Grundelementet eller kantelement som det också kallas, är en av många viktiga delar när det kommer till en husgrund. När man pratar om det är det ofta grundelement för betongplatta som man syftar på, men likväl kan det vara en benämning för krypgrundens grundbalksliknande konstruktioner. Kantelement kan ha olika höjder där sockelhöjden är avgörande.
Inköpstips kantelement
kantelement
Här finns återförsäljare av kantelement

 • Byggmax- klicka här
 • Beijer – klicka här
 • Länken ovan är en så kallad inkomstlänk. ​Läs mer om min policy här

  Källa: Tjälldens Kantelement & Grundelement

  Navigera enkelt med länkarna nedan

  Här har jag lagt upp lite länkar så du enkelt ska kunna hitta i min artikel om kantelement.

  Syfte med kantelementen

  kantelement
  Grundelementet är det som utgör kanten på en husgrund och det är på denna kant som man sedan vid gjutningen lägger ut isolering, armering och betongen.
  Det är just grundelementet och grundläggningen som syftar till att bära upp byggnadens laster och även skydda den mot både fukt och radon.
  Att använda grundelement är viktigt eftersom att det idag ställs höga energi krav på nya byggnader.

  Olika byggnadstyper

  Vanliga användningsområden när det kommer till grundelement är exempelvis villor, flervåningshus garage, radhus, fritidshus, förråd och industrihallar.

  Kantelement för villor

  Kantelement för villor har lite speciella krav utifrån följande

  Kantelement för garage

  Kantelement för garage

  Kantelement för garage har lite speciella krav utifrån

  • garage ofta är ganska lätta i sin konstruktion jämfört med många villor vilket ger mer flexibilitet i val av kantelement
  • ofta mindre väggtjocklek leder till att en kantbalk om 20 cm ofta räcker fullgott
  • hur mycket man vill göra själv. Vill du bygga själv – se här.
  • vill du ha en högre sockel så du kan spola av grunden. Det finns speciella kantelement för de som vill ha ett garage som man kan spola av. Dessa kantelement som gör att du får en betongklack som gör att husets syll inte ligger an mot betongplattan. Därmed utsätts den INTE för väta om man nu vill kunna spola av sitt garage.

  Anpassning för garageinfarten
  De kantelement som ska utgöra sockeln mot infarten av garaget kan behöva anpassas lite på plats eftersom bilen ska köra in och ut ”över” dessa kantelement. Man brukar kunna köpa till en förstärkning av denna del av grunden av grundleverantören.

  Kantelement för växthus

  Kantelement för växthus har lite speciella krav utifrån

  • att växthusets sockel ofta blir högre.
  • att växthusets laster ofta är mindre men inte obetydliga.
  • huruvida man vill ha betonggolv invändigt eller inte

  Kantelementet för hus med källare

  Kantelement för källare
  För hus med källare har man mer speciellt olika val baserat på hur man vill bygga källaren. Källaren har nämligen behov av en klack som man gjuter ner. Dvs kantbalken ligger lite lägre än övriga betongplatta.
  Detta för att skapa ett mothåll mot marktrycket som källaren för med sig.

  Relaterade frågor

  • Färdiga grundelement källare
   hej ska bygga till mitt hus med källare Undrar om det finns färdiga grundelement för källaren? Hur bygger man upp väggen på plattan? /roger Hej Roger, Tack för frågorna. 1) Det finns färdiga grundelement för källaren. Se här. 2) Väggen bygger du upp
   Läs mer

  Olika typer av grundelement

  Kantelement för garage
  När man ska gjuta en grund finns det tre huvudsakliga typer av grundelement att välja mellan. Det finns flera men är bara olika varianter av dessa tre.
  • L-element
  • U-element
  • I-element
  • Element för höga socklar
  Anledningen till att dessa grundelement har olika namn är framförallt för att de i genomskärning liknas ett L eller ett U.

  L-elementet – möjliggör olika väggbredder

  l element
  Att använda ett L-element som grundelement är idag ett vanligt alternativ för att få en isolerande, tålig och även estetisk sockel när det kommer till grundläggning av en byggnad. Valet av denna typ av grundelement beror ofta på att byggnaden har en bredare kantbalk än vad ett U-element i vanligt fall tillåter.

  Denna typ av grundelement har både en rygg och bas av cellplast, till skillnad från U-elementet som har två ryggar och en bas. Men anledningen till att många idag väljer att använda just L-element är på grund av att den klarar av höga laster och detta tack vare kantbalksbredden och tjockleken på betongplattan som man kan variera. Att kunna styra bredden på väggen anses vara ett flexibelt sätt att arbeta på när det kommer till byggnader. Grundelementet är beklätt med fiberarmerad betong och ofta är den gjuten direkt på själva grundelementet.

  Nya kantelement är ofta mer isolerade

  Kantelement med extra isolering

  Det som kommit från 2017 och framåt är att man försöker minska mängden betong i kantbalken och öka mängden isolering. Det har gjort att man med samma hållfasthet får flera positiva effekter.

  Dels minskar man betongmängden vilket gynnar både miljö och kostnader, dessutom ökar man grundens totala isolerande förmåga.

  På bilden kan man se att L-elementet i detta fall har ett tjockare ”bas” av cellplast än tidigare kantelement. Man kan också uppnå samma effekt om man köper vanliga L-element och skär ut passande cellplastbitar som man sedan placerar inne i kantbalken. Problemet med detta är att man då måste skära befintliga cellplastskivor, eller särbeställa dessa. Då är det bättre att de kommer färdiga från fabrik.

  U-elementet – för en standardiserad fast väggbredd

  u element
  Även U-elementet har fördelar och ett av de är att den fungerar som en form för själva kantbalken och därmed minskar risken för att betongen ska kunna glida emellan och lyfta cellplastskivorna när man gjuter. Ett L-element däremot agerar inte som en form och det innebär alltså att man måste vara mer försiktig när man gjuter en platta med den typen av grundelement. En annan fördel är att U-elementet har en fast bredd och är tillverkad på ett sätt för att man ska klara av att gjuta kantbalkar i olika standardbredder. Oavsett om man väljer ett L-element eller U-element har man normalt ett ytskikt av betong på den delen som bildar själva kanten på husgrunden. U-element har standardbredden 300 mm, men det finns även andra bredder. Vanliga användningsområden är exempelvis träfasader och putsade cellplastfasader.

  Sockelelement – I element

  Sockelelement
  Idag är det även vanligt att man pratar om sockelelement och det man då menar är oftast kantelement. Förut var det en benämning på de grundelement som vi idag kallar I-element.
  Detta grundelement är ett grundelement som bara isolerar sockeln. Den agerar INTE grundform i vilken man gjuter balken. Den är bara ”ryggen” på ett L-element kan man säga.

  Grundbalk – färdig från fabrik

  En grundbalk kan antingen menas det man gjuter , eller den färdiga balk som levereras från fabrik.
  Se till exempel denna balk som lämpar sig för den som vill bygga själv

  Pris för kantelement

  När det kommer till kantelement kan priset se ganska olika ut beroende på höjd och kvalitet. Man får heller inte glömma att grundelement bara är en del av den kompletta grundlösningen och att det därmed är vanligt att man bokar hela grundlösningen allteftersom. Om man är osäker över sin konstruktion kan man följa länken nedan som med hjälp av olika beräkningar kan visa det ungefärliga priset.

  Spara pengar genom att bygga själv

  Genom att bygga själv kan du spara mycket pengar. Här är en grundbalk som ersätter kantelementet som är framtagen unikt för dig som vill bygga själv.
  Den är lätt att förstå och minskar antalet moment på byggplatsen.
  Läs om självbyggargrunden här.

  Element för höga socklar

  Det finns idag ett problem där man skulle vilja ha en mycket hög grundsockel, t.ex. vid tillbyggnader för källare. Där behöver man idag göra mycket speciella konstruktioner på plats som ofta inbegriper murning, en kompetens med stor brist idag.
  Vår partner Tjällden AB har löst detta stora problem genom att erbjuda grundelement med mycket höga socklar. Exempelvis för tillbyggnader men även för andra tillämpningar.

  Kantelement i olika höjder

  Idag är det vanligt att kantelement tillverkas i vissa dimensioner. Beroende på vad det är för byggnad samt vilka behov man har, kan man få kantelement tillverkade i både önskad höjd och bredd.

  Det finns dock en del faktorer som bestämmer vilka element som du vill använda. Detta beror på:

  • Om du har tänkt ansluta en tillbyggnad till ett befintligt hus. Vid detta fall är det viktigt att man ser till så att själva grundsockeln blir lika hög som det befintliga huset.
  • Det är också viktigt att jämna ut höjdskillnaderna. Det man då kan göra är att använda grundelement med olika höjd, för att gjuta två plattor i olika höjd och därmed få en sockel som är jämn.

  Om man har en sluttande tomt kan det ibland kännas svårt att kunna genomföra markarbetet på så sätt att hela husgrunden får samma nivå. Det man då rekommenderas att göra är att gjuta betongplattor på olika nivåer. Man kan då behöva kantelement av olika höjd, eftersom att det blir en som en övergång mellan två betongplattor. Ett exempel är om man har en 2 decimeters höjdskillnad mellan två betongplattor. Kantelementens normala höjd är 400 mm. Därför behövs det i gränsytan mellan dessa två betongplattor en sida där kantelementen är 600 mm. Anledningen är för att den ska kunna rama in husgrunden på ett effektivt sätt.

  Isolerade kantelement

  Idag är det mycket vanligt att man använder isolerade kantelement för en platta på mark, det har nästan blivit som ett måste. Det man försöker göra är att minska mängden betong i kantbalken och istället öka med isolering. Trots denna förändring får man en lika god hållfasthet samtidigt som det medför flera andra positiva effekter. På ett eller annat sätt kan betongen, precis som många andra byggmaterial, påverka miljön. Därför kan en minskad betongmängd gynna såväl miljön som kostnaderna, samtidigt som det kan öka grundens isolerande förmåga.

  När man använder isolerande kantelement pratar man om element som alltså har en cellplastkärna som är okänslig för fukt och som ger en fantastisk isoleringsförmåga, vilket innebär energisparande. Det är tack vare de isolerande kantelementen som husgrunden minskar sitt värmeläckage. Cellplaststommen gör så att kantelementen får ett bra u-värde och detta är nödvändigt för att själva kantbalken inte ska bli kall. Ett bra u-värde innebär också ett lågt värmeläckage.

  Viktigt med rätt kvalitet på kantelement – ställ krav

  viktigt med bra kvalitet grundelement
  Som med allt finns det kvalitetsskillnader mellan olika kantelement. Ställ följande krav på dina grundelement.

  • Grundens kantelelement ska inte ha ett ytskikt som lossnar. Dvs fibercementen ska inte lossna från cellplastkärnan.
  • Grundens kantelelement ska inte buckla sig eller slå sig. De ska vara spikraka. Annars är risken att du behöver ”trycka in” mitten på kantelementen och därmed bygger du in spänningar i kantelementen när du gjuter grunden.

  Bygga med kantelement

  Vid utsättning av kantelementen utgår man alltid ifrån hörnen. Sedan är att viktigt med en noggrann mätning eftersom att man behöver mäta ut exakt var grundelementen ska stå. Vanligast är att man mäter ut diagonalerna för att sedan kontrollmäta de några gånger. Om man vid gjutningen av en grund utgår från ett bygglov är detta extra viktigt än om man skulle gjuta en platta för exempelvis en friggebod.

  Ersätter formgjutning av grunder

  formgjutning grunder
  Traditionellt sett så har man, och utomlands gör man det mycket fortfarande, formgjutit grunder. Då låter man betonggjutskivor ”rama in” grundens ytterkanter som man sen gjuter in kantbalken i. Sen kan man beklä sockeln med isolering, och sen putsa. Det är lite onödigt idag eftersom det finns färdiga pre-fabricerade kantelement att tillgå där slutprodukten blir billigare eftersom man inte behöver hyra formar, montera dessa, gjuta mot formarna (med kantelement gjuter man i kantelementet till en kantbalk) , isolera och sedan putsa. Allt kommer i ett.

  Här har vi samlat generella frågor vi samlat på oss som rör formgjutning och kantelement.

  Kantelementet är en viktig beståndsdel av betongplattan

  Ett kantelement är en mycket viktig beståndsdel av betongplattan. Kantelementen har flera funktioner i en betongplatta

  • kantelementet har en cellplaststomme som isolerar kantbalken. Det gör att man inte får kalla golv vid ytterväggarna
  • kantelementet har fiberarmerad betongytskikt som gör att grunden får en grundsockel. Denna grundsockel kan putsas eller målas i valfri färg. Men den gör också grundsockel relativt stark mot stötar. Man kan dock inte slå hårt för då slår man igenom betongytskiktet och man får fula märken.

  När använder man rörelsefog med kantelement
  När man ska gjuta en platta för en utbyggnad så behöver man i övergången mellan tillbyggnaden och den befintliga grunden en rörelsefog.

  En rörelsefog utgörs av en smal cellplastskiva som gör att husen kan röra sig lite i förhållande till varandra utan att man får sprickor i grunden.

  Kantelement för gjuta betongplatta används som kantstöd och L stöd
  När man ska gjuta betongplatta och vill ha en ram för grundläggningen, så kallade kantstöd så är kantelement ett utmärkt val.

  Kantbalk med u-balk för grunden
  En kantbalk som gjuts i ett u-element kallas också för u-balk och är grundbalken i en betongplatta. Den bär upp de laster som husets väggar genererar. Dessa måste dimensioneras inte bara utifrån husets laster utan även efter exempelvis snölaster vilka kan bli betydande.

  Här har vi samlat generella frågor vi samlat på oss som rör kantelement och betongplatta.

  • Hur gör jag vid badrum
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Tänkte använda kantelementen och innanför dom cellplast med flytande spånskivor och golvvärme Hej Olle, Det ska gå bra med kantelement😊 Med vänlig hälsning Micke PS
   Läs mer
  • Istället för l-stöd grund
   Hejsan, Vi har bygglov för byggnad en 13,2meter lång byggnad och 10meter bred. Halva byggnaden kommer användas till stall och halva till garage/verkstad. Vi kommer ha en innervägg som skiljer dessa delar men bara ytterväggarna är bärande. Allt byggs
   Läs mer
  • Betongytan på grundelementet felaktig
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, byggde garage för något år sedan (platta på mark) och har upptäckt att ytskiktet på grunden faller sönder (blir poröst som papper). Enligt leverantören (BEWiSy
   Läs mer
  • L element murad fasad?
   Hej Micke, Jag letar efter ett prefabricerat element i betong eller leca som är färdigputsat eller som går att putsa på. Det ska går att montera utan platsgjutning. Får vara max 120mm tjockt, minst 400 högt och klara en last på 550kg/m. (=5,4kN/m) De
   Läs mer

  Nyheter om kantelement

  Här har vi samlat nyheter som rör kantelement.

  • Bättre kantelement med mer isolering
   Tjällden AB, vår partner inom husgrunder, har lanserat ett nytt kantelement. Kantelementet syftar till att minska mängden betong i kantbalken med bibehållen hållfasthet. Dessutom har kantelementet mer isoleing vilket ger en bättre isolerad grund. Kan
   Läs mer

  Generella frågor om kantelement

  Här har vi samlat generella frågor vi samlat på oss som rör kantelement.

  • Tegel fasad.
   Hej Micke. Grym hemsida. Jag ska bygga nytt hus och ska ha tegel som ytterfasad. Vilken typ av kantelement tycker du lämpar bäst för denna typ av fasad? Vet att det finns F element, måste man ta dom eller funkar L-element också. Mvh Jim Hej Jim, Tack
   Läs mer
  • Ytskikt kantelement släpper.
   Hej Micke. 2016 byggde vi ett Götenehus, enplans med platta på mark. Nu 4år senare så har vi upptäckt att ytskiktet på kantelementen släpper/spricker och går sönder. Kan man köpa tunna plattor och limma på eller måste det finnas en luftspalt? I så fa
   Läs mer
  • Rekommendation l-element för husgrunder
   Hej Micke, Hej. Kommer att bygga till mitt hus och bygga ett större varmförråd i anslutning till denna tillbyggnad. Det befintliga huset är en betongplatta så jag tror att jag kommer fortsätta med det i både tillbyggnaden och förrådet Åsikter? Onödig
   Läs mer
  • Billiga l-element
   Hej Micke! Du verkar ha bra kontakter inom grunder. Vart köper man grundelement (typ L-element) billigast. Mvh O Hej Olof, Jag samarbetar mycket bra med Tjällden AB för grundelement. Jag kan bara konstatera att de ger mig bra service och kunderna jag
   Läs mer
  • Hvilket formål tjener soclen
   Hvilke fordele opnår man ved at bruge soclen? Det er til et større drivhus. Hvad koster det til et grundplan på 24 kvardratmeter. Kan man ikke blot støbe et betonfundament? Hej Robert, Kantelementet är den delen av husgrunden som bildar sockeln ut mo
   Läs mer
  • Skillnad kantelement
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hejsan Micke, Imponerande responstid måste jag säga. Du publicerar mycket innehåll varje dag. Jag blir förrvirrad när jag ska välja hur jag ska bygga min grund. Jag
   Läs mer