Det finns flera användningsområden för mekaniskt ventilerat golv. Ofta löser konstruktionen olika typer av problem med farliga dofter och emissioner men inte minst fukt mm som man vill ventilera bort. När det kommer till fukt är mekaniskt ventilerade golv lite av hängslen och livrem. Mekaniskt ventilerade golv en bra som extra säkerhet för att få bort fukt och även andra problem. Dessa problem, såsom farliga gaser, uppstår ofta pga fukten som reagerar med exempelvis organiska material. Ofta får man inför köp av hus reda på att huset besiktats och har problem där ventilerade golv rekommenderas som en del av lösningen.

Navigera enkelt med hjälp av länkarna nedan

Här har jag försökt göra det enkelt för dig som besökare att navigera i denna artikel om ventilerade lösningar.

Ventilerade lösningar löser problemet med fukt och dålig luft genom ökad ventilation

Ventilerade golv går ut på att skapa en luftspalt ovanpå golv som sedan ventileras.

Luft sugs ner från rummet ner i det ventilerade utrymmet. Luften förs ner i luftspalten tack vare ett undertryck som skapas pga en fläkt. Det gör att luften sugs ner i golvet och ut via ett rör (ofta spirorör) så att fukt, gaser och emissioner inte ska kunna komma ta sig in i huset. Istället leds gasen ut ur huset.

Varför behövs mekaniskt ventilerade golv

Tekniken med mekaniskt ventilerade golv används när man har tydliga problem med fukt eller olika typer av gaser (radon exempelvis), eller för att förebygga flera denna typ av problem, ofta ovanpå betonggolv. Dessa betonggolv är ofta oisolerade och detta skapar under vissa förutsättning diverse problem.

Problemen skapar inte bara olägenheter utan kan vara direkt hälsovådliga. Det är inte ett problem utan en kombination av flera omständigheter/problem som härstammar framförallt från fukt och att organiska material stängs in och tillåts skapa långsiktiga problem.

ProblemBeskrivning
Fuktig betongplatta pga dålig konstruktionEn betongplatta suger fukt kapillärt om man inte har ett kapillärbrytande skikt under betongen. Har man då dessutom kanske en otillräcklig dränering kan fukten i sig skapa problem. Ofta är fukten i sig inte problemet. Utan det är fukten som stängs in tillsammans med organiska material såsom lim, tryckimpregnerat trä, kreosotbehandlat trä.
LuktLukt och emissioner hänger ihop. Lukterna uppkommer ofta när exempelvis fukt kommer i kontakt med organiska material såsom syllar av tryckimpregnerat trä. Detta kan leda till så kallad luktsmitta där kläder och omgivning börjar lukta. Även mögel och bakterier skapar lukt.
Farliga emissionerFarliga emissioner uppstår när olika typer av ämnen såsom flytspackel och limmer stängs inne tillsammans med fukt. Syllbyten är en vanlig renovering som behöver utföras pga tryckimpregnerat trä reagerar med fukt och skapar farliga emissioner. Vanligt är också plastmattor i offentliga miljöer såsom skolor och sjukhus där blöta betongplattor har plastmatta vars lim reagerar och skapar farliga emissioner.
RadonRadon från framförallt marken kan vara mycket hälsovådligt. Radonet transporteras via små sprickor i betongen in i huset. Radon kan också komma från blålera som tagits från område med hög radonhalt. Detta var framförallt ett problem på 60 talet. Problemet med dessa hus är att även väggarna läcker radon.
Omvänd fuktvandring pga golvvärmeFukt kan transporteras in i huset om man har mindre än 15 cm normal isolering (t.ex. cellplast) och har ett uppvärmt hus med golvvärme. Då kan det skapas en värmekudde under golvet som gör att det uppstår sk omvänd fuktvandring under vissa omständigheter.
Uppreglade golvUppreglade golv är en riskkonstruktion som kan lösas mha ventilerade golv.

Behövs mekaniskt ventilerade golv för dig?

Det är mycket olika om ventgolv behövs för dig.

Här är frågor där jag svarat på kunders frågor kring just detta

 • Ventilerat golv i garage?
  Hej! Jag har ett garage som är ca 6×6,5 meter, och halva ytan kommer jag att göra om till boyta. Betongplattan är gjuten direkt på mark utan underliggande isolering, plattan har inga märkbar fukt. Plattan är gjuten tidigt 90-tal av en hemmafixar
  Läs mer
 • Fuktspärr på oisolerat klinkergolv?
  Hej Micke! Jag har ett gammalt hus på torpargrund som är utbyggt på 70-talet med groventré och badrum på källargrund. I källaren finns ledningar för både avlopp och inkommande vatten (samt varmvattenberedare och hydrofor). Detta utrymme skulle jag vi
  Läs mer

Vanligt förekommande vid försäljningar – besiktningsprotokollet säger att ventilerade golv behövs

Det är relativt vanligt att man inför försäljningern av hus har gjort en besiktning där det framgår av besiktningsprotokollet att det finns lukter under golvkonstruktionen och att det rekommenderas en lösning där en ny mekanisk frånluftsventilerad konstruktion ofta rekommenderas.

Ofta är då golvkonstruktionen byggd ovanpå en betonggrund där man byggt på ett problematiskt sätt.

Dessa riskkonstruktioner brukar också vara byggda på en tid där man byggde felaktiga syll lösningar.
Dvs man har också en ytterväggsyll som visar förhöjda fuktkvotsvärden.

 • Vem kan bedöma om ventilerat golv behövs
  Jag har behov av att veta vem som kan bedöma om jag behöver ha ett ventilerat golv i mitt hus. Är det en tjänst du kan tillhandahålla? Hej Daniel, Jag rekommenderar att du kontaktar en besiktningsman som kan utföra en besiktning för att bedöma om ven
  Läs mer
 • Mekanisk frånluftsventilerad golvkonstruktion
  Hej, Jag tittar på att köpa ett hus, och i besiktningsprotokollet står det att det finns lukter under golvkonstruktionen, och den behöver bytas ut till en ny mekanisk frånluftsventilerad konstruktion. Bottenvåningen är ca 100 kvadratmeter och det är
  Läs mer

Lukter inne i huset – diesel, kemiska dofter mm

Det finns många olika dofter som kan ge upphov till problem med både hälsa och obehag. Dieseldoft, kemiskt doft från syllar mm.

Här är frågor jag har fått in rörande dofter i huset där ägaren är orolig.

 • Isolera upp befintlig platta 60-talshus
  Hej Micke Vi har ett enplans Gullringshus från 1963 med oisolerad platta som är uppregladmed isolering mellan reglarna. Tycker att det luktar från golvet i vissa delar av huset. Har gjort det sedan vi flyttade in för 5år sedan. Besiktningen visade in
  Läs mer

Dieseldofter, vad kan det bero på
Dieseldoft inne i hus kan vara symptom på olika saker. Det kan vara kreosot som ger ifrån sig en diesel liknande doft. Kreosot är ett idag förbjudet fuktskyddsmedel som man förr i tiden doppade träreglar i. Det kan också vara de klossar man förr satte ner i betongen när man gjöt betongplattan så man skulle kunna spika fast syllar i dessa klossar. Dessa doppades förr i diesel av någon outgrundlig anledning. Det kan vara någon av dessa. Känner man dieseldoft inne i huset rekommenderar jag att man utreder det för att utesluta ovanstående anledningar. Det skulle också kunna vara diesel som av någon anledning kontaminerat betongplattan och behöver åtgärdas.

Här är frågor vi har fått in rörande dieseldofter i huset.

 • Dieseldoft i källare
  Hej! Vi bor i ett soutteränghus från 1972 och i vår källare har vi en doft av diesel. Vi undrar om du har några tips på hur vi kan bli av med den? Mvh Jessica Hej Jessica , Kan vara olika saker. Det kan vara kreosot som ger ifrån sig en diesel liknan
  Läs mer

Ventilera ut radon

Radon är något vi i Sverige fått leva med. Radonen kan komma från marken men också från byggmaterial (blåbetong). I de fall radonet konstaterats komma från marken så kan ventilerade golv vara en del i en lösning. För nyproduktion försöker man oftast stoppa gaserna genom att applicera radonduk eller liknande. I ett befintligt hus är detta lite svårare att genomföra på ett bra sätt så man vill försöka ventilera bort dessa radongaser. Då är ventilerade golv en bra lösning menar jag.

Missa inte heller de bidrag som man ofta kan söka från länsstyrelsen för radonsanering, mer information finns på boverkets hemsida.

Här är frågor jag har fått in rörande att ventilera bort radon.

 • Åtgärdande av radon i källare
  HEj Micke, Vi har kollat upp och har radon i vår källare som överstiger de tillåtna gränserna. Vilka alternativ rekommenderar du. Hej Lena, Det ventilerade golvlösningarna jag samarbetar med tar hand den radon som kommer från betongplattan in i spalt
  Läs mer
 • Hur mycket drar en radonsug?
  Radonsug för nyproduktion. Vet du också om en Radonsug ska sitta i huset hela tiden och hur mycket ström drar den? Hej , Vet faktiskt inte. Men kan tänka mig att det är lite som ett ventgolv. Jape som jag jobbar med drar ett par hundra kW per år. 300
  Läs mer
 • Betonggolv mot markradon
  Hej Jag har några funderingar vad gäller en åtgärd jag ska göra mot markradonet i vårat sutterränghus. Bakgrund: I ett av rummen i våran oinredda uppvärmda källare har jag efter husköpet ( huset är byggt 1932) rivit ut ett gammalt trägolv som var rut
  Läs mer

Fuktproblem som kan uppkomma vid dålig grundkonstruktion

En betongplatta suger fukt kapillärt om man inte har ett kapillärbrytande skikt under betongen. Har man då dessutom kanske en otillräcklig dränering kan fukten i sig skapa problem. Ofta är fukten i sig inte problemet utan vad fukten, instängd tillsammans med organiska material leder till. Detta kan vara lim, tryckimpregnerat trä, kreosotbehandlat trä osv. Har även varit med om frågor till mig om träskyddsmedel som fortfarande används (ex cuprinol – se frågan här) där mina experter menar att man behöver åtgärda huset eftersom det inte är medlet i sig som är det farliga utan hur medlet används. Även kondens kan ställa till med problem ihop med en betongplatta. Det är framförallt när olika ytor har låga temperaturer och blir kalla som fuktig luft kondenserar. Ett annat vanligt problem är byggfukt. Många bygger på en blöt betongplatta och låter den inte torka ordentligt. Du ska även anta att marken utanför och under ditt hus alltid har 100% relativ fuktighet. Markisolering under betongen är något som stoppar denna fuktvandring, ju mer desto bättre.
Här kommer jag samla de frågor som kommit in till mig som relaterar till behov där fukt är ett problem och där jag menar att en möjlig lösning är ventilerade golv. Ofta handlar det om fukt som tränger in i källare och tar den enklaste vägen. Finns det ångspärrar i golv så kan fukt ändå leta sig upp i väggarna. Det behövs en säker transportmekanism som för bort luften.

Ventilerade golv för att skydda mot omvänd fuktvandring vid installation av golvvärme

Golvvärme är populärt. När man vill applicera golvvärme på oisolerade/dåligt isolerade golv så kan fukt kan transporteras in i huset om man har mindre än 15 cm normal isolering (t.ex. cellplast). Då kan det skapas en ”värmekudde” under huset som gör att när det blir kallare i huset så skapas en transport från varmt till kallt och du riskerar därmed att få med dig fukt in som möter det kalla och fäller ut vatten som därmed kan skapa fuktproblem. Du vill undvika att få in denna fukt och här skyddar det ventilerade golvet ditt hus.

Här nedan har vi samlat frågor och svar om ventilerade golv och golvvärme.

 • Stänga golvvärme i källare på sommar
  Planerar att lägga vattenburen golvvärme i källaren (souterrängvilla från 1973) och behöver kombinera det med vent golv då vi ej önskar gräva ur och därmed ej kommer att ha åtminstone 15 cm isolering. Har hört att vissa med källare och vattenburen go
  Läs mer
 • Byta ut sandbädd under flytande golv
  Hej Micke Vi har ett enplanshus i mexitegel från 1980 där grunden består av en oisolerad grovgjuten betongplatta. Ovanpå betongen ligger där c:a 90mm sandbädd följt av 50mm cellplast och ett flytande parkettgolv ovanpå det, bjälklag och syllar ligger
  Läs mer
 • Betonggolv platta trägolv
  Hej, Jag ska renovera mitt kök som har plastmatta, träreglar, plastfolie, platta. Jag vill få in ett betonggolv som ytskikt med el värmeslinga. Dels för att få bort träreglar som ligger mot plasten ovan markplattan men även för att finishen tilltalar
  Läs mer
 • Vattenburen värme i radhus 1974
  Hej Micke, vi har ett radhus i suterräng byggt 1974 med direktverkande el som uppvärmning. Nu fick vi en vattenskada i nedervåningen och funderar på att gå över till vatten/luft pump och installera vattenburen golvvärme. Vi har en ca 40cm grundplatta
  Läs mer

Uppreglade golv

Uppreglade golv är en riskkonstruktion. Det förekommer relativt ofta när det är grovgjutet med överliggande regelverk/isolering. Ibland är det sk spikklossar som är nedgjutna. Detta för att kunna spika fast resten av övergolvet. De ser målade ut och troligen är det Cuprinol eller liknande och det innehöll ungefär samma grejer som det tryckta virket tidigare.

Jag rekommenderar att allt ska bort – organiskt material har inget att göra ingjutet i betong. Kofot och våld är nog det bästa sättet, någon såg och kanske en bilmaskin till hjälp. Sedan avjämna med flytspackel eller betong. Sedan ett ventilerat golv och bygg upp till rätt bygghöjd med cellplast.

Här nedan har vi samlat frågor och svar om ventilerade golvoch uppreglade golv.

 • Ersätta uppreglat golv och vägg
  Jag är rookie när det gäller hus och min fråga är nog rätt så amatörmässig med min fråga. Har köpt ett hus med uppreglerat golv. Läst att det är vad som kallas riskkonstruktion. Enligt besiktningen har de inte märkt av lukt och så. Nu har jag inte fl
  Läs mer

Ventilerade golv i källare

Fuktproblem är vanliga i källare. Med golvvärme inte minst kan man vid otillräcklig isolering få problem med något som kallas för omvänd fuktvandring (läs ovan). För att ta hand om denna fukten proaktivt kan man ha ventilerade golv. Det är ren fysik och termodynamik som orsakar den omvända fuktvandringen.

Läs mer om att renovera källaren här.

Här nedan har vi samlat frågor och svar om ventgolv i källare.

 • Bila upp golv eller ej?
  Hej! Vi planera att inreda en del av källaren som ursprungligen är ett garage. Utrymmet ligger i princip helt över mark och enda ytterväggen är över mark, så förutsättningarna känns ok. Husgrunden är betongplatta på mark. Huset byggt 1940. Takhöjden
  Läs mer
 • Sänka golv i källare
  Hej! Vi bor i ett funkishus från 1938 med inredd källare. Tidigare ägare tror vi har ordnat med dränering (det finns 3 brunnar utanför huset med en eldriven pump kopplad i den ena) och under 90-talet renoverades en del av källaren. Vi skulle nu vilja
  Läs mer
 • Bygga upp golv i gillestuga
  Hej. Vi köpte ett hus med en källare som är byggt -64. När vi köpte den så var väggarna uppreglade med isolering och gips och golvet var bara en plastmatta limmad men form av något tätskiktet av asfaltsklister. Vår besiktningsman sa att det luktade m
  Läs mer
 • Ny platta ovanpå gammal i sutteränghus?
  Hej! Vi bor i en sutterängvilla från 50-talet med oisolerad platta. Vi vill inreda hela nedre våningen (utom garagedelen) vilket blir drygt 70kvm. Det är lite olika höjd på golven men som lägst är det 250 i tak. Vi funderar över vilken lösning som bl
  Läs mer

Sjuka hus – hur påverkas människan?

Problemen som beskrivs i denna artikel, och där lösningen ofta är olika typer av ventilerade lösningar, kallas ofta för sjuka hus.

Det är vanligt att många är känsliga och får olika symptom pga dessa problem i både hus men också i offentliga lokaler. Symptomen för dessa sjuka hus är bland annat

 • irriterade och rinnande ögon
 • trötthet
 • allergier
 • irriterade slemhinnor

Ventilerade golv ovanpå klinkers -kan man ha det?

Kan man ha ventilerade golv ovanpå klinkers. Svaret är enkelt. Ja. Med isola och Jape kan man variefall det. Övriga system vet jag inte. Och även det omvända! Dvs klinker ovanpå ventilerade golv.

Här nedan har vi samlat frågor och svar om ventilerade golv direkt på klinkers.

 • Val av mekaniskt ventilerade golv?
  Hej, har en 20 kvm kallt och oisolerad Garage. Golvet består av bara 10 cm betong och Ingen frigolit under betong och bara klinkers ovanför betong.ska ändra garaget till Boende, undrar: 1- vilken ventilerade golv passar bäst för golvet? 2-måste jag t
  Läs mer

Många system – vilket rekommenderar jag

De flesta systemen jag tar upp i denna artikel är kända system. Då jag inte har praktisk erfarenhet av dem alla kan jag inte gå igod för dem. Men i studien nedan (hoppa dit via denna länk) kan du läsa att de flesta system gör jobbet på ett bra sätt (men man måste underhålla och serva systemet).

Jag har valt att samarbeta med Jape av följande anledningar

 • Tillgång till produktutveckling. Jag står i direkt förbindelse med Jape’s produktutveckling. Det gör att jag känner mig trygg med att skulle problem uppstå i konstruktioner så tar Jape ansvar för detta och löser det framåt. Det hade jag inte med ex. Isola..
 • Inget organiskt material. Vissa ventilerade golv använder organiska material i sina lösningar. Det gör inte Jape
 • Entreprenöriella. Jag uppskattar att Jape är lyhörda för mina besökares behov och vill hitta bra lösningar för de som vill ha hjälp av mig. Detta väger mycket tungt för mig
 • Låg bygghöjd. Golvet bygger cirka 7 mm vilket är bra då bygghöjden är viktig framförallt för problem i källare
 • Nära rikstäckande. Innan hade jag inte ett nät av entreprenörer. Nätverket är inte perfekt än men klart bättre än innan.

För dig som läser detta så ska du inte bara ta mina tankar och fatta beslut utan gå på dina egna undersökningar. Där menar jag att det till sist handlar det om att hitta en bra entreprenör som du har förtroende för och använd sedan det system som de är duktiga på. Men ta någon av dessa nedan, vilken beror på dina individuella krav och som jag säger vilken entreprenör du finner att du har förtroende för.

Men med det sagt. Här är lite tips på krav jag skulle ställa på ventilerade golv.
Välj ett ventilerade golv som:

 • inte skapar köldbryggor utåt inifrån huset
 • har en låg bygghöjd. Jag har märkt att det är viktigt för mina besökare att systemet de väljer INTE bygger för mycket i höjd. Speciellt i källare är detta kritiskt.
 • består av ett system som kommer från en leverantör som tillverkat ALLT själva. Därmed tar de ansvar för alla ingående delar. Många system har satt ihop olika lösningar till sin egen, men tar in ”underprodukter” med fläktar osv från andra företag. Jag kan inte bedöma hur viktigt det ska vara för dig. Du får avgöra det själv. Har inte hört att andra leverantörer ”sviker” sina kunder i och med detta men min partner uppskattar variefall detta.
 • fungerar bra ihop med innerväggs syllar
 • inte knirrar och knarrar. Vill av marknadsföringstekniska skäl INTE peka ut vilka system som knirrar och knarrar. Men kontrollera bara att ditt val inte knirrar och knarrar och om du inte kan leva med det.
 • så gott det går stoppar emissioner och lukt även vid situationer där fläkten stannat. Helt möjligt är det väl inte att stoppa allt tänker jag men där systemet variefall inte helt förlorar sin funktion för att fläkten stannar
 • drar så lite el som möjligt
 • har lång livslängd. Du vill inte återupprepa projektet efter ett antal år
 • har support från företag vars tillverkare kommer finnas kvar samt har återförsäljare som tar ansvar och via serviceavtal kan göra återkommande kontroller så systemet fungerar som det ska

Saknas något system – kontakta mig här.

Kontakta mig om du vill ha förutsättningslös kontakt med mina fuktexperter.

Bygghöjden är viktig

Bygghöjden är för många avgörande när de ska välja system.
Lägsta bygghöjd jag hört är 23 mm med parkett som övergolv.

Varje renovering är lite unik

Varje renovering är unik. Det är en kombination av olika organiska material, olika förhållanden via exempelvis dränering mm som gör att man kan behöva utvärdera olika lösningar hus för hus. Dvs du har flera projektunika kombinationer av egenskaper som gör att jag ofta får ta hjälp av experter för att ens förstå bästa lösningen för dig som husägare.

 • Beror på bygghöjd av golvet
 • Takhöjden i rummet/rummen
 • Hur utformningen av huset är map hur placering av fläktarna ska ske
 • Vilka problem som ventilerade golv ska lösa

Man bör vända sig till duktiga entreprenörer för just denna typ av projekt.

Materialpaket – vad används för delar i ett ventilerat golv

ventilerat golv
Alla lösningar är lite olika och jag kommer återkomma till dem nedan. Men de flesta av lösningarna har följande ingående delar.
Ingående delBeskrivning
FläktFläkten är den del i systemet som skapar ett undertryck i golvet. Detta gör att luften sugs ner via ventilerna.
VentilerVentiler som placeras i rummet vars golv ska ventileras. Sitter i listhöjd och tar in luften ner i det ventilerade golvet.
Ventilationskanaler/Rör/SpirorörVentilationskanaler ansluts till det ventilerade golvet och transporterar ut luften ur ur golvet mha fläkten. Vanliga typer av kanaler är spirorör eller platta kanaler.
LjuddämpningFör att undvika att ljud fortplantas på ett oönskat sätt kan man ha olika lösningar för ljuddämpning som är en del i vissa lösningar.
DammstoppareTillbehör för att hantera damm
Tillbehör ventilationskanalerTillbehör för att kunna hantera montering av ventilationskanaler
Matta eller golvOlika system har olika mekanismer för att skapa luftspalten. Bygger på samma princip men kan vara en matta med luftkuddar eller ett helt ventilerat golv med kanaler.
TestutrustningDiverse tillbehör för att verifiera det ventilerade golvet, såsom tillbehör för att skapa rök som används som mekanism för att testa funktionen i golvet.
LjuddämpningDiverse tillbehör för ljuddämpning. Då det skapas ett utrymme under golvet kan det vara mycket störande om man får ljud i golvet när man går. Se till att ditt valda system addresserar detta problem.
IsoleringOlika system använder olika typer av isolering. Cellplast eller egna proprietära lösningar såsom isoleringsskivor.
Massor, anslutningar och tejp för tätningAlla ingående delar behöver någon typ av anslutningar mot väggar samt diverse tillbehör för tätning. Här ingår det ofta olika typer av tejper och fogmassor. Även primer används för vissa system där vidhäftning till golv behövs.
.

Vad kostar ett mekaniskt ventilerat golv

Alla lösningar är lite olika prissatta vilket försvårar en jämförelse.

Se de individuella lösningarna för kostnadsuppskattningar jag har hittat.

Det finns massa faktorer som påverkar. Val av lösning, om rummen är mindre osv. Exempelvis så krävs ibland mer anpassningar på platsen vid mindre rum osv. Fläktarna klarar kanske inte att suga ut lika många kvadratmeter lika effektivt då. En fläkt klarar heller inte hur stora utrymmen som helst. I offentliga lokaler exempelvis kan flera fläktar behövas. En fläkt kan klara av att ventilera cirka 170 – 210 kvm beroende på val av kvalitet och effekt samt disposition av rummen man vill ventilera.

Energiåtgång för ett ventilerat golv

Ett mekaniskt ventilerat golv behöver en fläkt som går. Därmed drar denna fläkt energi. Men det är relativt lite som en sån här fläkt drar.
Och ventilation mår ett hus allmänt bra av. Det är ingen stor kostnad, eller energiåtgång som behövs.

 • Energiåtgång för olika ventgolv
  Hur mycket energi drar de olika ventgolv lösningarna? Hej Anders, Detta är en viktig fråga som jag börjat jobba med. Återkommer med svar så fort jag fått svar från mina experter. Läs mer om mekaniskt ventilerade golv här. Det är där svaret kommer pub
  Läs mer

Bygga upp ventilerade golvet rum för rum

Den absoluta rekommendationen är att man plockar upp alla golv samtidigt när man ska lägga ett mekaniskt ventilerat golv. Det är knepigt att ansluta fler golv i efterhand till befintligt ventilerat golv. Min rekommendation är att man bör undvika detta av följande skäl
– det ventilerade golvet genomgår massa tester mm som driftsäkerheten ska man ha en separat fläkt till det ventilerade systemet. Det ventilerade golvet kan annars slås ut helt om ett frånluftsdon i allmänventilationen ändras. Ett ventilerat golv som inte har separat fläkt kan ofta inte P-märkas.

Du kan däremot sätta ett nytt ventilerat golv som då får en ”egen fristående ventilation” men det blir betydligt dyrare då du inte kopplar dig till de redan gjorda investeringarna. Detta nya golv blir då oberoende av de andra rummen. Om man gör detta kan man också behöva testa om hela system (certifieringar och så).

Här kommer frågor och svar visas som har med denna frågeställning att göra.

 • Ventilerade golv rum för rum eller allt på en gång?
  Hej! Vi har ett suterränghus byggt -79 där vi snart ska renovera suterrängvåningen. Vi vill lägga in ett trägolv i gillestuga, hall och två sovrum (ca 80kvm av planets totala 100kvm) och har förstått att det sällan är en bra idé om man har oisolerad
  Läs mer

Ventilerat golv för krypgrunder & torpargrunder

Ventilerade golv kan appliceras även för torpargrunder och krypgrunder. Det finns fördelar med det om man har milda problem med sin krypgrund och där exempelvis radon och andra farliga eller illaluktande gaser kan ligga i riskzonen. Om du är över riskzonen (din krypgrund mår riktigt dåligt) rekommenderar jag snarare att man tar ett helhetsgrepp och renoverar krypgrunden.

Här kommer frågor och svar visas som har med denna frågeställning att göra.

 • Bygga badrum på torpargrund
  Hej Vi har en sommarstuga som vilar på en oisolerad torpargrund. Materialet i grunden är sand och vi har fösökt att minimera uteluftsventileringen så gott det går. Uppåt ligger ett trägolv och tanken är att fukten skall kunna vandra fritt. Vår lekman
  Läs mer

Alternativ till mekaniskt ventilerade golv

Det finns ett antal olika alternativ till mekaniskt ventilerade golv. Dessa inbegriper en eller flera av dessa delar

 • fullgod dränering
 • gräva ur betonggolv
 • isolering som är större än 15 cm
 • dry top metal

Systemet ska provtryckas

provtrycka ventilerade golv
De flesta undertrycksventilerade system som används idag är P-märkta. Delar av detta godkännande är att man ska ha egenkontroller som det heter och däri ingår det att systemet ska provtryckas.

Här kommer frågor och svar som har med denna provtryckning av ventilerade golv.

 • Undertrycksventilation på bef konstruktion, risk?
  Har fått tips att installera en undertrycksventilation på befintlig golvkonstruktion med uppreglad platta på mark. Hur vet man att den inte drar in utvändig luft i konstruktionen? Även om man verkar fått kontakt med inomhusluft i vägg/golvvinkel. Har
  Läs mer

Studie som visar vikten av service och underhåll av ventilerade golv

En ventilerad lösning måste besiktigas/servas med jämna mellanrum. Detta då man har med fläktar och liknande att göra som kan sluta fungera.

Se här för en rapport från LTH kring detta.

En sammanfattning av denna rapport är enligt följande

 • Entreprenörerns utförande är viktigare än val av system. De flesta systemen är P-märkta eller liknande och gör jobbet på ett godkänt sätt
 • Det är viktigt att systemet är tätt (dvs utförandet är ok). Det finns i egenkontrollerna instruktioner för hur dessa provtryckningar ska ske för respektive system för att få godkänt.
 • Problem kan förekomma om man inte har koll på trycket i huset. Om huset har ett undertryck i sig kan det slå ut systemet som därmd slutar att fungera i värsta fall.
 • Löpande kontroller av systemet behövs

Problem man kan stöta på med ventilerade golv – tänk på detta

Här är några viktiga punkter att tänka på med ventilerade golv. Som gör att du får bättre utväxling på dina investeringar i ventilerade golvet och får en bättre funktion.

Byggfukt mellan övergolv och ventilerade golvet och lim i golv

När man bygger upp golvet ovanpå det ventilerade golvet är det viktigt att man inte introducerar nya problem.
Exempelvis har jag fått frågor historiskt kring att man först lagt ett ventilerat golv, sedan flytspacklat ovanpå detta. Sedan lägger man någon typ av tätt material ovanpå detta golv. T.ex. någon form av plastmatta eller gummigolv. Då är ju det stor risk att man bygger in fukt i golvet ovanpå ventgolvet.

Då kan man få problem om man t.ex haft bråttom med uttorkningen. Då kan limmet reagera med fukten i flytspacklet. Då riskerar man att få täta skikt på båda sidorna om spacklet. Dvs det ventilerade golvet nedåt är ju i sin design tätt och ska så vara. Sedan har du plastmattan eller gummiplattorna uppåt som täpper till. Då är det risk för problem om entreprenören haft lite för bråttom att få på övergolvet och inte torkat ut flytspacklingen ordentligt.

Det ventilerade golvet tar ju hand om emissionerna som kommer upp underifrån och ventilerar ut det. Men det ventilerade golvet kan inte rå för att man byggt knasigt ovanpå golvet sen.

Doftsmitta – det luktar fortfarande lite efter renoveringen

Ett mekaniskt ventilerat golv är en bra lösning för att ventilera bort farliga och ofta illaluktande emissioner. Men det är ingen garanti för att det inte kommer fortsätta lukta. Det kan bero på sk doftsmitta. Då kan det vara så att material och möbler redan tagit upp dofter som i sin tur luktar. Alla som bott i ett hus med dåliga syllar vet om detta. Då luktar kläderna unket och kemiskt hela tiden.

Detta är dessvärre svårt att göra något åt, om det nu är doftsmitta. Detta handlar mer om förväntningar på utfallet i projektet som kan vara för högt ställda av en leverantör.

Olika leverantörer av ventilerade golvlösningar

Det finns ett antal olika alternativ till mekaniskt ventilerade golv. Några av dessa leverantörer är

 • Jape Ventgolv
 • Platon Ventilerade golv
 • Granab golvsystem
 • Nivell System

Det finns fler och ska försöka täcka in dem alla var det lider.

Tillverkare: Jape ventgolv system

Jape ventgolv system
Jape Ventgolv är ett P-märkt mekaniskt ventilerat system för både golv och väggar. Syftet med ett mekaniskt ventilerat golv är att avlägsna föroreningar såsom exempelvis fukt och radon bort från själva betongytan. Man brukar framförallt tala om fukt och det fukten ställt till med såsom lukt och mögel, men även radon från både mark och material har blivit ett allt vanligare problem. Jape Ventgolv kan användas i princip alla byggnader där man upplever problem med fukt, lukt och radon. Några vanliga exempel på användningsområden är villor, skolor, vårdhem, bibliotek, industri- och sportanläggningar. Den kan även användas för golv och väggar i källare om så önskas.

Hur fungerar ett Jape Ventgolv?

Ett Jape Ventgolv suger luften från en hel väggsida ända ner i spalten mellan själva betongytan och distansmattan för att sedan fortsätta till en motstående vägg som finns på andra sidan av rummet man ventilerat. När luften åker genom golvet tar den med sig föroreningar såsom fukt, emissioner och radon som kan finnas på betongens yta. Tack vare den linjära strömningen av luften blir hela golvet ventilerat samtidigt som det råder ett undertryck i hela golvet. Med luft som sugs från vägg till vägg kan man alltså se till att höja komforten på golvet. På ett mer förenklat sätt kan man säga att Jape Ventgolv som system ventilerar bort eventuella problem som kan finnas antingen på eller i betongytan, där fukt är den vanliga orsaken.

Tätningar och kanaler

Eftersom att Jape Ventgolv har en unik tätning av passiva sidor anses säkerheten mot luftläckage vara mycket hög. Hälften av tätningen ligger ovanpå distansmattan och den andra halvan på betongen innebär det en tätningsmetod där man har full kontroll över lufttätheten ifall luftläckor någon gång skulle behöva täckas. Förutom att den är lätt att kontrollera är den även en tätningsmetod som är lätt att montera. Dessutom förhindrar den att kall utomhusluft läcker in via otäta ytterväggssyllar. Tack vare de tryckutjämnande kanalerna som finns på både tilluftsidan och frånluftsidan får man ett jämnt tryck över hela golvet. En ytterligare fördel är att man får en så kallad täthetskontroll när distansmattan och kanaler är på plats. Det är en behörig kontrollant som undersöker systemet och om det råder eventuella otätheter åtgärdas dessa till ett tätt system.

Flexibel bygghöjd

Med Jape ventgolv kan man anpassa bygghöjden efter önskemål. Om man använder golv med högre bygghöjder bygger man upp golvet med cellplast och detta för att övergolvet ska komma i önskad bygghöjd. Låga bygghöjder är vanligt i mindre utrymmen såsom byggnad med matta direkt på platta på mark och de höga bygghöjderna är vanliga i exempelvis byggnader med betongplatta och uppreglat golv.

Kostnad för att bygga Jape ventgolv

Eftersom att inget golv är det andra likt, kan det också vara svårt att säga ett exakt pris på Jape Ventgolv. Den ungefärliga kostnaden brukar hamna på ungefär 180 kr/kvm (225 kr/kvm inkl moms) och beroende på storlek och väggar brukar man räkna med ± 20%. Utöver denna kostnad tillkommer även ett fläktpaket och det är ungefär samma fläktpaket till 20 kvm som det är till 200 kvm. Detta brukar kosta ungefär 4500 kr (5600 kr inkl moms).

Relaterade frågor

 • Jape (?) på betongplatta
  Hej! Vi har ett hus från 60-tal på oisolerad betongplatta. I den varma delen av källaren ligger i dag masonit med korkoplast ovanpå sand ovanpå betongplatta. I sanden är en rudimentär form av vattenburen golvvärme dragen – helt enkelt vattenvärmerör
  Läs mer
 • Gjuta betong på ventgolv
  Hej Micke! Jag fick kontakt till jape av dig för ett tag sedan. Så först och främst tack för det! Nu har fått tag i en entreprenör som kan hjälpa mig ordna det men jag behöver jämna av källargolvet som visar sig vara rejält ojämnt. Det kommer kosta m
  Läs mer

Tillverkare: Platons ventilerade golv från Isola

Isola System Platon är en mycket bra emissionsspärr där själva Platon-mattan erbjuder en stor täthet mot emissioner och detta även när ventilationen inte är i drift. Med ventilationen kan däremot emissionerna minska markant. Ibland kan tyvärr människor bli sjuka av sina hus och det kan handla om exempelvis rinnande ögon, trötthet eller allergier. För att man själv samt huset ska må bra krävs det att man på bästa möjliga sätt förhindrar samt åtgärdar problem med fukt, mögel och andra farliga emissioner.

Hur fungerar Isola System Platon

Tack vare luftspalten i systemet kan man aktivt fläktventilera bort eventuell fukt, lukt samt emissioner från betongplattan. Metoden Ventilerad Platon erbjuder en effektiv och säker metod där lukt hindras att ta sig upp i byggnaden och där fukten i underlagen istället förs bort. Systemet fungerar på så sätt att luft tas in på vissa platser medan resten förblir täta. Därefter förs luften ut och detta sker antingen via en fläkt eller via den så kallade allmänventilationen. Luften som först ut är så liten att den knappt påverkar eller stör byggnadens allmänventilation. Den kostar heller ingen energi.

Fördelar med systemet

Enligt en entreprenör jag har jobbat med kring ventilerade golv så har isola följande fördelar

 • Systemet skapar inte köldbryggor utåt inifrån huset
 • Systemet har låg bygghöjd. Detta har jag märkt uppskattas av mina besökare som ska bygga om källaren – men du kanske har gott om utrymme till taket och då påverkar detta mindre
 • Isola Platon är ett system där allt kommer från en och samma leverantör.
 • Systemet fungerar bra ihop med innerväggs syllar
 • Systemet knirrar och knarrar inte
 • Systemet stoppar emissioner och lukt även vid situationer där fläkten stannat, vilket kan hända. Men exakt vad som händer när fläkten stannar är extremt komplext och övergår i dagsläget min kompetens. Jag kan exempelvis mycket väl tänka mig att vissa emissioner borde även för isola leta sig in i huset även om ”mattan” skyddar mot emissioner. Dessa emissioner torde komma upp längs väggarna. Men detta måste jag undersöka närmare.

Vad kostar detta system?

Idag har Isola många återförsäljare runt om i landet och därför kan priserna variera något. Om man tittar på exempelvis Platonmattan som heter ”Platonmatta Xtra” kan priset ligga på ungefär 62,00 kr/m2. Då brukar längden normaltvis vara 20 cm och tjockleken, nominell 0,55 mm. Men detta är givetvis bara inköpskostnaden för själva systemet. Sedan ska systemet monteras.

Frågor och svar om platon mekaniskt ventilerat golv

Här finns frågor och svar som har med mekaniskt ventilerat golv med isolas platonmatta.

 • Rekommenderade entreprenörer Platon i Göteborg
  Hej, Vi har ett hus med sutterängplan som visar på fukt i betongplattan. För att lösa detta problem så vill vi titta på dränering och möjligheten att installera ventilerat golv. Jag undrar om du kan rekommendera några entreprenörer som jobbar med pla
  Läs mer
 • Lägga klinker på ventgolv
  Jag undrar om man kan lägga klinker ovanpå ett ventilationsgolv som t.ex. Platon eller Jape ventgolv. Det enda exempel jag ser på produkthemsidor är trägolv. Det rör sig om en betongkällare som vi skulle vilja använda som tvättstuga och groventre, oc
  Läs mer
 • Gjuten platta + plastfolie + träreglar
  Hej, Spekulant på en enplansvilla villa med platta,plastfolie + träreglar i golvkonstruktion. En mätning har gjorts av besiktningsmannen som visade 79 när det mättes under ugnen i köket och mätningen gjordes i isoleringen. Samma besiktningsman menade
  Läs mer
 • Flytspackel på betongplatta , eller?
  Hej! Jag har ett flytspacklat golv med Linoleummatta på gjort på 90-talet. Under flytspacklet ligger det ett betonggolv. Anticimex har påtalat att plastgolv med betong under kan innebära risk för fuktskador underifrån, då det blir för tätt. Fråga: Ka
  Läs mer

Tillverkare: Granab Golvregelsystem

Granab tillverkar idag golvregelsystem för alltifrån bostäder till kontor, skolor och offentliga lokaler. Själva regelsystemet är gjort av stål med dämpelement, en stor fördel då det ger en effektiv steg- och luftljudsisolering. Granab Golvregelsystem finns i tre olika system; 300N, 700N och 900N och det som avgör valet är höjden på golvet som ska byggas upp, samt vilken ljudisolering som önskas.

Många väljer att använda just Granab Golvregelsystem eftersom att det är lätt, starkt, stabilt, tyst och väldigt enkelt att installera. Det är uppbyggt av förzinkade stålreglar. Fördelen med det är att materialet behåller sin formbeständighet och därav inte påverkas av varken fukt eller temperaturväxlingar. Likaså är stödklossen, dämpelementet och nivåjusteringsskruven gjorda av oorganiskt material som inte påverkas av fukt.

Fördelarna med Granab golvregelsystem

Monteringen av Granab Golvregelsystem fungerar på så sätt att man monterar fast den i bjälklaget för att därefter ställa in den på önskad höjd. Ovanpå systemet lägger man sedan ett övergolv med antingen ett golvspånskiva och parkett eller matta. Förutom att systemet innebär en effektiv stegljudsdämpning och luftljudsisolering för många ljudklasser, är den även en installationsmetod som både är torr och snabb. Eftersom att man monterar den direkt på råbjälklaget utan våta ytavjämningar slipper man också kemiska tillsatser och långa uttorkningstider. En annan fördel är att systemet erbjuder en variabel bygghöjd från 30–420 mm exkl. golvbeläggning. Specialhöjder kan även fås upp till 1000 mm om så skulle önskas.

Hur fungerar systemet?

För att undvika fuktskador och för att hålla huset så friskt som möjligt är det viktigt att man håller betonggolvet fritt från fukt. Man bör alltid se till att fukten ventileras bort och undvika att den byggs in i själva golvkonstruktionen. Som nämnts är Granab Golvregelsystem av förzinkat stål, oorganiskt material som kan justeras upp från betonggolvet till den höjd man önskar. Det är luften i utrymmet mellan undergolvet och övergolvet som kontinuerligt ventileras bort och resultatet blir en torr och fin inomhusmiljö.
Om man känner sig osäker och det finns en risk för fukthalt eller emissioner från antingen bottenplatta eller bjälklagskonstruktion bör man se till att luftspalten under det färdiga golvet ventileras genom mekanisk ventilation och detta i kombination med att man monterar fuktspärr på golvreglarna.
Granab Golvregelsystem fungerar på så sätt att luftspaltarna under golvet ventileras genom en så kallad frånluftsfläkt som suger luften via perforerade luftkanaler som kan vara gjorda av antingen spirorör eller plaströr. Tilluften via kanalerna sker tack vare luftdon med filter som finns i systemet. Det går att komplettera tilluft med exempelvis en extra uteluftsventil som så skulle önskas. Systemet erbjuder som nämnts en höjdjusteringen efter önskemål, men det man bör tänka på är att alltid lämna ett fritt luftflöde under reglarna så att man bildar en separat ”rumsenhet” som helt fristående kan ventileras.

Vad kostar Granab golvsystem

Priset för Granab Golvregelsystem är ca 1000 kr/kvm, men precis som många andra projekt inom byggbranschen är priserna alltid schablonpriser. Faktorer såsom material, storlek på ytan samt var man bor i landet kan påverka priset. Ett tips är att skicka offerter till många olika företag, se vad samtliga har att erbjuda för att sedan se över priserna och vad man faktiskt får för pengarna. Då (om jag förstår det rätt) ingår inte arbetet.

Tillverkare: Nivell system

Nivell System är ett komplett regelsystem för såväl golv, väggar, terrasser och tak. Tanken med detta system är att underlätta vid de tillfällen man antingen ska avjämna eller nivåanpassa sitt underlag. Det enda som behövs är några få komponenter såsom reglar, ställskruv och infästning och dessutom passar regelsystemet för alla typer av ytskikt. Nivell har funnits på marknaden ända sedan 1993 och flera tusentals fastighetsägare har använt systemet för att skapa en bra inomhusmiljö.

Regelsystemet är en typgodkänd golvventilation, ett system som skapar ett kontrollerbart luftflöde och undertryck i golvet. Nivell System består av en frånluftsfläkt som har luftfördelande kanalsystem och ett golvdon för filtrering av tilluften. Själva funktionen bygger på att inomhusluft som är varm, torr och dammfri ventilerar luftspalten i golvet. Detta ventilationssystem tar med andra ord hand om den fukt som genom diffusion kan tränga genom betongplattan.

Flexibelt system

Nivell Systems undertrycksventilation är ett flexibelt system där man vid installationen har möjlighet att förlägga luftspalten och detta innebär att man slipper exempelvis gjuta eller spackla vissa del. Systemet ger även en torr avjämning med låg vikt. Vid installationen är det viktigt att tänka på att man bör undvika gnissel och därför är det är minst 15 mm fri höjd som rekommenderas, men skulle det behövas kan man installera det upp till 402mm från underlaget till överkantregel.

Fördelarna med Nivell System

En anledning till att många väljer detta system är för att det är smidigt, enkelt, säkert och flexibelt. Dagens snickare är vana med att arbeta med material såsom exempelvis trä eller plast och det är just dessa material som Nivell och består av, förborrade trä eller prastreglar. Eftersom att det är just trä eller plast som används kan man också på ett smidigt sätt kapa dessa för önskad längd. Ur ett ergonomiskt perspektiv är arbetet även bra för kroppen eftersom att mycket av arbetet kan utföras stående. En annan fördel med systemet är att den kan lösa många olika problem. Vatten, elledningar, avlopp och andra installationer kan på ett enkelt sätt installeras under reglarna och därför kan man säga att systemet också kan kallas för ett installationsgolv.

Trä i Nivell System

En sak jag undrar med Nivell är just varför man använder trä i ett system som inte minst ska bekämpa fuktproblem. Trä och fukt fungerar dåligt ihop. Jag valde Jape som partner istället pga detta (kontaktade inte ens nivell) och är partisk. Det är också möjligt att Nivell har ändrat sin konstruktion. Men detta var för mig en viktig sak.

Hur fungerar Nivell system

Nivell System fungerar på så sätt att utrymmet under golv ventileras med hjälp av en mekanisk fläkt som är monterad med en sugkanal på ena sidan av rummet och på motsatta sidan finns ett filtrerande don. Den temperade rumsluften sugs ner för att filtreras i donet och förs vidare ner i luftspalten som finns mellan underlaget och reglarna. Slutligen förs luften ut via sugkanalerna. En fördel med sugkanalerna är att man tack vare dess hål kan ventilera hela golvet och på så sätt hindra oönskade lukter, gaser och emissioner.

Att säga ett exakt pris på systemet är svårt eftersom att det kan finnas många faktorer som påverkar priset. Priset kan variera beroende på omfattning av jobb, var i landet man bor och sist men inte minst vilken kvalitet man är ute efter.

Vad kostar Nivell system

Ett ungefärligt pris på Nivell System är 400-500 kr/ m² och ska man ventilera ett golv på 70 kvm skulle det betyda en kostnad på minst 24 000 kronor.

Frågor och svar om mekaniskt ventilerade golv

Vi får löpande frågor från våra besökare. Dessa frågor är relaterat till mekaniskt ventilerade golv.

 • Dränera källare
  Hej! Har köpt ett hus med källare som jag funderar på att dränera. Det jag har kunnat läsa mig till är att dräneringen utanför huset ska ligga under källargolvets nivå om man funderar på att gräva ur och isolera i källaren. Det jag tänker på då är om
  Läs mer
 • Ventilerat golv
  Hej, vi vill göra om en gillestuga i källaren på ca 40qm till ett eller två rum. Det ligger ett trägolv i rummet och det är bara sand under. Källaren visar inga tecken på fukt (har besiktas). Vad behöver vi göra för att få till ett bra golv? Jag blev
  Läs mer
 • Ventilerat golv
  Hej! Vilken otroligt bra hemsida! Bostaden vi funderar på att köpa har 4 st :rum” i källaren. Ett utav dom är idag inrett som sovrum. Men kan man verkligen använda det som det? Blir det inte väldigt fuktigt där? Fungerar på sommarhalvåret kansk
  Läs mer
 • Måla klinkergolv i källare
  Hej, Vi har ett hus med oisolerad betongplatta. I bottenplan har tidigare husägare lagt ett klinkergolv med golvärme (som inte verkar fungera) som vi inte vill ha kvar. Den enklaste lösningen istället för att riva upp allt är att måla direkt på klink
  Läs mer
 • Bila upp golv eller ej?
  Hej! Vi planera att inreda en del av källaren som ursprungligen är ett garage. Utrymmet ligger i princip helt över mark och enda ytterväggen är över mark, så förutsättningarna känns ok. Husgrunden är betongplatta på mark. Huset byggt 1940. Takhöjden
  Läs mer
 • Ersätta golvvärmerör från 1954
  Hur gör jag bäst. Fakta: Huset byggt på betongplatta 1954. Rören är ingjutna i c:a 5 cm ”cement” på detta. Vi har markradon. Huset har inga direkt bärande väggar (visst stöd dock). P.g.a. fuktskada kommer jag nu bila bort ner till betongp
  Läs mer
 • Isolera plattan eller inte?
  Hej. Jag har ett hus på lekaplatta byggt -75. Ägarna innan rev upp golv och väggar för att försöka hitta ett lukt problem utan att lyckas, i samma veva sattes golvvärme in. Nu har jag bytt syllar i huset och det har blivit bättre men inte bra. De va
  Läs mer
 • Golvvärme och isolera oisolerad platta
  Hej, Tack för nyttig och intressant läsning, Har läst mycket på din sida och förstått att frågorna om att isolera en oisolerad 70tals platta ovanifrån är många. Att det är en riskkonstruktion och att bäst är att bila upp och göra rätt. Vi har precis
  Läs mer
 • Inreda garage med oisolerad platta
  Hej. Jag har ett garage som är byggt 78 som är isolerat i väggar och tak men har en betongplatta utan isolering. Det är dränerat bra och ser välbyggt ut. Jag vill inreda det till ett enkelt gästrum med toalett. Takhöjden är ca 220. Tänkte ha plastmat
  Läs mer
 • Varför emission finns i gummimatta på ventilerad golv
  Hej har byggt ett flytspacklat ventilerad golv med en övergolv av limmade gummiplattor på flytspackel. P.g.a. emissioner från lim och gummiplattor så har man bl.a. evakuerat lokalerna på ca 300 m2 i källarvåningen. Det finns en utredning som visar at
  Läs mer
 • Golvvärme sutterrängplan platta på mark
  Hej Micke, vi har ett sutterängradhus med oisolerad platta på mark från -61, där vi skulle vilja lägga in golvvärme. i nuläget är det uppbyggt enligt principen sand ->10cm singel -> 10cm armerad betong och därefter övergolv. Jag har läst lite o
  Läs mer
 • Vattenburengolvärme i källar utan isolering
  Hej! Jag har lagt vattenburen golvvärme i källaren på vårat hus, byggt 1965, som saknar isolering underplattan. Jag har även flytspacklat in slingan redan. Jag inser nu att detta inte är optimalt. Jag funderar nu på hur jag går vidare. Jag är lite or
  Läs mer
 • Renovera källargolv
  har köpt ett hus byggt 1945, Källaren är platta direkt på mark och antagligen ingen isolering. Kommer att dränera och tilläggsisolera källarväggarna när jag får tillgång till huset. Min fråga är nu hur jag kan förbättra golvet i källaren utan att beh
  Läs mer
 • Platta golv överbyggnad fukt mögel
  Hej, vår tennishall har en servicedel som är byggd över en platta på mark, uppreglad och isolerad med mineralull. Nu har vi konstaterat stora fukt- och mögelproblem så vi står inför en stor renovering. Den totala arean är ca 300 kvm, inklusive två st
  Läs mer
 • Jape (?) på betongplatta
  Hej! Vi har ett hus från 60-tal på oisolerad betongplatta. I den varma delen av källaren ligger i dag masonit med korkoplast ovanpå sand ovanpå betongplatta. I sanden är en rudimentär form av vattenburen golvvärme dragen – helt enkelt vattenvärmerör
  Läs mer
 • Ventilerat golv på oisolerad källarplatta
  Hej Micke Vi har köpt ett gammalt stenhus byggt 1918 med tegelmurad källarvägg och oisolerad betongplatta. Vi vill bygga ett badrum i källaren och vill gärna ha ett varmt golv där. Huset har vattenburen värme med fjärrvärme. Vi funderar på vad som är
  Läs mer
 • Byte av källargolv
  Hej Micke! Har frågor om hur jag ska tänka när jag ska åtgärda fuktskada med förestående golvbyte. Har bilder som kan skickas för tydlig beskrivning. Vänligen Kenneth Hej Kenneth , Alltid enklare med bilder. Jag jobbar mycket leverantörer (och deras
  Läs mer
 • Rekommenderade entreprenörer Platon i Göteborg
  Hej, Vi har ett hus med sutterängplan som visar på fukt i betongplattan. För att lösa detta problem så vill vi titta på dränering och möjligheten att installera ventilerat golv. Jag undrar om du kan rekommendera några entreprenörer som jobbar med pla
  Läs mer
 • Sänka golv i källare
  Hej! Vi bor i ett funkishus från 1938 med inredd källare. Tidigare ägare tror vi har ordnat med dränering (det finns 3 brunnar utanför huset med en eldriven pump kopplad i den ena) och under 90-talet renoverades en del av källaren. Vi skulle nu vilja
  Läs mer
 • Bygga upp golv i gillestuga
  Hej. Vi köpte ett hus med en källare som är byggt -64. När vi köpte den så var väggarna uppreglade med isolering och gips och golvet var bara en plastmatta limmad men form av något tätskiktet av asfaltsklister. Vår besiktningsman sa att det luktade m
  Läs mer