Denna artikel handlar om att påla vid nyproduktion. Pålade grunder är komplext inte minst konstruktionsmässigt. Anledningen till det är att konstruktionen måste bära över pålarna. Och även pålarna i sig är en vetenskap, hur de borras ner i marken och hur de fäster in t.ex. berg.
Om du har mark du misstänker vara av sämre kvalitet, dvs bärigheten är låg, så är det extra viktigt att genomföra en markundersökning. Du blir ofta också ombedd av kommunen att utföra en markundersökning. Denna markundersökning ska berätta om huruvida du behöver genomföra en pålning eller inte. Om du sedan behöver påla din grund så faller oftast valen på betongplattan som bär upp grunden på ett bättre sätt än framförallt kortare balkar. Balklösningar kan förekomma men måste då vara långa som bär ordentligt över pålarna. Vi går här igenom processen för pålning.

Översikt – klicka på länkarna

Använd länkarna nedan för att navigera i artikeln på ett enkelt sätt.

Vad är pålning?

vad är pålning
Pålning går ut på att sätta ner pålar i marken som går ner till berg ofta. Därmed skapas en stabil undergrund som huset kan leda ner sina laster i.

Hitta entreprenörer

Jag har kontakter med markentreprenörer över hela Sverige. De flesta av dem är bekanta med pålning av grunder, men det är speciellt.
Inte minst på grund av de omständigheter jag beskriver i denna artikel. Såsom t.ex. att hantera avlopp mm så dessa fungerar även när marken sjunker undan.

Kontakta mig gärna för kontakt med entreprenör för pålning.

Relaterade frågor

 • Dåligt bärighet i mark
  Hej Micke, Det är såhär att jag och min man har köpt en tomt som vi hade tänkt upprätta ett sommarhus på. Men innan vi drar igång så misstänker min man att bärigheten i marken är låg och att vi därför kommer behöva utföra pålning. Vet du någon som är
  Läs mer
 • Fått besked om att pålning behövs
  Hej Micke, Jag och frun köpte ett semesterhus som ett renoveringsobjekt för ett tag sedan. Nu när vi ska börja renovera så gjorde vi en geoteknisk undersökning och denna visade att marken var dålig och att en pålning behövde utföras. Den nuvarande en
  Läs mer
 • Hjälp med pålning innan grund
  Hej Micke, Jag är intresserade av en tomt som behöver pålas innan grunden görs. Troligtvis omkring 8-10 meter. Hade du kunnat hjälpa mig hitta en duktig firma som kan hjälpa mig med detta till ett schyst pris? Hej Elise, Absolut ska jag hjälpa dig me
  Läs mer
 • Villapålning
  Hej Micke, Jag letar efter ett företag som har möjligheten och intresset för villapålning i ett nytt bostadsområde i Norrköping, Björkalund. Det avser 5 st hus med garage. Vi har 4 st pålplaner klara med tillhörande GEO-undersökningar. Pålningen ska
  Läs mer

När används pålning- bygga hus på sank mark

man pålar för att undvika sättningar

En pålad grund används när marken är väldigt sank eller om det föreligger stora risker med den mark man har. Det man vill undvika är ju såklart sättningar i huset.
Här är exempel där risker föreligger som gör att pålning rekommenderas:

 • Markens tillåtna laster tydligt understiger vad ditt hus kommer generera i laster
 • En lös lera skapar nämligen alltid sättningar. Dessutom finns det risk att det sätter sig på vissa ställen och inte på andra, vilket medför differenssättningar och dem vill man inte ha. Om man vet hur lös leran är så kan man kanske räkna på om det går att grundlägga på leran i alla fall.

Om sättningen är framme kan det behövas en grundförstärkning.

Relaterade frågor

 • Förstärkning av platta vid pålning
  Hej Micke! I samband med nybyggnation av tvåplanshus så kommer pålning behövas. Plattan kommer behöva förstärkas med anledning av pålningen. Plattan är rektangulär och cirka 130 kvm. Den geotekniska undersökningen har visat att det enbart är från mit
  Läs mer
 • Pålning innan grundläggning
  Hej, intresserad att komma i kontakt med någon som kan utföra en markundersökning för att se om det behövs pålning innan grundläggning. Hej Fredrik, Du har blivit satt i kontakt med en firma som kan hjälpa dig att reda ut om pålning behövs innan grun
  Läs mer
 • Behövs pålning?
  Hej, En geoteknisk undersökning visar för en tomt att marken, från marknivå, utgörs av 0,8m fyllnad, sedan 2,5m torrskorpelera, sedan 2.5m lera, därefter 2m friktionsjord och därefter berg. Grundvattennivån ligger på ca 2,5m djup från marknivå. Torrs
  Läs mer
 • Behöver man påla garage?
  Hej Micke! Vi är en familj som ska bygga hus och där den geotekniska undersökningen visat att vi behöver påla husgrunden. Nu vill vår markentreprenör även påla garageplattan, behövs det? / Med vänlig hälsning, Jack Hej Jack, Troligen behövs det. Men
  Läs mer

Viktigt att genomföra en markundersökning – kontakta en geotekniker

markundersökning
Misstänker man att marken inte är så genomför man en grundundersökning innan man går vidare med grundläggningsprocessen.
Min erfarenhet är att innan man gör en markundersökning så ska man koppla in en geotekniker som driver processen.
Jag känner flera geotekniker – kontakta mig om du vill ha kontakt med någon som verkar i ditt område.

Blöt och sank mark – behövs pålning

Pålning är framförallt för att hantera mark med dålig bärighet. Om du har blöt mark behöver du komplettera med olika lösningar för att hantera vattnet som behöver åtgärdas. Det kan innebära att du behöva något av följande.

 • Dagvattensystem
 • Grundvatten. Du kan behöva få bort grundvattnet. Då behöver man ibland pumpa bort vattnet så grunden/undergrunden hålls torr. Sank blöt mark som sedan snabbt blir torr är också riskabelt. Detta var fallet sommaren 2018 när typ grundvattnet försvann och skapade stora problem. Läs mer om det här.
 • Dräneringslösningar (utöver bara dräneringsrör intill/under huset) såsom dikning osv

Här är frågor jag har fått kring grundundersökning pga risk för dålig mark.

 • Pålning på semesterhus
  Hej Micke! Vi renoverar ett semesterhus där marken är dålig och behöver därför hjälp att hitta någon som kan hjälpa oss med pålning av detta semesterhus. Hej Cornelia , Jag skickar dig en duktig firma som kan hjälpa dig med pålningen av ditt semester
  Läs mer
 • Grundläggning för fritidsbostäder på dålig mark
  Hejsan, vi är två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan som går i en två års byggprogram med inriktning byggproduktion. Vi håller för närvarande på med ett examensarbete som avhandlar lösningar på grundläggning för fritidsbostäder på flytbenägen
  Läs mer

Alternativ till pålning – kompensationsgrundläggning och avancerad grundkonstruktion

alternativ till pålning kompensationsgrundläggning
Det finns som jag ser det flera alternativ till pålning. Alternativen är givetvis beroende av vilken last som marken tål.

Om man enligt lastplanen har laster från huset som är nära gränsvärdet för vad marken klarar av så kan något av följande alternativ vara aktuellt.

Här är frågor och svar om alternativa metoder till pålning.

 • Pålning yta 240 m2 – behövs det verkligen
  Hej Micke, jag behöver hjälp med att avgöra om pålning behövs för en byggnad platta 240 m2. Tomten finns mycket dålig material och vatten. Om jag gör det på ett normal sätt så måste jag gräva 3 meter djup och fylla med ny material. Kanske med pålning
  Läs mer
 • Schakta mark och sedan packa istället för att påla
  Jag fick frågan om jag ville bli delägare i en ny lagerfastighet . Jag tackade dock nej då markförhållandena pekade åt att pålning behövdes. Fastigheten är kring 25 x 25 meter och ligger granne med ett dämme. Där valde man en helt annan teknik. Man s
  Läs mer

Räcker det med en kompensationsgrundläggning?

kompensationsgrundläggning
Det är bärigheten i marken som avgör hur du ska gå tillväga och om en kompensationsgrundläggning räcker.

Den gräns som grundtillverkare rekommenderar är normalt en bra bit över 50 Kpa. Om man har mindre bärighet i marken än så behöver man antingen påla eller utföra kompensationsgrundläggning.

Jag har personlig erfarenhet av att en budgivning kraschade pga att huset hade en kompensationsgrund istället för en pålad grund. Mitt under visningen kom det fram att ALLA grannarna hade pålat. Vi som då var med i budgivningen och kunde grundläggning var inte så oroade eftersom kompensationsgrundläggning ofta fungerar alldeles utmärkt. Men ingen vill äga ett osäljbart hus. Det vill säga vi satt på information som ingen annan hade. Och alla drar öronen åt sig när de hör att man borde pålat istället för att använt kompensationsgrundläggning.

Att använda tekniken pålning ger en stabil och säker grund. Det finns olika varianter av pålning några exempel är stålrör, betong och trä. De olika pålarna har olika egenskaper och vilken man ska välja är beroende på vad man vill ha/behöver. Man använder pålar till villor, broar och vägar.

Det pålarna gör är att de tar lasten från byggnaden och sedan jämnar ut den ner till undergrunden. Ofta utförs pålningen så att pålarna vilar på berg. Grundsulor och pålar brukar vara armerade med betong så de blir ännu starkare.

Förut var pålar ofta gjorda av trä men nu används mest betong eller stål. Problemet med att använda pålar som var gjorda av trä var att trä är ett organiskt material som kan ruttna när fel förutsättningar uppstår.

Pålning kostar mer och priset varierar kraftigt

Priset på att påla är olika från varje hus, det beror bland annat på hur långt ner man ska påla. Det beror också på hur många pålar du behöver och vilken slags grund du bygger på. Men om vi tar ett exempel på en villa som har 100 m2 som ska ha förstärkning och pålning kommer det att kosta mellan 70 000 och 180 000. Detta är ett jättestort glapp mellan de olika priserna men de beror på att husgrunderna kan ha helt olika förutsättningar.

Priset för att påla varierar också kraftigt från olika tekniker och entreprenörer. Vi har hört om pålningar som kostat upp till en halv miljon. Det som gör pålning lite speciellt dessutom är att pålarna bär upp husgrunden och därmed skapas komplexa spänningar inne i betongplattan. Det gör att grunden ofta behöver göras mer robust vilket fördyrar den ytterligare. Så det är inte enbart själva pålningen som kostar.

Frågor om pris och kostnader för pålning som kommit till mig
Vi får löpande frågor in till oss om pålning och dess relaterade kostnader. Här är dessa frågor.

 • Plattan blir för dyr?
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Vi har tagit in en offert som stigit från 600 000:- till drygt 1 200 000:- för grunden då man kommit fram till att det behöver pålas och fyllas upp med lättmat
  Läs mer
 • Pålning, husgrund, betong platta
  Jag behöver hjälp med pålning av 800kvm Hej , Det var en stor grund :) Jag ringer dig. Jag har allt du behöver dvs pålningsexperter, konstruktörer som kan ta fram pålplaner och grundbyggare i Huddinge. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och
  Läs mer
 • kostnad pålning gjutning
  Pålning husgrund 29st RR90 stålpålar medellängd 19m – ca 250 kvm gjutning platta – ungefärligt pris Jättetacksam för svar! Nisse Hej Nils Erik, Sätter dig i kontakt med en entreprenör som även kan hantera pålning inför din grundläggning m
  Läs mer
 • Kostnad för markundersökning och pålning?
  Hej Micke! Vi tittar på en tomt för att bygga villa på Resarö utanför Stockholm och har förstått att delar av tomten är gammal sjöbotten. Vi skulle därför vilja genomföra en geoteknisk undersökning för att ta reda på förutsättningarna för att bygga.
  Läs mer

Vår kalkylator för beräkna pris på pålning

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″] Observera att priser ändras hela tiden. Vi får ofta kommentarer inskickade till oss på våra kalkylatorer och vi försöker justera värdena i våra formler hela tiden utifrån feedback vi får. Men vi kommer alltid ha diskrepanser mot verkligheten. Speciellt nu när det byggs mycket runt om i Sverige så kan det råda arbetskraftsbrist då duktiga företag är upptagna. Ta därför alltid dessa kalkylsiffror med en nypa salt.

Hustillverkare drar till med höga summor för pålning

Det är vanligt att hustillverkare anger priser som gör att pålade husgrunder får ett tillägg på 300 000 kr för en pålad grund. Detta är således exklusive själva pålningen. Det ska sägas att denna siffra har jag varit med om vid dålig mark men är en ganska hög siffra.

Jag har en känsla att hustillverkarna drar till med höga summor för att sätta lägre förväntningar hos kunden.

Men helt klart – du har en mer komplex konstruktion så mer ritningar/konstruktionshjälp behövs och fler utmätningar behövs då man behöver mäta in höjderna på varje påle. Allt detta adderar upp i en högre kostnad.

Processen vid pålning av nya villor

Processen för pålning av husgrunder är komplex. Den ser ut ungefär såhär.

 • Steg 1: Markundersökning för att utröna vilka laster marken tål.
 • Steg 2: Lastnedräkning för huset. Denna handling behövs för att avgöra vilka laster huset genererar. Om huset laster skapar högre laster än vad marken tål så behövs en åtgärd. Antingen pålning eller kompensationsgrundläggning.
 • Steg 3: Pålplan behöver tas fram. Denna plan berättar vart pålarna ska placeras och hur många som behövs för att ta upp husets laster.
 • Steg 4: Pålning genomförs utifrån pålplanen och till angivet djup
 • Steg 5: Grunden konstrueras tillsammans med grundleverantören utifrån pålplanen

Här är frågor och svar som jag relaterar till processen för pålade grunder.

 • Kör Ni med stål pålar ?
  Hej ! Tänkte bygga ett litet Hall på 120kvm och Har mjukt Marken. Tänkte säta den på stål pålar. Går det och fixa detta? Mvh Martin Hej Martin, Jajamen. Stålpålar är det som är standard för den entreprenör jag använder Det pålas friskt i Sverige just
  Läs mer

Grundkonstruktionen är speciell för nyproducerade hus som pålas

pålning konstruktion
När ett hus ska byggas på pålar skiljer sig detta egentligen inte så mycket från ett hus på plintar. Dvs huset måste ha en bärande konstruktion över/mellan pålarna.
Grundkonstruktionen måste således bära över pålarna (jmf bärande bjälklag för plintgrunden) och det man då gör är att man dimensionerar kantbalken så att den har samma funktion som det bärande bjälklaget vid en plintgrund. Det gör att grunden faktiskt är rätt så annorlunda mot en normal betongplatta. Utan dessa förstärkningar spricker betongplattan och huset sätter sig.

Här är frågor och svar om grundkonstruktion för pålade grunder.

 • Plattans isolering lossnar
  Vi köpte 2017 ett fritidshus som uppfördes 17/18, det står på en pålad platta direkt vid havet. Marken under plattan har nu sjunkit 5-20 cm, kikar vi under altanen kan vi se under hela huset då allt material har sjunkit och det var inget annat att vä
  Läs mer
 • Pålning rekommenderas – grundkonstruktion?
  Nu har en geoteknisk undersökning genomförts och pålning rekommenderas. Hur påverkar det grundkonstruktionen? Arbetar ni med någon konstruktör inom området? Hej, Ja – grundkonstruktionen påverkas mycket vid pålning av betongplatta. 1) Grundkons
  Läs mer

Konstruktör behövs oftast

För att få en bra konstruktion på din grundlösning behövs oftast en konstruktör som ritar upp en pålplan och ritar utifrån grundritningen in vart pålarna ska ligga. Utifrån detta kan sedan grundleverantören göra sektioner hur du behöver förstärka kring pålarna och vid punktlaster mm precis som en vanlig grund.

Avloppen är speciella för pålade grunder

avlopp hänger i grunden
Avloppen kan utsättas för spänningar om marken sjunker och huset står kvar på pålarna. Därför ”hänger” man avloppsrören i betongplattan så att det snarare följer betongplattans position än markens.

Detta gör man genom att förankra starka vajrar in i betongplattans underkant. Så när marken ger vika/sjunker undan så behåller man avloppen på rätt nivå i förhållande till grunden och därmed förstörs inte avloppet.

Här är frågor jag har fått som relaterar till avlopp för pålade grunder.

 • Avlopp i pålad betongplatta
  Tjena Förstår konceptet med pålade grunder – men hur fungerar det med avlopp exempelvis. Dras inte de med ner i marken ifall denna sjunker undan. tacksam för svar Hej , Stämmer. Därför hänger man upp avloppen i konstruktionen så den ”fäst
  Läs mer
 • Hur löser man avlopp för pålad grund
  Hej Marken under en pålad grund riskerar ju att sjunka undan. Hur löser man det då så att avloppet på en pålad grund inte följer med ner i underjorden :) Det borde väl inte vara så bra om det rinner ut grejer ner i markbädden under grunden Hej , Tack
  Läs mer

Lastplanen berättar hur stora laster huset skapar

Man behöver en lastplan som visar vilka laster som huset skapar och som marken måste ta upp utan att ge efter. Dvs om du har ett tungt hus som ska stå på mark med dålig bärighet så är risken hög att huset sätter sig. Därför måste man ha en lastplan för att veta om dessa laster.

Pålplanen visar hur antalet pålar samt vart de ska sitta

pålplan för pålad grund
Pålplanen definierar vart pålarna ska sitta. Lasterna tas upp med pålarna och anpassas utifrån lastplanen. Områden med högre laster kan behöva pålas extra. Mellan dessa pålar ska sedan grundkonstruktionen bära husgrunden.

Pålplanen definierar också hur bärigheten mellan pålarna ska lösas, dvs hur armerar och gjuter man betongfundament som bär över pålarna. Dessa blir ofta i sektioner av grunden.

Grundleverantören ritar upp en grund som bär över pålarna

Eftersom pålarna bär huset och marken sjunker undan i övrigt så behöver grunden vara fribärande över pålarna. Det gör grundkonstruktionen extra komplex vid pålade grunder och gör att betongplattan är mer lämplig än krypgrund med kortare balkar.

Parametrar som påverkar din pålning

Det finns ett antal parametrar som påverkar hur komplex din pålning blir.

 • Husets form och laster som huset genererar påverkar pålningen och anges i lastplanen. Vinkelhus har andra laster än ”raka” hus. Därför går det år fler pålar i ett vinkelhus.
 • Geografi. Bor du i vissa områden är det svårt med företag som utför pålning och därmed blir etableringskostnaden högre. Men det kan också vara såå att efterfrågan driver kostnader också. T.ex. i Stockholm är utbudet stort men också efterfrågan. Stockholmsfirmor ligger därför normalt sett högre i kostnad.
 • Grundtyp. En betongplatta fördelar effektivt ut laster på huset in i grunden vilket ur ett pålningsperspektiv gör att man faktiskt behöver fler pålar än för en krypgrund.
 • Storlek på grunden. Ju större grund desto fler pålar
 • Hur långa pålar ska du ha. Ofta tar pålningsföretag en kostnad per meter pålning. Dessutom tillkommer en avgift för så kallad bergsko och topplatta.
 • Etableringskostnader. Etableringskostnaden beror på vart i Sverige man bor.

Pålutsättning

utsättning av grund
Här kan du läsa om att sätta ut en grund vid normal grundläggning. Det som skiljer utsättningen av grunden för en pålad grund är att pålarna måste sättas ut ordentligt.
Det kan leda till stora kostnadsökningar jämfört med en vanlig grund. Jag har hört om utsättningskostnader på upp mot 50 000 kr för en pålad grund. Det ska man alltid ifrågasätta, men vill bara flagga för att det kan bli så.
Begär därför in fastpris på hela utsättningen så ansvaret hamnar på entreprenören. Ofta avtalar entreprenören bort detta steg då det finns mycket steg i denna del av projektet som beror på pålningen som entreprenören ofta inte har 100% koll på.

Påla tillbyggnader

När du ska bygga ut ett befintligt hus som är pålat så kan man förutsätta att man även pålar tillbyggnaden. Då behöver man börja med att ta fram en lastplan för tillbyggnaden och sedan ex. kontakta mig så kan jag hjälpa till med en pålplan och kicka igång efterföljande processer för upphandling av entreprenader för pålning och grundarbete, grundmaterial mm.
Du behöver ta fram en ny pålplan som en konstruktör skriver under på. Annars får du problem med många kommuner.

Relaterade frågor.

 • Tillbyggnad bredvid pålad platta
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Min villa byggdes 94 och står delvis på berg och delvis på pålad betongplatta. Marken under är 1 m rätt sandig jord, ingen lera, och sedan hårdpackad sand innan man
  Läs mer
 • Grundkonstruktion och en pålplan för tillbyggnad
  Hej! Vi skall bygga ut vårat befintliga hus som är ett 1,5-plans trähus. Befintligt huset har krypgrund och är pålat. Tillbyggnaden skall göras som 1-plans med platta på mark med samma bottenarea. Jag skulle vilja ha hjälp med att ta fram en pålplan,
  Läs mer

Olika grundtyper

Grundläggning är mycket teknik och konstruktion. Man vill ta upp lasterna från huset och se till att dessa laster förs över ner i marken på ett sätt som gör att huset står stabilt över tid.
Olika grundtyper har olika konstruktion vilket påverkar förutsättningarna för grundläggningen på ett markant sätt.

Oavsett vilket grundtyp så bygger konceptet på att man behöver skapa bärande balkar som bär över pålarna. Här nedan går vi in på hur detta påverkar de olika grundtyperna och vad du behöver tänka på.

Påla för platta på mark

betongplatta
Vid grundläggning av en gjuten betongplatta som ska pålas så behöver du en ”bärande konstruktion” under denna grund. Det man normalt gör är att man gjuter balkar på plats (platsgjutna) som bär över pålarna. Sedan bygger man plattan ovanpå detta.
Det medför en mängd olika specialare, som t.ex. att avloppen måste konstrueras så de inte sjunker med marken ner ifall marken ger efter med tiden.

Påla för krypgrund

krypgrund
Vid grundläggning av en krypgrund som ska pålas så behöver grundbalkarna i sig bära över pålarna. Dvs man gjuter oftast ingen underbalk under grunden utan balkarna i sig står på pålarna med någon smart konstruktion.
Detta är relativt komplex grundläggning och inte standardiserat idag vilket gör att man kan fundera om inte en betongplatta är att föredra i detta skede.

Besiktningar och syneförrättning för pålning

Ett företag som jobbar med pålning har alltid försäkringar som ska täcka skadorna som skulle kunna täcka kostnaderna för eventuellt uppkomna skador på närliggande byggnader. Men för att etablera ett nuläge så behövs det en besiktning innan man börjar entreprenaden. Det är en av de orsakerna till att pålning i tätbebyggda områden kan bli dyrt.

Följande gäller för pålning rörande ansvar/besiktningar

 • Byggherren ansvarar för besiktningen.
 • Det finns inte något generellt svar utan det beror mer på typ av byggnader i närheten. Typ, ålder, hur de är grundlagda mm.
 • T.ex. ett pålat hus som är 10m från byggytan är inte lika känslig som en putsad äldre byggnad som står på en rustbädd 40m bort.

Besiktningen (och vibrationsmätare mm.) är också en säkerhet mot dem som har gamla skador på sina hus och ser sin chans att få ersättning för dem av byggherren.

 • Syneförrättning , avstånd och ansvar
  Hej , hoppas du kan svara på dessa svårgooglade frågor. Ungefär Inom vilket avstånd från vibrationsalstrande arbeten schaktning , pålning och spontning gör man normalt en besiktning före och efter av närliggande fastigheter ? Vem har ansvaret för att
  Läs mer

Frågor om pålning som kommit till mig

Vi får löpande frågor in till oss om pålning. Här är dessa frågor.

 • Pålritning för tillbyggnad
  Hej. Hej jag har tänkt bygga en utbyggnad på 43kvm till existerande villa. Platta på mark, bygglov finns. Jag har förstått att jag behöver påla efter en geoundersökning. Jag skulle vilja ha hjälp att ta fram en pålritning för placering av pålar. Häls
  Läs mer
 • Pålad platta på mark – tillbyggnad?
  Hej, jag skulle behöva ha kontakt med firma som kan ge offert på grundläggning/pålning av en tillbyggnad på ca 55 kvm. Det är dåliga markförhållanden och cirka 6 meter till berg/fast mark. Befintligt hus är på platta och grunden anlagd på 70-talet. R
  Läs mer
 • Mur och pålning
  Hej Micke! Kommer behöva både påla och anlägga stödmurar inför kommande husbygge. Undrar om det finns några hinder för att först börja med anläggningen av stödmurar och att utföra pålningen i ett nästa steg? Är främst orolig över om trycket/vibration
  Läs mer
 • Fråga Pålning
  Hej, vad koster förstärkning och pålning på en platta på 102 m. Hej Ali , Har skickat dig ett bolag du kan ta in pris från. De verkar i nyköping mig veterligen. Här kan du läsa mer om pålning. Hälsa dem från mig Med vänlig hälsning Micke PS: Här är v
  Läs mer
 • Schaktdjup pålning
  Hej! Hur påverkas schaktdjupet för grunden vid pålning? Det torde väl endast vara matjorden som skall bort eftersom husgrunden skall vila på pålarna? Hej Gustaf, Precis som du skriver. All matjord ska bort. Sedan är pålade grunder inte känsliga för t
  Läs mer
 • Pålning för attefallshus
  Vill och har fått bygglov för ett fritidshus typ Attefall som ett pålhus. Marken är lera på berg 4-10m. Har sett små maskiner som borrar ner stålpelare som lär vara bra samt kostnadseffektiva och jag tror det skulle passa detta projekt. Hej & ta
  Läs mer
 • Pålningsritning
  Hej Micke, behöver nån som kan göra en pålningsritning för ett nybygge i Täby. Hej Niknam, Har skickat dig kontakt med ett pålningsföretag i din närhet som kan hjälpa dig framåt i processen . De är prisvärda och är behjälpliga även på pålningsritning
  Läs mer
 • Pålningsplan
  Hej! Jag tänkte höra om du har koll på vem man kan vända sig till för att få fram en pålningsritning, gäller ett garage på ca 35 kvm som skall placeras på lerig mark med djup ca 5-10 m. MVH Fredrik Hej Fredrik, Jag har skickat en bra geotekniker till
  Läs mer
 • Husgrund företag i Linköping / Kinda kommun
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, Tack för en bra hemsida, vi skall bygga ett hus vid en sjö, och maken består av lera i sluttande plan, gammal sjöbotten, 20 meter ner till fast berg. Jag
  Läs mer
 • Firma för pålad grund
  Jag söker en firma som kan gjuta en grund i Åkersberga behöver pålas Hej Göran , Sätter dig i kontakt med bra byggare. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jo
  Läs mer
 • Val av material för pålar
  Hej, jag tänkte försöka påla på egen hand för en altan som sakta sjunker i lerjorden. Det är bara 2-3m ner till berg och jag har tillgång till en kraftig borrhammare med 20J slag. Funderar på om man kan använda tjocka armeringsjärn eller kanske rör f
  Läs mer
 • Organiskt material
  Hej Vi ska till att göra en pålad grund. Vi har schaktat av till rätt nivå men nu när vi grävde för avlopp så kom de fram rötter och svartjord en halv meter ner. Är de krav på att allt organiskt material måste bort under en pålad grund? Hej Simon, Sk
  Läs mer
 • ”Normal mått” vid pålning
  Finns det något ”normal mått” vid pålning, vad är det? Hej , Nej det finns inget normalt mått vid pålarna för pålningen av en villa. Pålens dimension bestäms utifrån lastnedräkningen på pålen som geokonstruktören tar fram. Detta beror på
  Läs mer
 • cobiax7 buble deck + gulvværme på pelare
  Vi har bott i Norge och tittade där på att bygga hus utan at ”förstöra” grunden så ingen sprängning och minst innvasivt. Tittade på at bygga med pillarer (vet inte vad det heter i sverige) men på stolpar liksom, men vil sammtidigt ha beto
  Läs mer
 • Val av grund sank mark
  Hej! Vi har en tomt på en ö i Göteborgs skärgård som heter Rörö. Den ligger vid gammal vik som fanns där för x-antal år sedan men nu är det fina aspar som växer där. Men det samlas vatten när det är högvatten och vid kraftigt regn. Ligger två bergskn
  Läs mer
 • Schakta mark och sedan packa istället för att påla
  Jag fick frågan om jag ville bli delägare i en ny lagerfastighet . Jag tackade dock nej då markförhållandena pekade åt att pålning behövdes. Fastigheten är kring 25 x 25 meter och ligger granne med ett dämme. Där valde man en helt annan teknik. Man s
  Läs mer
 • Pålplintar – en plintgrund på pålar?
  Hej! Tack för en intressant hemsida! Min dotter har köpt en tomt på Runmarö i Stockholms skärgård, Dit är det färja, och vägen fram till tomten har begränsad framkomlighet. Problemet är att tomten utgörs av gammal sjöbotten. Det är ca 30-40 cm relati
  Läs mer
 • Behöver hjälp med pålning
  Skall bygga ut mitt hus o när vi grävde för att gjuta framgick det att jag behöver påla utbyggnationen. Behöver hjälp att påla så fort som möjligt. Snälla hjälp. Allt gott Pär Hej Pär , Kontakta Tjällden AB – de kan hjälpa dig rätt. Beror lite
  Läs mer
 • Hjälp med pålplan
  Hej Kan du tipsa om någon som kan göra en pålplan för en villa samt konstruktion för plattan Mvh Thomas Hej Thomas , Jag har ett företag som kan hjälpa dig med att göra en pålplan. Återkommer med namn på företaget. mvh Micke PS: Här är villkoren krin
  Läs mer
 • Kalkyl pålning
  Hej! Jag ska bygga ett Älvsbyhus i Vistaberg(Huddinge) o skulle vilja få en kalkyl på kostnad. Vilka uppgifter beh ni? Är det geotekn undersökning, pålplan o adress? Arbetet bör ske i april. Mvh/Hasse Hej Hans , Här finns en kalkyl för pålning. Hör a
  Läs mer