Vad är en köldbrygga i en betongplatta

När man diskuterar köldbrygga i en husgrund så menar man normalt den köldbrygga som uppkommer på grund av att betongen, som ska bära upp t.ex. bärande konstruktioner som väggar inte bryts av med någon form av isolering i kantelementet , en så kallad köldbryggebrytare. Därför är kantelementets utformning mycket viktig parameter.
En husgrund utan köldbryggebrytare leder normalt till ökade värmeförluster och en högre uppvärmningskostnad för din husgrund. Egenskapen man mäter detta i benämns som U-värde. Ju lägre U-värde grundelementet har desto bättre isolering har husgrunden.

Varför har man en köldbryggebrytare

Syftet med en köldbryggebrytare är:

  • att minska energiförlusterna. Genom att bryta köldbryggan minskar förlusterna av värme ut i betongplattan och därmed minskar energiuppvärmningskostnaderna.
  • att undvika att det blir kallt intill väggar och fönster. Där blir det lätt kallt om man inte bryter köldbryggan in i betongplattan.
[/custom_list]

Vad är en köldbryggebrytare

En köldbryggebrytare skär av en köldbrygga och ökar därmed den isolerande effekten i en husgrund. För en platta på mark grund så minskar således u-värdet genom kantbalken. Dvs husgrunden läcker mindre värme och uppvärmningskostnaderna minskar.

Betongplattan blir lätt kall

Husgrundens i huvudsak bärande element för tryckhållfasthet, betongen, har ett högre u-värde än isoleringen. Det är därför viktigt att man bryter av betongen i kantelementet så att denna effekt kan minimeras. Det har visat sig att husgrunder med köldbryggebrytare får betydligt lägre U-värde och får därmed en mycket bättre isolerande effekt.