Nya regler riskerar att fördyra Sveriges nyproduktion ytterligare menar kritikerna. Detta i ett läge när Sverige redan idag har världens högsta produktionskostnader för nya bostäder.

Boverkets regler sätter ramar för nyproduktion i Sverige

Det är boverkets regler som ställer krav på hur mycket energi som ett nybyggt hus får använda. Det är också detta man kallar för energikrav och gränsen för kraven är olika beroende på var i Sverige man bor, samt vilket uppvärmningssystem som man väljer att använda.

Kritikerna varnar för 10 % dyrare hus

Nu har TMF (Trä- och möbelföretagen) och SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tidigare SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och Statens Provningsanstalt, beräknat att dagens hus kommer att bli minst 10 procent dyrare och anledningen är just på grund av de nya energikraven.

De nya beräkningar nu räknat ut att de nya energikraven kommer att innebära dyrare hus, dyrare än vad som uppges av Boverkets kalkyl. Detta är något som räknats ut av TMF och SP och till skillnad från Boverket som rapporterat att de nya energikraven endast kommer att innebära 2–4 procent dyrare hus, menar man att det kommer att bli högre än så, hela 10–15 procent dyrare. TMF menar att denna prisökning av husen kommer att slå hårt mot husköpare, speciellt när det kommer till de som ska köpa hus för första gången och det är framförallt unga barnfamiljer som kommer att drabbas av de stora kostnadsökningarna.

Ökad kostnad med 200 000 – 300 000 kronor per hus

Den nya beräknande prisökningen på 10–15 procent kommer att innebära en ökning på 200 000 – 300 000 kronor per hus. Denna prisökning kommer att påverka bostadsbyggandet eftersom att det kommer leda till ökade produktionskostnader, vilket kan innebära att byggandet riskerar att hämmas. TMF menar på att bostadsbyggandet och de ökade produktionskostnaderna, tillsammans med andra åtgärder på bostadsmarknaden kan innebära stora förändringar, framförallt för förstagångsköparna.

Kraven ska gälla från 2021

Boverket är en statlig myndighet som arbetar med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende i Sverige. De nya skärpta energikraven har nu tagits fram av Boverket och dessa energikrav gäller för nybyggnation och riskerar att ge stora kostnadsökningar för i stort sätt alla husköpare. Boverkets förslag på de nya energikraven kommer att innebära en förändring från och med 2021 och då kommer utgångspunkten på 55 kWh/m2 år för ett hus som är elvärmt istället vara 35 kWh/m2 år. Det är just detta som kommer att innebära en prisökning på 2–4 procent. TMF kan inte riktigt hålla med om att det endast kommer att innebära en ökning på 2–4 procent, utan anser att Boverket har underskattat prisökningen och dess produktionskostnader.

Uppvärmningssystemen i fokus

Boverkets förslag på de nya energikraven kommer att innebära att många av dagens populära husmodeller blir tvungna att gå över till dyrare alternativ av uppvärmningssystem. De dyrare uppvärmningsalternativen tillsammans med förbättrade klimatskal kommer därmed att innebära kraftigt ökade produktionskostnader som kommer att påverka, framförallt enskilda konsumenter alltifrån unga människor till pensionärer som kanske vill flytta till ett mindre enplanshus. Detta är en anledning till att TMF tillsammans med SP nu har lämnat in ett remissförslag med andra förslag på energikrav som de anser inte kommer att slå lika hårt mot husmarknaden och samtliga husköpare. De menar alltså på att det bästa skulle vara ett alternativ som inte innebär en alltför stor prisökning och därmed heller inte stora produktionskostnader.