Ett av Sveriges största husrelaterade problem är problem i krypgrunder som byggt på felaktigt sätt. Det är inget fel med krypgrunden om denna bara byggs rätt. Men använder man ex. oisolerade grundmurar får man problem med klimatet i krypgrunden, speciellt under vissa delar av året. Problemen har också förvärrats de senaste åren med ett allt ”blötare klimat” i Sverige. Det finns olika sätt att avfukta en krypgrund. Man kan ventilera ut fukten i kombination med uppvärmning. Ett annat alternativ är att använda en adsorptionsavfuktare. Det tredje alternativet är att gjuta igen krypgrunden. När passar en avfuktare respektive ventilation och när ska du gjuta igen din krypgrund.

Olika sätt att lösa problem med fukt i krypgrunden

Det finns olika sätt att lösa problem med fukt i krypgrunder. De har alla sina för och nackdelar.
 • avfuktare*
 • ventilera i kombination med uppvärmning av krypgrunden*
 • gjuta igen krypgrunden
* detta görs ofta ihop med ytterligare åtgärder såsom markisolering, plast, ventilationsöversyn, mögelsanering

Gör en besiktning och se vilka åtgärder som föreslås?

Det bästa sättet att komma till rätt slutsats för din krypgrund är att genomföra en besiktning av krypgrunden.

Vill du göra en krypgrundsbesiktning så har jag kontakter för det – klicka på knappen nedan.

Hitta besiktningsman

Frågor och svar relaterat till att besikta innan annan åtgärd.

 • Krypgrundsbesiktning för bästa möjliga åtgärd
  Hejsan, Jag skulle behöva hjälp att besiktiga vår krypgrund och veta vad som är bästa lösningen. Det är ett 20-tals hus där halva huset har krypgrund och resten källare. Huset ligger delvis i sluttning och vi har lite mögel på blindbotten i krypgrund
  Läs mer

Sorptionsavfuktare för krypgrund

För krypgrunder så har sk sorptionsavfuktare blivit ett allt vanligare alternativ. Sorptionsavfuktare, även benämnda adsorptionsavfuktare, använder en annan metodik än den enklare kondensavfuktaren. Metodiken bygger på att man har ett material som suger upp fukten och är betydligt mer effektiv för krypgrunder eftersom temperaturerna i dessa utrymmen är lägre och då passar dessa bättre.

En sorptionsavfuktare med fläktar ventilerar krypgrunden mer effektivt. Det har också fördelen att man ventilerar bort farliga emissioner, lukter och radon. Därmed förhindras dessa från att nå upp in i huset.
När man gör denna renovering så sätter man igen ventilerna i krypgrunden så den ska bli tät och därmed låter man avfuktaren sköta ventilationen.
Då installerar man avfuktaren i krypgrunden som blåser ut torrluft in i krypgrunden och trycker den fuktiga luften i mot maskinen och kastar sedan ut denna via rör ut i luften. När den lämnar krypgrunden så innehåller luften lite varmare vattenånga och när temperaturerna sjunker kan det droppa lite kring utloppet.

Dessa avfuktare är byggda för att tåla den mer utsatta miljön i krypgrunden. De är tillverkade i rostfria icke korroderande material och byggs för att kunna användas under en längre tid.

Trygghetsvakten – ventilera grunden samt uppvärmning av grund

Trygghetsvakten är en av flera lösningar som är välanvänd runt om i Sverige.
Lösningen kombinerar ökad ventilation av grunden ihop med en värmevakt som värmer grunden när grunden får en kombination av temperatur och relativ luftfuktighet som gör att grunden ligger i farozonen.

Vilka krypgrunder är mest utsatta

En krypgrund får problem när man några eller flera av följande egenskaper är uppfyllda.

 • oisolerad grundbalk
 • stora temperaturskillnader tillåts i krypgrunden jämfört med utomhus. Det gör att fuktig luft tillåts tränga in i krypgrunden och möta luft med en lägre temperatur så att kondens skapas. Här spelar således otillräcklig ventilation in med ovan nämnda otillräckliga isolering.
 • organiskt material såsom ett fribärande träbjälklag och trossbotten är exponerat för fukt. Kan dessa skyddas så minskar risken för problem med krypgrunden

Så en lagom ventilerad & isolerad krypgrund ger sällan problem.

Vanliga symptom på problem i krypgrunden

Några av de vanligaste symptomen på problem i krypgrunden är

 • förhöjd luftfuktighet i krypgrunden som överstiger RF75 % under en längre tid
 • angrepp av mögel och röta på trossbotten
 • angrepp av mögel och röta på träbjälklag
 • generella problem med mögel och dålig luft/doft

Att en krypgrund har en kort period av förhöjd luftfuktighet är inte nödvändigtvis en katastrof. Så fort får man inte problem. Det är långvarig utsatthet som ger långsiktiga problem.

Vi går i denna artikel på djupet på flera av dessa längre ner. Krypgrundsavfuktare är den vanligaste lösningen på denna typ av problem.

Krypgrundsbesiktning – en inspektion av krypgrunden

Krypgrundsavfuktare - problem med fukt i torpargrunden
En besiktning av krypgrunden är billig och kan vara väl värt kostnaden. Det är en mycket liten kostnad i förhållande till de kostnader som kan uppkomma om du har en krypgrund som angripits av röta. Om det fribärande bjälklaget skadas så kan det allvarligt påverka husets konstruktion.

En besiktning bör således ge svar på

 • hur akuta problem har du som husägare? Är bjälklagen exempelvis angripna av röta pga fuktproblemen så behöver andra åtgärder vidtagas än om de inte är angripna.
 • vilka fuktkällor kan tänkas orsaka fuktskadorna. Beror det på markfukt, kondens eller dålig dränering.
 • vilka åtgärder behöver vidtagas omedelbart och vilka kan utvärderas på lite längre sikt

Hur inspekterar man en krypgrund utan inspektionslucka

Det är absolut bra att kunna komma in i krypgrunden. Verifiera att du inte har missat inspektionsluckan , den kan befinna sig inne i huset. Oftast så finns det ett sätt att komma ner i krypgrunden. Annars kan man ta prover på exempelvis trossbotten och träbjälklag inifrån huset och på sätt avgöra problemens omfattning.

Vad kostar en krypgrundsavfuktare

Krypgrundsavfuktare - problem med fukt i torpargrunden
Du kan få en krypgrundsavfuktare för så lite som 3.000 kr. Jag rekommenderar att du inte bara går efter prisnivå utan även väger in typ av teknik (absorption eller inte exempelvis), kvalitet (lägg på några tusenlappar till ) som ger dig låg driftskostnad och låg ”maintenance”. Det finns många märken att välja bland och vi kommer kartlägga dem framöver. Återkommer kring detta.

Vad kostar ett projekt att installera en krypgrundsavfuktare

Vi har sett massvis med olika prisbilder kring offerter för krypgrundsavfuktare. Högsta vi kommit över är runt 45 000 kr (inklusive moms).
Det som brukar ingå är

 • krypgrundsavfuktare
 • eventuell isolering (ofta cellplast)
 • utläggning av plast om detta inte redan finns – kan behövas ny plast också iom projektet
 • besiktning före och efter (6 månader)
 • arbetet med installationen
Offerten jag tog in hade en installation av en avfuktare (benämningen var CTR 300 TT) och då ingick kabeldragning, kontrollpanel, etc samt ny även ny plast. Det ingick även en kontroll efter 6 månader.

Jag har också sett priser för de som gör det själv för en bra bit under 20 000 kr. Dvs bra timpenning för den som vill göra det själv eftersom installationen tar kanske 1-2 dagar beroende på storlek, strul och hur krypgrunden mår.

Så – hur ligger det till med din oräddhet för byggprojekt avgör. Är du händig finns pengar att spara. För sådana personer som vill leja ut så kostar det. Men så är det med allt. Sen kan man tillägga att krypa omkring i en krypgrund inte är det mysigaste man kan uppleva.

Välj en avfuktare som har överslagsskydd – värmeskydd

För att inte skapa brandrelaterade problem med krypgrundens samverkan med eventuell isolering (ofta cellplast) så bör du säkra att din avfuktare har ett skydd mot att den blir för varm. Det finns olika lösningar för detta. Man vill inte riskera att avfuktaren löper amok och ”går torr” och skapar brandfara på olika sätt.

När ska du gjuta igen en krypgrund och när ska du ha en krypavfuktare

ett val - gjuta igen krypgrunden eller avfuktare

Jag tycker man gjuter igen en krypgrund om man har något av eller flera av följande kriterier uppfyllda

 • Man tänker ÄNDÅ göra en helrenovering av huset vilket inbegriper att man vill ha nya golv inte minst. Det är ett stort ingrepp och räknar inte hem sig själv jätteenkelt.
 • Man vill ha golvvärme i huset (krypgrundsdelen) för golven är kalla exempelvis
 • Man har så stora problem med fukt i krypgrunden att det skapar farliga emissioner osv. Då behöver man ändå gå in och åtgärda dessa problem ihop med installationen av avfuktare vilket gör att kostnaderna drar iväg och närmar sig att gjuta igen grunden. Det finns också fall där trossbotten och bjälklag är så dåliga att de faktiskt behöver bytas ut helt.
 • Man vill lösa grundproblemet till den dåliga krypgrunden. Jag menar att en krypgrundsavfuktare tar bort symptomen på ett problem, det löser inte själva problemet. Observera att alla krypgrunder har inte problem. Det är ganska många krypgrunder som är välisolerade vilket tar bort problemet så inspektera först och avgör sen om du överhuvudtaget måste göra nåt. Så innan du gör något bara för att det är en krypgrund ta först reda på om du verkligen har något problem alls.

Här följer frågor och svar om att välja mellan krypgrundsavfuktare och att gjuta igen krypgrunden.

 • Vilka åtgärder för torpargrund
  Hej, vi har precis tagit över en sommarstruga som har torpargrund. Det går inte att komma under för att inspektera, men besiktningsman har observerat att bjälklag verkar behöva bytas. Enterprenör har varit på plats och säger att man behöver bryta upp
  Läs mer
 • När motiveras gjuta igen krypgrund istf avfuktare
  Hej Micke, Tack för en mycket bra hemsida! Vi är spekulanter på ett fritidshus vid Hjälmaren, men problemet är att vid den besiktning som gjordes så kunde inte krypgrunden inspekteras eftersom inspektionslucka saknades. Huset byggdes 1969 och byggdes
  Läs mer

Plastfolie och installera krypgrundsavfuktare

Plastfolie och installera krypgrundsavfuktare
Man börjar med att lägga ut en plastfolie och sedan installerar man en krypgrundsavfuktare. Plastfolien hindrar markfukt från att tränga upp från marken och därmed in i krypgrunden. Det kommer utan tvekan leda till att din luftfuktighet minskar i krypgrunden. Frågan är bara om det är tillräckligt. Luftfuktigheten kan fortfarande bli kritiskt hög om varm luft kan möta kallare luft och därmed leda till att vattenångan kondenserar. Tanken är att denna vattenånga ska tas omhand av krypgrundsavfuktaren.
Löpande under processen bör man sedan hålla luftfuktigheten under uppsikt så man kan mäta förändringarna av de vidtagna åtgärderna. Vill man kan man redan i detta skede därför installera en fuktmätare.

Krypgrundsisolering – när du vill isolera krypgrunden

cellplast isolera krypgrund
Om du fortfarande har problem med för hög luftfuktighet i din krypgrund så kan det vara värt att isolera din krypgrund. Syftet är att luften i krypgrunden då blir varmare och därmed tillåts inte de temperaturomslag som orsakar kondensen.

När man isolerar krypgrunden lägger man ut markisolering ovanpå plastfolien och klär in grundbalkarna med krypgrundsisolering. Dessutom kan man isolera golvbjälklaget.

Välja krypgrundskiva

En krypgrundsskiva kan betyda två saker. Antingen betyder det isoleringen man ofta lägger ut på marken (cellplast). Men många menar också den skiva man fäster underifrån i krypgrunden. Denna skiva benämns också som trossbotten eller blindbotten, se mer om trossbotten längre ner.
Problemet man sett med viss isolering är att det finns risk för att krypgrundsavfuktaren samverkar med isoleringen och därmed utgör en brandfara. Cellplast är ändå olja som är klart olämplig vid brandfarliga konstruktioner. Därför kan man använda mer värmetåliga isoleringsmaterial istället för standardcellplast exempelvis. Jag letar aktivt efter den bästa krypgrundsskivan och skriver ut det här när jag hittat en bra.

Gör om krypgrunden till en betongplatta

Gör om krypgrunden till en betongplatta
Detta steg är för de som trots allt har så stora problem med sin krypgrund att de vill lösa problemet permanent.
Det man gör är att man lägger in isolering inne i krypgrunden och sedan gjuter man ett betonggolv. Det är ett större projekt eftersom man tvingas riva ut golven och ofta även golvbjälklagen. Rekommenderas för de som har stora problem med sin krypgrund, och / eller ändå ska renovera om sitt hus från ”grunden”.
Därmed så vill husägaren höja värdet på sitt hus genom att en gång för alla ta bort alla tvivel som en köpare kan tänkas ha kring att köpa ett hus med en krypgrund.

Här kan du se hur en gjutning av en krypgrund kan gå till.

Här är de tre senaste frågorna och svaren om att gjuta igen krypgrunden till en betongplatta.

 • Renovera eller gjuta platta i torpargrund?
  ..Hej! Jag har tagit över ett senare 1800-talshus med torpargrund från en äldre släkting. Golvet i vardagsrummet har sjunkit ca 5-6 cm längs ena vägen mellan skorstensmuren och yttre grunden. Vet dock inte hur omfattande skadorna på golvbjälklag och
  Läs mer
 • Krypgrundskonvertering
  Har rivit upp golv i vårt torp. Behöver byta syllar samt golvbjälklag. Kan det vara vits att gjuta betongplatta? Tips på bra entreprenör? Hej Lisa, Jag är för att gjuta igen torpargrunden till betonggolv. Blir en väldigt bra fuktsäker lösning menar j
  Läs mer
 • Bästa lösning för 100 år gammal skånelänga?
  Har ett drygt 100 år skånehus, ska byta ut golv, har grävt ut ca 25 cm sand. Va där bästa alternativet att lägga ett fur plank golv på? Hur ska reglar bygas, med plintar eller? Ytan är ca 90 m2, varav den största sammanhngande är ca 60 m2. Mvh Ewa He
  Läs mer

Angrepp på trossbotten i krypgrunden

trossbotten krypgrund förhöjd luftfuktighet
En trossbotten i en krypgrund är den delen som man spikar mot bjälklagen och som ofta ”håller” isoleringen på plats. Trossbottenmaterialet är ofta av spånskivor eller av annat organiskt trämaterial. Här kan träet i sig vara impregnerat, limmet kan reagera med fukten och skapa allehanda problem för husägaren.

Här är frågor och svar om förhöjd luftfuktighet i trossbotten i krypgrunder.

 • Alarmerande fuktkvot i trossbotten
  På besiktningsmannens foto ser man värdet 33,4 från en mätning i trossbotten via ett upptaget hål i en garderob. Timmerstomme, byggår 1880, marknära. Ingen info tillgänglig om ev. plasttäckning. Detta gäller ett hus vi är spekulanter på men vi är räd
  Läs mer
 • Mögel på trossbotten i krypgrund
  Hej Vår trossbotten i krypgrunden har mycket tydliga angrepp av mögel (vitmögel?). Har du en bra väg framåt för vad du rekommenderar att jag gör. mvh Tobbe Hej Tobbe, Här är ett antal artiklar som beskriver vilka alternativ du har. Börja här Hur du s
  Läs mer

Angrepp på träbjälklag i krypgrunden

Bjälklag av trä som är exponerade i krypgrunden har precis som alla organiska material problem med fukt. Därav är det inte sällan som träbjälklag blir angripna med exempelvis vitmögel som en möjlig konsekvens.
För krypgrunder med betongbjälklag så är förutsättningarna bättre.

Angrepp på träbjälklag och syll tillsammans

Krypgrund med syll och bjälklag av trä är också vanligt förekommande problemområden tillsammans. Läs mer om syllbyten här om du fått problem med dina syllar.

Generella fuktproblem i krypgrunden med mögel och dålig luft/doft

Om du har problem med mögel i din krypgrund är det definitivt en signal att du behöver göra någonting. Inte sällan har man också försökt fuktskydda olika trämaterial med kreosot, tryckimpregneringsmedel mm som när träet blir fuktigt skapar olika farliga och illaluktande gaser.

Här är frågor jag fått om mögel i krypgrunder.

 • Vit beläggning på marken i krypgrunden
  Hej Micke, Vi har precis varit nere i vår krypgrund då det kom en märklig illaluktande doft därifrån. Jag upptäckte då en vit beläggning på marken i krypgrunden. Vilket steg hade du tagit ?? mvh Andreas Hej Andreas, Gör en krypgrundsbesiktning (du få
  Läs mer

Sanera din krypgrund med vätskor – vid dålig doft

Mögel och fuktskador kan leda till dålig doft i kryputrymmet. Detta gör att man kan behöva sanera krypgrunden, ofta i samband med att man installerar avfuktaren. Det finns flera sätt varav saneringsvätskor eller olika luftrenare för mögel är några alternativ. Jape är en av tillverkarna för dessa vätskor.

Fläkt i krypgrunden – med det menas avfuktare

Jag har stött på termer såsom att man vill ha en fläkt i krypgrunden.
Man kan då mena ett antal olika saker.

 • Krypgrundsavfuktare. Denna har en fläkt inbyggt i sig oftast. Men fläkten i sig är inte tillräckligt utan du behöver utvinna fukt ur luften och sänka luftfuktigheten i krypgrunden.
 • Ventilationsfläkt. Detta är en fläkt som tillsammans med husets ventilation ventilerar ut luft ur grunden inifrån. Då sitter grundens ventilation ihop med huset och genom att skapa olika tryck mellan krypgrund och huset så sugs luft ur huset. Detta är ofta en komplexare lösning som främst görs på nya hus.

Jag kan inte förstå vad man då skulle mena om man inte menade en Annars är det inte värt att installera en fläkt. Man kan också bygga ihop

Krypgrundsrensning är aldrig fel

För att säkerställa att det inte binds fukt i onödan i krypgrunden så är det bra om man rensar krypgrunden på löst ”bråte”. Ofta blir just organiskt material såsom överblivna brädor och annat liggande vilket i sig kan ge grogrund för mögel och sporer att få fäste.
Dessutom är det bra om utrymmet hålls rent så en entreprenör inte minst har utrymme nog för att inspektera krypgrunden men också utföra nödvändiga renoveringar.

Frågor och svar relaterat till krypgrundsavfuktare

Här finns frågor som vi fått rörande fukt, krypgrundsavfuktare och krypgrundsrenoveringar.

 • Gjuten platta eller fortsatt torpargrund
  Hej Jag är i färd med att renovera en stuga. När vi påbörjade projektet så upptäckte vi en del rötskada. Vi rev då upp golvet och såg att en del måste göras. Vi har fått tips om att gjuta en betongplatta, men även rådet att istället lägga nytt bjälkl
  Läs mer
 • Fuktproblematik i krypgrund bostadsrättsförening
  Hej. Jag är spekulant på en lägenhet som ligger i en fastighet med krypgrund. I årsredovisningen framgår det att det finns en fuktproblematik i krypgrunden. Utredning och projektering för att hitta en lösning är pågående. Vad jag förstår är problemet
  Läs mer
 • Installation av avfuktare i krypgrund
  Hej! Jag skulle vilja få rekommendation till bra företag som kan installera en avfuktare i min krypgrund. Jag bor i ***. Mvh Håkan Hej Håkan, Sätter dig i kontakt med bra företag i din närhet. Fick inte tag i dem just nu så jag ringer och förvarnar d
  Läs mer
 • Älvsbyhus grund som luktar
  Hej, användes kreosot som impregnering i trossbottenskiva nånsin? Har köpt ett Älvsbyhus byggt 1979 med en skum lukt invändigt, vi har öppnat bjälklaget och tycker att det luktar mest från den svarta pappen som ligger uppepå trossbottenskivan. (!) To
  Läs mer
 • Åtgärd luktproblem hus med krypgrund?
  Hej! Vi har ett fritidshus med krypgrund, byggt 1976. Det finns bjälkar i grunden som högst troligt är impregnerade. Det finns vit påväxt i trossbotten som är torr (död?) Vi har en avfuktare i grunden som installerades 2008. Munthers sorbtionsavfukta
  Läs mer