Husgrunder.com och Attefallshus.se fördjupar samarbetet ytterligare.
Företaget som äger Husgrunder.com har även förvärvat attefallshus.se. Det gör att samarbetet mellan dessa båda siterna kommer fördjupas.

Husgrunder.com fördjupar samarbete med Attefallshus.se

Attefallshus.se och Husgrunder.com inledde samarbete för ett antal år sen och bestod mest i kompetensutbyte. Sedan dess har Spokesman AB, som även äger Husgrunder.com förvärvat 50% av attefallshus.se.

Attefallshus.se står inför en renessäns

Attefallshus är i ropet. Speciellt sedan regeringen fått ett förslag på sitt bort om utökning av reglerna för attefallshus till 30 kvm. Datumet i branschen som alla pratar om är 1 mars men då det är ett politiskt beslut så vet man inte hur det kommer sluta.

Kommentar från Mikael Asp om Attefallshus.se
Attefallshus.se och Husgrunder.com jobbar båda med hög nivå på sitt innehåll. Siterna kommer på sikt ge stora synergier. Inte minst inom framtagandet av innehåll av hög kvalitet.

Läs mer om Husgrunder.com’s samarbetspartners här