fuktspärrteknik
Fuktspärrteknik och husgrunder.com inleder ett brett samarbete. Samarbetet handlar om att hjälpa mina besökare med lösningar och rådgivning för en mängd fukt och radonrelaterade problem områden. Fuktspärrteknik har en mängd produkter som löser dessa problem.

Husgrunder.com inleder samarbete med Fuktspärrteknik

Vi inleder idag samarbete kring bland annat följande områden.

Utbildningar

Fuktspärrteknik AB har utvecklat specialanpassade utbildningsprogram och kurser som syftar till att öka kunskapen om fuktproblem och demonstrera korrekt installation av sina fuktskyddssystem.

Genom att delta i någon av kurserna får entreprenörer möjlighet att erhålla en officiell certifiering. För att bli godkänd och erhålla certifikatet måste entreprenören framgångsrikt genomföra både ett teoretiskt prov och presentera praktiska arbetsprov baserade på utförda installationer.

Certifieringsprogrammen har som mål att ge entreprenörens slutkunder förtroende och säkerhet. Kunden kan känna sig övertygad om att de samarbetar med en entreprenör som inte bara använder de rätta produkterna utan också har genomgått nödvändig utbildning, vilket i sin tur säkerställer att arbetet utförs med högsta kompetens och professionalism.

Här kan man finna dessa utbildningar.

Varför valde jag Fuktspärrteknik

Jag har valt att samarbeta med fuktspärrteknik då företaget har en mängd spännande produkter att erbjuda mina besökare. Att vi dessutom har bra personkemi är väldigt viktigt för mig. Man ska jobba med trevliga personer.

Läs mer om Fuktspärrtekniks olika lösningar

Läs mer om fuktspärrteknik här.

Presentation av Fuktspärrteknik som företag

Fuktspärrteknik AB grundades 1994 och genomgick en omvandling 1999. Från början fokuserade vi på att leverera produkter främst till byggmaterialhandeln och deras kunder. Vårt huvudsakliga sortiment bestod av luftspaltbildande mattor som användes för fuktisolering av grundläggande ytor. Vid omvandlingen ändrades vår primära målgrupp till entreprenörer och entreprenörssäljare.

Sedan dess har vår ambition varit att erbjuda och förbättra fuktspärrsystem i enlighet med våra kunders behov och önskemål. Med tiden har vi breddat vårt produktutbud till att inkludera system för fuktspärrar på tak, väggar, golv, krypgrunder, källarväggar och dränering.

Vår organisation är effektiv och vi driver vår verksamhet med lager, utveckling och försäljning från Rydboholm, beläget cirka en mil söder om Borås. Dessutom har vi ett lager i Tullinge, Stockholm.

För närvarande är vårt team bestående av sju heltidsanställda och en halvtids säljare i Norrland som arbetar för Fuktspärrteknik AB. Samtliga medarbetare har en imponerande erfarenhet med minst 10 års yrkeskunnighet inom företaget. Denna kompetens upprätthålls genom regelbunden vidareutbildning.

Du kan lita på oss med fullt förtroende när du behöver rådgivning och hjälp inom området fuktspärrteknik. Vi är dedikerade till att erbjuda högkvalitativa lösningar och produkter som möter dina specifika behov.