snitsig.net
Husgrunder.com börjar idag förmedla förfrågningar på landskapsarkitekter för mina besökare. Min första landskapsarkitekt är Snitsig.net.

Ny satsning ihop med landskapsarkitekter

Landskapsarkitekter har blivit ett nytt område som jag kommer satsa på. Detta då dessa kommer in tidigt i projekt och där vi har möjligheten att tillsammans addera värde till varandra. De kan tipsa om husgrunder.com och Tjällden AB och jag kan tipsa om dem.

En ansluten idag, flera på gång

Husgrunder.com har gått igång med området landskapsarkitekter därför att flera besökare efterfrågat det och jag nu har den första anslutna trädgårdsarkitekten.

Första anslutna landskapsarkitekten

Första anslutna är Karin Malmberg – Landskapsingenjör & landskapsarkitekt på Snitsig.Net.