Tjällden AB, vår partner inom husgrunder, har lanserat ett nytt kantelement. Kantelementet syftar till att minska mängden betong i kantbalken med bibehållen hållfasthet. Dessutom har kantelementet mer isoleing vilket ger en bättre isolerad grund.

Kantelement med mer isolering

kantelement med god isolering
Kantelementet ger en bättre isolerad kantbalk eftersom man ersätter delar av kantbalken med cellplast. Cellplasten som ersätter betongen har mycket god hållfasthet.

Kantelement som ger mindre betongåtgång

Kantelementet gör att du får mindre betongåtgång. Det är bra eftersom den kostar mycket, men skapar också ett riskmoment på bygget. Risken med kantelement som välter när man häller i betongen minskar.

Billigare för kunden

Om man räknar in priset för betong så är det nya kantelementet en besparing, inte bara på miljön utan också för plånboken. Anledningen är att priset för betong, inkl frakt och hantering överstiger kostnaden för cellplasten.