritningarna för just ditt hus. Det gäller att dimensionera grundbalkarna i grunden så att man tar upp alla laster. Du får också ett rekommenderat grundläggningsdjup baserat på vart i Sverige du bor. Du kommer även att få en grundritningskarta som visar hur grundbalkarna ska placeras i grunden. Du får också en ritning som visar i vilken ordning man då ska montera grunden när man väl är levererad till byggplatsen. Du får även diverse passbitar som gör att man får en heltäckande grund.

På senare tid har det dessutom visat sig att ritningarna behövs för att man ska få igenom sitt byggprojekt genom bygglovsprocessen. Man behöver komma in med ritningar till kommunen vid olika tidpunkter. Några av dem ritningarna kräver kommunen redan vid bygglovet och vissa vid byggsamrådet. Konstruktionsritningar brukar komma in vid byggsamrådet, men just för grunden så har vi sett en ökande tendens att vissa kommuner kräver det redan vid bygglovet. Konstruktionsritningarna brukar vara en genomskärning av grunden, på en grundbalk och hur isolering mm placeras i förhållande till grunden. I krypgrundsfallet är det ganska enkelt, det är en golvbjälklag och sen står väggen på bjälklaget.

En konstruktionsritning med grunder behövs också tas fram när det är punktlaster som ska tas upp inne i huset. I fallet med krypgrunder så bärs lasterna inne i huset upp av balkar inne i grunden. Det finns därför ett behov att ha en grundritning som visar hur hjärtbalkarna går inne i grunden samt hur dessa grundbalkar placeras ut även inne i krypgrunden. Detta eftersom att man inte bara har grundelement för en krypgrund på ytterkanterna utan även inne i grunden och dessa balkar kallas för hjärtbalkar. Ritningarna för en torpargrund ska visa var dessa hjärtbalkar ska gå. Man bör både mot den kontrollansvarige och mot sin byggare kunna svara upp mot att lasterna som huset genererar kan tas upp av krypgrunden.

Processen för att bygga krypgrunder skiljer sig endel jämfört med att gjuta en betongplatta – se här.

Krypgrundens konstruktion skiljer sig mot betongplattan på flera sätt. De stora skillnaderna är

 • Grundbalkar inklusive bärlinor tar upp all last. Man kan lite likna kantbalken i betongplattan med de grundbalkar som bär upp lasterna.
 • Vattenburen golvvärme gjuts inte in i grunden
 • I princip ingen gjutning behövs på plats. Man gjuter lite mellan balkarna men det kan göras för hand.
 • Mindre markarbete då enbart bärlinorna och grundbalkarna behöver markarbete och inte hela grundens yta

Var försiktig med oisolerade krypgrunder – använd isolerade krypgrunder

oisolerad krypgrund
En oisolerad krypgrund är en riskkonstruktion. Konstigt nog används den fortfarande av ledande hustillverkare och problemet med dessa krypgrunder motverkas av en så kallad krypgrundsavfuktare.
Att idag, med all känd vetenskap om oisolerade krypgrunder fortfarande bygga krypgrunder på detta sätt anser jag vara konstigt. Med enkla ISOLERADE grundbalkar (se bild i intron ovan) så kan man undvika dessa problem.
Högisolerande krypgrundselement kostar lite mer men skyddar mot fuktproblem för många många år framöver. Som alltid är det viktigt att se till att grunden är jättefuktig pga högt grundvatten eller nåt liknande.

Relaterade frågor

 • Ull kontra frigolit i torpargrund
  Hej jag bygger en attefall stuga på trädäck vid vattnet och undrar vad jag lämpligast isolerar golvet med. Jag vill lägga cellplast på grun av om det blir högvatten. Men håller det samma klass som ull eller vad är det for skillnad. Mvh micke Hej Mika
  Läs mer
 • Bygga fuktsäker uteluftsventilerad krypgrund
  Ska bygga en uteluftsventilerad krypgrund med vattenburen golvvärme. Har tänkt lägga byggfolie på mark i grunden, tejpad i alla skarvar. Den ska gå upp efter och upp på mur till utsida av syll. Har även tänkt gjuta fast en 50 mm cellplast på hela ins
  Läs mer
 • Trossbotten och torpargrund
  Vi har ett souterräng hus där vi planerar att bygga en undervåning längs halva huset. Av olika anledningar kan jag inte gjuta en betongplatta att ställa undervåningen på. Istället kommer jag att fästa upp den i dom betongstolpar som bär upp huset på
  Läs mer

Krypgrund på berg?

Berg ger under vissa omständigheter perfekta förutsättningar för en grund, så även för en krypgrund. Berg sätter sig inte. Så har du berg i dagen, eller nära till berg och berget inte lutar för mycket så har du menar jag bra förutsättningar för att få en mycket stabil grund. Men har du lutande berg, och kanske lite lösa lager av olika jordtyper på det är det mindre gynnsamt. Kontakta mig, eller mina geotekniker så diskuterar vi vad som är bäst för dig utifrån dina förutsättningar.

Relaterade frågor

 • Krypgrund på berg
  Hej. jag ska bygga på ett berg. Berget lutar så i öster där kök och badrum ska vara kommer det vara 1,5 meter högt. Min fråga är hur långt från berget grunden måste vara på berget. tänker mig en torpargrund med gjuten sula på berget. vilken är bästa
  Läs mer

Offert på krypgrund

Är du intresserad av en offert på krypgrund så har jag både kontakt med konstruktörer, grundmaterialleverantörer och byggare som kan hjälpa till.

Relaterade frågor

 • Söker byggare kontakter i Gävleområdet
  Fått offert från Tjällden AB på ett materialpaket för uteluftsventilerad krypgrund Attefallshus 25 kvm. Söker byggare kontakter i Gävleområdet Hej Gunnar , Skickat lokal byggare till dig. Återkom om det är några frågor. mvh Micke PS: Här är villkoren
  Läs mer
 • Krypgrund offert
  Pris ca krypgrund 34kvm inkl markarbeten jordmån bortforsling massor ink materiel Hej Tommy , Har satt dig i komtakt med byggare , samt givit tjällden uppgift att skicka grundmaterial offert för deras krypgrund till dig. mvh Micke PS: Här är villkore
  Läs mer

Krypgrunden för tillbyggnaden

Många vill bygga ut sitt hus och har en krypgrund. Då kan det vara ett alternativ att välja krypgrund som grund, eller så väljer man en betongplatta. Det som spelar in är givetvis hur hög grundsockeln är. Det är normalt inte ett problem att möta en krypgrundens lite högre sockel med en lite högre betongplatta om man bara är noga med att ersätta ventilerna så ventilationen i grunden fortfarande är god.

Läs mer om tillbyggnad med krypgrunder här.

Läs våra frågor som vi fått historiskt kring detta ämne.

 • Bygga uteluftventilerad krypgrund på lera
  Hej, Vi ska bygga en tillbyggnad 1 1/2 plan med krypgrund på lera. Byggytan blir ca. 60 m2 Marken i villaområdet, med 100-tals hus består av flera hundra meter lera. Det går exempelvis inte att borra för bergvärme eftersom lerlagret är för djupt. Det
  Läs mer
 • Tillbyggnad på 1800-tals hus
  Hej, vi ska göra ett utbygge på ca 35 kvm på vårt hus från 1850 ca. Vad det är för grund på vårt vet jag inte vad det kallas? krypgrund? vi vill gärna göra det mesta själv. Skulle du vilja att gjuta en platta? För att slippa ta ut betongbil, hur lite
  Läs mer
 • Bör jag ha en ny ingång/lucka till min torpargrund
  Har byggt ut min sommarstuga för att bo permanent. Den nya grunden är betongplatta. Det gamla huset har torpargrund. Min inspektionslucka är nu ”bortbyggd” ska jag ha en ny? Eller klarar jag mig utan? Har själv aldrig varit nere i min 
  Läs mer
 • Tillbyggnad grund
  Jag skall bygga till min fjällstuga som ligger i Ljusnedal i närheten av Funäsdalen. den nuvarande byggnaden står på en krypgrund skall även tillbyggnaden stå på en sådan? Jag har gjort en beräkning av pris i er kalkylator men det finns endast för pl
  Läs mer

Genomför en markundersökning – grundundersökning för din krypgrund

markundersökning - grundundersökning
Innan du bygger din krypgrund är det viktigt att du undersöker marken du ska bygga på.
Det är här som geoteknik kommer in i bilden. Det handlar om att undersöka förutsättningarna att bygga på en viss mark eller berg, Det gäller att ta reda på vilka laster som marken klarar av.

Annars riskerar du

 • tjälskador om du inte tagit bort tjälfarlig jord och grävt ner till tjälfritt djup
 • sättningar i grunden då grunden inte står på mark som har en tillförlitlig bärighet

Läs mer om mark- och grundundersökningar här.

Utmätning inför markarbetet för krypgrund

Utmätning inför markarbetet för krypgrund
När man ska bygga hus oavsett typ av grund så mäter man ut huset enligt en process som ofta drivs ihop med kommunen.
Och det är min rekommendation att du som byggherre bör vara mycket nogrann med alla mått längsmed hela processen.

Detta har du igen flerfaldigt senare. I första skedet är det inte lika viktigt som i senare skeden utifrån att kunna gräva rätt. Men innan du kan påbörja grundläggningen behöver du få grunden utsatt av kommunen och du behöver ofta betala för denna process. Kommunen kan göra både en finutsättning direkt eller en grovutsättning. Att då ha förberett så mycket som möjligt kan inte vara fel.

Här följer en sammanfattning av de olika stegen som man bör följa som förberedelser för att få till markarbetet på ett bra sätt.

 • Varför uppmätning. För att mäta ut var krypgrunden ska grundläggas så behöver man mäta ut den ordentligt. Flera gånger om man ska vara exakt. Om du vill förbereda detta för grundläggaren kan du göra ganska mycket själv.
 • Verktyg för uppmätning. Du behöver egentligen inga high tech instrument även om de underlättar givetvis. En lasermätare gör det enklare men det räcker med några bräder, hammare och några spik samt en miniräknare. Kommunen
 • Måtta ut hörnen. Genom att måtta ut hörnen på grunden så kan man få till ett bra förarbete för schaktningen. Det är enklast att börja med hörnet som är enklast att mäta ut relativt din tomts disposition. T.ex. kan du börja med det hörnet som står närmast ett befintligt hus eller något annat du kan placera ut utofrån bygglovet.
 • Säkra räta hörn. Genom att säkra så du får till räta hörn blir det enklare att få till alla måtten rätt. Du kan använda en matta, lasermått eller många andra verktyg för att säkra räta vinklar. Finn något som ger dig en rät vinkel så du får räta hörn.
 • Mät ut sidorna på grunden. . Du behöver nu måtta ut sidorna på krypgrunden. Med ett långt måttband och någonting rakt så kommer man långt, men även här hjälper en lasermätare givetvis. I avsaknad av ett sådant instrument så kan man använda exempelvis plankor för att få ut den ungefärliga riktningen. Slå sedan ner nästa bräda där hörnet ska stä och måtta ut den exakta positionen med en liten spik på brädans kortända.
 • Kontrollmät diagonalen. Genom att kontrollmäts diagonalerna i din uppmätta husgrund så kan du vara säker på att din utmätning är exakt. Här är elkationen om glömt hur man räknar fram den. sida12 x sida22 = diagonalen2. Genom att ta roten ur summan av de båda sidorna i kvadrat får du diagonalen. Ofta får man mäta om sidorna denna någon gång innan måtten stämmer helt.

Markarbete för krypgrunder

Markarbete för krypgrunder
Precis som när man ska gjuta platta på mark så har man ett stort markarbete framför sig när man ska lägga sin krypgrund. Men när man ska bygga en krypgrund så skiljer sig markarbetet från en platta på mark jämfört
med krypgrunder på ett fundamentalt sätt.

Grundläggning är till stor del ett jobb för grävare. Det är relativt stora schaktmassor som ska bort. Försök tänka igenom denna process innan arbetet påbörjas så du kan ta omhand om endel av schaktmassorna lokalt.

Markarbetet för en krypgrund skiljer sig inte nämnvärt från att gjuta platta. När du ska gräva ut för din krypgrund så behöver du ha en duktig grävare. Det är viktigt att grunden blir helt rak. Det är förvissor något du kan rätta till senare med det dränerande materialet, men inte hur mycket som helst. Det är därför vår erfarenhet att just vid utgrävningen av lite större grunder, eller även små grunder nära befintligt hus så är erfarenhet guld värd.

Schakta bort jorden ner till tjälfritt grundläggningsdjup

Schakta bort jorden ner till tjälfritt grundläggningsdjup

Det ena är då att man bara har behov av att gräva ner till tjälfritt djup där grundbalkarna ska stå. Man gräver alltså ut med en grävskopas bredd ungefär, runt grunden centrerat där grundbalkarna ska stå, ner till tjälfritt djup. Med en platta på mark behöver du gräva den hela totala grunden där betongplattan ska anläggas. När man då gräver ut för krypgrunden så behöver du bara göra det där grundbalkarna ska stå. Det är alltså en ganska stor skillnad i mängden schaktmassor som skapas från grävningen. Även grundläggningsdjupet är annorlunda än för platta på mark. Det gör att krypgrunder faktiskt kan bli billigare i markarbetet.

 • Förbered byggplatsen och undvik bråk. Grävmaskiner är tunga och lämnar spår.
 • Vart ska jordmassor mellanlagras. Du behöver förbereda ganska stora ytor där jord kan mellanlagras. T.ex. genom att höja marken några decimeter på väl valda ställen på tomten kan man trolla bort ganska många ton jordmassor.
 • Hur undviker du skador på vägar och uppfarter.

Dränerande material – vårt val är makadam

makadam är vårt val
Gruset man behöver för att lägga en krypgrund är ett material som ska vara dränerande. Materialet behöver vara singel, dräneringsgrus eller makadam. Genom att ha dränerande material intill och under husgrunden passerar vattnet förbi grunden utan att bindas av marken. Därigenom undviker man stora bekymmer med framtida fuktskador som kan kosta stora summor att komma till rätta med. Efter markarbetet och grävningen så fyller man upp med dränerande material. Det är en skopa bred som vi beskrivit ovan som ska fyllas med dränerande material, förslagsvis makadam. Så även mängden dränerande material är mindre för krypgrunder vilket gör husgrunden billigare totalt sett.

Det exakta måttet på en skopa kan ju variera så kontrollera med din grundleverantör det exakta måttet. Jag rekommenderar att man återfyller med makadam eftersom det ger en väldigt bra undergrund. Anledningen till det är att makadamen i sig tar upp höga laster i sig. Makadamen fördelar alltså lasterna effektivt i förhållande till exempelvis singel. Jämfört med makadam med singel så fördelar makadamen lasterna ut i bädden och låser fast sig själv. Makadamen är sprängsten vilket gör att de har vassa kanter som gör att får låsningseffekter inne i bädden ju mer last makadamen utsätts för. Bädden tar därmed upp högre laster på en given yta än andra dränerande material. Summa summarum så rekommenderar jag då makadam för grundläggning av krypgrunder, när det då kommer till dränerande material.

Dessutom är det helt avgörande att använda dränerande material om man vill undvika problem med tjäle. Tjäle uppkommer i mark som binder vatten. Detta då vatten expanderar när det fryser. Därmed expanderar mark som binder fukt och tjälskador blir ett problem.

Sen behöver man givetvis väga av så att hela grunden (när den väl ska ställas ut) står i våg så att grundbalkarna som står mitt i grunden är i våg med grundbalkarna längs med ytterväggarna. Man kan se det som bärlinor eller grundbalkar i ytterkanter av väggarna och sen har man då bärlinor som mer eller mindre tar upp laster inne i huset. Det som är specifikt för markarbetet som sker innanför grundbalkarna är ju att här kommer det vara plusgrader, dvs det kommer aldrig finnas tjäle som går ner i marken under huset. Därför behöver man inte gå ner till tjälfritt djup.

Grundelementen som ska placeras ut på bädden av makadam vägs av så de är på en nivå så att man får en grundsockel som är på rätt nivå över marken. Vid schaktningen läggs stor vikt vid att gräva upp så att man på ett bra sätt kan åstadkomma en god dränering (se nedan) och förbereda för avlopp och vatten. Förbered också för eventuella stenkistor och eventuellt kommunalt dagvatten.

Läs mer om dränerande material här.

Dränering av krypgrunden

Vi har skrivit en artikel om dränering av husgrunder. Se där för mer information. Den har skrivits så att den är relativt oberoende av om du ska lägga en krypgrund eller en platta på mark.
Frågor och svar om dränering och krypgrunder
Här är de frågor som är relevanta för krypgrunder rörande dränering.

 • Dränera krypgrund
  Hej, Ska bygga ett fritidshus på ca 60 kvm och har några frågor angående grunden. Tänkte gräva ut (frostfritt antar jag?) för att lägga dräneringsrör till en stenkista. Efter markduk och dräneringsrör så tänkte jag fylla på med makadam (vibbras/packa
  Läs mer

Avlopp en stor fördel med krypgrunder

En mycket stor fördel med krypgrunder är att avloppet kan dras på ett mycket enklare sätt än vid platta på mark. Med en inspektionslucka och en nedgång inifrån huset så kan man enkelt inspektera krypgrunden och vid behov laga och renovera avlopp mm i krypgrunden. Vid renoveringar där man exempelvis vill flytta badrum så blir omdragningar av avlopp och liknande aldrig så stort projekt som vid platta på mark. Det beror tillvis del också på vilket bjälklag man valt.

Kompletta materialpaket av krypgrunder – färdiga krypgrund element vid nyproduktion

köpa krypgrund
Idag finns det väldigt enkla system du kan använda för att sätta krypgrunden.

Den bästa grunden är enligt oss en krypgrund som ger dig en välisolerad krypgrund. Vi har inte hittat så många leverantörer som uppfyller dessa villkor. Här är en leverantör, men det finns säkert fler. Leta upp flera du har några att jämföra emellan. Hittar du någon ytterligare leverantör som är duktiga på just krypgrunder vänligen kontakta oss så utvecklar vi denna artikel.

De jag har valt att samarbete med har ett komplett paket till din krypgrund som har

Utplacering av grundbalkarna

Av kostnadsskäl väljer vi att utgå från isolerade grundelement i denna artikel. Det finns också leverantörer av balkar men vi de vi jobbar med har lätta isolerade element som inte kräver dyra kranbilar för att få allt på plats. Lecablock är även det en lösning. Men då behöver man mura upp grunden vilket tar tid. Vi är helt enkelt nöjda med våra element som ger både en bra isolering i krypgrunden och ger en enkel montering. Att placera ut dessa grundelement är därför mycket enkelt då de lätt kan bäras av en ensam person. Istället för att visa hur utplacering och montering går till så läs dessa instruktioner och monteringsanvisningar för grundleverantören. Man följer oftast enkla instruktioner från leverantören som märkt produkterna vilket gör det enkelt att placera ut dem längs skissen. Det är viktigt att man följer skisserna eftersom krypgrundens utformning måste dimensioneras utifrån de lastberäkningar som grundleverantören oftast gjort.

Utplacering av bärlinor för hjärtvägg

Det är viktigt att grunden bär de delar inne i huset som skapar stora laster. T.ex. en hjärtvägg. Därför ska man placera ut grundbalkar som bär upp dessa laster inne i grunden också. Men tack vare det bärande bjälklaget behöver inte hjärtväggar och liknande ligga exakt rätt mot balkarna men det är ju en fördel om de gör det.

Relaterade frågor.

 • Hjärtvägg felplacerad
  Hej, Min far har ett sjödalshus från 72 där hjärtväggen är felplacerad så golvet buktar upp ca 5cm längs med hela huset. Vi behöver råd om hur vi kan gå till väga med detta bekymmer. Hej Jonas, Du behöver se till att golvbjälklaget bär över hjärtvägg
  Läs mer

Inspektionsluckan

En krypgrund har en mycket stor fördel att man kan komma inspektera grunden. Det gör att t.ex. avloppsproblem snabbt kan identifieras och lösas. Dessutom är det bra att hålla ett öga på alla krypgrunder så trossbotten och annat organiskt material inte tar skada av fukt. Kan du inspektera din grund och den är torr och fin är denna grundtyp sällan ett gissel vid försäljningar. Men saknas en inspektionslucka blir alla oroliga fast grunden i sig kanske mår utmärkt.

Relaterade frågor.

 • Hjärtvägg felplacerad
  Hej, Min far har ett sjödalshus från 72 där hjärtväggen är felplacerad så golvet buktar upp ca 5cm längs med hela huset. Vi behöver råd om hur vi kan gå till väga med detta bekymmer. Hej Jonas, Du behöver se till att golvbjälklaget bär över hjärtvägg
  Läs mer

Plastfolie läggs ut på marken

plastfolie
För att förhindra att fukt tränger in i grunden ifrån marken lägger man ut en plastfolie.

 • Behöver jag plast på berget för krypgrund?
  Hej, Jag håller på med krypgrund till ett hus som ligger på berg. Det kommer att vara en sorbitionsavfuktare i grunden (Acetec EvroDry PD). Där det är större nivåskillnader är makadam ifyllt dvs det är berg i dagen i grunden samt lite ojämt. Grunden
  Läs mer

Markisolering läggs ut på marken

markisolering
Jag ser också helst att man isolerar grunden på marken också med cellplastisolering. Det är extra viktigt att hindra fukten från att tränga in i krypgrunden om grunden är oisolerad.

Ventiler och ventilgaller

Grundelementen har förberetts med så kallade ventilöppningar på ett genomtänkt sätt. Detta för att ventilationen ska bli optimal inne i krypgrunen. Ventilgaller som medföljer grundpaketet monteras fast i de grundelement som förberetts för ventiler. Det är viktigt att man har ventilation, samtidigt får den inte vara för hög (som plintgrunden) för då får man risk för både tjäle och en dålig värmeekonomi.

Återfylla mot krypgrunden

Den tillverkare av krypgrunder jag samarbetar med kring isolerade uteluftsventilerade krypgrunder behöver inte återfyllas utan handlar mer om vilken typ av sockel man vill ha.

Här är frågor som berättar lite annars vad som kan hända.

 • Krav på återfyllning runt krypgrund
  Hej Micke Vad är kravet på fyllning runt en nyproducerad krypgrund för att den ska stå stabilt och inte glida iväg. Hej Mikael , Jag har kontakt med tillverkare av krypgrunder som levererar till sveriges största företag, och de bygger massa skolor ex
  Läs mer

Krypgrund i sluttning

Precis som med en betongplatta så behöver en krypgrund en plan tomt för att utföra grundläggningen. Så man behöver jämna ut höjdskillnader på tomten innan man kan utföra grundläggning med krypgrundstekniken.

Frågor vi fått rörande krypgrund i sluttning
Här är de frågor som är relevanta för krypgrunder som ska byggas på sluttande tomt.

 • Krypgrund i lätt sluttning?
  Har blivit tilldelad en tomt där rekommenadationen från kommunen är platta på mark med grundmur i framkant. Det är lätt lutning på tomten. Går det att ha krypgrund på en tomt i sluttning eller måste man fylla upp hela tomten? Hej , Så länge du har en
  Läs mer

Krypgrundsavfuktare

En krypgrundsavfuktare behövs normalt inte om man har isolerade grundelement. Men lägger man en krypgrund med balkar av oisolerad leca eller liknande är det bäst att installera en avfuktare redan från början. Men jag menar att en ny husgrund ska inte behöva en avfuktare.

Två olika typer av krypgrunder

Det finns flera olika bjälklag.

 • Uteluftsventilerad krypgrund
 • Inneluftsventilerad krypgrund

Uteluftsventilerad krypgrund med inspektionslucka

Den här artikeln är skriven utifrån uteluftsventilerade krypgrunder. Ventiler i krypgrunden ser till att husgrunden inte får stillastående luft inne i krypgrunden som skapar fuktproblem.

Den uteluftsventilerade krypgrunden bör ha en inspektionslucka.

Inneluftsventilerad krypgrund , ofta kallad varmgrund

En inneluftsventilerad krypgrund tar inte in luft utifrån genom ventiler utan ventileras med hjälp av inneluft istället. Detta med ett undertryck som skapas av att en fläkt i grunden som suger ut luft genom fläkten. Därmed skapas undetrycket och grunden hålls torr och fin. Krypgrunden måste då givetvis vara helt tät.

Fläkt skapar undertryck i grunden
Grunden ventileras oftast ut mha en fläkt genom grundbalkarna men alla hustillverkare som använder denna typ av grundkonstruktion har enligt min erfarenhet sin variant av den. Det viktiga är att grundens temperatur och fuktighet hålls nere. Det är också viktigt att man ser till att ventilationen ner i grunden inte får problem under byggtiden. Dvs man får inte bygga för ventiler eller liknande.
Denna grund kallas också för varmgrund.

Hustillverkare och andra som använder krypgrunder

Smålandsvillan
Smålandsvillan bygger hus som använder krypgrund som grundtyp. De använder en inneluftsventilerad krypgrundsliknande konstruktion. Smålandsvillan ingår i samma koncern som Myresjöhus som använder platta på mark.

Älvsbyhus
Älvsbyhus levererar sina hus komplett med krypgrund. Krypgrunden är oisolerad och levereras därför med krypgrundsavfuktare.

Moelven
Moelven tillverkar lösningar för byggnader såsom skolor, flyktingförläggningar mm och kommer som färdiga moduler. Då lämpar sig krypgrunden extra väl.

Flexator
Flexator tillverkar lösningar för byggnader såsom skolor, flyktingförläggningar mm och kommer som färdiga moduler. Då lämpar sig krypgrunden extra väl.

Bjälklag på krypgrunden

Det finns flera olika bjälklag.

 • Bärande bjälklag
 • Golvbjälklag

Det bärande bjälklaget har som funktion att ligga an mot grundbalkarna och som fördelar ut lasterna från huset ut över balkarna. Golvbjälklaget bär bara upp golvet och ska inte ha en i övrigt bärande del i konstruktionen.

Skydda bjälklagen

Vill man ordentligt skydda sin krypgrund från fuktskador så bör man se över sin krypgrundskonstruktion som har en genomtänkt lösning för golvbjälklaget. Golvbjälklaget i sig är inga konstigheter.

Ångspärr under spånskivan

Om du har en uteluftsventilerad krypgrund och huset ska vara uppvärmt (den vanligaste kombinationen) så ska du använda 0,2 mm åldersbeständig plastfolie under spånskivan men ovanför golvbjälklaget.

Här finner du frågor och svar som relaterar till att ha en ångspärr vid nyproduktion av uteluftsventilerade krypgrunder.

 • Fuktspärr i taket – golvet i befintligt hus
  Hej Mike På 70 talet byggdes övervåningen ut och denna utbyggnad ställdes på en betongmur på pelare. Just nu håller vi på med att bygga ut undervåningen men vi har också grävt ut källaren(se bild) och efter bilden togs har ett golv gjutits utanför kä
  Läs mer
 • Ångspärr i krypgrund?
  Hej Micke! Undrar bara om du har hunnit formulera ett svar angående frågan kring ångspärr i krypgrund (se bifogad bild)? Mvh, /Martin Hej Martin, Om du har en uteluftsventilerad krypgrund och huset ska vara uppvärmt (den vanligaste kombinationen) så
  Läs mer
 • Ångspärr golv krypgrund
  hej micke Jag ska bygga en krypgrund och undrar om fukt o så. behöver man en ångspärr för sin krypgrund och vart placerar man den. Hej Urban, Om du har en uteluftsventilerad krypgrund och huset ska vara uppvärmt (den vanligaste kombinationen) så ska
  Läs mer

Forskning kring krypgrunden

Här är en bra pdf fil från LTH som beskriver hur man ska försöka bygga krypgrunder.

Som artikeln beskriver så kan man jobba med framförallt sambandet mellan följande delar som tillsammans styr hur problematisk en krypgrund blir

 • Temperatur
 • RF – relativ luftfuktighet
 • Ventilation

Det min partner som jag jobbar med (Tjällden AB) har lyckats med sen starten 1980 är framförallt att med mycket bra isolerade grunder få en högre innetemperatur i krypgrunden.
Det säkrar en högre mättnadsnivå på luftfuktigheten. Det i kombination med en väl fungerande uteluftsventilation gör att grunden inte får problem. Men Tjällden har även en inneluftsventilerad grund.

Finns det regler kring kryputrymmets höjd?

En bra fråga jag fick nyligen (du finner den här under) så var frågan ställd om det finns några regler för hur hög ett kryputrymme måste vara.

Enligt Tjällden AB, som levererar krypgrunder så är 600 mm vanligt förekommande men det finns för villamarknaden inga regler kring just höjden annat än konstruktionsmässigt. Däremot finns det förskolor och liknande krav från arbetarskyddsstyrelsen på högre höjd av arbetsmiljömässiga skäl.

Här finner du frågor och svar som relaterar till att höjden på kryputrymmet.

 • Höjd i ny krypgrund
  Hej, Finns det någon branschstandard om minsta mått mellan makadam och trossbotten i nybyggda krypgrunder? Boverket säger ju att krypgrunden skall vara inspekterbar i sin helhet men finns det även några mått att förhålla sig till? Tack Hej Jonas , En
  Läs mer

När behövs radonskydd till krypgrunden och vad kostar det

Idag används radonskydd alltmer. De som bygger nytt hus tar det säkra före det osäkra och satsar på att skydda sitt hus från radon. För 10 000 kr kommer man väldigt långt när det gäller radonskydd. Jag gillar radonduk eftersom den för mig är enkel att förstå och inte kräver ”kraftig ventilation”. Dvs en krypgrund ska kunna fungera med sin befintliga ventilation. Då kan man checka bort radonrisken för huset.

Radonduken är också en garant för att få bort markfukt, eftersom den effektivt stoppar all form av gas att läcka upp från marken in i grunden.

Förenklar flytt av hus

flytta hus
När man bygger med krypgrundsbalkar och sedan ställer dit hus med bärande bjälklag så möjliggör det att man kan på ett enklare sätt flytta detta hus. Nu kostar det att flytta ändå. Beror mycket på hur huset byggts upp. Men man bygger inte aktivt ihop huset och grunden (som man gör med betongplattan) utan man kan flytta huset för sig, och faktiskt även grunden om man använder kantbalkselement. De väger cirka 60 kg styck.

Här är frågor och svar relaterat till att flytta grunden för ett hus.

 • Flytta hus och behöver ny grund
  Hej, Jag och min fru ska köpa en begagnad sommarstuga och flytta den till en ny tomt där vi tänkt att bygga en krypgrund att ställa det flyttade huset på. ”Stugan har yttermått 440×870 cm (38,8 m2) + inglasad veranda 285×425 cm och st
  Läs mer

Bygga till med krypgrund

När man ska bygga till så har man ett befintligt hus att ta ställning till.

Här är de olika fallen som jag ser där krypgrunden kan komma ifråga.

 • befintligt hus med platta på mark
 • befintligt hus med krypgrund
 • befintligt hus med källare
Bygga till mot befintligt hus med källare
När du ska bygga till mot hus med källare får du en högre sockel. Den kan vara så hög som 1 m hög ibland.
När du bygger till mot källare har man två val, antingen har man källare även i tillbyggnaden eller så har man det inte. För tillbyggnader där du även ska ha källare så rekommenderar jag INTE en krypgrund. Detta då hela grundsockeln då är under mark och det täpper till ventilerna som krypgrunden behöver. Välj då hellre en platta på mark.

För tillbyggnader där du har en hög sockel så kan du använda krypgrundsbalkar. Men denna grundmur är framtagen specifikt för detta ändamål med höga socklar och detta systemet förespråkar jag istället för krypgrunder även om det går bra med krypgrunden – speciellt om du har relativt låg grundsockel (typ max 600 mm).

Här är frågor och svar relaterat till att bygga till med krypgrund som grundläggningsmetod mot hus med källare.

 • Bygga krypgrund till utbygge av hus med källare
  Hej! Jag funderar på hur jag ska bygga min krypgrund. Vi har 200-300mm jord sen är det sand som gäller så backen är väldigt självdränerande. Vi har källare i huset med en husgrund som sticker upp 500mm ovan jord. Utbyggnaden ska vara 25m2 (5x5m). Ska
  Läs mer

Fler frågor och svar om krypgrunder

Vi får löpande frågor in till oss om krypgrunder. Här är de frågor som är relevanta för krypgrunder.

 • Vilken grund till 34kvm stuga?
  Vi ska flytta en lösvirkesstuga i trä. Stugan är dock ganska stor (7,5m*4,5m och 5,5m hög) och står för närvarande lös på en betongplatta dit den ställdes på nån gång på 70-talet. Det finns inget vatten och avlopp indraget. Det finns ingen dokumentat
  Läs mer
 • Konstruktion av krypgrund
  Hej Micke Jag har en snickare som har gjutit en krypgrund med lecablock direkt på en makadambädd utan att gjuta en sockel, är detta ok eller inte? Finns det regler som säger att man skall ha en sockel innan man bygger krypgrunden? Har haft andra som
  Läs mer
 • Albabalk eller lecagrund för attefallshus
  Hej, Jag vill uppföra tre st slingor av leca eller färdig albabalk som man skall placera ett färdigbyggt attefallshus på med kran. Anser du att detta duger som grund för attefallshuset? Slingorna placeras direkt på färdigkomprimerat grusunderlag och
  Läs mer
 • Attefallshus på plintar eller torpagrund
  Hej Micke, jag ska bygga ett attefallshus på min tomt, det är en gammal sjöbotten och jag har en fin gräsmatta, platt fläck där jag ska bygga ett hus som ska komma färdigt från lettland. Vad rekommenderar du för grund, torpagrund eller på plintar, be
  Läs mer
 • Bygga villa på berg med nivåskillnader
  Hej Micke! Jag är på gång att bygga en tvåplansvilla kring 200 kvm och har fastnat för idéen med kryp-/torpagrund. Tomten vi ska bygga på har nära till berg och huset skulle hamna direkt på berg. Dock är det på cirka 1/3 av ytan där jag tänkt placera
  Läs mer
 • Husgrund
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke! Vi har en tomt i Göteborg, i Tumlehed nära havet. I området och på tomten är de mycke berg. De hade varit fantastiskt att få lite guidning i valet av hus
  Läs mer
 • Bjälk
  Vad är skillnad på bottenbjälk och golvbjälklag Hej Michael, Ett bjälklag som ligger över grundbalkar eller plintar kan kallas för bottenbjälklag och består av rätt kraftiga balkar. Dessa bildar som en ram som huset står på och tar upp husets laster
  Läs mer
 • Krypgrund
  Hej, vilka olika leverantörer av krypgrunder finns det i Sverige? Hej Stefan, Svår fråga faktiskt. Osäker. Här är de uttalade leverantörerna jag känner till. Det betyder inte att det inte finns fler. Tjällden AB. Har två varianter – uteluftsventilera
  Läs mer
 • Nyckelfärdigt hus behöver grundsock
  jag får hem ett nyckelfärdigt hus på stålram och fonderar över vilken typ av grund sok jag bör välja. jag är inte säker på hur länge huset ska stå på minn Tommt som gränsar mot ett berg Hej Stefan, Då hade jag ställt det på en uteluftsventilerad kryp
  Läs mer
 • Grundmurar istället för plintar
  Hej, ska bygga 1,5planskåk, 88kvm 8x11m, diff öppen passivstandard. Vi vill inte gjuta platta så vår första tanke var plint men det blir så jäkla mycke plint att vi övergått till tre grundmurar. Öppenheten hos plintlösning men med mindre grävning. Fi
  Läs mer
 • Höjd från berg till bjälklag
  Hej Vi ska bygga ut vår sommarstuga, som har en krypgrund på berg. Den del som vi ska bygga ut ligger redan under tak där vi haft altan. Jag har läst att 600 mm är bra från bergytan till bjälklaget, men att det inte är ett krav, kan man ha ett lägre
  Läs mer
 • Betongkantbalkar för husgrund
  Hej Micke har sett era balkar och undrar över hur man kan bygga med dem? Ska bygga lösvirke och har en tydlig miljöprofil Kan man ha annat än cellplast inne i grunden? Med vänlig hälsning, Fredde Hej Fredde, Det beror lite på vad du vill bygga. Balka
  Läs mer
 • Hur fästa syll i isolerade balkar
  Jag undrar vad du rekomenderar för teknik för att fästa syllen på grundbalkar (t.ex. Tjälldens uteluftsventilerade krypgrund) I en gjuten platta borrar man ju hål i plattan och fäster syllen med någon expanderbult. Men jag antar att man inte kan borr
  Läs mer
 • Krypgrund på kompensationsgrund
  Hej, vi har beställt ett färdigbyggt Attefallshus. Vår tomt är gammal havsbotten, dvs lera. Det är 25 m till berg så pålning är inget alternativ. Vi tror inte på att gjuta en cementgrund på lermarken Bästa lösningen hade varit att göra en kompensatio
  Läs mer
 • Ansvar för konstruktionsfel i krypgrund
  Hej, Vi köpte ett hus för 6 år sedan där den förra ägaren hade byggt ut huset och där utbyggnaden står på krypgrund. Någon inspektionslucka till krypgrunden finns inte så grunden blev aldrig besiktigat vid husköpet. Nu ska vi sälja huset och en poten
  Läs mer
 • Bygga friggebod i sluttning
  Hej Ska bygga beboelig friggebod med Tjälden krypgrund. Marken är sluttande , kanske 10cm / meter Ska schakta och dränera och ha makadam under balkar o golv. Räcker det med dränering och marduk eller behöver man förstärka Extra mot vatten som ev rinn
  Läs mer
 • Krypgrund isolering och avfuktare till Älvsbyhus
  Hej. Vi ska bygga Älvsbyhus i norra Sverige. Huset skal fungera som ett fritidshus. Älvsbyhuset levereras med krypgrund med sorptionsfuktare og tett ringvagg. På marken läggs diffusionstät isolering 10 mm med överlappning på plast från ringväggen. Ef
  Läs mer
 • Mitt hus sjunker – ersätta med ny grund
  Hej Jag byggde hus förra vintern. De är bara 32 kvm och kan enl ritning ställas direkt på backen med tex lecablock. Mitt problem nu är att grävaren grävde ca 1,2 m ner (varför vet jag inte) och huset står nu på grundvatten nivå i ren lera. Jag har ju
  Läs mer
 • Grund för stuga 25 kvm
  Hej Micke Jag vill skaffa en stuga på 25 kvm, (7,5 x 4,5) 3 meter hög och skulle behöva en grund, helst en grund så möjligheten att ta in golvvärme finns. Vad skulle det kunna kosta? Mvh Jenny Hej Jenny, En sån stuga har bärande bjälklag. Kolla med T
  Läs mer
 • Bygga grund – behövs markundersökning
  Behövs Geoundersökning när min stuga ska rivas och jag bygger nytt hus på platsen? Den ska byggas på en krypgrund Hej Anders, Finns olika anledningar till att göra en markundersökning. Frågar du en markentreprenör så säger de att du ska ändå gräva bo
  Läs mer