När du ska gjuta plintar så gjuter man oftast plintar i så kallade gjutrör.
Här kommer vi redogöra för hur du ska tänka när du väljer vilken dimension du ska använda.

Gjutrören är tillverkade papp och sväller om de inte förvaras torrt. Tanken med att använda gjutrör istället för att gjuta i ett hål är att man förbrukningen av mängden betong blir mindre.

Borra eller gräva

Förankringen av papprören i marken kan utföras antingen genom att man använder en jordborr med rätt dimension eller så gräver man gropen.

Vanligaste dimension på plintarna

De gjutrör som är vanligast förekommande har en diameter på

  • 150mm
  • 160mm
  • 190mm
  • 200mm
papprör gjutrör
Köp papprör hos Byggmax, klicka här

Vad ska plintarna användas till

Beroende på laster och liknande så bör den gjutna plinten ha olika dimensioner. Därför delar vi upp denna frågeställning i vad du ska bygga.

  • Gjuta plintar för altan
  • Gjuta plintar för Attefallshus/friggebod
  • Gjuta plintar för fritidshus

Gjuta plintar för altan

För så enkla konstruktioner som altaner så hade jag beroende på underlag övervägt att använda markskruv istället.
Läs mer om markskruv här.

Ska altanen byggas på berg så kan gjuten plint vara det enda rätta.
Vi rekommenderar pappstorlekar på minst 160mm för att få en bra konstruktion.

Gjuta plintar för Attefallsshus

För Attefallshus rekommenderar vi minst 190 mm papprör.

Gjuta plintar för villor och fritidshus

För Attefallshus rekommenderar vi minst 200 mm papprör.

Hur ska du armera din betongplint

Vi har för detta ändamål skrivit en artikel om hur du ska armera din betongplint.
Läs mer om att armera din betongplint här.