frånluftsvärmepump
Idag lägger de flesta som ska bygga nytt hus en platta på mark som husgrund. En mycket viktig del i platta på mark konstruktionen är den vattenburna golvvärmen.
Detta är en webbplats om husgrunder och vi fördjupar oss därför inte alltför mycket i hur huset ska värmas upp. Nedan finns några webbplatser med bra information om uppvärmning av huset och husgrunden beroende på vilken teknisk lösning ni funderar på.
  • frånluftsvärmepumpar
  • värmepumpar av olika slag
  • bergvärmepumpar
  • fjärrvärme

Många har också hybridlösningar, ofta med el som en del av lösningen. Helt utan el blir man sällan eftersom nästan alla pumpar behöver energi för att fungera men de ger tillbaka mycket mer än de kostar.

Olika hus kräver olika lösningar

Det är viktigt att man utgår från behoven när man ska välja värmelösning.
Olika hus kräver olika lösningar.

  • Attefallshus
  • Garage
  • Villa
  • Industrifastighet

Luft luft fortfarande mycket stort

Inte att förringa så är luft luft värmepumpar stort. Men där går effekten ner man som bäst behöver den. Dvs när det är riktigt kallt ger den inte så mkt ifrån sig.

Luft vatten värmepumpar är populära

Luft vatten värmepumpar är riktigt populära och har kommit upp i verkningsgrad jämfört med andra lösningar.

Frånluftsvärmepumpar och bergvärme mest effektivt

De mest effektiva värmesystemen bygger på någon form av frånluftsvärmesystem såsom Comfortzone eller på bergvärme (möjligen jordvärme). Av dessa två är frånluftsvärmepumpen billigare att installera.

Viktigt att tänka igenom hur vattenburna golvvärmen ska värmas upp

Många väljer att installera vattenburen golvvärme när man bygger nytt hus eller bygger till sitt hus med en utbyggnad eller garage. När man lägger vattenburen golvvärme är det viktigt att tänka igenom hur vattnet ska värmas upp.
Det finns många olika värmelösningar och de behöver anpassas för just dina behov. Vänd dig därför till experter som hjälper dig med att ta fram en unik lösning för just dig.