jape och husgrunder inleder samarbete

Ventilerade golv är en lösning för några av de problem som en husägare konfronteras med. Det kan gälla fuktproblem, radon eller olika emissioner från material som använts historiskt och som i många fall är hälsovådliga. Husgrunder.com och Jape har inlett ett långsiktigt strategiskt samarbete som syftar till att hjälpa mina besökare att lösa sina problem där ventilerade lösningar är en viktig komponent. Även produktutveckling kring andra husrelaterade problem kommer påbörjas.

Husgrunder.com inleder samarbete med Jape

Jape är en av de ledande leverantörerna i Sverige kring ventilerade golv. Vi har varit i kontakt under snart två år och har tillsammans beslutat att inleda ett strategiskt samarbete kring ventilerade lösningar för hus med olika typer av problem.

Varför valde jag Jape

Processen att välja ut en partner började för två år sedan. Jag valde till slut ut en partner utifrån följande kriterier.

  • Systemet ska inte ha några organiska material i sig – dvs bara bestå av ingående delar som tål fukt. Många system jag har hittat har spånskiva och/eller träreglar i sina system.
  • Systemet bör inte bygga för mycket i höjd då många av mina besökare vill ha så låg bygghöjd som möjligt. Detta är viktigt inte minst i källare och för oisolerade betonggolv
  • Jag vill ha direktkontakt med ledningen i företaget. Då kan jag på ett helt annat sätt samarbeta strategiskt kring input från mina besökare och kring produktutveckling. Produktutveckling är en av kärnpelarna som driver mig och min hemsida starkt.
  • Systemet ska ha ett upparbetat nätverk av entreprenörer runt om i landet. Där det saknas entreprenörer i vissa områden kan Husgrunder.com hjälpa till med sitt nätverk.

Jape uppfyller alla dessa ovanstående kriterier.

Kommentar från Jape

pierre jape
Jape har utvecklat ventilerade golv sedan 1984. Principen hur luften dras i golvet har alltid varit den samma men tekniken och detaljerna har haft en ständig utveckling. Funktion, kvalitet och användarvänlighet är saker vi arbetar mycket med, även miljö och hållbart byggande är i fokus. Vi har alltid försökt ge kunden support och råd på bästa möjliga sätt, vare sig det innefattar våra produkter eller om det finns en bättre lämpad åtgärd. Jape är problemlösaren.
Husgrunder.com jobbar i samma anda och därför ser vi det som ett givet samarbete. Tillsammans blir husgrunder.com ännu mer komplett när det gäller frågor kring problem kring grunder och betongplattor. Jape kommer därmed i kontakt med fler husägare som behöver lösa fukt- och luktproblem.
/ Pierre af Klinteberg
Jape Ventgolv

Läs mer om Japes ventilerade lösningar

Läs mer om Jape’s ventilerade lösningar för hus med problem här.

Presentation av Jape som företag

Jape Produkter AB har som affärside att producera och sälja produkter för hus med olika typer av problem. De vanligaste problemen som produkterna löser är fukt- och påväxtrelaterade problem i olika typer av fastigheter.

Jape har i sitt sortiment bland annat produkter såsom

  • kemikalier för påväxt: t.ex. alger och mögel, både invändigt och utvändigt.
  • kemikalier och tillbehör för sanering
  • byggtekniska system för problemområden där ventilerade lösningar är en möjlig åtgärd. En sådan lösning är Jape’s mekaniskt ventilerade golv. Dessa produkter har funnits i sortimentet sedan startn av företaget.

Jape är ett familjeföretag som har sin bas i Hässleholm i Skåne där företaget har både kontor, tillverkningen och sitt centrallager.
Under åren har företaget byggt upp en mycket hög kompetens inom åtgärder för sjuka hus. Baserat på egen produktutveckling tar företaget fram helt egna produkter.

Lösningen för ventilerade golv heter ventgolv och är P-märkt. Lösningen kan användas både för att ventilera såväl väggar som golv. Luftspalten i golvet bildas av en distansmatta och ett tätt skikt bildas med lösningen. Det ventilerade golvet bygger på att inneluft sugs ner i golvet. Det gör man via så kallade tilluftsdon som fördelas över hela golvets bredd med hjälp av en tryckutjämnande kanal. När luften sedan transporteras till den motsatta sidan av rummet så fångas de olika problemen såsom radon, fukt och emissioner upp. På den motsatta väggen samlas sedan luften upp och transporteras bort via en kanal i golvet och leds sedan ut ur huset via spirorör med hjälp av en fläkt.

Läs mer om Jape på Jape’s hemsida.