Note text
Här har vi samlat det mesta och bästa om priser som rör denna hemsida. I flikarna intill hittar du våra kalkylatorer. Jag erbjuder också kvm priser och andra typer av schablonpriser som syftar till att försöka hjälpa dig som besökare.

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 1 av 3 - Välj typ av byggnad

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 2 av 3 - Välj det län/ort som passar dig bäst

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 3 av 3 - Välj entreprenadsform

Tillbaka

Nyhet: Betongplattan för självbyggare – ett alternativ med mycket mindre betong

Jag har tillsammans med Tjällden AB tagit fram ett nytt grundsystem med en betongplatta som kräver mycket mindre betong. Kontakta mig om du är intresserad av detta grundsystem. Jag bygger just nu med detta system själv. Fördelarna om du bygger med detta själv är mycket lägre kostnader, kortare byggtid och mindre miljöpåverkan.

Läs mer om självbyggargrunden. En betongplatta med mycket mindre betong.

Materialkostnader – bygga grund priser

Alla grundmaterialpaketpriser är cirkapriser och hämtade från en grundleverantörs priskalkyl.

Kalkylera ditt pris för att din grund 2018 – betongplatta och övriga grundtyper

Under 2018 så har byggkonjunkturen mattats av. Jag har märkt ett ökat intresse från byggare att ta kontakt med mig och få jobb. Det är enklare att knyta till sig byggare än det var 2017. Samtidigt är stora projekt igång i flera delar av Sverige vilket gör att det fortfarande är kraftig brist på allt från konstruktörer, byggarbetare, betongare.

Min bedömning är därför att priserna på betong, gjutningskompetens och duktiga byggare kommer att stabiliseras 2019 och kanske till och med sjunka lite. Samtidigt är kommunerna riktigt krångliga rörande krav på ritningar mm vilket i slutändan kommer leda till ökade priserna för oss konsumenter och företag som ska bygga.

Mer information om att gjuta platta

Denna artikel är mer till för dig som bara undrar om priset på de ingående delarna av att gjuta en grund. För dig som vill veta hur man gjuter en betongplatta steg för steg så har vi har skrivit en mer utförlig artikel om att gjuta betongplatta på mark.

Byggnadstyp påverkar kostnaden

Om du ska bygga ett garage eller en villa påverkar priset. Inte så mycket men lite grann. Exempelvis har ett garage ofta mindre isolering men också samtidigt ett grövre armeringsnät (högre laster pga bil).
Detta kan påverka priset på din grund.

Ta in flera offerter på husgrunder

Vill du få in offerter från flera grundleverantörer – använd vår offertförfrågan.

Alla vet att det är bra att ta in många offerter. Men att jämföra dem är inte enkelt. Det finns många exempel på olika delar som kan vara svårt att jämföra. Vi har sammanställd några av dem nedan

 • ingår frakten i de kostnader du fått specificerat.
 • vilka kostnader bakar byggaren in i sitt arbete. Se upp med kostnader som döljs genom att hantverkaren måste åka och köpa material. Vi rekommenderar att du läser in dig på allt som behöver göras och minimerar möjligheterna för hantverkaren att själv ta beslut. Vilka priser får hantverkaren för sina inköp. Glöm inte att många byggmaterialhandlare lever på att sälja till hantverkare som sedan kan lägga på ett påslag. Vissa leverantörer kan ge lika bra priser direkt till dig via nätet som hantverkare kan få av byggmaterialhandeln. Kom ihåg att byggmaterialhandeln lägger på ganska stora marginaler. Om du kan gå förbi byggmaterialhandeln och få produkter levererade direkt hem till dig så undersök åtminstone dessa möjligheter.
 • vilka steg i ett valt grundtyp inkluderar dolda kostnader. Exempelvis om man väljer färdiggjutna grundbalkar så krävs kranbilar. Vidare döljs ofta betongbilar och annat i helhetsofferter. Läs på själv och ta in offerter så du kan bryta ner din leverantörs offert.

Komplett paket husgrund riktpris

Förutsättning för priserna i det kompletta paketet.

ParameterVärde
FraktIngår ej
Vattenburen golvvärmeIngår
Cellplast kvalitets100
Tjocklek grundisolering/cellplast300 mm
Armeringsnätets dimension5150
Höjd på kantelement400 mm

I det kompletta grundpaketet ingår således

 • Kantelement i form av L-element eller U-element
 • Cellplast som grundisolering
 • Armering i form av armeringsnät och armeringsjärn
 • Vattenburen golvvärme

Här är utfallet från grundleverantörens priskalkylator för tre olika storlekar på betongplattor, 70 kvm, 100 kvm och 150 kvm i ett plan.

Storlek betongplattaOmkretsPris ex. momsPris ink. moms
70 kvm34 m31 750 kr40 000 kr
100 kvm40 m41 700 kr52 125 kr
150 kvm50 m59 924 kr74 900 kr

Pris på ingående grundmaterial

Här följer priser på de ingående materialen i den kompletta grunden var för sig.
Dessa priser är cirkapriser och hämtade från en grundleverantörs priser för armering, kantelement och cellplast.

Pris på kantelement, l-element och u-element till grund

Priset på kantelement beror på typ av kantelement (u-element eller l-element), höjden på kantelementen, på omkretsen på grunden och antal hörn.

KantelementHöjdExklusive momsInklusive moms
U element300 mm150 kr188 kr
U element400 mm166 kr208 kr
L element300 mm150 kr188 kr
L element400 mm166 kr208 kr

Man kan notera att priserna är samma för U och L-element men vi har valt att särställa de två ifall priserna ändras i framtiden.

Speciellt med kantelement 600 mm höga
Kantelement kan behövas i olika höjd för samma grundläggningsprojekt. 600 mm är en användbar höjd för övergångar mellan plattor och där man vill lägga grunder med mycket grundisolering.

Pris på cellplast, markisolering och grundisolering till grunden

Priset på cellplast beror på

    • notospont
    • cellplastkvaliteten
    • mängden cellplast i kvm
    • tjockleken på cellplastskivan

Pris för en cellplastskiva per kvadratmeter med en tjocklek på 100 mm utan notospont.

Cellplast kvalitetPris exklusive momsPris inklusive moms
S8048 kr60 kr
S10052 kr65 kr
S20085 kr106 kr
Pris på cellplast s200
Man använder ofta s200 för områden i grunden som behöver klara mer laster.

Pris på tjälisolering av cellplast

För uträkning av priset på cellplast för tjälisolering så har vi antagit

    • 50 mm skiva
    • ingen notospont

Pris på cellplast för ex grundisolering

Pris för en cellplastskiva per kvadratmeter.

Cellplast kvalitetPris exklusive momsPris inklusive moms
S8027 kr34 kr

Pris på armering

Priset på armering beror på en mängd olika parametrar, såsom

    • armeringsnätets dimensioner
    • armeringsjärnen till kantbalken
    • linjelasterna
    • punktlasterna

Priset på armeringsnät fluktuerar ständigt. Ta därför dessa priser med nypa salt.

Armeringsnätets dimension*Pris exklusive momsPris inklusive moms
5150264 kr330 kr
6150360 kr450 kr
* armeringsnäten är 5 meter långa och 2,3 meter breda

Även pris på armeringsjärn fluktuerar. Dessa ingår normalt i en grundleverans.

Pris på vattenburen golvvärme

Den vattenburna golvvärmen skiljer sig mycket från objekt till objekt. Enligt priskalkylen för kompletta paket så fick vi följande värden men eftersom dina uppvärmningskriterier (värmepumpar), typ av byggnad (ny villa, tillbyggnad, garage etc) spelar stor roll ska du ta nedanstående siffra som ett riktmärke snarare än något annat.

Storlek betongplattaOmkretsPris ex. momsPris ink. moms
70 kvm34 m8 050 kr10 062 kr
100 kvm40 m11 500 kr13 375 kr
150 kvm50 m17 250 kr21 561 kr

Pris på radonduk

Radonskyddet kostar utifrån ytan som ska skyddas.

ProduktPris exklusive momsPris inklusive moms
Radonduk71 kr89 kr

Pris på grundsektioner och nödvändiga bygglovshandlingar

Pris: Ingår i det kompletta paketet vi tog från leverantören. Vill man köpa grundsektioner separat kan man få betala 3.000 – 6.000 kr beroende på komplexiteten i konstruktionen och vem man vänder sig till.

Pris på betongen till betongplattan

En betongbil kostar ganska mycket bara i framkörning, även om det bara är till 2-3 kvm. Men vår erfarenhet säger att du ska räkna på nedanstående schabloner ungefär.

MåttPris inklusive moms
Kvadratmeter pris150-210 kr/kvm
Kubikmeter pris1.500 kr
Schablon 100 kvm platta122 500 kr

Pris på arbetet – markarbetet/schaktning/grävning

Det finns företag som vi arbetar med som har som profession att anlägga grunder, pooler och andra typer av marknära projekt.
Det är dock oerhört viktigt för mig att rekommendera bra byggare. Och jag har erfarenhet av att byggares leveransförmåga kan ändras över tid. De kan ha olika omständigheter som gör att leveransförmågan (kvaliten) ändras över tid och som går ut över kvaliteten.

En bra byggare kan ha mängder av olika förutsättningar som påverkar kvaliteten såsom

 • anställda som slutar
 • för mycket jobb just nu påverkar kvaliteten
 • otur (ja faktiskt) – såsom sjukdomar mm
Jag har därför slutat rekommendera byggare. Däremot förmedla jag gärna kontakter. ”Här är en byggare i Stockholm osv”. Men eftersom jag inte HELA tiden kan monitorera kvaliten är det också för svårt för mig att rekommendera byggare som GARANTERAT lyckas. Det är inte något jag har betalt för att göra.

Tips för att lyckas med upphandlingen och att få in RÄTT pris på arbetet

De delar du bör få med i din prisförfrågan till byggaren är

 • Schaktmassor – hur ska de tas bort
 • Hur stort är huset du ska bygga. Ska du gjuta villaplatta, gjuta platta till garagegrund, eller gjuta grund för tillbyggnad.
 • Hur mycket av arbetet du kan tänka att göra själv
 • Dräneringsbehoven du har
 • Dagvatten och grundvattensituationen kring ditt hus. Hur påverkar det grunden och dess pris
 • Behöver du skydda ditt hus mot radon – då kan du behöva ett radonskydd