Olika betongplattor ska vara olika tjocka och armeras olika beroende på användningsområde och typ av byggnation. En betongplatta armeras exempelvis olika avseende på laster och hur tjock din betongplatta skall vara.

För att avgöra den exakta tjockleken och mängden armering behöver man oftast anlita en konstruktör. Nedan finner du de vanligaste tjocklekarna.

Hur tjock ska din betongplatta vara?

Din betongplatta behöver vara olika tjock beroende på vad betongplattan skall användas till.

Standard är dock 10 cm på hela denna hemsida om inget annat sägs.

En betongplattas laster bestämmer tjockleken – påverkar mängd armering mm

betongplatta armering
En betongplatta armeras normalt när man bygger vanliga villor. Man kan använda enkel eller dubbelarmerad betongplatta. Enkel armering används vid måttliga laster. Vid stora laster rekommenderas normalt dubbelarmerade plattor.
Med måttliga laster menas t.ex. en normalt belastad villagrund där det inte går ner en specifik punktlast. Punktlaster bör hanteras separat, se mer om detta under punktlaster. Med stora laster menar man t.ex. industigolv där tunga maskiner eller vibrationskänslig utrustning ska hanteras. Därför är det vanligt att man lägger dubbelarmerade plattor när man t.ex. har lagerbyggnader som ska köra tunga gods och där truckar och liknande behöver köra lagrets varor fram och tillbaka.
För att hantera stora laster kan man arbeta med ett antal olika parametrar.
 • Betongsort
 • Typ av användning av armeringsnät. Nättyp, dvs enkelarmerad eller dubbelarmerad. Ju större laster desto mer talar för dubbelarmerad betongplatta.
 • Betongplattans tjocklek
 • Armeringens placering i betongplattan
 • Armeringens funktion i plattan

  Armeringsmattornas funktion i gjutningen av en betongplatta är enkel. Tryckhållfastheten i betongplattan är mycket högre än draghållfastheten.
  Armeringsmattornas funktion är således att ta omhand om spänningarna som uppstår inne i husgrunden och fördela dem över betongplattan. Därmed fördelas lasterna och risken för sprickor minskar.

  Stora mängder armering i betongplattan – speciellt där det är högre laster ex hörnen

  mängd armering i plattan
  Armeringsmattor utgör ofta den stora volymen av stål i en betongplatta. Till det används även armeringsjärn som används för flera konstruktionsdelar i betongplattan. Bland annat i hörnen av betongplattan där spänningarna är höga i kantbalken

  Montering av armeringen

  Armeringsmattorna placeras ovanpå markisoleringen och hamnar på den nivån i betongplattan som är lämplig. Detta ordnas med så kallade armeringsdistanser.
  Läggs med minst en rutas överlapp. 6 mm grov armering och maskor med 150 mm mellanrum.

  Armeringsbyglar

  mängd armering i plattan
  Armeringsbyglar är något många konstruktörer ritar in. Det finns lite att säga om detta.
  • De jag jobbar med använder inte byglar i sin standardkonstruktion då de är dyrare än deras konstruktion. Det betyder inte att byglar är dåligt.
  • Det finns byglar i standardstorlekar. Ritar din konstruktör in icke standard storlek på byglarna kan dessa behöva skapas / bockas på plats vilket blir svindyrt.

  Betongplatta med prefabricerad kantbalk behöver mindre armering

  lätta prefabricerade kantbalkar
  Denna betongplatta har tagits fram med syftet att förenkla monteringen av plattan. En effekt av den prefabricerade kantbalken är att den inte behöver någon armering i kantbalken.

  Läs mer om detta här.

  Här är frågor och svar kring tjocklek för en betongplatta
  • Tjocklek/armering underlag?
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Skall gjuta golv i gammal loge,där maskiner för jordbruk skall vara uppställda.Vilket material skall jag använda för att det ska bli stadigt för plattan? Hur tjock
   Läs mer
  • Förstärkt platta för pannrum och skorsten
   Hej. Jag ska gjuta en platta till mitt nya pannrum och på den ska jag mura upp en ny skorsten. Plattan blir 13 kvadrat och skorstenen kommer väga ungefär 2 ton, sen tillkommer det vikten för pannan som är 800 kilo. Jag undrar hur tjock platta jag beh
   Läs mer
  • Tjocklek av betongplatta ?Dimension armeringsjärn?
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke Ska gjuta en platta som skall hålla för tyngre fordon. Hur tjock ska den vara, vilka armeringsjärn osv. Hej Stig , Tjockleken på betongplattan, armeringsn
   Läs mer
  • Hur tjock betongplatta för villa
   Ska gjuta en platta för tillbyggnad till min villa. Plattan skall ligga ca 80 cm över marknivå. Ingen utsläntning är aktuell utan en stödmur ska muras med lekablock och fyllas med isolering. Ovanpå detta ska plattan, 45 kvm, gjutas. hur tjock måste d
   Läs mer
  • Minsta tjocklek vid gjutning av platta pumphus
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Jag skall bygga ett ”pumphus” ! I huset kommer det att finnas en hydrofon 300 l och filtrerings anläggning och lite redskap Torr mark med mycket sand oc
   Läs mer
  • Hur tjock betongplatta
   Ska gjuta en platta för tillbyggnad till min villa. Plattan skall ligga ca 80 cm över marknivå. Ingen utsläntning är aktuell utan en stödmur ska muras med lekablock och fyllas med isolering. Ovanpå detta ska plattan, 45 kvm, gjutas. hur tjock måste d
   Läs mer