Rostfri armering används framförallt i konstruktioner som utsätts mycket för korrosion attacker, t.ex. broar över saltvatten. Det uppstår alltid sprickor i oarmerad betong där saltvatten kan tränga in.

Rostfri armering

Brokantbalkar med vanlig armering brukar hålla cirka 30 år. Merkostnaden för en kantbalk som har rostfri armering ligger på 200-300 kronor metern.
Det ska jämföras med att reparationer kanske kostar 8 000-12 000 kronor per meter inklusive trafikstörningar.
När skyddet mot korrosion i aggressiva miljöer är ett nödvändigt krav använder man rostfria nät som är den
beständigaste armering som finns. Näten görs av en homogent rostfri tråd, och kan tillverkas i olika format.