Krypgrundsavfuktare

Vid problem med fukt i torpargrunden

Ett av Sveriges största husrelaterade problem är problem i krypgrunder som byggt på felaktigt sätt. Det är inget fel med krypgrunden om denna bara byggs rätt. Men använder man ex. oisolerade grundmurar får man problem med klimatet i krypgrunden, speciellt under vissa delar av året. Problemen har också förvärrats de senaste åren med ett allt ”blötare klimat” i Sverige. När passar en avfuktare och när ska du gjuta igen din krypgrund.

Vilka krypgrunder är mest utsatta

En krypgrund får problem när man några eller flera av följande egenskaper är uppfyllda.

 • oisolerad grundbalk
 • fuktig luft tillåts tränga in i krypgrunden och möta luft med en lägre temperatur. Här spelar således otillräcklig ventilation in.
 • organiskt material såsom ett fribärande träbjälklag och trossbotten är exponerat för fukt. Kan dessa skyddas så minskar risken för problem med krypgrunden

Så en isolerad grundbalk ger sällan problem.

Vanliga symptom på problem i krypgrunden

Några av de vanligaste symptomen på problem i krypgrunden är

 • angrepp av mögel och röta på trossbotten
 • angrepp av mögel och röta på träbjälklag
 • generella problem med mögel och dålig luft/doft

Vi går i denna artikel på djupet på flera av dessa längre ner. Krypgrundsavfuktare är den vanligaste lösningen på denna typ av problem.

Krypgrundsbesiktning – en inspektion av krypgrunden

Krypgrundsavfuktare - problem med fukt i torpargrunden
En besiktning av krypgrunden är billig och kan vara väl värt kostnaden. Det är en mycket liten kostnad i förhållande till de kostnader som kan uppkomma om du har en krypgrund som angripits av röta. Om det fribärande bjälklaget skadas så kan det allvarligt påverka husets konstruktion.

En besiktning bör således ge svar på

 • hur akuta problem har du som husägare? Är bjälklagen exempelvis angripna av röta pga fuktproblemen så behöver andra åtgärder vidtagas än om de inte är angripna.
 • vilka fuktkällor kan tänkas orsaka fuktskadorna. Beror det på markfukt, kondens eller dålig dränering.
 • vilka åtgärder behöver vidtagas omedelbart och vilka kan utvärderas på lite längre sikt

Hur inspekterar man en krypgrund utan inspektionslucka

Det är absolut bra att kunna komma in i krypgrunden. Verifiera att du inte har missat inspektionsluckan , den kan befinna sig inne i huset. Oftast så finns det ett sätt att komma ner i krypgrunden. Annars kan man ta prover på exempelvis trossbotten och träbjälklag inifrån huset och på sätt avgöra problemens omfattning.

Vad kostar en krypgrundsavfuktare

Krypgrundsavfuktare - problem med fukt i torpargrunden
Du kan få en krypgrundsavfuktare för så lite som 3.000 kr. Jag rekommenderar att du inte bara går efter prisnivå utan även väger in typ av teknik (absorption eller inte exempelvis), kvalitet (lägg på några tusenlappar till ) som ger dig låg driftskostnad och låg ”maintenance”. Det finns många märken att välja bland och vi kommer kartlägga dem framöver. Återkommer kring detta.

Vad kostar ett projekt att installera en krypgrundsavfuktare

Vi har sett massvis med olika prisbilder kring offerter för krypgrundsavfuktare. Högsta vi kommit över är runt 45 000 kr (inklusive moms).
Det som brukar ingå är

 • krypgrundsavfuktare
 • eventuell isolering (ofta cellplast)
 • utläggning av plast om detta inte redan finns – kan behövas ny plast också iom projektet
 • besiktning före och efter (6 månader)
 • arbetet med installationen
Offerten jag tog in hade en installation av en avfuktare (benämningen var CTR 300 TT) och då ingick kabeldragning, kontrollpanel, etc samt ny även ny plast. Det ingick även en kontroll efter 6 månader.

Jag har också sett priser för de som gör det själv för en bra bit under 20 000 kr. Dvs bra timpenning för den som vill göra det själv eftersom installationen tar kanske 1-2 dagar beroende på storlek, strul och hur krypgrunden mår.

Så – hur ligger det till med din oräddhet för byggprojekt avgör. Är du händig finns pengar att spara. För sådana personer som vill leja ut så kostar det. Men så är det med allt. Sen kan man tillägga att krypa omkring i en krypgrund inte är det mysigaste man kan uppleva.

Välj en avfuktare som har överslagsskydd – värmeskydd

För att inte skapa brandrelaterade problem med krypgrundens samverkan med eventuell isolering (ofta cellplast) så bör du säkra att din avfuktare har ett skydd mot att den blir för varm. Det finns olika lösningar för detta. Man vill inte riskera att avfuktaren löper amok och ”går torr” och skapar brandfara på olika sätt.

När ska du gjuta igen en krypgrund och när ska du ha en krypavfuktare

Krypgrundsavfuktare - problem med fukt i torpargrunden

Jag tycker man gjuter igen en krypgrund om man har något av eller flera av följande kriterier uppfyllda

 • Man tänker ÄNDÅ göra en helrenovering av huset vilket inbegriper att man vill ha nya golv inte minst. Det är ett stort ingrepp och räknar inte hem sig själv jätteenkelt.
 • Man vill ha golvvärme i huset (krypgrundsdelen) för golven är kalla exempelvis
 • Man har så stora problem med fukt i krypgrunden att det skapar farliga emissioner osv. Då behöver man ändå gå in och åtgärda dessa problem ihop med installationen av avfuktare vilket gör att kostnaderna drar iväg och närmar sig att gjuta igen grunden. Det finns också fall där trossbotten och bjälklag är så dåliga att de faktiskt behöver bytas ut helt.
 • Man vill lösa grundproblemet till den dåliga krypgrunden. Jag menar att en krypgrundsavfuktare tar bort symptomen på ett problem, det löser inte själva problemet. Observera att ALLA KRYPGRUNDER HAR INTE PROBLEM. Det är ganska många krypgrunder som är välisolerade vilket tar bort problemet så inspektera först och avgör sen om du överhuvudtaget måste göra nåt.

Här följer frågor och svar om att välja mellan krypgrundsavfuktare och att gjuta igen krypgrunden.

 • När motiveras gjuta igen krypgrund istf avfuktare
  Hej Micke, Tack för en mycket bra hemsida! Vi är spekulanter på ett fritidshus vid Hjälmaren, men problemet är att vid den besiktning som gjordes så kunde inte krypgrunden inspekteras eftersom inspektionslucka saknades. Huset byggdes 1969 och byggdes
  Läs mer

Plastfolie och installera krypgrundsavfuktare

Plastfolie och installera krypgrundsavfuktare
Man börjar med att lägga ut en plastfolie och sedan installerar man en krypgrundsavfuktare. Plastfolien hindrar markfukt från att tränga upp från marken och därmed in i krypgrunden. Det kommer utan tvekan leda till att din luftfuktighet minskar i krypgrunden. Frågan är bara om det är tillräckligt. Luftfuktigheten kan fortfarande bli kritiskt hög om varm luft kan möta kallare luft och därmed leda till att vattenångan kondenserar. Tanken är att denna vattenånga ska tas omhand av krypgrundsavfuktaren.
Löpande under processen bör man sedan hålla luftfuktigheten under uppsikt så man kan mäta förändringarna av de vidtagna åtgärderna. Vill man kan man redan i detta skede därför installera en fuktmätare.

Krypgrundsisolering – när du vill isolera krypgrunden

cellplast isolera krypgrund
Om du fortfarande har problem med för hög luftfuktighet i din krypgrund så kan det vara värt att isolera din krypgrund. Syftet är att luften i krypgrunden då blir varmare och därmed tillåts inte de temperaturomslag som orsakar kondensen.

När man isolerar krypgrunden lägger man ut markisolering ovanpå plastfolien och klär in grundbalkarna med krypgrundsisolering. Dessutom kan man isolera golvbjälklaget.

Välja krypgrundskiva

En krypgrundsskiva kan betyda två saker. Antingen betyder det isoleringen man ofta lägger ut på marken (cellplast). Men många menar också den skiva man fäster underifrån i krypgrunden. Denna skiva benämns också som trossbotten eller blindbotten, se mer om trossbotten längre ner.
Problemet man sett med viss isolering är att det finns risk för att krypgrundsavfuktaren samverkar med isoleringen och därmed utgör en brandfara. Cellplast är ändå olja som är klart olämplig vid brandfarliga konstruktioner. Därför kan man använda mer värmetåliga isoleringsmaterial istället för standardcellplast exempelvis. Jag letar aktivt efter den bästa krypgrundsskivan och skriver ut det här när jag hittat en bra.

Gör om krypgrunden till en betongplatta

Gör om krypgrunden till en betongplatta
Detta steg är för de som trots allt har så stora problem med sin krypgrund att de vill lösa problemet permanent.
Det man gör är att man lägger in isolering inne i krypgrunden och sedan gjuter man ett betonggolv. Det är ett större projekt eftersom man tvingas riva ut golven och ofta även golvbjälklagen. Rekommenderas för de som har stora problem med sin krypgrund, och / eller ändå ska renovera om sitt hus från ”grunden”.
Därmed så vill husägaren höja värdet på sitt hus genom att en gång för alla ta bort alla tvivel som en köpare kan tänkas ha kring att köpa ett hus med en krypgrund.

Här kan du se hur en gjutning av en krypgrund kan gå till.

Här är de tre senaste frågorna och svaren om att gjuta igen krypgrunden till en betongplatta.

 • Byta raserad krypgrund till platta
  Gammalt hus byggt med olika teknik. Kök med gjuten platta, ett rum med källare, 3 rum med raserad trossbotten. Krypgrund höjd ca. 40 cm. under trossbotten. Vill byta till platta. Gjuten kantmur. Allt material måste passera genom felfritt rum. En ide`
  Läs mer
 • Renovera torpargrund på 1870-tals gård
  Vi är spekulanter på en gård med anor från 1870-talet. Vi gjorde förra veckan en besiktning av fastigheten och hittade då röta, skadedjursangrepp och mikrobiell tillväxt på bjälklaget i torpargrunden. Huset är ca 65 kvm, varav 2/3 är byggt på torparg
  Läs mer
 • Konvertera från krypgrund till betongplatta
  Hej. Har läst många frågor kring att byta sin krypgrund till gjuten platta, men saknar ett riktmärke på vad det ”bör” kosta? Kanske ett kvm pris som ett riktmärke? Vi har nyss köpt ett 150 år gammalt hus där halva huset är utbytt men nu v
  Läs mer

Angrepp på trossbotten i krypgrunden

trossbotten krypgrund förhöjd luftfuktighet
En trossbotten i en krypgrund är den delen som man spikar mot bjälklagen och som ofta ”håller” isoleringen på plats. Trossbottenmaterialet är ofta av spånskivor eller av annat organiskt trämaterial. Här kan träet i sig vara impregnerat, limmet kan reagera med fukten och skapa allehanda problem för husägaren.

Här är frågor och svar om förhöjd luftfuktighet i trossbotten i krypgrunder.

 • Alarmerande fuktkvot i trossbotten
  På besiktningsmannens foto ser man värdet 33,4 från en mätning i trossbotten via ett upptaget hål i en garderob. Timmerstomme, byggår 1880, marknära. Ingen info tillgänglig om ev. plasttäckning. Detta gäller ett hus vi är spekulanter på men vi är räd
  Läs mer
 • Mögel på trossbotten i krypgrund
  Hej Vår trossbotten i krypgrunden har mycket tydliga angrepp av mögel (vitmögel?). Har du en bra väg framåt för vad du rekommenderar att jag gör. mvh Tobbe Hej Tobbe, Här är ett antal artiklar som beskriver vilka alternativ du har. Börja här Hur du s
  Läs mer

Angrepp på träbjälklag i krypgrunden

Bjälklag av trä som är exponerade i krypgrunden har precis som alla organiska material problem med fukt. Därav är det inte sällan som träbjälklag blir angripna med exempelvis vitmögel som en möjlig konsekvens.
För krypgrunder med betongbjälklag så är förutsättningarna bättre.

Angrepp på träbjälklag och syll tillsammans

Krypgrund med syll och bjälklag av trä är också vanligt förekommande problemområden tillsammans. Läs mer om syllbyten här om du fått problem med dina syllar.

Generella fuktproblem i krypgrunden med mögel och dålig luft/doft

Om du har problem med mögel i din krypgrund är det definitivt en signal att du behöver göra någonting. Inte sällan har man också försökt fuktskydda olika trämaterial med kreosot, tryckimpregneringsmedel mm som när träet blir fuktigt skapar olika farliga och illaluktande gaser.

Här är frågor jag fått om mögel i krypgrunder.

 • Vit beläggning på marken i krypgrunden
  Hej Micke, Vi har precis varit nere i vår krypgrund då det kom en märklig illaluktande doft därifrån. Jag upptäckte då en vit beläggning på marken i krypgrunden. Vilket steg hade du tagit ?? mvh Andreas Hej Andreas, Gör en krypgrundsbesiktning (du få
  Läs mer

Sanera din krypgrund med vätskor – vid dålig doft

Mögel och fuktskador kan leda till dålig doft i kryputrymmet. Detta gör att man kan behöva sanera krypgrunden, ofta i samband med att man installerar avfuktaren. Det finns flera sätt varav saneringsvätskor eller olika luftrenare för mögel är några alternativ. Jape är en av tillverkarna för dessa vätskor.

Fläkt i krypgrunden – med det menas avfuktare

Jag har stött på termer såsom att man vill ha en fläkt i krypgrunden.
Man kan då mena ett antal olika saker.

 • Krypgrundsavfuktare. Denna har en fläkt inbyggt i sig oftast. Men fläkten i sig är inte tillräckligt utan du behöver utvinna fukt ur luften och sänka luftfuktigheten i krypgrunden.
 • Ventilationsfläkt. Detta är en fläkt som tillsammans med husets ventilation ventilerar ut luft ur grunden inifrån. Då sitter grundens ventilation ihop med huset och genom att skapa olika tryck mellan krypgrund och huset så sugs luft ur huset. Detta är ofta en komplexare lösning som främst görs på nya hus.

Jag kan inte förstå vad man då skulle mena om man inte menade en Annars är det inte värt att installera en fläkt. Man kan också bygga ihop

Krypgrundsrensning är aldrig fel

För att säkerställa att det inte binds fukt i onödan i krypgrunden så är det bra om man rensar krypgrunden på löst ”bråte”. Ofta blir just organiskt material såsom överblivna brädor och annat liggande vilket i sig kan ge grogrund för mögel och sporer att få fäste.
Dessutom är det bra om utrymmet hålls rent så en entreprenör inte minst har utrymme nog för att inspektera krypgrunden men också utföra nödvändiga renoveringar.

Frågor och svar relaterat till krypgrundsavfuktare

Här finns frågor som vi fått rörande fukt, krypgrundsavfuktare och krypgrundsrenoveringar.

 • Fukt i krypgrund ger dålig lukt på somrarna
  Hej Micke! Suverän hemsida – precis vad vi letat efter! Läste en fråga från en husägare i Stockholms skärgård, rörande krypgrund. Samma gäller för oss,vi har ett gammalt (ca tidigt 1800-tal) hus i Stockholms skärgård med mycket låg krypgrund/to
  Läs mer
 • Kontroll av fukt i torpargrund
  Hej! Jag skall sälja mitt hus – JM 1972 på 184m2 – 2 våningar. Jag vill innan försäljning kontrollera så att jag inte har någon fukt i grunden. Jag vill ha kontakt med någon som kan utföra detta objektivt och som inte säger att syllar bör
  Läs mer
 • Kondensatoravfuktare i nordisk krypgrund?
  Hej, jag blir inte klok på om det fungerar med en kondensatoravfuktare i krypgrund här i Norden eller ej(förhållandevis milt klimat där mitt hus ligger, vid kusten Göteborg, men fuktigt;-)eller om det bör vara sorptionsteknik istället. Efter att ha g
  Läs mer
 • Prisuppgift installera avfuktare i krypgrund
  hej har du kontakter för att installera krypgrundsavfuktare i krypgrund? Vad kostar det? Jag har ett hus från 80 talet, konstaterat för hög fuktighet, dock inte så man fått annat än mindre angrepp som går att få bort med lite JAPE … Storleken p
  Läs mer
 • Avfuktningsanläggning eller ej?
  Hej! Jag har ett hus från 20-talet och har fått fukt och rötsvamp under badrummet. Har rivit ut allt och saneringsfirma behandlar nu. Enligt saneringsfirman bör jag installera en avfuktningsanläggning i grunden då hela grunden har mindre fuktskador.
  Läs mer
 • Behövs avfuktare vid isolergrund?
  hej, Ska bygga en fjällstuga och funderar på en isolergrund. Behövs normalt avfuktare? Finns det risk att skadedjur trivs i krypgrunden? Hej, En isolergrund ska inte behöva en avfuktare. Det är en fördel. Om det är fritidshus så är en välisolerad ute
  Läs mer
 • Blindbotten med cellplast
  Hej Jag har monterat 2 lager med cellplast (2x50mm) med förskjutna skarvar som blindbotten i krypgrunden. Är detta ett olämpligt materialval ? Enligt något företag är detta en olämplig lösning, jag har gjort en kontroll nyligen av syll och golvbjälke
  Läs mer
 • Efterlägga makadam i krypgrunden
  Hej Jag har en villa som är en ombyggd/tillbyggd sommarstuga där ursprungsdelen är ifrån 1973. Vi har fått en stor vattenskada och det är nu uppbrutet ner till krypgrund och försäkringsbolaget och byggentreprenören rekommenderade mig att städa bort a
  Läs mer
 • Fukt i torpargrund
  Vi har ett äldre hus m torpargrund och upptäckt fukt. Vi har städat ur och stött på lerjord i botten. Kan man lägga ålders beständig plast ovan på det? Vi kommer även ha fläkt för att få bättre ventilation. Hej Cenita , Det är viktigt att jobba [...]
  Läs mer
 • Är krypgrund från 1937 bra – problem med fukt?
  Hej Tove Skulle säga att krypgrunder från denna tid skall behandlas som en riskkonstruktion när det gäller fukt. När du köper huset ska det göras en slutbesiktning. Jag föreslår att du under processens gång markerar att du är osäker pga detta men så
  Läs mer
 • Installera krypgrundsavfuktare
  Hej Oskar, Du ska bygga ett nytt hus, men det spelar egentligen inte så stor roll om det är ett nytt eller befintligt hus. Krypgrunder är en riskkonstruktion och detta eftersom att man leder in luft in under huset, i kryputrymmet under grunden. Det f
  Läs mer

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!