Jag pratar med våra partners dagligen. Rapporterna jag får är att det byggs för fullt. Fast det är mitt i vintern så läggs det husgrunder för fullt. Det har inte byggts så mycket som det görs i Sverige just nu på mycket mycket länge. Det gör att byggföretag får allt svårare att hitta kompetens.

Stora prishöjningar att vänta

prishöjningar att vänta
För den som tagit in offerter på byggprojekt och går o väntar på att ta beslut. Gasa säger jag. Kolla offertens sista datum. Ofta gäller den bara i 30 dagar. Flera av företagen jag pratar med dagligen vittnar om att de för första gångerna på mycket länge kommer behöva justera utestående offerter efter dessa offerters utgångsdatum pga dyrare byggmaterial. Så har du en offert på ett grundprojekt exempelvis, kolla datumet o ta ett snabbt beslut. Sannolikheten är mycket stor att du får en dyrare offert inom kort. För husgrunders del rör den stora prishöjningen cellplastpriserna vars råvara blivit en bristvara globalt.

Kompetensbrist riskerar att stoppa projekt

Flera grundbyggare vi pratar med berättar samtidigt att de har mycket svårt att få tag i utbildad arbetskraft. De vi pratat med är fullbelagda ett år framåt och tackar idag nej till projekt, vars beställare andas en allt större frustruation.

På konstruktionssidan är det extremt svårt att få tag i duktigt folk. Där har det lett till att privatpersoner med komplexa projekt får vänta eftersom företag inom konstruktion förväntas föredra stora projekt ala ESS i skåne och förbifart stockholm.

Det våras för oss inom bygg

Kort och gott – ska man se positivt på det från mina ögon som jobbar i branschen så är det goda tider. Vår kompetens behövs mer än någonsin. Det tråkiga är dock att privatkunderna är förlorare. De är illa omtyckta av byggarna och riskerar stå utan byggare. Det är tråkigt för mig eftersom det är mina besökare. Jag ska göra det jag kan för att mina besökare på denna hemsida ska få hjälp.