Vi får mycket frågor om vad etableringskostnad är för något.

Vad är etableringskostnad?

Etableringskostnader har man normalt när man ska genomföra olika typer av markarbeten som att gjuta en grund, spränga berg mm.
Här finns delar som normalt ingår i det man nämner som etableringskostnader.

 • Någon form av reseersättning. Här spelar kostnader för att ta sig till arbetsplatsen. Man kan ju exempelvis behöva köra en schaktmaskin/grävmaskinen till arbetsplatsen.
 • frakta sprängmattor till arbetsplatsen
 • Eventuell hyra av containers och liknande (t.ex. från Alabanza)
  • Vad är en normal etableringskostnad

   Etableringskostnaden beror lite på vad man ska bygga för något.

   För en husgrund platta på mark så är en normal etableringskostnad ett par tusenlappar.

   Hur kan etableringskostnaderna skilja sig så mycket åt?

   Om man generaliserar så kan stora skillnader i etableringskostnader bero på att olika företag som levererar markarbeten ger pris på olika saker. För att vara säker på att inte jämföra äpplen och päron så är det viktigt att förstå hur entreprenörerna tänker.

   Vissa entreprenörer slår ut engångs kostnader som etableringen utgör per kvadratmeter grävd tomt eller kubikmeter sprängt berg.

   Ett annat vanligt fall är att man underskattar behovet av en viss maskin, t.ex. grävmaskin. Man ser inte behovet av en grävmaskin under mer än en viss period och sedan visar det sig att den behöver även finnas tillhanda för återfyllnad eller liknande. Om en entreprenör blir osäker på sådana detaljer sätter de ofta olika priser och återigen slår de eventuellt ut det per kvm platta, ton bortschaktad jord eller kubik sprängd sten.

   Fördelen för entreprenören är att om kunden överskrider antalet kubik sprängd sten exempelvis så tar entreprenören ingen extra risk.

   Etableringskostnader kan ibland faktureras tidigare

   Om man har ett utdraget projekt kan ibland entreprenören fakturera dessa kostnader tidigare. Då finns det incitament för entreprenören att lägga så mycket som möjligt i denna del av projektet och således inte slå ut det per kvadratmeter grävning, sprängd tomt osv.