Några enkla tips för att öka värdet av din bostad vid grundläggningen. Dessa tips sparar inte nödvändigtvis pengar. Men du höjer värdet på ditt hus.

Här följer några enkla tips för hur du höjer värdet på ditt hus genom att tänka igenom grundprojektet

Radonduk

Genom att lägga en radonduk vid grundläggningen så kan du säkerställa att blivande spekulanter på ditt hus vid en försäljning inte behöver oroa sig för radon. Få saker skrämmer potentiella bostadssökanden så mycket som risken för radon. En radonmätning kostar inte lika mycket men är också bara en mätning. Vet du att du bor i ett område som har radon kan det vara jättebra att skydda sig medans i andra områden i Sverige så är det helt onödigt. Kolla med din kommun om du ligger i riskzonen.

Köldbryggebrytare

Genom att lägga några extra tusenlappar vid grundläggningen på en köldbryggebrytare i betongplattan så kan du säkerställa att köldbryggan i betongplattan bryts. Därmed läcker inte värme från golvvärmen ut i kantbalken och dina uppvärmningskostnader minskar.

Stålsyllar

Använd helst inte träsyllar på betongplattan. Vi menar att det är onödigt. Oftast har betongplattan torkat ur, och oftast skapar det inte ett problem. Men om du får vatten som träsyllarna står i efter betongplattan är gjuten så kan dessa orsaka onödiga problem. Kostnaden för att använda stålsyllar är försumbar i sammanhanget. De kan dock vara lite luriga att få tag på jämfört med vanliga träsyllar som finns på alla byggmaterialhandlar.

Tomten

Innan grundläggningsprocessen kan det löna sig att lägga tid på att fundera igenom din kortsiktiga och långsiktiga plan för din tomt. Genom att göra detta kan du både spara dig pengar men också givetvis öka värdet på kunden. Du kan under grundläggningen

  • ta hand om schaktmassor på ett sätt som kan förbättra din tomt. Genom att exempelvis skapa en liten inramad ”kulle” på din tomt som ramar in en utegrupp eller liknande.
  • dra el till väl utvalda ställen i trädgården för att skapa en fin belysning runtom din tomt.