En viktig del av byggbranschen är säkerhet. Här finns det mängder av fiffiga byggmaterial som underlättar säkerheten. Det är viktigt att hela tiden tänka på byggsäkerheten på ett bygge. Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, den s.k. AFS 1999:3. De nya reglerna täcker in hur samordningen och ansvarsfördelningen under byggförloppet ska bedrivas.

Skydd för fall är livsviktigt

Gällande byggsäkerhet är det absolut fall som är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på byggarbetsplatsen. Här är reglerna solklara – risken för fall ska vara förebyggd i form av skyddsräcken. Skyddsräcken, korgar eller plattformar där man kan jobba eller ställningar ska användas där så behövs. Om nivåskillnaden är två meter eller mer så behövs dessa skyddsanordningar. Om det finns uppstickade armeringsjärn man kan falla på så ska skyddsanordningar upprättas för nivåskillnader än 2 meter. Det är viktigt att skyddsräcken är hållfasta och tillräckligt höga. Höjden varierar men om det är normalt skyddsräcke räcker c:a 1 meter. I speciella fall kan det behövas högre räcken. Om det är svårt att upprätta räcken eller plattformar ska personlig fallskyddsutrustning användas. Det är viktigt att utrustningen är ordentligt utformad, annars kan t.ex. ett midjebälte medföra livshotande skador på inre organ om man ramlar ner från en hög höjd och fastnar i linan p.g.a. rycket. En säkerhetssele insydd t.ex. i en väst fördelar krafterna bättre.