Det är givetvis alla människors dröm att själv bestämma allt rörande planlösning i ett hus och mha av en arkitekt rita upp sin dröm.
Utifrån ett husgrundperspektiv så är det definitivt att rekommendera en husgrund av typen platta på mark. Det finns fler anledningar till det.
1. Golvvärme som gjuts ner i betongplattan ger ett behagligt inomhusklimat.
2. Husgrunden blir välisolerad – läs mer välisolerad grund.
3. Enkelt att dimensionera efter arkitektritade hus samt hög flexibilitet i konstruktionen. Man kan t.ex. mycket enkelt dimensionera armeringen så att man kan hantera punktlaster på ett ett bra sätt.