Lös radonproblemet i nyproduktion med KEO Radonsug

Fördelarna med KEO radonsug är att den undertrycksventilerar dräneringsledningarna vilket gör att radontrycket i huset minskar. Installationen av en KEO radonsug är mycket kostnadseffektiv. Bland annat för att man kan ansöka om bidrag för det från boverket.

Installation

I samband med att man utför en omdränering av sitt hus så installeras en pumpbrunn. Till denna pumpbrunn installeras sedan KEO radonsug. Om du redan har en pumpbrunn installerad så kan KEO radonsug installeras även på denna och självklart med likvärdigt bra resultat.

På de fastigheter som det regelbundet utförs kontroller på så kan man tydligt se att bequerel- värdet går från över 1000 till 150 när KEO är i drift.

Kombination av att både ta hand om dränering, samt radonproblem ger många fördelar.
Enheten är lätt att installera och kan användas både på befintliga och nya installationer.
Omhändertagandet av både radon och dränvatten, gör det till en mycket bra lösning.

Bidrag för installation

Om du bor i ett radonområde(kolla det här) och vill åtgärda radonproblem så kan du söka bidrag för detta. Bidraget som man kan få är för halva totalbeloppet, men maximalt upp till 25 000kr. För att läsa mer om bidrag samt söka bidrag för att åtgärda radonproblem klicka här.

Viktigt att täta

Eftersom KEO radonsug är ett trycksystem så är det viktigt att man tätar på rätt ställen så man skapar rätt förutsättningar för radonet att sugas ut ur dräneringsledningen. Exempelvis är det viktigt att man tätar på rätt ställen så att man t.ex. inte suger luft från dagvattensystemet.

Läs mer om KEO radonsug här.