Denna artikel fokuserar på tillbyggnader som byggs med grundtypen krypgrund för själva tillbyggnaden. Detta är fortfarande en vanlig tillbyggnadsgrund eftersom krypgrunden är så vanlig på hus som byggdes tidigare än 90 talet. För hus med krypgrund är detta en bra metod, speciellt om du INTE har problem med din befintliga husgrund (vid dåligt isolerade krypgrunder). Var noga med placering av ventiler så ditt befintliga hus ”kryputrymme” inte får en förändrad miljö. Du kan också ha en betongplatta som tillbyggnad då det finns högre kantelement att tillgå vid behov. Eller varför inte använda den nya hybridgrunden.

Källa: Krypgrunder från Tjällden AB

Grundlösning för en tillbyggnad av uteluftsventilerad krypgrund

När man ska bygga till ett hus med en krypgrund så väljer många slentrianmässigt en betongplatta. Det är ofta en bra lösning. Men för de som vill göra det lite enklare för sig, speciellt gällande sockelhöjden så går det utmärkt att bygga en tillbyggnad på moderna isolerade krypgrundselement.

Lurigt att bygga för ventiler

Men risken med att gjuta en betongplatta intill ett hus med en krypgrund är att man bygger för ventiler och kan störa ventilationen genom krypgrunden. Enligt dialog med vissa hustillverkare har vi även fått information att man inte hur som helst kan göra hål för nya ventiler som ska ersätta de man bygger för när man bygger till. Då kan det vara problematiskt att bygga till med en betongplatta för tillbyggnaden.

Hybridgrunden – ett alternativ till krypgrunden och plattan för tillbyggnader

hybridgrunden
En mycket spännande ny grundtyp har nyligen lanserats, den så kallade hybridgrunden. Denna har krypgrundens grundbalkar men till skillnad från krypgrunden så fylls innanmätet med grundisolering.
Läs mer om hybridgrunden här.

Tidiga ritningar kan ge mycket input

Precis som med alla husprojekt så behöver du både bygglovsritningar och andra ritningar såsom grundritningar och konstruktionsritningar.
Men innan man börjar där vill jag slå ett slag för 3D ritningar. En tillbyggnad kostar lätt 20 000 kr/kvm. Ska du då bygga till en bra del så blir det en stor kostnad. Då kan det vara värt att lägga någon tusenlapp på 3D ritningar som guidar dig genom visualiseringen av ditt projekt.

Isolerad krypgrund ett reellt alternativ

Om man ska bygga till en krypgrund så bör man använda isolerade krypgrundselement som grundbalk. Då följer man samma grundteknik som med huvudbyggnadens grund och man bidrar till att göra grunden bättre. Man stoppar därmed inte flödet av luft genom krypgrunden och kan justera ventilationen genom att ha relativt många ventiler i tillbyggnaden så ventilationen inte avtar för krypgrunden som helhet. Grundleverantören kan svara på hur ventilerna ska placeras för den nya grunden för tillbyggnaden.

Krypgrunden är en oerhört vanlig grund

Krypgrunden är en mycket vanligt grundtyp i Sverige. Grundtekniken i sig är en riskkonstruktion, men har du inte problem är sannolikheten mycket liten att huset som sådant plötsligt får problem. Men när du bygger till gäller det att inte stoppa den naturliga ventilationen i grunden.

Betongplattan är absolut ett alternativ

Många väljer ändå att gjuta en betongplatta för sin tillbyggnad även om det befintliga huset.
Läs mer om betongplatta för tillbyggnader här samt vår populära artikel om betongplattan generellt här.

Skälet till att använda krypgrund kan vara olika. Här är några.

  • Höjd på grundsockel
  • Grunden på befintliga huset
  • Kostnad

Krypgrunden ger möjlighet till lite högre grundsockel

Torpargrund/Krypgrund för din tillbyggnad
Ibland vill man ha en lite högre grundsockel. För hus med källare är grundsockeln normalt minst en meter ovan jord. Då kan krypgrunden vara för låg. Men krypgrunden kan vara ett mellanting mellan betongplattan, som kanske har en 10 cm hög sockel, och källaren som är cirka en meter hög.

Dessutom kan du ha höjdskillnader på tomten som man vill jämna ut och då kan krypgrunden med sin lite högre sockel vara ett alternativ för att jämna ut tomtens höjdskillnader. Det kan man också göra med en betongplatta ska sägas (högre kantelement).

Grunden på befintliga huset

Många väljer att utföra grundläggningen med samma grundtyp som det befintliga huset. Det är en god anledning eftersom det gör att det blir enklare att få grundsockeln på det befintliga huset i nivå med tillbyggnaden.

Kostnaden för att grundlägga med krypgrund är lägre

Krypgrunder är lite billigare än betongplattan. Varför är grundkostnaden lägre?

  • mindre grävkostnader
  • mindre mängd grundmaterial
  • ingen vattenburen golvvärme

Mindre grävkostnader

Grävkostnaderna blir mindre eftersom markarbetet blir mindre. Markarbetet för en krypgrund är annorlunda än för en betongplatta. För en betongplatta schaktar och gräver man bort grunden ner till cirka 0,5 m djup för hela grunden. Dvs under betongplattan måste man också schakta och gräva. Det behöver man INTE göra för en krypgrund. Det är bara den mark som bär upp krypgrunden som behöver schaktas. Därmed gräver man cirka en grävskopa bred grop längsmed grundbalken och de så kallade bärlinorna inne i grunden.

Oftast inte vattenburen golvvärme

Att ha ingjuten vattenburen golvvärme är dyrare än att inte ha det. För dessa tillbyggnader sker uppvärmningen på annat sätt. Uppvärmningen kan fortfarande vara vattenburen, exempelvis via vattenradiatorer.

Frågor och svar om krypgrund för tillbyggnader

Här har jag samlat de frågor jag fått kring att bygga en tillbyggnad med en krypgrund.