Husgrunder.com förnyar varje år sina samarbeten. Jag har beslutat att förlänga och fördjupa samarbetet med Stabtech.

Husgrunder.com fördjupar samarbete med Stabtech

Att hjälpa hus som drabbats av sättningar är en komplext ingrepp. Om en grundförstärkning ska lyckas så måste man väga in både konstruktionsförhållandena av huset och markförhållandena runt och under huset.
Det gör att när man genomför dessa åtgärder så är det extremt viktigt med god kommunikation innan projektet börjar för att sätta förväntningarna hos kunden. Det är även viktigt att företaget har en bra hantering av kunderna igenom projektet och när projektet väl är genomfört.

Kommentar från Mikael Asp om Stabtech
Stabtech jobbar i en mycket komplex niche. Det är svårt och komplext att jobba med grundförstärkningar. Jag rekommenderar mina besökare att mha geotekniker först utreda vad sättningen beror på. Sen om geopolymer är en möjlig väg utifrån markförhållanden mm så är denna teknik mycket intressant.
Stabtech’s sätt att hantera sina kunder gör att jag känner mig trygg att samarbeta vidare med dem. Ingen kund jag vidareförmedlat har återkommit missnöjd. Och då har vi samarbetat i över 4 år.

Kommentar från Stabtech
Stabtech tackar för fortsatt förtroende från Husgrunder.com.

Vi ser fram emot ett fortsatt och tätare samarbete med Husgrunder.com vilket kommer resultera i att vi kan hjälpa fler privatpersoner och företag med att åtgärda sättningsskador.

Läs mer om Stabtech här

Läs mer om Husgrunder.com’s samarbetspartners här