Källa vattenburen golvvärme: Tjällden AB

En av anledningarna att platta på mark grunden blivit så populär är att byggprocessen gör det så enkelt att gjuta in den vattenburna golvvärmen in i plattan. Men när man ska bygga en krypgrund eller vill ha vattenburen golvvärme på övervåningen får man lägga den vattenburna golvvärmen på ett annat sätt.

När man vill ha vattenburen golvvärme på träbjälklag så får man använda sig av ett annat byggmaterialpaket. Detta materialpaket innehåller mycket av det som finns när man ska gjuta platta med golvvärme men också några speciella tillval för just träbjälklag.

 • spånskivor med spår
 • värmespridningsplåtar av aluminium
 • golvvärmerör som läggs i de spårade spånskivorna
 • fördelare som fördelar ut vattnet ut i de olika rummen
 • termostater för dina rum på övervåning eller i din bottenvåning med krypgrunder
 • golvvärmeritningar med en golvvärmeplan

Bjälklag och träbjälklag

Det finns många typer av bjälklag men i denna artikel använder vi framförallt träbjälklag som utgångspunkt.

Golvvärmefördelaren sprider ut värmen i de olika rummen

Fördelaren och ritningen är nyckeln till att få till en bra golvvärmelösning på övervåning. Genom att först se till att leverantören ritat upp din övervåning eller din krypgrund så är sannolikheten mycket stor att byggaren förstår och att slutresultatet blir bra. Fördelaren syftar givetvis att fördela ut golvvärmen ut i de olika rummen så att alla får sin del av uppvärmningen.

Fördelaren består ofta av rostfritt stål och när den kommer till dig som kund ska den vara färdigmonterad utifrån dina behov. Storleksmässigt så finns det fördelare som klarar allt från två till över tio golvvärmeslingor.

Spårade spånskivor leder till att golvet bygger mindre

När man använder spånskivor så blir de det nya bärande undergolvet som man lägger ut på bjälklaget. Ovanför golvvärmen kan man lägga ett tunt golv. När man har ett så tunt golv ovanför den vattenburna golvvärmen så behöver man inte ha så hög temperatur på framledningsvattnet.

När man har spårade spånskivor så är en av de stora fördelarna att man lägger ner rören ner i spåren och därmed bygger golvet mindre.

Vattenburen golvvärme på bjälklag för övervåningar

När du ska bygga en övervåning eller renovera en övervåning och önskar vattenburen golvvärme där så gör du så här.

 • frilägg träbjälklagen
 • lägg ut de spårade spånskivorna så att du kan följa golvvärmeritningen
 • lägg ut golvvärmerören i spåren i spånskivorna
 • montera värmespridningsplåtar så att värmeöverföringen blir optimal
 • golvvärmerören läggs sedan ut i de spårade spånskivorna

Vattenburen golvvärme på bjälklag för krypgrunder

Krypgrunder har den egenskapen att man först bygger krypgrunden och sedan kan man beställa ett nyckelfärdigt hus som kommer och ställs ovanpå grunden.
Den delen som velar på krypgrunden är bjälklagen. Dessa består ofta av trä.

Specialfall med att gjuta igen din krypgrund och ha vattenburen golvvärme

Det finns ett specialfall med krypgrunder och det är när man vill renovera en gammal krypgrund och konvertera denna till en betongplatta. Du kan läsa här hur det går till.