Ett av Sveriges största husrelaterade problem är problem i krypgrunder som byggt på felaktigt sätt. Det är inget fel med krypgrunden om denna bara byggs rätt. Men använder man ex. oisolerade grundmurar får man problem med klimatet i krypgrunden, speciellt under vissa delar av året. Problemen har också förvärrats de senaste åren med ett allt ”blötare klimat” i Sverige. Det finns olika sätt att avfukta en krypgrund. Man kan ventilera ut fukten i kombination med uppvärmning. Ett annat alternativ är att använda en sorptionsavfuktare. Det tredje alternativet är att gjuta igen krypgrunden. När passar en avfuktare respektive ventilation och när ska du gjuta igen din krypgrund.
Inköpstips
avfuktare krypgrund woods
Sorptionsavfuktare
Sorptionsavfuktare som lämpar sig för krypgrunder

Köp en kvalitativ avfuktare

 • hos proffsmagasinet- klicka här
 • hos verktygsproffsen – klicka här
 • Länken ovan är en så kallad inkomstlänk. Läs mer om min policy och hur hemsidan finansieras med bl.a. inkomstlänkar

  Allt du bör veta om att avfukta din krypgrund

  Olika sätt att lösa problem med fukt i krypgrunden

  Det finns olika sätt att lösa problem med fukt i krypgrunder. De har alla sina för och nackdelar.
  • avfuktare*
  • ventilera i kombination med uppvärmning av krypgrunden*
  • gjuta igen krypgrunden
  * detta görs ofta ihop med ytterligare åtgärder såsom markisolering, plast, ventilationsöversyn, mögelsanering

  Gör en besiktning och se vilka åtgärder som föreslås?

  Det bästa sättet att komma till rätt slutsats för din krypgrund är att genomföra en besiktning av krypgrunden.

  Vill du göra en krypgrundsbesiktning så har jag kontakter för det – klicka på knappen nedan.

  Hitta besiktningsman

  Frågor och svar relaterat till att besikta innan annan åtgärd.

  • Krypgrundsbesiktning för bästa möjliga åtgärd
   Hejsan, Jag skulle behöva hjälp att besiktiga vår krypgrund och veta vad som är bästa lösningen. Det är ett 20-tals hus där halva huset har krypgrund och resten källare. Huset ligger delvis i sluttning och vi har lite mögel på blindbotten i krypgrund
   Läs mer

  Sorptionsavfuktare för krypgrund

  Sorptionsavfuktare från woods
  För krypgrunder så har så kallade sorptionsavfuktare blivit ett allt vanligare alternativ. Sorptionsavfuktare, även benämnda adsorptionsavfuktare, använder en annan metodik än den enklare kondensavfuktaren. Metodiken bygger på att man har ett material som suger upp fukten och är betydligt mer effektiv för krypgrunder eftersom temperaturerna i dessa utrymmen är lägre och då passar dessa bättre.

  En sorptionsavfuktare med fläktar ventilerar krypgrunden mer effektivt. Det har också fördelen att man ventilerar bort farliga emissioner, lukter och radon. Därmed förhindras dessa från att nå upp in i huset.
  När man gör denna renovering så sätter man igen ventilerna i krypgrunden så den ska bli tät och därmed låter man avfuktaren sköta ventilationen.
  Då installerar man avfuktaren i krypgrunden som blåser ut torrluft in i krypgrunden och trycker den fuktiga luften i mot maskinen och kastar sedan ut denna via rör ut i luften. När den lämnar krypgrunden så innehåller luften lite varmare vattenånga och när temperaturerna sjunker kan det droppa lite kring utloppet.

  Dessa avfuktare är byggda för att tåla den mer utsatta miljön i krypgrunden. De är tillverkade i rostfria icke korroderande material och byggs för att kunna användas under en längre tid.

  Trygghetsvakten – ventilera grunden samt uppvärmning av grund

  Denna lösning bygger på uppvärmning av krypgrunden och enligt mig lämpar den sig mest för krypgrunder med lindriga problem. För mer allvarliga problem så behöver man en avfuktare.
  Lösningen är relativt välanvänd runt om i Sverige.
  Lösningen kombinerar ökad ventilation av grunden ihop med en värmevakt som värmer grunden när grunden får en kombination av temperatur och relativ luftfuktighet som gör att grunden ligger i farozonen för fuktproblem.

  Vilka krypgrunder är mest utsatta

  En krypgrund får problem när man några eller flera av följande egenskaper är uppfyllda.

  • oisolerad grundbalk
  • stora temperaturskillnader tillåts i krypgrunden jämfört med utomhus. Det gör att fuktig luft tillåts tränga in i krypgrunden och möta luft med en lägre temperatur så att kondens skapas. Här spelar således otillräcklig ventilation in med ovan nämnda otillräckliga isolering.
  • organiskt material såsom ett fribärande träbjälklag och trossbotten är exponerat för fukt. Kan dessa skyddas så minskar risken för problem med krypgrunden

  Så en lagom ventilerad & isolerad krypgrund ger sällan problem.

  Vanliga symptom på problem i krypgrunden

  Några av de vanligaste symptomen på problem i krypgrunden är

  • förhöjd luftfuktighet i krypgrunden som överstiger RF75 % under en längre tid
  • angrepp av mögel och röta på trossbotten
  • angrepp av mögel och röta på träbjälklag
  • generella problem med mögel och dålig luft/doft

  Att en krypgrund har en kort period av förhöjd luftfuktighet är inte nödvändigtvis en katastrof. Så fort får man inte problem. Det är långvarig utsatthet som ger långsiktiga problem.

  Vi går i denna artikel på djupet på flera av dessa längre ner. Krypgrundsavfuktare är den vanligaste lösningen på denna typ av problem.

  Krypgrundsbesiktning – en inspektion av krypgrunden

  Krypgrundsavfuktare - problem med fukt i torpargrunden
  En besiktning av krypgrunden är billig och kan vara väl värt kostnaden. Det är en mycket liten kostnad i förhållande till de kostnader som kan uppkomma om du har en krypgrund som angripits av röta. Om det fribärande bjälklaget skadas så kan det allvarligt påverka husets konstruktion.

  En besiktning bör således ge svar på

  • hur akuta problem har du som husägare? Är bjälklagen exempelvis angripna av röta pga fuktproblemen så behöver andra åtgärder vidtagas än om de inte är angripna.
  • vilka fuktkällor kan tänkas orsaka fuktskadorna. Beror det på markfukt, kondens eller dålig dränering.
  • vilka åtgärder behöver vidtagas omedelbart och vilka kan utvärderas på lite längre sikt

  Hur inspekterar man en krypgrund utan inspektionslucka

  Det är absolut bra att kunna komma in i krypgrunden. Verifiera att du inte har missat inspektionsluckan , den kan befinna sig inne i huset. Oftast så finns det ett sätt att komma ner i krypgrunden. Annars kan man ta prover på exempelvis trossbotten och träbjälklag inifrån huset och på sätt avgöra problemens omfattning.

  Vad kostar en krypgrundsavfuktare

  Krypgrundsavfuktare - problem med fukt i torpargrunden
  Du kan få en krypgrundsavfuktare för så lite som 3.000 kr. Jag rekommenderar att du inte bara går efter prisnivå utan även väger in typ av teknik (absorption eller inte exempelvis), kvalitet (lägg på några tusenlappar till ) som ger dig låg driftskostnad och låg ”maintenance”. Det finns många märken att välja bland och vi kommer kartlägga dem framöver. Återkommer kring detta.

  Vad kostar ett projekt att installera en krypgrundsavfuktare

  Vi har sett massvis med olika prisbilder kring offerter för krypgrundsavfuktare. Högsta vi kommit över är runt 45 000 kr (inklusive moms).
  Det som brukar ingå är

  • krypgrundsavfuktare
  • eventuell isolering (ofta cellplast)
  • utläggning av plast om detta inte redan finns – kan behövas ny plast också iom projektet
  • besiktning före och efter (6 månader)
  • arbetet med installationen
  Offerten jag tog in hade en installation av en avfuktare (benämningen var CTR 300 TT) och då ingick kabeldragning, kontrollpanel, etc samt ny även ny plast. Det ingick även en kontroll efter 6 månader.

  Jag har också sett priser för de som gör det själv för en bra bit under 20 000 kr. Dvs bra timpenning för den som vill göra det själv eftersom installationen tar kanske 1-2 dagar beroende på storlek, strul och hur krypgrunden mår.

  Så – hur ligger det till med din oräddhet för byggprojekt avgör. Är du händig finns pengar att spara. För sådana personer som vill leja ut så kostar det. Men så är det med allt. Sen kan man tillägga att krypa omkring i en krypgrund inte är det mysigaste man kan uppleva.

  Välj en avfuktare som har överslagsskydd – värmeskydd

  För att inte skapa brandrelaterade problem med krypgrundens samverkan med eventuell isolering (ofta cellplast) så bör du säkra att din avfuktare har ett skydd mot att den blir för varm. Det finns olika lösningar för detta. Man vill inte riskera att avfuktaren löper amok och ”går torr” och skapar brandfara på olika sätt.

  När ska du gjuta igen en krypgrund och när ska du ha en krypavfuktare

  ett val - gjuta igen krypgrunden eller avfuktare

  Jag tycker man gjuter igen en krypgrund om man har något av eller flera av följande kriterier uppfyllda

  • Man tänker ÄNDÅ göra en helrenovering av huset vilket inbegriper att man vill ha nya golv inte minst. Det är ett stort ingrepp och räknar inte hem sig själv jätteenkelt.
  • Man vill ha golvvärme i huset (krypgrundsdelen) för golven är kalla exempelvis
  • Man har så stora problem med fukt i krypgrunden att det skapar farliga emissioner osv. Då behöver man ändå gå in och åtgärda dessa problem ihop med installationen av avfuktare vilket gör att kostnaderna drar iväg och närmar sig att gjuta igen grunden. Det finns också fall där trossbotten och bjälklag är så dåliga att de faktiskt behöver bytas ut helt.
  • Man vill lösa grundproblemet till den dåliga krypgrunden. Jag menar att en krypgrundsavfuktare tar bort symptomen på ett problem, det löser inte själva problemet. Observera att alla krypgrunder har inte problem. Det är ganska många krypgrunder som är välisolerade vilket tar bort problemet så inspektera först och avgör sen om du överhuvudtaget måste göra nåt. Så innan du gör något bara för att det är en krypgrund ta först reda på om du verkligen har något problem alls.

  Här följer frågor och svar om att välja mellan krypgrundsavfuktare och att gjuta igen krypgrunden.

  • Vilka åtgärder för torpargrund
   Hej, vi har precis tagit över en sommarstruga som har torpargrund. Det går inte att komma under för att inspektera, men besiktningsman har observerat att bjälklag verkar behöva bytas. Enterprenör har varit på plats och säger att man behöver bryta upp
   Läs mer
  • När motiveras gjuta igen krypgrund istf avfuktare
   Hej Micke, Tack för en mycket bra hemsida! Vi är spekulanter på ett fritidshus vid Hjälmaren, men problemet är att vid den besiktning som gjordes så kunde inte krypgrunden inspekteras eftersom inspektionslucka saknades. Huset byggdes 1969 och byggdes
   Läs mer

  Plastfolie och installera krypgrundsavfuktar

  Plastfolie och installera krypgrundsavfuktare
  Man börjar med att lägga ut en plastfolie och sedan installerar man en krypgrundsavfuktare. Plastfolien hindrar markfukt från att tränga upp från marken och därmed in i krypgrunden. Det kommer utan tvekan leda till att din luftfuktighet minskar i krypgrunden. Frågan är bara om det är tillräckligt. Luftfuktigheten kan fortfarande bli kritiskt hög om varm luft kan möta kallare luft och därmed leda till att vattenångan kondenserar. Tanken är att denna vattenånga ska tas omhand av krypgrundsavfuktaren.
  Löpande under processen bör man sedan hålla luftfuktigheten under uppsikt så man kan mäta förändringarna av de vidtagna åtgärderna. Vill man kan man redan i detta skede därför installera en fuktmätare.

  Krypgrundsisolering – när du vill isolera krypgrunden

  cellplast isolera krypgrund
  Om du fortfarande har problem med för hög luftfuktighet i din krypgrund så kan det vara värt att isolera din krypgrund. Syftet är att luften i krypgrunden då blir varmare och därmed tillåts inte de temperaturomslag som orsakar kondensen.

  När man isolerar krypgrunden lägger man ut markisolering ovanpå plastfolien och klär in grundbalkarna med krypgrundsisolering. Dessutom kan man isolera golvbjälklaget.

  Inköpstips
  cellplast krypgrundsisolering
  MARKISOLERING KRYPGRUND
  Markisolering av cellplast för isolering i krypgrunder

  Köp cellplasten hos

 • Byggmax – klicka här
 • Beijerbygg- klicka här
 • Länken ovan är en så kallad inkomstlänk. Läs mer om min policy och hur hemsidan finansieras med bl.a. inkomstlänkar

  Välja krypgrundskiva – även kallad trossbottenskiva

  trossbottenskiva
  Jag gillar fibercementskivor som krypgrundsskiva då dessa är oorganiska. De är cementbaserade och tål fukt bättre än skivor av organiska material såsom trä. Skivorna tål därmed det tuffa klimat som ”dåligt isolerade uteluftsventilerade krypgrunder” ibland medför. Har du en bra förberedd krypgrund som är välisolerad kan du gå på billigare material. De kommer troligen klara sig utmärkt. Men har du en oisolerad grundbalk är det dumt att snåla med trossbottenskivan.
  Inköpstips
  markduk n2
  Trossbottenskivor
  Fibercementskivor (välj 9mm)

  Köp din fibercementskiva hos

 • Beijer – cembrit – klicka här
 • Byggmax – klicka här
 • Länken ovan är en så kallad inkomstlänk. Läs mer om min policy och hur hemsidan finansieras med bl.a. inkomstlänkar

  Gör om krypgrunden till en betongplatta

  Gör om krypgrunden till en betongplatta
  Detta steg är för de som trots allt har så stora problem med sin krypgrund att de vill lösa problemet permanent.
  Det man gör är att man lägger in isolering inne i krypgrunden och sedan gjuter man ett betonggolv. Det är ett större projekt eftersom man tvingas riva ut golven och ofta även golvbjälklagen. Rekommenderas för de som har stora problem med sin krypgrund, och / eller ändå ska renovera om sitt hus från ”grunden”.
  Därmed så vill husägaren höja värdet på sitt hus genom att en gång för alla ta bort alla tvivel som en köpare kan tänkas ha kring att köpa ett hus med en krypgrund.

  Här kan du se hur en gjutning av en krypgrund kan gå till.

  Här är de tre senaste frågorna och svaren om att gjuta igen krypgrunden till en betongplatta.

  • Hur lång torktid för klinkers
   Hej jag har försökt räkna på detta här med vct men får inte rätt med det. Min snickare säger att jag måste gjuta(5kvm) med ardex a35 mix för att det ska torka. Jag hade tänkt blanda grovbetong med lite vatten? Det är alltså en torpare grund som ska i
   Läs mer
  • Gjuta igen torparegrund
   Förråd på ca 20 kvm med torpargrund, lite dålig lukt och även sett svartmögel på uppbrutet golv. Troligtvis blir det till att gjuta nytt golv. Har du förslag på vem som kan hjälpa oss! Med vänlig hälsning Britta Hej Britta, Har skickat dig ett bra bo
   Läs mer
  • Frågor kring gjuta betonggolv i gammalt trähus
   Hej. Jag håller på och totalrenoverar ett gammalt trähus från början av 1900-talet. Ska lägga vattenburen golvvärme i hela bottenvåningen. Har grävt ut hela huset 600 mm. Har lagt tvättad makadam 200 mm på geoduk. Marken är ganska fuktig i området. F
   Läs mer

  Angrepp på trossbotten i krypgrunden

  trossbotten krypgrund förhöjd luftfuktighet
  En trossbotten i en krypgrund är den delen som man spikar mot bjälklagen och som ofta ”håller” isoleringen på plats. Trossbottenmaterialet är ofta av spånskivor eller av annat organiskt trämaterial. Här kan träet i sig vara impregnerat, limmet kan reagera med fukten och skapa allehanda problem för husägaren.

  Här är frågor och svar om förhöjd luftfuktighet i trossbotten i krypgrunder.

  • Alarmerande fuktkvot i trossbotten
   På besiktningsmannens foto ser man värdet 33,4 från en mätning i trossbotten via ett upptaget hål i en garderob. Timmerstomme, byggår 1880, marknära. Ingen info tillgänglig om ev. plasttäckning. Detta gäller ett hus vi är spekulanter på men vi är räd
   Läs mer
  • Mögel på trossbotten i krypgrund
   Hej Vår trossbotten i krypgrunden har mycket tydliga angrepp av mögel (vitmögel?). Har du en bra väg framåt för vad du rekommenderar att jag gör. mvh Tobbe Hej Tobbe, Här är ett antal artiklar som beskriver vilka alternativ du har. Börja här Hur du s
   Läs mer

  Angrepp på träbjälklag i krypgrunden

  Bjälklag av trä som är exponerade i krypgrunden har precis som alla organiska material problem med fukt. Därav är det inte sällan som träbjälklag blir angripna med exempelvis vitmögel som en möjlig konsekvens.
  För krypgrunder med betongbjälklag så är förutsättningarna bättre.

  Angrepp på träbjälklag och syll tillsammans

  Krypgrund med syll och bjälklag av trä är också vanligt förekommande problemområden tillsammans. Läs mer om syllbyten här om du fått problem med dina syllar.

  Generella fuktproblem i krypgrunden med mögel och dålig luft/doft

  Om du har problem med mögel i din krypgrund är det definitivt en signal att du behöver göra någonting. Inte sällan har man också försökt fuktskydda olika trämaterial med kreosot, tryckimpregneringsmedel mm som när träet blir fuktigt skapar olika farliga och illaluktande gaser.

  Här är frågor jag fått om mögel i krypgrunder.

  • Vit beläggning på marken i krypgrunden
   Hej Micke, Vi har precis varit nere i vår krypgrund då det kom en märklig illaluktande doft därifrån. Jag upptäckte då en vit beläggning på marken i krypgrunden. Vilket steg hade du tagit ?? mvh Andreas Hej Andreas, Gör en krypgrundsbesiktning (du få
   Läs mer

  Sanera din krypgrund med vätskor – vid dålig doft

  Mögel och fuktskador kan leda till dålig doft i kryputrymmet. Detta gör att man kan behöva sanera krypgrunden, ofta i samband med att man installerar avfuktaren. Det finns flera sätt varav saneringsvätskor eller olika luftrenare för mögel är några alternativ. Jape är en av tillverkarna för dessa vätskor.

  Fläkt i krypgrunden – med det menas avfuktare

  Jag har stött på termer såsom att man vill ha en fläkt i krypgrunden.
  Man kan då mena ett antal olika saker.

  • Krypgrundsavfuktare. Denna har en fläkt inbyggt i sig oftast. Men fläkten i sig är inte tillräckligt utan du behöver utvinna fukt ur luften och sänka luftfuktigheten i krypgrunden.
  • Ventilationsfläkt. Detta är en fläkt som tillsammans med husets ventilation ventilerar ut luft ur grunden inifrån. Då sitter grundens ventilation ihop med huset och genom att skapa olika tryck mellan krypgrund och huset så sugs luft ur huset. Detta är ofta en komplexare lösning som främst görs på nya hus.

  Jag kan inte förstå vad man då skulle mena om man inte menade en Annars är det inte värt att installera en fläkt. Man kan också bygga ihop

  Krypgrundsrensning är aldrig fel

  För att säkerställa att det inte binds fukt i onödan i krypgrunden så är det bra om man rensar krypgrunden på löst ”bråte”. Ofta blir just organiskt material såsom överblivna brädor och annat liggande vilket i sig kan ge grogrund för mögel och sporer att få fäste.
  Dessutom är det bra om utrymmet hålls rent så en entreprenör inte minst har utrymme nog för att inspektera krypgrunden men också utföra nödvändiga renoveringar.

  Frågor och svar relaterat till krypgrundsavfuktare

  Här finns frågor som vi fått rörande fukt, krypgrundsavfuktare och krypgrundsrenoveringar.

  • Fukt i krypgrund, fritidshus
   Hej, Har du någon bra kontakt som kan hjälpa till med fukt i krypgrunden på ett fritidshus i Skebobruk? Hej Mirjam , Jag har mailat dig en bra kille jag hoppas kan hjälpa till. Hälsa från mig! mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande
   Läs mer
  • Åtgärd för fuktig krypgrund
   Har strul med en krypgrund som är fuktig. Behöver förslag på åtgärd med avfuktare eventuellt? Bör man även tilläggsisolera och se över ventiler mm? MVH Pia Hej Pia, Jag hade rekommenderat ångtät plast, markisolering och om det inte fungerar så en avf
   Läs mer
  • Krypgrund som luktar
   Hej, jag skulle vilja få tips på bolag som kan undersöka (och åtgärda) en krypgrund med doft i ett hus (byggår 1972) som jag har köpt i Norrtälje/Väddö. Hej Ulrika, Har skickat dig namn/kontaktuppgifter på en duktig kille Hälsa från mig! (Läs mer om
   Läs mer
  • Luft kommer in från krypgrunden
   Hej! Vi har ett nyköpt hus från 20-tal med krypgrund under vardagsrummet som är ca 30kvm. Nu misstänker vi att luft kommer in från krypgrunden i boarean. Det luktar inte särkskilt speciellt, men jag upplever att jag reagerar negativt på luften i bost
   Läs mer
  • Mögel på krypgrund
   Hej, vi har precis köpt en gammal villa med krypgrund som har mögel och angripen trossbotten. Det är väldigt fuktigt och vi vill veta hur vi ska åtgärda detta, vilka alternativ vi har. Antingen att bara avfukta eller att byta ut bjälklagen/gjuta igen
   Läs mer
  • Gjuta över sprickor i berg i krypgrunden?
   Hej Micke, vilken fantastisk hemsida och service du erbjuder. Här har jag plockat upp mycket kunskap, tack för det. Jag har dock inte hittat något relaterat till min fråga. Det är så att vi har ett hur som är placerat på ett berg, som på vissa ställe
   Läs mer
  • Trygghetsvakt räcker inte
   Hej Micke! Rätt nyinflyttade i en villa där besiktningsprotokollet från Anticimex säger så här: \”Mikrobiell påväxt finns på bjälklagets undersida. Rötskyddsbehandlat virke finns i krypgrundens ytterväggsyll och reglar som håller skivor. I kryp
   Läs mer
  • Avfuktare – en till offert tack!
   Hej! Fått offert från Anticimex på CTR 300 TT2. Jag skulle vilja ha någon mer offert. Hej Daniel, Har skickat dig en kille som kan ge dig en till offert på att avfukta krypgrund. Lycka till. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande fö
   Läs mer
  • Jämföra pris med Anticimex
   Ditt meddelande: Har fått en offert redan från Anticimex och vill jämföra den med andra. DE skulle sätta in en CTR 300 TT2. Hej Theresa, Har skickat dig firma du kan ta in prisjämförande offert ifrån. Du kan läsa mer här tillsvidare Med vänlig hälsni
   Läs mer
  • Sorptionsavfuktare
   Hej Vi har idag bekymmer med fukt i krypgrunden. Nedan kan du kortfattat se vår problematik: Tvådelad krypgrund på ca 100 kvm krypgrund Fuktkvot i trossbotten ligger för högt (16%-19%) Plastfolie mot mark ligger på plats Mus- och/eller råttfälla finn
   Läs mer
  • Hur Isolera krypgrunden bäst
   Hej, Tegelhus med puts anno 1940 ca med krypgrund som jag önskar isolera och säkra mot möss. Hur går jag tillväga ? Vad kostar det ca 90 m2 Tack på förhand Lars Hej Lars, Det är superkomplext att fuktsäkra en krypgrund i efterhand. Det är en hel vete
   Läs mer
  • Gjuten platta eller fortsatt torpargrund
   Hej Jag är i färd med att renovera en stuga. När vi påbörjade projektet så upptäckte vi en del rötskada. Vi rev då upp golvet och såg att en del måste göras. Vi har fått tips om att gjuta en betongplatta, men även rådet att istället lägga nytt bjälkl
   Läs mer
  • Fuktproblematik i krypgrund bostadsrättsförening
   Hej. Jag är spekulant på en lägenhet som ligger i en fastighet med krypgrund. I årsredovisningen framgår det att det finns en fuktproblematik i krypgrunden. Utredning och projektering för att hitta en lösning är pågående. Vad jag förstår är problemet
   Läs mer
  • Installation av avfuktare i krypgrund
   Hej! Jag skulle vilja få rekommendation till bra företag som kan installera en avfuktare i min krypgrund. Jag bor i ***. Mvh Håkan Hej Håkan, Sätter dig i kontakt med bra företag i din närhet. Fick inte tag i dem just nu så jag ringer och förvarnar d
   Läs mer
  • Älvsbyhus grund som luktar
   Hej, användes kreosot som impregnering i trossbottenskiva nånsin? Har köpt ett Älvsbyhus byggt 1979 med en skum lukt invändigt, vi har öppnat bjälklaget och tycker att det luktar mest från den svarta pappen som ligger uppepå trossbottenskivan. (!) To
   Läs mer
  • Åtgärd luktproblem hus med krypgrund?
   Hej! Vi har ett fritidshus med krypgrund, byggt 1976. Det finns bjälkar i grunden som högst troligt är impregnerade. Det finns vit påväxt i trossbotten som är torr (död?) Vi har en avfuktare i grunden som installerades 2008. Munthers sorbtionsavfukta
   Läs mer
  • Krypgrund – montering av avfuktare
   9 parhus/bostadsrätter ca 160-170/kvadratmeter. Vi behöver montera avfuktare under husen. Hej Eva , Ringer ett bolag i ditt område och ser om de har tid. Återkommer. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och s
   Läs mer
  • Avfuktare krypgrund
   Hej Micke Jag har bestämt mig för att låta en firma installera avfuktare i vår lilla krypgrund om 22m2. Nu väljer jag mellan en maskin som heter drybox Dh4 och en corroventa ctr 300 TT2. Har du någon erfarenhet av dessa? Ena firman tycker inte att de
   Läs mer
  • Avfuktare krypgrund
   Hej! Jag skulle vilja få rekommendation till någon som kan installera en avfuktare i min krypgrund. Jag bor i södra göteborg. Mvh Magnus Hej Magnus , Satt dig i kontakt med bra installatörer i området. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och
   Läs mer
  • Fukt i krypgrund Älvsbyhus
   Hej! Tack för en riktigt bra sida! Vi ska köpa ett hus byggt 2008 (Älvsbyhus) i havsnära område där det redan efter 10 år blivit mögelpåväxt och bitvis begynnande rötskador i krypgrunden, enligt besiktningsmannen. Dålig täckning av plasten på makadam
   Läs mer