Står ditt hus helt eller delvis på berggrund? Då kan det vara svårt att veta exakt hur en dränering bör se ut och gå till. Här följer råd och tips på hur du kan gå till väga.

Priser på att gjuta ny betongplatta för sutteränghus

Läs mer om att estimera priser för att gjuta en ny husgrund.

Skydda källaren med en bra dränering

Att skydda sin källare med en bra dränering är givetvis en bra åtgärd. Läs mer här om normal dränering av källare. Men denna artikel förutsätter att du redan uttömt vanliga åtgärder och har extraordinära problem tack vare exempelvis stora vattenmassor som forsar nerför berg mot huset.

Spränga bort berg

Problemet med en husgrund på berg utan effektiv dränering är att vatten kan rinna ner obehindrat mot huset. Detta undergräver huskonstruktionen och kan orsaka stora och mycket kostsamma fuktskador över tid. Speciellt om man har delar som ligger under mark såsom en källare. Det finns ett par olika sätt att dränera hus på berg. Om du endast har mindre berg som gränsar mot huset kan du välja att spränga bort delar av det. Genom att använda så kallad snigeldynamit kan du långsamt spränga bort berget.

Om du lyckas bila bort tillräckligt mycket berg bör du kunna få plats med dräneringsslangar, som kan leda bort regnvattnet från husgrunden. När det gäller mindre bergyta kan man ibland själv borra i berget. Hur du borrar beror mycket på bergets egenskaper och därför bör du för säkerhets skull ta råd av en geotekniker, som kan ge förslag på hur du bör angripa berget på bästa sätt. Nackdelen med bergsprängning är att det är väldigt dyrt, kan kräva besiktningar av grannars hus osv.

Skydda källaren

Men en berggrund är komplicerad. Ibland kan det rinna ut vatten ur sprickor i berget och att då spränga ytterligare i berget kan ge upphov till nya sprickor, och därmed nya och större vattenansamlingar vid husgrunden. Därför bör du täta alla eventuella bergsprickor. Detta gör du genom att först borra hål i sprickorna med bergborr, sedan täta sprickan genom att injektera tätningsmedel i bergssprickan. Injekteringen ska följa huset uppströms och bilda en tätande, skyddande skärm.

Rådgör gärna av expertis inom området för att få råd om tätningsmedel, borrteknik etc. En enklare men inte alltid så effektiv lösning är att dränera så mycket du kan kring husgrunden och sedan lägga krutet på att hantera fukten som eventuellt uppstår i källaren. Detta gör du lättast genom att skydda väggar och golv med platonkonstruktioner. Om du istället bestämmer dig för att dränera med rör, gräv ut mot berggrunden och försök lägga rören så långt ner det går i marken.

Pumpa bort vattnet

Luta rören så att de leder bort vattnet från hus- och berggrunden. Täck över rören med en markduk och strö sedan över makadam eller singel som dräneringsmaterial. Om du inte lyckas placera dräneringsslangar på bra ställen på grund av berget, kan du istället välja att samla allt vatten i en pumpgrop och pumpa bort det med en dränkbar pump.

En sista metod kan ge effektiv dränering men innebär också en hel del arbete. Genom att gjuta en avjämning och därefter täta med membran mellan berg och husgrund, kan du få ett fall som gör att vattnet leds bort från hussidorna. Ibland kan en kombination av en eller flera av dessa metoder bli ett utmärkt recept för din husdränering. Konsultera din lokala byggherre och geotekniker, som mer detaljerat kan beskriva dräneringsmetoderna som är tillgängliga för just ditt hus.

Relaterade frågor

Här är de frågor jag har mottagit genom åren kring detta ämne.

 • Avledning av vatten från berg
  Hej och tack för en lysande hemsida (som jag hittade igår)! Din artikel om dränering, avsnittet Dränering och hus som ligger på eller nära berg, stämmer perfekt in på mitt problem. Vi har ett sutteränghus på en bergssluttning och vi får ofta lyfta in
  Läs mer
 • Stöta på berg vid dränering
  Har läst ganska mycket på din sida :) Jag har en källaren med en troligtvis dålig dränering. Jag vet inte hur man säkerställer att den är dålig, men putsen har släppt på flera ställen. Oftast nere vid golvet men även högre upp. Dock finns trä i källa
  Läs mer
 • Dränering ligger 10 cm ovanför nya golvet som vi önskar
  Hej Vi har pågående renovering av källare , dränering har 8 månader och låg på rätt höjd ! Nu har vi bila bort golvet i källare och spräng berg inne för att få högre nivå i källare , hur kan vi göra på rätt sätt utan att göra om dränering ? (problem
  Läs mer
 • Vatten stiger på vägg och husgrund trots ny dränering
  Hej, en firma har dränerat mitt hus men efter 6 mån upptäcker några andra hantverkare hos mig att betonggolvet känns fuktig vid ett av hörnen av garaget. Mitt hus är byggt på berg och dräneringsfirman bilade bort en del berg när man anlade den nya dr
  Läs mer