Kantbalken är den del av husgrunden som syftar till att ta upp de största lasterna från huset.
Du kan ha en kantbalk för många olika grundtyper. Framförallt är begreppet använt mycket för platta på mark grunder.

Navigera enkelt i artikeln med länkarna

Navigera nedan med länkarna som jag lagt in så du enkelt kan klicka dig fram till det stycke som intresserar dig.

Vad är en kantbalk – samma som grundbalk?

kantbalk växthus
En kantbalk är husets mest bärande del. Lasterna från väggarna som bär upp huset leds ner i kanbalken.
Det finns olika typer av kantbalkar. En man gjuter på plats och de balkar som kommer färdiga från fabrik.

Två olika typer av kantbalkar – prefabricerade och platsgjutna grundbalkar

Som jag ser det finns det två olika typer av kantbalkar.

Kostnader för kantbalken

Det finns olika delar i kantbalken som alla adderar till den totala kostnaden.

 • kantelementen
 • betongen
 • armeringen
Sedan är det omkretsen på huset som avgör hur många meter kantbalk man ska göra beräkningen på.

Läs här för för information om pris på grunder

Kantbalkar för garage

En kantbalk för garage bär ofta mindre laster än en villa. Men däremot kan man vilja ha en högre sockel, precis som för många växthus.
Dvs man vill ha sockeln så hög att man kan t.ex. säkra att syllen inte blir blöt. Då är färdiga kantbalken en bra option då den är ”standalone” utan innanmätet och kan fås i annan höjd än golvets höjd.

Där kan albabalkar vara ett alternativ. De kräver dock kranbilar ofta. Då föredrar jag personligen dessa balkar eftersom de är lätta att bära.

Här kan du läsa mer om att bygga garage med betongplatta.

Kantbalkar för industrihallar

En industrihallar skiljer sig mycket från varandra. Dvs hur stor är hallen. Hur hög är hallen. Ju högre hall och desto bredare hall desto större laster på kantbalken.
Här kan du läsa mer om att bygga industrihallar.

Dimensionering av kantbalken

När du ska dimensionera kantbalken så är det viktigt att veta om vilka laster som kantbalken ska ta upp. Vet du inte vilka laster du har från huset så behöver du en lastplan.
Ett hus med två våningar och betongbjälklag och en fasad av tegel skapar givetvis helt andra laster än ett enplanshus med putsad cellplastfasad.
Du ska om du är osäker be din grundleverantör om att räkna på dina laster och de ger dig då en dimensionering av kantbalken.

Lastplanen tas ofta fram av husfabriken du köper huset av eller en konstruktör.
Denna lastplan styr sedan grundkonstruktionens dimensionering. Dvs hur bred behöver kantbalken vara och hur mycket betong och armering behövs.

Kantbalken kan skapa köldbrygga

Symptomen av att du har en betongplatta som kyls ner av din kantbalk är kallt golv vid ytterväggarna.

Kantbalkens kyla stoppas av en köldbryggebrytare

När din betongplatta och din kantbalk skärs av med en cellplast sträng som köldbryggebrytare så kan man minska energiförlusterna i husgrunden.

Vot och kantförstyvning , annat begrepp på bygga med gjuten kantbalk för platta på mark

Vot och kantförstyvning är andra benämningar på kantbalken i en platta på mark.

Isolering i kantbalken

Isoleringen i kantbalken skiljer sig mycket mellan de olika typerna av balkar. Läs där om hur isoleringen för dessa påverkas.

Platsgjuten kantbalk

kantbalk
En platsgjuten kantbalk är den process som är normal med en platta på mark. Då gjuter man betong i kantelementen. Detta har sina för och nackdelar. T.ex. är dessa element ganska lätta (vilket kan vara positiva) men de välter lätt. Därför behöver man ofta återfylla mot kantelementen innan man gjuter.

Armera kantbalken

När du lagt ut grundisoleringen inne i husgrunden och ställt upp kantelementen (l-element eller u-element) så har du nu en form i vilken du ska gjuta kantbalken. För att göra kantbalken stark både när det gäller tryck och draghållfasthet så armerar man kantbalken. Betong är i sig ett sprött material som inte klarar särskilt hög belastning och spricker väldigt abrupt om man inte armerar materialet. Armeringen gör att stålet tar upp laster och deformeras innan brott vilket ger kantbalken mycket högre hållfasthet.

Hur gjuter man en kantbalk

Kantbalken gjuts intill kantelementen. Eftersom kantelementen är isolerade så blir kantbalken bättre isolerad än exempelvis en albabalk. När du gjuter kantbalken häller du i betongen i U:et som bildas antingen av U-elementet eller av L-elementet och cellplasten som utgör grundisoleringen.

Volym betong i en kantbalk

Volymen betong som krävs för att gjuta kantbalken är förhållandevis liten jämfört med resten av betongplattan. På en normal villagrund med exempelvis 40 meter i omkrets, så går det åt 40 m * 0,3 m bredd * 0,2 hög ger 2,4 kubikmeter betong (se mer om betonguträkning här)

Färdigtillverkad kantbalk med betongytskikt

kantbalk
En färdigtillverkad kantbalk från den tillverkare jag samarbetar med har ett betongytskikt med isolerad cellplastkärna. Det gör balken mycket lätt jämfört med andra betongbalkar.

Ingen armering, betong och återfyllnad behövs inte

När du bygger din platta på mark med prefabricerade grundbalkar så behöver du inte armera dem. Du behöver inte heller gjuta betong i dem (stämmer inte helt för du gjuter lite i urtagen). Dessutom behöver du inte återfylla innan du gjuter vilket förenklar gjutningsprocessen.

Frågor och svar

Här har jag samlat frågor och svar kring kantbalkar och grundbalkar mer generellt.

 • Byggelement med frigolit för platta
  Hej Ska gjuta en platta till hösten nu. Har en fråga vilken typ av byggelement för detta du rekommenderar. De jag tänker på har frigilot i sig och har frigolit även inne i grunden sen som isolering. Hej Tobbe, Det beror lite på. Dessa är bra som kant
  Läs mer
 • Betongbalkar för en grund
  Har du bra kontakter för betongbalkar nära GBG. Ska användas för ett garage. Har du bra tips på leverantör, och kanske en entreprenör också? Hej Rickard, Har byggare nära i Göteborg. Du får mail med deras uppgifter. De är också vana vida att bygga me
  Läs mer