En av Sveriges vanligaste projekt är dränering av källare. Detta beror inte minst på de fuktproblem som finns med källare och det faktumet att de boende vill ofta konvertera källaren till en yta som går att använda.

Behöver alla källare åtgärdas?

Detta problem är mindre ifall ytan i källaren inte ska bebos och inredas. Ligger källaren särskilt från huset och man använder den mer för att lagra vin så behöver man inte nödvändigtvis göra något.

Huspriserna gör det värt att investera i källarna

Men med dagens upptrissade huspriser så vill man maximera ytan i sitt hem. Det gör att alltfler renoverar och inreder sina källare. Många vill dessutom inreda sovrum i källaren. Då är det viktigt att man inte får följdproblem som fukten i källaren kan leda till. Hälsoproblem kan uppstå i form av irritation och allergier. Även astma kan utvecklas för känsliga personer. Om man dessutom av någon anledning har haft problem med att fukten kommer i kontakt med tryckimpregnerade material (vanligt i syllar) så kan det bli riktigt hälsovådliga gaser som uppstår.

Oftast kan fuktproblem med källare lösas men det finns en ganska betydande kostnad om man verkligen vill lösa grundproblemen.

Varifrån kommer all fukt?

När du ska angripa problemet med fukt i källaren är det viktigt att förstå vartifrån fukten kommer.
Vi behöver också förstå de fysikaliska processer som ligger bakom att fukten tar sig in i källaren.
Det finns bara ett fåtal sätt som källor kan uppstå. Dessa källor är

 • Dagvatten som uppstår från nederbörd
 • Grundvatten som alltid finns i vår mark
 • Fuktig luft som tränger sig in i källaren

Till detta kan man också lägga in fukt som uppstår inne i huset från badrum, tvättstugor mm. Men detta löser man via ventilation som vi inte kommer fokusera så mycket på i denna post.

Olika sätt som fukten tar sig in i källaren

För att vi ska kunna förstå hur vi ska stoppa fukten behöver vi också förstå hur fukten transporteras in i källaren.
Fukten transporteras in i källaren på olika sätt.

 • vatten som flödar
 • kapillär sugning
 • vätskediffusion
 • luft som rör sig

Hur uppstår kapillär sugning

Kapillärsugning kan uppstå in i källaren när blöt eller fuktig mark kommer i kontakt med källarens väggar och grund. Betong är ett poröst material där stora vattenmängder kan överföras genom kapillärsugning.

Symptom på fukt i källare

Här är några av de vanligaste symptomen på att man har problem med fukt i källaren.

 • kondens
 • fuktgenomslag
 • fuktskada
 • vatten som rinner in och blir stående på källargolvet
 • mögel

Kondens i källare – vad är det och hur uppstår det?

Kondens är den klart vanligaste orsaken till fukt i källare. Kondens återfinns både i nya och gamla källare. Kondens är en direkt orsak till mögeltillväxt. Ofta är det mögeltillväxten som blir den faktor som får husägaren att agera. Mögel i källare är ett konstaterat hälsoproblem. Mögel sporerna får en gynnsam miljö att växa till sig i när det är fuktigt i källaren.

Kondens i källare uppstår genom det faktumet att varm luft kan innehålla en högre luftfuktighet än kallare luft. När varm luft med stort hög luftfuktighet möter en kall yta i källaren så uppstår kondens i källaren. Detta då luften kyls ner och därvid inte längre kan hålla lika mycket vatten.
Med andra ord når man den så kallade daggpunkten. Då bildas vattendroppar av den vattenånga som finns i luften.
Beroende på den kalla ytans egenskaper så får detta olika konsekvenser. Antingen fälls vattnet ut på ogenomträngliga ytor ( ex. fönsterglas, blank färg) eller så sugs vattnet upp ifall ytan är genomtränglig (ex. tapet, gipsväggar, obehandlat trä). Speciellt organiska material suger pt sig fukt och kan skapa stora problem som inte syns direkt.

Vatten som rinner in och blir stående på källargolvet

Vatten kan fullständigt rinna in i källaren när missgynnsamma förhållanden finns.

Hälsofarlig mögel på grund av fukt i källaren

Det finns olika slags mögel som kan uppstå pga fukt i källaren. Som vi nämnt ovan är detta i stor grad förknippat med det fuktiga klimat som uppstår inte minst pga kondens.
Mögelsorter som är värt är nämna.

 • vitmögel i källaren
 • svartmögel i källaren
Mögel i källare är farligt, speciellt om man ska använda det till att bo i källaren. Men mögelsporer kan även leta sig in i huset om det vill sig illa.
För att ta bort möglet ur källaren krävs ofta en mögelsanering, men det löser bara problemet temporärt. Du måste få bort förutsättningarna som gör det möjligt för möglet att uppstå.

Vanligaste orsakerna till fukt i källaren

De vanligaste problemen med källare idag är

 • ogynnsam lutning av marken mot huset
 • felaktigt omhändertagande av dagvatten
 • dålig eller avsaknad av dränering
 • dåligt isolerad källare vilket leder till en kallare källare

Hur du åtgärdar fukt i källaren

Fukt i källaren åtgärdar du oftast genom en kombination av en eller flera av nedanstående delarna.

Frågor och svar om fukt i källaren

Här kommer frågor vi fått över tid som är relaterat till fukt i källaren.